Uw sessie verloopt over 5 minuten, 0 seconden, aangezien er geen activiteiten hebben plaatsgevonden. Aangemeld blijven
Uw sessie is verlopen. Meld u aan bij uw profiel

IHG® Rewards | Mr & Mrs Smith gezondheids- en veiligheidsmaatregelen COVID-19


      Mr & Mrs Smith gezondheids- en veiligheidsmaatregelen COVID-19

Mr & Mrs Smith gezondheids- en veiligheidsmaatregelen COVID-19

IHG® zet zich in om het welzijn van onze gasten tijdens hun verblijf te ondersteunen. De hotels van Mr & Mrs Smith volgen een andere reeks richtlijnen, omdat deze hotels niet tot het IHG-merk behoren en de IHG Way of Clean en Clean Promise niet van toepassing zijn op deze hotels. Mr & Mrs Smith heeft de volgende gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ingevoerd in hun hotels in verband met COVID-19.

Van Mr & Mrs Smith:

 

Als onderdeel van onze doorlopende belofte om de veiligheid van onze leden te waarborgen, hebben we voor onze hotels de volgende minimale gezondheids- en veiligheidsmaatregelen opgesteld in verband met COVID-19:

Naleving van aanbevelingen lokale en nationale gezondheidsinstanties​​

 

 • Er is een evaluatie- en actieplan opgesteld volgens de aanbevelingen, het beleid en de procedures van lokale en nationale gezondheidsinstanties om de impact van COVID-19 te voorkomen, beheersen en verminderen

 • Elke keer dat de betreffende instanties een nieuwe richtlijn, procedure of voorschrift afkondigen, wordt dit plan beoordeeld en bijgewerkt

 • Voor controle op de naleving is er een managementgroep gevormd met vertegenwoordigers van alle hotelafdelingen, die eventuele hiaten identificeert en de eventueel vereiste aanpassingen doorvoert. Waar van toepassing wordt een logboek bijgehouden van de acties

 • Er worden voldoende personele en economische middelen beschikbaar gesteld om de effectieve uitvoering van het actieplan te waarborgen

Zichtbaarheid van communicatie omtrent basisregels​​

 

 • In het hele hotel hangen informatiedocumenten/posters om te zorgen dat gasten en medewerkers bekend zijn met de basisregels. Dit zijn onder meer:
       - Handen wassen (minimaal 20 seconden de gehele hand)
       - Ademhalingshygiëne en hoestetiquette in acht nemen
       - Afstand houden bij ingangen, receptie, in verblijfsruimtes, vergaderruimtes, zwembaden, restaurants, bars, fitnessruimtes, spa's, personeelsruimtes, etc.

 • Receptiepersoneel kan gasten op verzoek informeren over de preventieve maatregelen van het hotel in verband met COVID-19

 • Telefoonnummers van gezondheidsinstanties, medische centra en ziekenhuizen zijn direct beschikbaar bij de receptie

Sociale onthouding

 

 • Bij aankomst bij de receptie zijn voorzieningen getroffen voor sociale onthouding, zodat het contact tussen medewerkers en gasten tot een minimum beperkt blijft. Waar mogelijk worden transacties contactloos uitgevoerd

 • Recreatiefaciliteiten en openbare zitgedeeltes zijn opnieuw ingedeeld om sociale onthouding te bevorderen. Hiertoe behoren de lobby, restaurants, bars, zwembaden, ligbedden op het strand, vergaderruimtes, fitnesscentrum, kinderspeelplaatsen, enz.

 • Voor faciliteiten is een maximaal aantal zitplaatsen of aanwezigen bepaald, en waar van toepassing wordt gasten geadviseerd om vooraf te reserveren

 • Ruimtes waar gasten of medewerkers in de rij staan, zijn duidelijk gemarkeerd om te helpen de voorgeschreven onderlinge afstand te houden. Hieronder vallen de incheckbalie, liften en wachtrijen voor taxi's

 • Er worden alleen entertainmentactiviteiten voor gasten aangeboden zonder nauw contact

Training en beleid​

 

 • Medewerkers krijgen informatieve briefings over en schriftelijke instructies voor beschermende maatregelen tegen het virus en hoe de verspreiding ervan tot een minimum kan worden beperkt

 • Medewerkers wordt gevraagd om altijd goede hygiënepraktijken in acht te nemen:
  - Handen wassen met water en zeep gedurende minimaal 20 seconden
  - Veelvuldig gebruik van ontsmettingsmiddelen op basis van alcohol
  - Een goede hygiëne hanteren (bedek mond en neus bij hoesten of niezen, gooi tissues weg in een bak met deksel en was de handen)

 • Er is voorzien in een procedure waarmee medewerkers zich telefonisch (of per e-mail) ziek kunnen melden, om ervoor te zorgen dat medewerkers met vroege symptomen van COVID-19 snel van hun werkomgeving worden geïsoleerd en het advies krijgen contact op te nemen met medische professionals

 • Medewerkers die symptomen hebben, positief zijn getest of in nauw contact zijn geweest met een persoon van wie is bevestigd dat hij is besmet met COVID-19, mogen niet werken

 • Medewerkers worden geadviseerd een manager op de hoogte te stellen als ze een medewerker of gasten zien die symptomen van COVID-19 vertonen

 • Receptiepersoneel, huishoudelijk en schoonmaakpersoneel wordt geadviseerd het management op de hoogte te stellen van alle geconstateerde incidenten, zoals verzoeken om doktersbezoek en mogelijke ziekte van gasten in hun kamers

 • Alle medewerkers krijgen training over veiligheids- en basisprotocollen voor desinfectie in verband met COVID-19:
       - Er wordt extra training gegeven over het juiste gebruik van chemicaliën en het dragen / verwijderen van persoonlijke beschermingsmiddelen voor medewerkers die vaker contact met gasten hebben, zoals housekeeping, F&B, onderhoud (maintenance), hotelactiviteiten (hotel operations) en beveiliging.

 • Mondkapjes worden gedragen in alle ruimtes waar medewerkers voedsel verwerken (kant-en-klaar en klaargemaakt voedsel)

 • Er wordt aanvullende training gegeven over het gebruik van wegwerphandschoenen om correct en veilig gebruik ervan te garanderen. Daarbij komt aan bod:
       - Wegwerphandschoenen zijn geen vervanging voor handen wassen
       - Medewerkers die voedsel verwerken mogen hun gezicht, ogen en mond niet aanraken terwijl ze wegwerphandschoenen dragen
       - Handen moeten onmiddellijk worden gewassen nadat de handschoenen zijn uitgetrokken om mogelijke besmetting van voedsel te voorkomen

 • Schoonmaakpersoneel wordt getraind in uitgebreidere reinigings- en desinfectiemaatregelen die nodig zijn in een ruimte die mogelijk besmet is

Reinigingsprotocollen​

 

 • Handenwasstations en dispensers voor desinfecterende handgel (met een alcoholgehalte van meer dan 60 procent) zijn aanwezig op belangrijke locaties voor gasten/personeel (bijv. lobby en receptie, ingangen voor medewerkers en gasten, restaurants, bars, koffiebars, zwembaden, omgeving van liften, toiletten, fitnessruimte)

 • Er worden regelmatig controles uitgevoerd om ervoor te zorgen dat alle dispensers, handdrogers en andere soortgelijke apparaten naar behoren werken en goed gevuld zijn, waarbij defecte eenheden onmiddellijk worden gerepareerd of vervangen

 • Alle openbare, gemeenschappelijke ruimtes en personeelsruimtes worden regelmatig gereinigd en gedesinfecteerd, met extra aandacht voor oppervlakken die vaak worden aangeraakt, zoals liftknoppen, handgrepen, schakelaars, deurgrepen, geldautomaten, fitnessapparatuur, zitplaatsen bij het zwembad en omliggende ruimtes, oppervlakken in restaurants en omliggende ruimtes

 • De gastenkamers worden uitgebreid en grondig gereinigd en gedesinfecteerd, waarbij extra aandacht wordt besteed aan niet-poreuze voorwerpen die veel worden aangeraakt, zoals telefoons, kranen, lichtschakelaars, deur- en meubelgrepen, panelen voor temperatuurregeling, afstandsbedieningen voor de tv, wekkers, bagagerekken en veiligheidskluisjes

 • Voorwerpen die niet gemakkelijk te reinigen zijn worden uit de gastenkamers verwijderd, zoals blocnotes, pennen, tijdschriften, bedlopers, decoratieve kussens en hotelgidsen

 • Schoonmaakpersoneel wordt voorzien van geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen volgens de aanbevelingen van de WHO, en wordt geadviseerd om een kamer waarin een gast aanwezig is, niet te betreden om schoon te maken

 • Gastenkamers en openbare ruimtes worden dagelijks geventileerd

Omgaan met verdachte of bevestigde gevallen van COVID-19​

 

 • Het gedocumenteerde actieplan van het hotel omvat procedures die beschrijven hoe te handelen bij een verdacht/bevestigd geval, in overeenstemming met aanbevelingen, beleid en procedures die zijn opgesteld door lokale en nationale volksgezondheidsinstanties

 • De zieke persoon (gast of medewerker) wordt geïsoleerd van andere gasten en personeel in het hotel. De zieke persoon moet een eigen badkamer krijgen

 • De kamer van de zieke persoon is niet meer beschikbaar voor nieuwe gasten en wordt in quarantaine geplaatst:
       - De kamer wordt pas weer in gebruik genomen nadat uitgebreide reinigings- en desinfectiemaatregelen zijn uitgevoerd met behulp van gecertificeerde producten die zijn goedgekeurd voor gebruik tegen het virus

 • De zieke persoon krijgt een mondkapje en papieren zakdoekjes en wordt geadviseerd om zich bij hoesten en niezen aan de hygiënevoorschriften te houden

 • Bij het verzorgen van een coronapatiënt of het betreden van een ruimte waarin een persoon verblijft die symptomen vertoont, moet aanvullende beschermende uitrusting worden gedragen, uitgetrokken en afgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de WHO

 • Er is een procedure voor het omgaan met vuile/besmette lakens, handdoeken en kleding. Deze worden direct op de kamer in speciale, gemarkeerde waszakken gedaan om mogelijke verspreiding van virusdeeltjes in de lucht te verminderen en het personeel heeft de instructies om ze te wassen op minimaal 70 °C

Voorzieningen voor kinderen​

 

 • Als kinderspeelplaatsen/clubs van het hotel open zijn, worden speciale reinigings- en desinfectieprotocollen toegepast

 • Het personeel is waakzaam voor eventuele tekenen van luchtwegklachten en stelt de ouders van het kind en het hotelmanagement hiervan onmiddellijk op de hoogte

 • Gebruik van deze voorzieningen is alleen mogelijk op afspraak, waarbij een maximale capaciteit geldt om de afstandsregels te kunnen naleven

Restaurants en andere horecavoorzieningen​

 

 • Gasten worden eraan herinnerd hun handen te desinfecteren met ontsmettingsmiddel, bij voorkeur bij de ingang, bij binnenkomst en vertrek

 • De tafels zijn waar mogelijk ingedeeld voor maximaal 4 personen per 10 vierkante meter. De afstand van de rugleuning van een stoel tot de rugleuning van een andere stoel is meer dan 1,5 meter en gasten zitten tegenover elkaar op een afstand van minimaal 1,5 meter

 • Buffetruimtes worden vaker en intensiever gereinigd en gedesinfecteerd, en in elk geval na elke maaltijdronde

 • Elke houder met voedsel krijgt eigen opschepgerei, dat regelmatig wordt vervangen

 • Er wordt gekeken naar mogelijkheden om individuele porties te serveren of om een verzorgd buffet aan te bieden om contact te minimaliseren

Werken met en leveren van voedingsmiddelen​

 

 • Er is een managementsysteem voor voedselveiligheid (FSMS) op basis van HACCP-processen (Hazard Analysis Critical Control Point) om risico's te beheersen en besmetting van voedsel te voorkomen

 • Medewerkers die met voedingsmiddelen werken (voedselverwerkers, personeel dat oppervlakken aanraakt die met voedingsmiddelen in contact komen of andere oppervlakken in ruimtes waar niet-afgesloten voedingsmiddelen wordt verwerkt) houden zich aan het actieplan

 • Persoonlijke beschermingsmiddelen, fysieke afstand en strikte hygiënische en sanitaire maatregelen, en de bevordering van vaak en effectief handen wassen worden geïmplementeerd in elke fase van de voedselbereiding:
       - Wanneer fysieke afstand niet mogelijk is, worden andere beschermende maatregelen overwogen en is een beperkt aantal personen toegestaan in de ruimte waar voedsel wordt bereid

 • Er zijn procedures voor externe leveringen van voedingsmiddelen om de verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Die omvatten:
       - Bestuurders worden voorzien van desinfecterende handenreiniger op alcoholbasis, een desinfecterend middel en papieren doekjes, die ze kunnen gebruiken voordat ze documentatie overhandigen
       - Bestuurders worden geïnformeerd over fysieke afstandsmaatregelen en de noodzaak om een hoog niveau van persoonlijke hygiëne te handhaven, waaronder het dragen van schone beschermende kleding
       - Transportcontainers moeten schoon worden gehouden en regelmatig worden gedesinfecteerd om ervoor te zorgen dat voedingsmiddelen worden beschermd en gescheiden van andere goederen die besmetting kunnen veroorzaken

Onderhoud​​

 

 • Er worden regelmatig tests uitgevoerd van zwembaden en watersystemen om de concentratieniveaus binnen de grenzen van de vereiste nationale normen te houden, bij voorkeur ruim binnen de grenzen

 • Vaatwassers en wasmachines worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze op de juiste temperatuur werken, en de juiste dosering reinigings- en desinfectiemiddelen wordt altijd gebruikt

 • De filters van airconditioningsystemen worden gecontroleerd en er wordt onderhoud gepleegd om ervoor te zorgen dat de binnenlucht voldoende wordt ververst

Definities en afkortingen

 

 • WHO: Wereldgezondheidsorganisatie

 • PBM: persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Sociale onthouding: het bewaren van minimaal 1,5 meter afstand en het vermijden van personen die hoesten of niezen. Sociale onthouding betekent afzien van het omhelzen, zoenen of handen schudden van gasten alsook door medewerkers onderling

 

Ga voor meer informatie over IHG Way of Clean en IHG Clean Promise naar ihg.com/clean.