Uw sessie verloopt over 5 minuten, 0 seconden, aangezien er geen activiteiten hebben plaatsgevonden. Aangemeld blijven
PIN aanmaken
Alle velden zijn verplicht
Als u zich in een hotel heeft ingeschreven voor de IHG® Rewards Club, dan moet u een 4-cijferige PIN aanmaken voor toegang tot uw IHG® Rewards Club-account.
Onverwachte serverfout
Uw sessie is verlopen. Meld u aan bij uw profiel
Ons systeem is helaas tijdelijk niet beschikbaar. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de klantenservice van de IHG® Rewards Club om u verder te helpen.
De ingevoerde 4-cijferige getallen moeten hetzelfde zijn.
PIN vergeten?
Alle velden zijn verplicht
Onverwachte serverfout
Uw sessie is verlopen. Meld u aan bij uw profiel
Ons systeem is helaas tijdelijk niet beschikbaar. Probeer het later opnieuw of neem contact op met de klantenservice van de IHG® Rewards Club om u verder te helpen.
Geen e-mailadres in uw profiel?

Neem contact op met uw plaatselijke IHG® Rewards Club-klantenservice om uw PIN op te halen en uw e-mailadres toe te voegen aan uw profiel. Als u uw PIN ontvangt, kunt u uw e-mailadres ook bijwerken via www.ihg.com/updateemail.

Home > Klantendienst > Direct boekingsvoordeel > Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

InterContinental® Hotels Group


Voorwaarden en copyrightkennisgeving


Privacyverklaring

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U GEBRUIK MAAKT VAN DEZE SITE


The documents, data, information and other materials (collectively the "Material(s)") contained on the Web Site (the "Site") are provided by Six Continents Hotels, Inc., a company within the InterContinental Hotels Group (“IHG”), exclusively for non-commercial, individual use by prospective and confirmed IHG guests and/or IHG® Rewards Club Members to inquire about or make travel reservations and related services and for no other purpose (collectively, “Authorized Users”).


IF YOU CHOOSE TO CONTINUE ACCESSING, USING, VIEWING, TRANSMITTING, CACHING OR STORING THIS SITE OR ANY OF ITS SERVICES, FUNCTIONS, MATERIALS, OR CONTENTS AFTER HAVING HAD THE THESE TERMS AND COPYRIGHT NOTICES (“AGREEMENT”) MADE AVAILABLE FOR YOUR REVIEW, YOU SHALL BE DEEMED TO HAVE AGREED TO EACH AND ALL THE TERMS, CONDITIONS, AND NOTICES IN THE AGREEMENT MODIFICATION. If you are not an Authorized User, and if you do not agree to the terms of this Agreement, you may not use this Site or download any Materials from it.


IHG reserves the right, in its sole discretion, to modify, alter or otherwise update this Agreement at any time. If you continue to use the Site, check the footer for notice of changes to the Agreement. If the footer indicates that the Agreement has been changed, immediately read it. By choosing to continue to use or access this Site after we have posted notice of such modifications, alterations or updates, and after you have been provided an opportunity to read the revised Agreement, you agree to be bound by such revised Agreement.


GEBRUIKSOVEREENKOMST. U garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent en over de wettelijke bevoegdheid beschikt om deze Overeenkomst aan te gaan en deze Website te gebruiken in overeenstemming met alle hierin vastgelegde voorwaarden en bepalingen. U stemt ermee in financieel verantwoordelijk te zijn voor uw gebruik van deze Website (en voor het gebruik van uw account door anderen, inclusief maar niet beperkt tot minderjarigen die bij u wonen). U stemt ermee in te allen tijde toezicht te houden op het gebruik van deze Website door minderjarigen onder uw naam en account. U garandeert tevens dat alle informatie die door u of leden van uw huishouding wordt verstrekt tijdens het gebruik van deze Website waarheidsgetrouw, correct en zonder beperking is en dat u geen valse of frauduleuze reservering doet. U stemt ermee in dat de reserveringsfaciliteiten van deze Website alleen zullen worden gebruikt om legitieme reserveringen of aankopen te doen voor u of een andere persoon namens wie u wettig mag optreden. U begrijpt dat overdadig gebruik of misbruik van de reserveringsfaciliteiten op deze Website kan resulteren in het weigeren van de toegang tot dergelijke faciliteiten.


Waar het reserveringen of andere services betreft waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht, gaat u ermee akkoord deze voorwaarden of bepalingen ten aanzien van aankopen na te leven, inclusief maar niet beperkt tot tijdige betaling van alle bedragen en naleving van alle regels en restricties met betrekking tot de beschikbaarheid van tarieven, producten of services. U zult volledig verantwoordelijk worden gehouden voor alle kosten, vergoedingen, belastingen en heffingen die ontstaan door het gebruik van deze Website.


DRAADLOOS RESERVEREN. Functionaliteit van deze Website wordt niet voor alle typen mobiele apparaten gegarandeerd. Bovendien zal de verbinding met een mobiel apparaat niet werken als uw apparaat niet is geconfigureerd voor SSL-encryptie. Als u vragen of technische ondersteuning nodig heeft, neemt u contact op met uw serviceprovider. Houd er rekening mee dat veiligheidsfuncties per serviceprovider en mobiel apparaat kunnen verschillen. Aanvullende minuten/kosten kunnen van toepassing zijn en kunnen door uw serviceprovider in rekening worden gebracht.


CURRENCY CONVERSION. Currency rates are based on publicly available sources and should be used as guidelines only. Room rates are guaranteed only in hotel's local currency. Currency quotes are not updated every day. The currency information supplied by this Site is believed to be accurate, but IHG and/or its parent, subsidiaries and affiliates do not warrant or guarantee such accuracy.


BEPERKTE LICENTIE VOOR BEKIJKEN EN KOPIËREN.De inhoud en informatie op deze Website ("IHG-materiaal") is eigendom van IHG en/of andere partijen. Het downloaden, reproduceren of overdragen van IHG-informatie, anders dan voor niet-commercieel individueel gebruik, is ten strengste verboden.

Deze Website dient alleen te worden gebruikt door Geautoriseerde gebruikers voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik van deze Website is ten strengste verboden. Als u op dit moment een Geautoriseerde gebruiker bent, heeft u een beperkte, niet-overdraagbare, intrekbare licentie om de Materialen alleen voor persoonlijk gebruik te bekijken en te kopiëren, onder voorbehoud van onderstaande restricties.


VERBODEN HANDELINGEN.U stemt ermee in om: (a) Materiaal niet te kopiëren, tentoon te stellen, te wijzigen, te reproduceren of anderszins aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IHG; (b) netwerken die verbonden zijn met de Website niet te verstoren; (c) geen gebruik te maken van of proberen gebruik te maken van een apparaat, software of routine die de juiste functionering van de Website of enige transacties die via de Website worden aangeboden verstoort; (d) geen bestanden, gegevens of andere materialen te verzenden met een computervirus, beschadigde gegevens, wormen, 'Trojaanse paarden' of andere instructies of ontwerpen die gegevens of programma's verwijderen of waardoor de Website of enige apparatuur of systeem onbruikbaar wordt zodat deze/dit niet kan functioneren waarvoor deze/dit is ontworpen; (e) geen communicatie te versturen naar of via de Website die lokale, staats-, federale of internationale wetgeving schendt; (f) geen communicatie te versturen naar of via de Website die lasterlijk, smadelijk, grof of obsceen materiaal bevat; of (g) geen communicatie te versturen naar of via de Website die inbreuk maakt op de rechten van derden.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. Deze Website en de Materialen erop bevatten en refereren aan handelsmerken, patenten, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van IHG en/of andere partijen. Geen licentie voor of recht op dergelijke handelsmerken, patenten, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van IHG en/of andere partijen wordt aan u toegewezen of aan u overgedragen. Reproductie of opslag van materialen verkregen van deze Site is onderworpen aan de US Copyright Act van 1976, Titel 17 USC Materialen mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, gepost, weergegeven, geüpload of verzonden tenzij uitdrukkelijk wordt toegestaan. U mag geen copyright-, handelsmerk- of eigendomsmeldingen uit de Materialen verwijderen. U mag de Materialen of de Website uitsluitend gebruiken zoals volgens deze Overeenkomst is toegestaan. Het gebruik van Materialen op de Website via enig ander internet, intranet, web of andere site- of computeromgeving is verboden. U mag geen frametechnieken gebruiken voor het framen van enige IHG-handelsmerken, logo's of andere bedrijfseigen informatie (inclusief afbeeldingen en tekst). U mag geen metatags of enige andere 'verborgen tekst' gebruiken met uw naam, handelsmerken of andere bedrijfseigen informatie.


COPYRIGHT EN HANDELSMERKEN. De gehele inhoud van deze Website is het auteursrechtelijk eigendom van een van de IHG-bedrijven, of hun dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of een IHG-licentiegever, waar van toepassing. De gehele inhoud van deze Website wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten.


InterContinental Hotels Group is een handelsnaam die van toepassing is op de dochterondernemingen van InterContinental Hotels Group PLC binnen de wereldwijde hotelbranche. In de Verenigde Staten en Canada is Holiday Hospitality Franchising, Inc. de franchisenemer/-gever van de meeste IHG-merknamen en merken. Handelsmerken die eigendom zijn van een IHG-bedrijf mogen niet worden gebruikt of weergegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de merken, met uitzondering van gedownloade logo's en foto's die elders op deze website worden aangeboden. Alle rechten die hier niet uitdrukkelijk worden verstrekt, zijn voorbehouden.


Hierna volgen enkele servicemerken die eigendom zijn van Six Continents Hotels, Inc., de moedermaatschappij, dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen, alle leden van de InterContinental Hotels Group: IHG®, InterContinental®, Crowne Plaza®, Kimpton® Hotels & Restaurants, Hotel Indigo®, Holiday Inn®, Holiday Inn Express®, Holiday Inn Resort®, Holiday Inn Club Vacations®, Candlewood Suites®, Staybridge Suites®, EVEN®, HUALUXE® Hotels & Resorts, IHG® Rewards Club, Kidsuites®, Best-4-Breakfast®, Holidex®, Holidome®, Express Start®, Sleep Advantage®, Candlewood Cupboard®, and Great Hotels Guests Love®.


AUTEURSRECHTENBELEID


IHG respecteert de auteursrechten van anderen en heeft een beleid aangenomen en ingevoerd waarbij (a) onder de toepasselijke omstandigheden content van deze Website verwijderd kan worden en (b) accounteigenaren of abonnees die het copyright van anderen herhaaldelijk schenden, tijdelijk of permanent kunnen worden geschorst. Als u copyrighthouder bent en meent dat uw werk is gekopieerd op een manier die schending van copyright inhoudt, neem dan contact op met de speciale Copyright Agent van IHG, die hieronder wordt genoemd, met vermelding van de volgende informatie:


  • De fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief copyright dat geschonden zou zijn;
  • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermd werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site worden gedekt door een enkele kennisgeving, een representatieve lijst van dergelijke werken op de site;
  • Identificatie van het materiaal dat de vermeende schending inhoudt of het onderwerp van de schending is, en voldoende informatie om ons in staat te stellen het materiaal te vinden;
  • Redelijkerwijs voldoende informatie waarmee wij contact kunnen opnemen met de klagende partij (bijvoorbeeld het fysieke adres, e-mailadres en telefoonnummer van de klagende partij);
  • Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw van mening is dat er sprake is van onbevoegd gebruik van het materiaal;
  • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat geschonden zou zijn.


Kennisgevingen van vermeende schending dienen op de volgende wijze aan de IHG Copyright Agent te worden gericht:


Copyright Agent
Six Continents Hotels, Inc.
Three Ravinia Drive
Suite 100
Atlanta, GA 30346-2149


Email: amerglobaltrademarkadministration@ihg.com
Phone: 770.604.8760
Fax: 770.604.2378


Partijen die inhoud op de site plaatsen, moeten zich ervan bewust zijn dat IHG zich het recht voorbehoudt om het abonnement of de account van die partij tijdelijk op te heffen of permanent te beëindigen in het geval dat IHG, naar eigen oordeel, vaststelt dat de partij betrokken is bij herhaaldelijke inbreuken op het auteursrecht.


EIGENDOM VAN MATERIALEN. De Materialen zijn vertrouwelijke, eigen informatie van IHG of haar licentienemers, waar van toepassing.


GEKOPPELDE WEBSITES.Deze Website bevat koppelingen naar andere websites. IHG biedt dergelijke koppelingen uitsluitend voor uw gemak en voor informatiedoeleinden. IHG heeft niet alle informatie op deze andere websites geverifieerd. De opname van deze koppelingen geeft niet aan dat IHG de inhoud, advertenties, producten, services, beleid of andere materialen op, of beschikbaar via, dergelijke websites onderschrijft, ondersteunt of goedkeurt. Noch IHG noch enige andere leverancier van producten of services met betrekking tot deze Website is verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere website en geeft geen enkele garantie voor wat betreft andere websites of de inhoud of materialen op dergelijke websites. Als u besluit andere websites te bezoeken, doet u dat op eigen risico. Andere websites kunnen koppelingen naar de Website bevatten. De opname van dergelijk koppelingen geeft niet aan dat de andere website de inhoud, advertenties, producten, services, beleid of andere materialen op, of beschikbaar via, de Website onderschrijft, ondersteunt of goedkeurt.


PRIVACY. Uw gebruik van de Website is onderhevig aan het Privacybeleid van IHG. Zie ons Privacybeleidvoor meer informatie over de privacypraktijken.


BEVEILIGING. Als u een login en wachtwoord hebt ontvangen, dan zijn deze gegevens alleen bedoeld voor uw eigen gebruik. U mag uw login of wachtwoord aan niemand anders geven en niemand anders deze gegevens laten gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Website. Het is uw verantwoordelijkheid de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw login en wachtwoord te garanderen en u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die via uw account of met uw wachtwoord plaatsvinden. U moet IHG onmiddellijk op de hoogte stellen als de veiligheid van uw login of wachtwoord is geschonden.


DISCLAIMER. THE MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY WARRANTY, REPRESENTATION, CONDITION, UNDERTAKING OR TERM OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, STATUTORY OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NON-INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. FURTHER IHG DOES NOT WARRANT THE ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE INFORMATION, TEXT, GRAPHICS, LINKS OR OTHER ITEMS CONTAINED WITHIN THE MATERIALS. BECAUSE SOME JURISDICTIONS PROHIBIT THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, THE ABOVE EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. FOR EXAMPLE AND WITHOUT LIMITATION, THIS DISCLAIMER PARAGRAPH DOES NOT APPLY TO RESIDENTS OF NEW JERSEY. IHG may make changes to the Materials, or the programs, policies or other information described in the Materials, at any time without notice. IHG makes no commitment to update the Materials.


LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL IHG BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING LOSS OF PROFITS OR DATA, WHETHER IN AN ACTION IN CONTRACT OR TORT, ARISING OUT OF THE USE OR PERFORMANCE OF THE SITE OR THE MATERIALS, OR THE PERFORMANCE OR NON-PERFORMANCE BY IHG OR ANY THIRD PARTY PROVIDERS OF PRODUCTS OR SERVICES RELATED TO THIS SITE, THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY REGARDLESS OF WHETHER THE CLAIM ASSERTED IS BASED ON CONTRACT, NEGLIGENCE, OR ANY OTHER THEORY OF RECOVERY, EVEN IF IHG HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. BECAUSE SOME JURISDICTIONS PROHIBIT THE EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. FOR EXAMPLE AND WITHOUT LIMITATION, THIS LIMITATION OF LIABILITY PARAGRAPH DOES NOT APPLY TO RESIDENTS OF NEW JERSEY.


ELECTRONIC COMMUNICATIONS PRIVACY ACT NOTICE (18 U.S.C. 2701-2711): WE MAKE NO GUARANTY OF CONFIDENTIALITY OR PRIVACY OF ANY COMMUNICATION OR INFORMATION TRANSMITTED ON THE SITE OR ANY WEB SITE LINKED TO THE SITE. WE WILL NOT BE LIABLE FOR THE PRIVACY OF THE INFORMATION, E-MAIL ADDRESSES, REGISTRATION AND IDENTIFICATION INFORMATION, DISK SPACE, COMMUNICATIONS, CONFIDENTIAL OR TRADE-SECRET INFORMATION, OR ANY OTHER CONTENT TRANSMITTED OVER NETWORKS ACCESSED BY THE SITE, OR OTHERWISE CONNECTED WITH YOUR USE OF THE SITE. THIS ELECTRONIC COMMUNICATIONS PRIVACY ACT NOTICE PARAGRAPH DOES NOT APPLY TO RESIDENTS OF NEW JERSEY.


TERMINATION/ACCESS RESTRICTION.IHG reserves the right, in its sole discretion, to modify your access or terminate your access to the Site and the Materials or any portion thereof at any time, without notice.


NOTICES.All notices and other communications permitted or required by the provisions of this Agreement may be given by electronic mail, conventional mail or, if by IHG, by posting such notice on this Site. Notice is deemed given upon receipt by you if sent by electronic mail or conventional mail, or immediately upon posting to this Site.


MISCELLANEOUS PROVISIONS. Any dispute relating to this Agreement or the Materials shall by governed by the laws of the State of Georgia, United States of America, exclusive of the choice of law rules thereof. This Agreement constitutes the entire agreement of the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes all prior oral and written agreements. No failure or delay on the part of IHG in exercising any right or remedy hereunder or enforcing the terms and conditions of this Agreement will operate as a waiver thereof. If any part or provision of this Agreement is found to be invalid, unenforceable or void, then the remaining portion shall remain in full force and effect. Headings are for convenience only and not for use in interpretation of this Agreement.


© Copyright 2001-2012 InterContinental® Hotels Group, Three Ravinia Drive, Suite 100, Atlanta, Georgia 30346-2121 U.S.A. All rights reserved. Most hotels are independently owned and/or operated.

Effective Date: August 2016