Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị
Ăn uống tại Khách sạn
Tóm tắt

Nhà hàng của Khách sạn

Stratus

Enjoy the culmination of Southern California's favorite flavors in our all new Stratus Restaurant and Bar. By utilizing the freshest locally sourced ingredients our culinary experts craft plates that are uniquely appetizing and sustainable.

Địa điểm: Located in the Holiday Inn Carlsbad lobby

Phục vụ: Bữa Sáng, BỮA TỐI

Giờ hoạt động: 6:30 SA-9:30 CH