Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị
Ăn uống tại Khách sạn
Tóm tắt

Quầy bar & Sảnh đợi của Khách sạn

Hotel bar

Make yourself comfortable in the Holiday Inn Express Duesseldorf City North Lobby Bar where you can enjoy different types of beer and various other alcoholic and nonalcoholic drinks.

Địa điểm: Lobby area

Giờ hoạt động: 5:00 CH - 1:00 SA