Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị

Phòng nghỉ

The hotel's meeting room, the Bootlegger Room, is an intimate 300-sq-ft flexible space that can comfortably accommodate approx. 15 people. With versatile classroom style seeting it can be set up in a number of configurations to accommodate your needs.

Cơ sở vật chất

  • Số lượng nhân viên bán hàng và tổ chức cuộc họp trong cơ sở: 1

Thiết bị

  • Bảng kẹp giấy và bút đánh dấu
  • Bảng trắng
  • Cung cấp bút, bút chì và miếng lót
  • Đầu đĩa DVD
  • Ti vi LCD