Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị
Ăn uống tại Khách sạn
Tóm tắt

Quầy bar & Sảnh đợi của Khách sạn

Curadero Bar

Tuesday – Thursday: 5PM – 9PM Friday & Saturday: 5PM – 11PM Sunday & Monday: Closed

Địa điểm: Adjacent to Hotel Lobby

Giờ hoạt động: 5:00 CH - 9:00 CH