Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị
Ăn uống tại Khách sạn
Tóm tắt

Nhà hàng của Khách sạn

The Hills Cafe

Gather in our warm and rustic Hills Restaurant for the hotel's popular fresh breakfast dishes.

Địa điểm: 0

Phục vụ: Bữa Sáng, BỮA TRƯA, BỮA TỐI

Quầy bar & Sảnh đợi của Khách sạn

Emerald Lounge

The Emerald Lounge is the perfect spot to catch the latest sports games, enjoy a fun and relaxing evening, or grab a quick bite! From Happy Hour to Taco Tuesdays and Wine Wednesdays, there's always something happening inside our doors!

Giờ hoạt động: 5:00 CH - 10:00 CH - 10:00 CH