Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị
Ăn uống tại Khách sạn
Tóm tắt

Nhà hàng của Khách sạn

Restaurant Bar Don Porfirio

Don Porfirio restaurant offered Mexican and international food like breakfast, lunch, and dinner with menu service. We offer American breakfast which includes a variety of fruits, fresh juices, sweet and salad bread, coffee, tea or milk; It also offers an a la carte menu. Services Schedules: Breakfast 6:30 to 11:30, Lunch 12:00 to 18:00, Dinner 18:00 to 23:00.

Địa điểm: Lobby

Phục vụ: Bữa Sáng, BỮA TRƯA, BỮA TỐI

Giờ hoạt động: 6:30 SA-11:00 CH

Quầy bar & Sảnh đợi của Khách sạn

Don Porfirio

Located inside the restaurant by the fireplace where you can enjoy your favorite drink.

Địa điểm: At the Restaurant

Giờ hoạt động: 1:00 CH - 12:00 CH