Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị
Ăn uống tại Khách sạn
Tóm tắt

Nhà hàng của Khách sạn

Restaurante Palio

Restaurant with many food options and a varied menu, inside the hotel. The restaurant is a third party, but provides an excellent service, offer different forms of payment and invoice delivery

Địa điểm: Ground floor

Phục vụ: BỮA TRƯA, BỮA TỐI, TRÁNG MIỆNG

Giờ hoạt động: 11:00 SA-11:00 CH