Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị

Phòng nghỉ

1 meeting facility that holds 60 people theater style or up to 60 people banquet style. Includes free Wi-Fi

Cơ sở vật chất

  • Số phòng họp: 1
  • Tổng diện tích của không gian hội họp: 93 ft vuông
  • Số lượng nhân viên bán hàng và tổ chức cuộc họp trong cơ sở: 2

Thiết bị

  • Bảng kẹp giấy và bút đánh dấu
  • Bảng trắng
  • Cung cấp bút, bút chì và miếng lót
  • Máy chiếu kỹ thuật số
  • Bục giảng hoặc bục
  • Dây modem