Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị

Cơ sở vật chất

  • Số phòng họp: 1
  • Tổng diện tích của không gian hội họp: 34 ft vuông

Thiết bị

  • Bảng kẹp giấy và bút đánh dấu
  • Bảng thông báo
  • Cung cấp bút, bút chì và miếng lót
  • Modem cáp đồng trục
  • Ti vi LCD
Tiệc và cung ứng tiệc

Thực đơn bữa sáng

Holiday Inn Express FreshStart Breakfast

Complementary breakfast it has hot cold gluten-free items such as biscuits and gravy scrambled eggs and veggie, chesse and western omelettes we alternate days with sausage patties sausage links and bacon we also have oatmeal, cereal and pancake machine.

Thực đơn bữa trưa

Ruby Tuesday Pizza Ranch Marco's

Ruby Tuesday can deliver food of their delicious menu and Marco's will deliver also we have a menu at the front desk and Pizza Ranch will also deliver they have pizza and fried chicken.

Thực đơn bữa tối

Ruby Tuesday Pizza Ranch Marco's

Ruby Tuesday can deliver food of their delicious menu and Marco's will deliver also we have a menu at the front desk and Pizza Ranch will also deliver they have pizza and fried chicken.