Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị

Cơ sở vật chất

  • Số lượng nhân viên bán hàng và tổ chức cuộc họp trong cơ sở: 1

Thiết bị

  • Modem cáp đồng trục