Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị
Ăn uống tại Khách sạn

Nhà hàng của Khách sạn

Regatta Restaurant & Bar

Regatta Restaurant Serving Breakfast, Lunch and Dinner Breakfast Full Buffet Lunch and Dinner Ala Carte Menu Open Daily Closed Sunday evening with full menu available in the Bar

Địa điểm: Ground Floor

Quầy bar & Sảnh đợi của Khách sạn

Holiday Inn London-Shepperton

Regatta Lounge & Bar free Wi-Fi, comfortable flexible seating

Địa điểm: Ground floor next to the Regatta Bar