Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị

Phòng nghỉ

We have no meeting or group facilities on property.

Cơ sở vật chất

  • Số phòng họp: 0
  • Số lượng nhân viên bán hàng và tổ chức cuộc họp trong cơ sở: 1