----------Default-----------
Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị

Phòng nghỉ

We have one 1200 sq. foot meeting room that can be partitioned into two smaller meeting rooms. We also have a boardroom for business meetings.

Cơ sở vật chất

 • Số phòng họp: 1
 • Tổng diện tích của không gian hội họp: 93 ft vuông
 • Số lượng nhân viên bán hàng và tổ chức cuộc họp trong cơ sở: 1

Thiết bị

 • Bảng kẹp giấy và bút đánh dấu
 • Bảng trắng
 • Cung cấp bút, bút chì và miếng lót
 • Máy chiếu kỹ thuật số
 • Đầu đĩa DVD
 • Máy chiếu LCD
 • Micrô
 • Máy chiếu