Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị

Phòng nghỉ

Our extensive event facilities offer 17 fully equipped rooms with flexible layouts. With light flowing in from floor-to-ceiling windows, our large ballroom is the perfect spot for a business conference or special ceremony, with space for 320 guests.

Cơ sở vật chất

 • Số phòng họp: 17
 • Tổng diện tích của không gian hội họp: 972 ft vuông
 • Số lượng nhân viên bán hàng và tổ chức cuộc họp trong cơ sở: 3
 • Sức chứa phòng lớn nhất: 320
 • Kích thước phòng lớn nhất: 322
 • Kích thước phòng nhỏ nhất: 16

Thiết bị

 • Bảng kẹp giấy và bút đánh dấu
 • Cung cấp thẻ tên và chủ sở hữu
 • Cung cấp bút, bút chì và miếng lót
 • Máy chiếu kỹ thuật số
 • Đầu đĩa DVD
 • Máy chiếu LCD
 • Bục giảng hoặc bục
 • Micrô
 • Máy chiếu

Tình trạng còn phòng họp

Phòng tổ chức sự kiện
Cách sắp xếp bàn ghế kiểu phòng họp giám đốc
Cách sắp xếp bàn ghế hình vuông
Kiểu chữ U
Phong cách Lớp học
Phong cách phòng tiệc
Phong cách Lễ tân
Cách sắp xếp bàn ghế kiểu rạp hát
Phong cách Quán nhạc
Sala Grande
150
160
320
100
Cezanne Boardroom
12
12
16
van Gogh
Renoir
16
20
40
40
24
Miro
16
20
30
40
Monet
16
20
30
40
Vargas
16
20
30
40
Gauguin
28
44
40
100
Botticelli
28
44
40
100
Snowy
6
Rocky
6
Atlas
6
Alpen
6
Anden
6
Himalaya
6
Da Vinci
22
26
40
100
Picasso
28
50
50
120
Michelangelo
22
26
40
100
Phòng tổ chức sự kiện
Kích thước phòng L X W
Diện tích Đồng hồ đo
Chiều cao trần nhà
Kích thước cửa chính
Tầng trệt
Ánh sáng tự nhiên
Sala Grande
14.0 X 23.0
322.0
3.0
2.1 X 1.5
GROUND
Yes
Cezanne Boardroom
8.0 X 6.25
50.0
2.1
2.1 X 0.87
1ST
Yes
van Gogh
6.0 X 4.3
25.8
3.7
2.1 X 0.87
1ST
Yes
Renoir
14.0 X 6.0
84.0
3.7
2.1 X 0.87
1ST
Yes
Miro
10.4 X 6.0
62.4
3.7
2.1 X 0.87
1ST
Yes
Monet
10.4 X 6.0
62.4
3.7
2.1 X 0.87
1ST
Yes
Vargas
10.4 X 6.0
62.4
3.7
2.1 X 0.87
1ST
Yes
Gauguin
10.4 X 12.0
124.8
3.7
2.1 X 0.87
1ST
Yes
Botticelli
10.4 X 12.0
124.8
3.7
2.1 X 0.87
1ST
Yes
Snowy
3.45 X 4.55
15.7
2.25
2.1 X 0.87
1ST
Yes
Rocky
3.45 X 4.55
15.7
2.25
2.1 X 0.87
2ND
Yes
Atlas
3.45 X 4.55
15.7
2.25
2.1 X 0.87
3RD
Yes
Alpen
3.45 X 4.55
15.7
2.25
2.1 X 0.87
4TH
Yes
Anden
3.45 X 4.55
15.7
2.25
2.1 X 0.87
5TH THRU 9TH
Yes
Himalaya
3.45 X 4.55
15.7
2.25
2.1 X 0.87
5TH THRU 9TH
Yes
Da Vinci
14.0 X 9.0
126.0
3.0
2.1 X 0.87
GROUND
Yes
Picasso
14.0 X 12.3
172.2
3.0
2.1 X 0.87
GROUND
Yes
Michelangelo
14.0 X 9.0
126.0
3.0
2.1 X 0.87
GROUND
Yes
 • Feet
 • Đồng hồ đo
Tiệc và cung ứng tiệc