Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị
Ăn uống tại Khách sạn
Tóm tắt

Nhà hàng của Khách sạn

Great Room

Due to the COVID 19 pandemic, the breakfast will be served as meal box and delivered to room. Please select your delivery time, type of menu and beverage at check in counter.

Địa điểm: First Floor

Phục vụ: Bữa Sáng, BỮA TRƯA, BỮA TỐI

Giờ hoạt động: 7:00 SA-10:00 CH