Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị

Cơ sở vật chất

  • Số phòng họp: 9
  • Tổng diện tích của không gian hội họp: 1050 ft vuông
  • Số lượng nhân viên bán hàng và tổ chức cuộc họp trong cơ sở: 4
  • Sức chứa phòng lớn nhất: 1000
  • Kích thước phòng lớn nhất: 630
  • Kích thước phòng nhỏ nhất: 36

Tình trạng còn phòng họp

Phòng tổ chức sự kiện
Cách sắp xếp bàn ghế kiểu phòng họp giám đốc
Cách sắp xếp bàn ghế hình vuông
Kiểu chữ U
Phong cách Lớp học
Phong cách phòng tiệc
Phong cách Lễ tân
Cách sắp xếp bàn ghế kiểu rạp hát
Phong cách Quán nhạc
The Events Centre
120
420
600
800
354
Belle Du Jour
64
200
310
400
186
Lonhro
36
36
80
120
150
72
Octagonal
46
105
140
200
84
Octagonal 1
24
21
50
70
75
42
Octagonal 2
24
21
50
70
75
42
Belle Du Jour & Lonhro
100
280
430
550
258
Lonhro & Octagonal
82
185
260
350
156
Boardroom
15
The Ballroom
60
150
220
240
180
Estate
30
40
70
70
90
65
Vineyard
30
40
55
70
90
65
Hermitage 1
12
24
20
30
45
25
Hermitage 2
12
24
20
30
45
25
Hermitage
30
35
55
60
100
65
Estate & Vineyard
35
125
60
160
120
Phòng tổ chức sự kiện
Kích thước phòng L X W
Diện tích Đồng hồ đo
Chiều cao trần nhà
Kích thước cửa chính
Tầng trệt
Ánh sáng tự nhiên
The Events Centre
42.0 X 15.0
630.0
4.0
GROUND
Yes
Belle Du Jour
20.5 X 16.0
328.0
4.5
GROUND
Yes
Lonhro
9.0 X 15.5
139.5
4.4
GROUND
No
Octagonal
10.0 X 16.0
160.0
4.4
GROUND
Yes
Octagonal 1
10.0 X 8.0
80.0
4.4
GROUND
Yes
Octagonal 2
10.0 X 8.0
80.0
4.4
GROUND
Yes
Belle Du Jour & Lonhro
29.5 X 16.0
472.0
4.4
GROUND
Yes
Lonhro & Octagonal
19.0 X 16.0
304.0
4.4
GROUND
Yes
Boardroom
4.0 X 9.0
36.0
4.5
GROUND
No
The Ballroom
24.7 X 15.0
370.5
4.4
GROUND
Yes
Estate
8.0 X 15.0
120.0
4.4
GROUND
Yes
Vineyard
8.0 X 15.0
120.0
4.4
GROUND
No
Hermitage 1
8.0 X 7.0
56.0
4.4
GROUND
No
Hermitage 2
8.0 X 7.0
56.0
4.4
GROUND
No
Hermitage
9.0 X 15.0
135.0
4.4
GROUND
No
Estate & Vineyard
16.0 X 15.0
240.0
4.4
GROUND
Yes
  • Feet
  • Đồng hồ đo