Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị

Đề nghị đặc biệt

Regent phục vụ

Ở lâu hơn trả ít hơn


Tóm tắt ưu đãi

Tận hưởng chiết khấu lên đến 30% khi ở 4 đêm tại Regent Berlin!

  • Tiết kiệm lên đến 30%
  • Lưu trú tối thiểu 4 đêm liên tiếp

Gói này tùy thuộc vào tình trạng sẵn có.

 

Phòng lưu trữ

T +49 (0) 30 - 20 33 66 66
F. +49 (0) 30 - 20 33 61 66
E. booking.berlin@regenthotels.com