Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị

Đề nghị đặc biệt

Regent phục vụ

Cảm giác phòng


Tóm tắt ưu đãi

Thưởng thức bản thân với một suite và tiết kiệm đến 20%. Giá bao gồm bữa sáng Regent Berlin đặc trưng.

  • Tiết kiệm chiết khấu lên đến 20 phần trăm đối với giá suite thông thường và bữa sáng Regent

Phòng lưu trữ

T +49 (0) 30 - 20 33 66 66
F. +49 (0) 30 - 20 33 61 66
E. booking.berlin@regenthotels.com