Sesja wygaśnie za 5 min, 0 s z powodu braku aktywności. Nie wylogowuj
Sesja wygasła. Zaloguj się do swojego profilu

Oświadczenie o ochronie prywatności

Prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych są dla nas bardzo ważne. Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, korzystasz z naszej aplikacji, rezerwujesz pokój lub jesteś uczestnikiem jednego z naszych programów lojalnościowych, zależy nam, żebyś ufał sposobowi, w jaki przetwarzamy Twoje dane oraz chcemy informować Cię na bieżąco o tym, jak wykorzystujemy te informacje.

Przygotowaliśmy niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności, aby lepiej wyjaśnić, kim jesteśmy, w jaki sposób gromadzimy Twoje dane i zarządzamy nimi (za pośrednictwem naszej strony internetowej, aplikacji mobilnych i innych kanałów cyfrowych marki IHG® Hotels & Resorts (np. markowej usługi IHG Connect WiFi), naszych stron w mediach społecznościowych lub offline), a także dostępne Ci możliwości wyboru sposobu, w jaki je wykorzystujemy. Zastosowanie mogą mieć także szczególne dodatkowe prawa, jeżeli wymaga tego właściwe prawo. Prosimy na przykład o zapoznanie się z dodatkowymi informacjami skierowanymi do mieszkańców Kalifornii oraz Wielkiej Brytanii i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), NewadyChińskiej Republiki Ludowej (z wyłączeniem, dla potrzeb niniejszego oświadczenia, Specjalnych Regionów Administracyjnych Hongkong i Makau oraz Tajwanu) („ChRL”), zawartymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności.

 


Kim jesteśmy

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zostało wydane przez Grupę Spółek InterContinental Hotels (zwanych łącznie „IHG”, „IHG ® Hotels & Resorts”, „my”, „nas” lub „nasz” w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności), która obejmuje podmioty bezpośrednio i pośrednio zależne od InterContinental Hotels Group PLC. Oświadczenie dotyczy informacji, które zbieramy i wykorzystujemy w trakcie naszej działalności. „IHG”, „IHG ® Hotels & Resorts” oraz słowa „my”, „nas” lub „nasz” odnoszą się do odpowiedniej firmy z Grupy InterContinental Hotels, która przetwarza Twoje dane osobowe. Twoje dane mogą być również gromadzone i wykorzystywane przez hotele działające pod marką IHG® Hotels & Resorts. W większości przypadków hotele te należą do niezależnych właścicieli, a zasady wykorzystywania przez nie Twoich danych są uregulowane w oświadczeniach o ochronie prywatności tych podmiotów, a nie w niniejszym oświadczeniu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o IHG i naszych relacjach z hotelami działającymi pod marką IHG® Hotels & Resorts, kliknij poniżej.

Jesteśmy globalną firmą hotelarską działającą w ponad 100 krajach. Przeważnie udzielamy franczyzy na nasze marki i zarządzamy hotelami w imieniu niezależnych właścicieli. Prowadzimy również szereg programów, które są związane z naszą działalnością hotelarską, takich jak IHG® Rewards, który jest naszym głównym programem lojalnościowym.

Udzielamy franczyzy na nasze marki i zarządzamy hotelami w imieniu niezależnych właścicieli („hotele IHG Hotels & Resorts®” lub „hotele marki IHG”). Większość hoteli działających pod markami IHG to obiekty należące do niezależnych właścicieli i prowadzone przez podmioty, które zawarły umowę franczyzową z IHG, na podstawie której wolno im korzystać z marki IHG na potrzeby prowadzenia hotelu. Jeżeli dokonujesz rezerwacji pobytu w hotelu marki IHG za naszym pośrednictwem, udostępniamy Twoje dane temu hotelowi. Jednakże z uwagi na fakt, że hotele marki IHG nie są własnością IHG ani nie są przez nas kontrolowane, wykorzystywanie przez nie Twoich danych będzie generalnie regulowane przez ich własne praktyki dotyczące prywatności.


Jakie informacje zbieramy oraz jak je wykorzystujemy i udostępniamy

Gromadzimy dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, o Tobie od innych osób/podmiotów/kanałów internetowych, oraz automatycznie, gdy korzystasz z naszej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub innych kanałów cyfrowych marki IHG, a także za pośrednictwem niektórych ofert lub usług dostępnych w obiektach marki IHG (np. IHG Connect WI-FI). Więcej szczegółowych informacji podajemy w poniższych sekcjach. W szczególności gromadzimy i wykorzystujemy informacje o Tobie, gdy rezerwujesz (lub robi to ktoś w Twoim imieniu) pobyt w hotelu lub obiekcie marki IHG oferowany w systemie rezerwacji IHG, uczestniczysz w jednym z naszych programów lojalnościowych, takich jak IHG® Rewards, lub kontaktujesz się z nami za pośrednictwem naszej strony korporacyjnej, aplikacji mobilnej lub innych kanałów cyfrowych marki IHG. Nie musisz podawać nam swoich danych osobowych w celu korzystania z naszej strony internetowej lub aplikacji. Jednak w niektórych przypadkach możemy nie być w stanie świadczyć Ci usług bez Twoich danych osobowych (np. nie będziemy mogli przyjąć żądanej rezerwacji ani zapisać Cię do naszego programu lojalnościowego). Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak możemy zbierać, wykorzystywać i udostępniać Twoje dane, oraz jak możesz z tego zrezygnować, kliknij odpowiednią sekcję poniżej.

Informacje, które zbieramy:

Bezpośrednio od Ciebie: zbieramy informacje od Ciebie, gdy dokonujesz rezerwacji za pośrednictwem naszego systemu rezerwacji lub zatrzymujesz się w hotelu marki IHG. Informacje zbierane w trakcie rezerwacji i pobytu mogą obejmować:

 • Twoje imię i nazwisko, adres e‑mail, adres domowy i służbowy, numer telefonu, obywatelstwo i dane karty płatniczej;
 • Informacje dotyczące Twojego uczestnictwa w usłudze lub programie oferowanym przez nas lub naszych partnerów, takie jak numer IHG® Rewards lub numer programu lojalnościowego;
 • Informacje, takie jak preferencje dotyczące pobytu i pokoju, wprowadzone w trakcie rezerwacji, w tym preferowany rodzaj pokoju i specjalne prośby skierowane do hotelu.

Jeżeli przekazujesz nam dane osobowe innych osób podczas dokonywania rezerwacji lub podczas pobytu, na przykład członków rodziny lub współpracowników, upewnij się, że osoby te nie mając nic przeciwko temu, by ich dane osobowe zostały nam udostępnione, oraz skieruj je do niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, z którego dowiedzą się więcej o tym, jak wykorzystujemy ich dane.

Z innych źródeł: Zbieramy również informacje dotyczące rezerwacji od innych osób/podmiotów, w tym od biur podróży, ze stron internetowych nienależących do IHG i nie obsługiwanych przez IHG, od osób dokonujących rezerwacji w Twoim imieniu (np. członka rodziny, przedstawiciela firmy), Twojego pracodawcy lub innego podmiotu. Jeżeli dokonasz rezerwacji bezpośrednio w jednym z obiektów marki IHG, zazwyczaj otrzymujemy kopię tej rezerwacji. Możemy również zbierać informacje o Tobie (pośrednio) od linii lotniczych i innych dostawców usług turystycznych związanych z Twoją rezerwacją; na przykład możemy dowiedzieć się od partnera z branży turystycznej o godzinie Twojego przyjazdu i wykorzystać te informacje, aby skontaktować się z Tobą w sprawie opcji wcześniejszego zameldowania. Możemy uzyskać informacje o Tobie ze stron mediów społecznościowych; na przykład, jeżeli zamieścisz komentarz na stronie IHG w mediach społecznościowych lub komentarz dotyczący IHG w publicznym kanale mediów społecznościowych. Używamy tych informacji, aby ulepszać nasze usługi dla Ciebie i innych klientów.

Automatycznie: zbieramy informacje o Tobie automatycznie, gdy korzystasz z naszej strony internetowej, aplikacji mobilnej, naszych serwisów społecznościowych, wchodzisz w interakcję z innymi naszymi kanałami cyfrowymi oraz, w niektórych przypadkach, gdy korespondujemy z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takich przypadkach informacje, takie jak informacja o Twoim kraju, adres protokołu internetowego („IP”), adres kontroli dostępu do mediów, Twoje interakcje z tymi kanałami i inne cechy systemu lub urządzenia, mogą być zbierane automatycznie. Informacje te są gromadzone w celach funkcjonalnych, a także w celu poprawy komfortu korzystania z tych usług. Informacje te mogą być również wykorzystywane do zbiorczej analizy trendów i analiz statystycznych oraz do pokazywania Ci bardziej odpowiednich reklam i wiadomości. Więcej informacji na temat tych praktyk można znaleźć w sekcji Korzystanie z naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych i innych technologii poniżej. Zazwyczaj nie kojarzymy adresu IP z Twoim profilem IHG® Rewards.

Specjalne programy hotelowe/dane biometryczne: W IHG zawsze poszukujemy nowych sposobów, aby ulepszyć Twoje doświadczenia z pobytu u nas. Niektóre obiekty oferują zameldowanie biometryczne w celu wyeliminowania oczekiwania w kolejce. Niektóre obiekty mogą również umożliwiać dostęp do pokoi na podstawie danych biometrycznych. Korzystanie z takich udogodnień jest możliwe tylko na podstawie aktywnie udzielonej zgody, a informacje uzyskane od użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie w sposób opisany w informacji przekazywanej Ci podczas udzielania takiej zgody.

W jaki sposób wykorzystujemy te informacje: Używamy informacji uzyskanych od Ciebie przede wszystkim w celu finalizacji Twojej rezerwacji hotelowej oraz w celu realizacji i prowadzenia naszego programu IHG® Rewards. Może to obejmować komunikację z Tobą (np. wysłanie wiadomości e‑mail z potwierdzeniem) przed Twoim pobytem. Po Twoim pobycie możemy również wysyłać Ci wiadomości i ankiety dotyczące zadowolenia z pobytu, aby uzyskać informacje zwrotne na temat Twoich doświadczeń. Kiedy zatrzymujesz się w hotelu, nie otrzymujemy wszystkich informacji o Twoim pobycie; na przykład, jeżeli zarezerwujesz wizytę w spa, ta usługa może być świadczona przez hotel marki IHG (a nie przez IHG) lub przez podmiot lokalny.

W niektórych przypadkach, gdy mamy Twoją zgodę lub gdy jest to dozwolone na mocy właściwego prawa, możemy wysyłać Ci komunikaty marketingowe (które mogą obejmować wiadomości tekstowe lub połączenia wykonywane przy użyciu technologii automatycznego wybierania numeru) dotyczące produktów i usług, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować. Możemy również wykorzystywać informacje związane z Twoim pobytem w celu wyświetlania ukierunkowanych reklam na naszych stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych, innych naszych kanałach cyfrowych lub na stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych innych podmiotów, lub w celu wysyłania Ci bardziej odpowiednich wiadomości. Ponadto agregujemy Twoje dane z innymi informacjami o gościach w celu opracowania analiz trendów i statystyk, których używamy do oceny i ulepszania naszych produktów i usług, planowania nowych lokalizacji i usług hotelowych oraz do innych badań rynku.

Wskażemy, czy wymagane informacje są obowiązkowe; niedostarczenie takich informacji może wpłynąć na naszą zdolność świadczenia Ci określonych usług lub je uniemożliwić.

Komu udostępniamy Twoje dane: Udostępniamy informacje o Twojej rezerwacji w następujący sposób:

 • Obiekty: udostępniamy informacje dotyczące rezerwacji obiektom, w których się zatrzymujesz, aby zrealizować rezerwację. Nie udostępniamy jednak tym obiektom wszystkich Twoich danych: na przykład udostępniamy szczegóły Twojej rezerwacji (takie jak imię i nazwisko, daty pobytu i niektóre informacje dotyczące programu IHG® Rewards, jeżeli jesteś jego uczestnikiem, w tym np. fakt uczestnictwa oraz jego poziom).
 • Dostawcy usług: będziemy udostępniać Twoje dane usługodawcom w celu świadczenia usług związanych z naszą działalnością, a także w celu ulepszenia naszych produktów i usług. Na przykład możemy korzystać z pomocy dostawcy usług lub produktów do celów badania rynku i analizy danych lub udostępniać dane partnerom internetowym, z którymi współpracujemy, abyśmy my lub nasi partnerzy online w naszym imieniu mogli komunikować się z Tobą i wyświetlać reklamy za pośrednictwem własnych platform lub na innych stronach internetowych lub platformach. W niektórych przypadkach, z zastrzeżeniem lokalnych wymagań dotyczących zgody, nasi usługodawcy mogą również pomagać nam w różnych kampaniach marketingowych. Firmy te są upoważnione do wykorzystywania Twoich danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia nam tych usług.
 • Partnerzy: Tam, gdzie jest to dozwolone przez właściwe prawo lub gdy mamy Twoją zgodę, możemy również udostępniać Twoje dane innym podmiotom, w tym partnerom programu IHG® Rewards i innym partnerom, w celu przedstawienia Ci specjalnych ofert dotyczących ich własnych produktów i usług. Aby zapewnić Ci bardziej bezproblemową podróż, nawiązaliśmy współpracę z innymi firmami, które mogą być zaangażowane w Twoje plany podróży (np. liniami lotniczymi, wypożyczalniami samochodów) za pośrednictwem wspólnego usługodawcy i możemy, jeżeli jest to dozwolone przez prawo, udostępniać pewne informacje o zbliżającej się podróży. Używamy tych informacji, aby dostosować nasze produkty i usługi do Ciebie (np. późne/wczesne zameldowanie) lub abyś mógł otrzymywać oferty związane z Twoją podróżą od innych firm. Masz możliwość wyboru, czy chcesz otrzymywać te komunikaty i oferty; zaloguj się do centrum preferencji IHG® Rewards w dowolnym momencie, aby zobaczyć swoje wybory dotyczące komunikacji lub ich dokonać. Ponadto mieszkańcy Kalifornii mają możliwość kliknięcia linku „Nie sprzedawaj”, co eliminuje udostępnianie, które zgodnie z prawem stanu Kalifornia może stanowić sprzedaż. Inne prośby można kierować do jednego z naszych globalnych biur obsługi klienta lub do Biura ds. ochrony prywatności.

Informacje o Twoim pobycie udostępniamy również innym podmiotom, do których mogą należeć organy ścigania, zawodowi doradcy i inne osoby, w takich sytuacjach jak:

 • gdy jesteśmy przekonani w dobrej wierze, że ujawnienie jest wymagane przez prawo lub służy ochronie bezpieczeństwa gości i pracowników hotelu, innych ludzi lub mienia IHG;
 • gdy ujawnienie danych jest wymagane w związku z postępowaniem sądowym, zarządzeniem sądu, nakazem lub postępowaniem prawnym; lub
 • w przypadku fuzji, sprzedaży aktywów lub innej powiązanej transakcji.

 

Informacje, które zbieramy: Zbieramy informacje od Ciebie w trakcie Twojego uczestnictwa w naszych programach i usługach lojalnościowych, w tym w naszym podstawowym programie lojalnościowym IHG ® Rewards. Informacje zebrane w trakcie rejestracji i uczestnictwa w tych programach mogą obejmować:

 • Twoje imię i nazwisko, adres e‑mail, adres domowy i służbowy, numer telefonu, obywatelstwo, data urodzenia i dane karty płatniczej;
 • Twój numer uczestnika i PIN lub hasło, a także szczegóły Twojego uczestnictwa w programie lojalnościowym naszych partnerów, takich jak linie lotnicze lub wypożyczalnie samochodów.
 • Informacje, które zdecydujesz się podać w swoim profilu lojalnościowym, takie jak preferencje dotyczące pobytu i kierunków podróży; oraz
 • Preferencje marketingowe, w tym preferowany sposób kontaktu IHG z Tobą, a także rodzaj informacji, którymi jesteś zainteresowany.
 • Twoje pobyty w obiektach pod marką IHG, w tym nazwa obiektu, daty pobytu oraz, w niektórych przypadkach, łączna kwota zapłacona za pobyt (oraz, w niektórych przypadkach, szczegółowy podział Twoich wydatków w obiekcie).

Możemy zbierać te informacje od Ciebie, z innych źródeł oraz automatycznie.

Od Ciebie/innej osoby działającej w Twoim imieniu: zbieramy Twoje dane za pośrednictwem naszych globalnych biur rezerwacji i obsługi klienta, za pośrednictwem naszych witryn internetowych, naszych aplikacji mobilnych lub innych naszych kanałów cyfrowych.

Obiekty: otrzymujemy informacje o Twoim pobycie z hoteli marki IHG i innych obiektów należących do sieci IHG, abyśmy mogli realizować program lojalnościowy.

Dostawcy usług: możemy również zbierać informacje o Tobie z innych źródeł, w tym od podmiotów, które pomagają nam w potwierdzeniu poprawności Twojego adresu pocztowego; w niektórych przypadkach nie otrzymujemy od dostawcy zaktualizowanego i zweryfikowanego adresu. Zamiast tego dostawca może po prostu zaktualizować naszą korespondencję o adres, który jego zdaniem jest zgodny z wymogami usługi pocztowej.

Inne źródła: możemy uzyskać informacje o Tobie ze stron mediów społecznościowych; na przykład, jeżeli zamieścisz komentarz na stronie IHG w mediach społecznościowych lub komentarz dotyczący IHG w publicznym kanale mediów społecznościowych. Używamy tych informacji, aby ulepszać nasze usługi dla Ciebie i innych klientów. Zazwyczaj nie dołączamy tych informacji do Twojego profilu w programie IHG Rewards. Pozyskujemy również informacje demograficzne od podmiotów, jednak zazwyczaj w postaci zagregowanej. Możemy wykorzystać te informacje w połączeniu z informacjami w Twoim profilu, aby zidentyfikować odpowiednie możliwości, o których możemy Cię powiadomić.

Twoi znajomi: Możemy uzyskać informacje o Tobie od Twoich znajomych, jeżeli polecą nas Tobie.

Automatycznie: zbieramy informacje o Tobie automatycznie za pośrednictwem naszej strony internetowej, aplikacji mobilnej, naszych wiadomości e‑mail i serwisów społecznościowych. W takich przypadkach informacje, takie jak informacja o Twoim kraju, adres protokołu internetowego („IP”), adres kontroli dostępu do mediów i inne cechy systemu lub urządzenia, mogą być zbierane automatycznie. Informacje te są gromadzone w celach funkcjonalnych, a także w celu poprawy komfortu korzystania z tych usług. Informacje te mogą być również wykorzystywane do zbiorczej analizy trendów i analiz statystycznych oraz do pokazywania Ci bardziej odpowiednich reklam i wiadomości. Więcej informacji na temat tych praktyk można znaleźć poniżej w sekcji Korzystanie z naszych witryn internetowych, aplikacji mobilnych i innych technologii oraz w sekcji Pliki cookie i inne technologie śledzenia. Zazwyczaj nie kojarzymy adresu IP z Twoim profilem IHG® Rewards.

Jak wykorzystujemy te informacje: wykorzystujemy Twoje dane przy świadczeniu usług w związku z naszymi programami lojalnościowymi. Wykorzystujemy również Twoje dane do ulepszania naszych produktów i usług. Tam, gdzie jest to dozwolone przez właściwe prawo lub gdy mamy Twoją zgodę, możemy również udostępniać Twoje dane innym podmiotom, w tym naszym partnerom w programach lojalnościowych i innym partnerom, w celu przedstawienia Ci specjalnych ofert dotyczących ich własnych produktów i usług.

Może to obejmować:

 • Rejestracja w programie lojalnościowym;
 • Zamówienie i dostawa towarów, które zamówiłeś online, w tym towarów i usług oferowanych przez partnerów IHG® Rewards;
 • Wysyłanie wiadomości, wyciągów z konta i innych informacji związanych z Twoim uczestnictwem w jednym z naszych programów lub korzystaniem z naszych usług;
 • Wysyłanie Ci komunikatów marketingowych (które mogą obejmować wiadomości tekstowe lub połączenia wykonywane przy użyciu technologii automatycznego wybierania numeru), za Twoją zgodą, jeżeli wymagają jej właściwe przepisy, w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez IHG lub partnerów programu IHG® Rewards, innych partnerów lub podmioty stowarzyszone.
 • Dostarczanie spersonalizowanych reklam lub komunikatów dotyczących IHG i/lub innych produktów lub usług, które naszym zdaniem mogą Cię zainteresować.
 • Analityka, analiza statystyczna i inne badania.

Chociaż podanie większości żądanych informacji jest dobrowolne, niepodanie niektórych informacji może utrudnić i/lub uniemożliwić nam oferowanie Ci określonych usług.

Od czasu do czasu organizujemy promocje, w których prosimy uczestników programu IHG® Rewards o polecenie znajomego do tego programu. W takich przypadkach zawsze prosimy uczestników, aby upewnili się, że każda osoba, którą polecają, jest zadowolona z przekazania nam jej danych osobowych, oraz aby polecili znajomym zapoznanie się z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności, w którym podano więcej informacji o tym, jak wykorzystujemy ich dane.

Jak zarządzać swoimi preferencjami marketingowymi: Możesz zarządzać swoimi preferencjami i decydować o tym, jakie komunikaty marketingowe chcesz otrzymywać od nas w naszym centrum preferencji online. Możesz odwiedzić nasze Centrum preferencji lub znaleźć więcej informacji w sekcji Zarządzanie preferencjami i informacjami.

Ponadto możesz sprzeciwić się gromadzeniu Twoich danych osobowych na potrzeby ich wykorzystania w ukierunkowanych reklamach. Więcej informacji na temat tego, jak to zrobić, znajdziesz w sekcji Zarządzanie plikami cookie i  rezygnacja.

Zalecamy również rutynowe przeglądanie informacji o prywatności i ustawień preferencji na platformach mediów społecznościowych, a także preferencji na koncie Rewards. Ponadto mieszkańcy Kalifornii mają możliwość kliknięcia linku Nie sprzedawaj, co eliminuje udostępnianie, które zgodnie z prawem stanu Kalifornia może stanowić sprzedaż.

Komu udostępniamy Twoje dane: W trakcie Twojego uczestnictwa w naszych programach lojalnościowych udostępniamy Twoje dane w następujący sposób:

 • Partnerzy lojalnościowi: aby zapewnić Ci produkty i usługi, o które prosiłeś oraz, jeżeli jest to dozwolone przez prawo, aby nasz partner mógł oferować Ci własne produkty i usługi. Możemy również nawiązać współpracę z inną firmą, aby oferować produkt, taki jak karta kredytowa pod wspólną marką. Masz wybór dotyczący sposobu, w jaki udostępniamy Twoje dane; w każdej chwili możesz zalogować się do centrum preferencji, żeby zobaczyć swoje wybory lub ich dokonać. Ponadto mieszkańcy Kalifornii mają możliwość kliknięcia linku Nie sprzedawaj, co eliminuje udostępnianie, które zgodnie z prawem stanu Kalifornia może stanowić sprzedaż.
 • Dostawcy usług: w celu obsługi programu i dostarczania produktów i usług, o które prosiłeś. Korzystamy również z usług podmiotów, które pomagają nam w zarządzaniu naszymi działaniami reklamowymi oraz w ich realizacji i doskonaleniu. Firmy te są upoważnione do wykorzystywania Twoich danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia nam tych usług.

Udostępnimy Twoje dane również w następujących okolicznościach:

 • gdy jesteśmy przekonani w dobrej wierze, że ujawnienie jest wymagane przez prawo lub służy ochronie bezpieczeństwa gości i pracowników hotelu, innych ludzi lub mienia IHG;
 • gdy ujawnienie danych jest wymagane w związku z postępowaniem sądowym, zarządzeniem sądu, pozwem, nakazem lub postępowaniem prawnym w dowolnej jurysdykcji; lub
 • W przypadku fuzji, sprzedaży aktywów lub innej transakcji korporacyjnej.

 

Informacje, które zbieramy: zbieramy informacje od Ciebie, gdy rejestrujesz się w celu otrzymywania wiadomości korporacyjnych lub dokumentów dla akcjonariuszy, bierzesz udział w ankietach, przesyłasz recenzje, kontaktujesz się z obsługą klienta lub w inny sposób przekazujesz opinie do nas lub za pośrednictwem mediów społecznościowych lub innych naszych kanałów cyfrowych.

Wiadomości korporacyjne: Zebrane informacje mogą obejmować:

 • Informacje związane z Twoją rejestracją do otrzymywania wiadomości korporacyjnych, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres e‑mail, zawód, kraj/region oraz preferencje dotyczące otrzymywania wiadomości e‑mailem.
 • Informacje dotyczące odbioru dokumentów dla akcjonariuszy, takich jak inicjały, nazwisko, kod pocztowy, numer konta akcjonariusza, adres e‑mail i hasło do komunikatów dla akcjonariuszy.

Zbieramy te informacje bezpośrednio od Ciebie, gdy zapisujesz się na wiadomości korporacyjne lub dokumenty dla akcjonariuszy na naszej stronie korporacyjnej.

Konkursy lub loterie: zbieramy od Ciebie dane kontaktowe, gdy zapisujesz się do konkursu lub loterii; niekoniecznie uwzględniamy te informacje jako część Twojego profilu IHG® Rewards. W takich przypadkach będziemy gromadzić informacje od Ciebie i o Tobie w celu administrowania konkursami, loteriami lub usługami, w których zdecydowałeś się wziąć udział oraz ich przeprowadzania. Gromadzone informacje mogą obejmować dane osobowe, takie jak imię i nazwisko oraz adres, a także pewne dane demograficzne, które zdecydujesz się podać. W każdym przypadku będziemy gromadzić, wykorzystywać i zabezpieczać Twoje dane w sposób zgodny z ogólnymi zasadami określonymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, chyba że zaznaczymy inaczej.

Inne zbierane informacje: Zbieramy również informacje od Ciebie, gdy rejestrujesz się w celu otrzymywania naszych biuletynów lub innych specjalnych ofert i promocji, pobierasz jedną z naszych aplikacji mobilnych lub uczestniczysz w jednej z naszych innych usług. Rodzaj informacji, które zbieramy od Ciebie, zależy od Twojej interakcji z naszą witryną i usługami.

Automatycznie: zbieramy informacje o Tobie również, kiedy przeglądasz naszą stronę internetową, korzysta z aplikacji mobilnej, naszych wiadomości e‑mail lub serwisów społecznościowych. W takich przypadkach informacje, takie jak informacja o Twoim kraju, adres protokołu internetowego („IP”), adres kontroli dostępu do mediów i inne cechy systemu lub urządzenia, mogą być zbierane automatycznie. Informacje te są gromadzone w celach funkcjonalnych, a także w celu poprawy komfortu korzystania z tych usług. Informacje te mogą być również wykorzystywane do zbiorczej analizy trendów i analiz statystycznych oraz do pokazywania Ci bardziej odpowiednich reklam i wiadomości. Więcej informacji na temat tych praktyk można znaleźć poniżej w sekcji Korzystanie z naszych witryn internetowych, aplikacji mobilnych i innych technologii. Zazwyczaj nie kojarzymy adresu IP z Twoim profilem IHG® Rewards.

Jak wykorzystujemy te informacje: Wykorzystujemy Twoje dane, aby dostarczać Ci wiadomości korporacyjne i dokumenty dla akcjonariuszy, na otrzymywanie których się zarejestrowałeś. W przypadku wiadomości korporacyjnych możesz zmienić swoje preferencje dotyczące komunikacji w sekcji Zarządzanie preferencjami komunikacji poniżej.

Jeżeli zarejestrujesz się w promocji, możemy powiązać tę promocję z Twoim kontem (np. jeżeli jest związana z programem IHG® Rewards). Jeżeli zarejestrujesz się w konkursie lub loterii, wykorzystamy Twoje dane do celów tego konkursu lub loterii. Informujemy, że mogą obowiązywać dodatkowe zasady dotyczące loterii lub konkursu, które mogą zawierać dodatkowe informacje o tym, w jaki sposób wykorzystamy Twoje dane zebrane w przypadku dowolnego wydarzenia, w którym zdecydujesz się wziąć udział.

W odniesieniu do danych gromadzonych online zapoznaj się z dodatkowymi informacjami w sekcjach Kanały online oraz Pliki cookie i inne technologie śledzenia.

Komu udostępniamy Twoje dane: Możemy udostępniać Twoje dane usługodawcom, którzy w naszym imieniu świadczą usługi wspomagające działanie naszej witryny korporacyjnej oraz funkcji dla akcjonariuszy. Usługi te mogą obejmować dostarczanie dokumentów dla akcjonariuszy oraz usługi związane z prowadzeniem naszego rejestru akcjonariuszy. Firmy te są upoważnione do wykorzystywania Twoich danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia nam tych usług.

Będziemy również udostępniać Twoje dane w następujących okolicznościach:

 • gdy jesteśmy przekonani w dobrej wierze, że ujawnienie jest wymagane przez prawo lub służy ochronie bezpieczeństwa gości i pracowników hotelu, innych ludzi lub mienia IHG;
 • gdy ujawnienie danych jest wymagane w związku z postępowaniem sądowym, zarządzeniem sądu, nakazem lub postępowaniem prawnym; lub
 • w przypadku fuzji, sprzedaży aktywów lub innej powiązanej transakcji.

 


Zobowiązujemy się do gromadzenia i wykorzystywania Twoich danych zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie danych.

Gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane, gdy mamy do tego odpowiednią podstawę prawną.

Mogą to być następujące sytuacje:

 • udzieliłeś nam zgody na wykorzystywanie Twoich danych osobowych;
 • wykorzystywanie przez nas Twoich danych jest niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy, na przykład w zakresie dokonania rezerwacji, zarządzania nią oraz realizowania i świadczenia usług związanych z naszym programem lojalnościowym zgodnie z postanowieniami zawartej z Tobą umowy;
 • wykorzystywanie przez nas Twoich danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków, jakie mamy wobec organów regulacyjnych, organów podatkowych, organów ścigania, lub wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • wykorzystywanie przez nas Twoich danych leży w naszym uzasadnionym interesie jako podmiotu komercyjnego, na przykład w celu świadczenia i ulepszania naszych usług oraz informowania ludzi o naszych produktach i usługach (w tym w celu profilowania i reklamy ukierunkowanej) — w takich przypadkach będziemy dbać o Twoje dane przez cały czas w sposób proporcjonalny i szanujący Twoje prawo do prywatności, a Ty masz prawo sprzeciwić się ich przetwarzaniu, jak wyjaśniono w sekcji Aby sprzeciwić się temu, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o podstawie prawnej, na której przetwarzamy dane osobowe, skontaktuj się z nami (zob. sekcja Jak się z nami skontaktować). Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych, możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z Biurem ds. ochrony prywatności IHG (zob. sekcja Jak się z nami skontaktować).


Transfer danych

Z uwagi na fakt, że działamy za pośrednictwem globalnej sieci firmowych biur, centrów rezerwacji i obsługi, centrów danych i hoteli, może być konieczne przekazanie Twoich danych — w tym na przykład informacji zebranych w związku z dokonaniem rezerwacji lub pobytem w hotelu marki IHG, dołączeniem do któregoś z naszych programów lojalnościowych lub interakcji z nami za pośrednictwem naszej firmowej witryny, stron internetowych, e‑maila lub innych naszych kanałów cyfrowych — poza kraj, w którym dane te zostały pierwotnie zebrane lub poza kraj Twojego zamieszkania lub obywatelstwa. Informacje, które nam przekazujesz w trakcie rezerwacji lub gdy korzystasz z innych naszych usług, mogą być przekazane do dowolnego z podmiotów i hoteli stanowiących własność lub stowarzyszonych z IHG na całym świecie w celu zrealizowania lub ułatwienia świadczenia tych usług. Konieczne będzie również przekazanie tych informacji innym podmiotom, w tym między innymi hotelom marki IHG, partnerom i naszym usługodawcom.

W przypadku, gdy przekazujemy informacje pochodzące z Unii Europejskiej („UE”) lub Wielkiej Brytanii („Wielka Brytania”) do kraju spoza UE lub innego niż Wielka Brytania, podejmiemy kroki w celu upewnienia się, że taki transfer jest starannie zarządzany pod kątem ochrony Twojego prawa do prywatności:

 • transfery w ramach Grupy IHG będą objęte umową zawartą przez członków Grupy IHG (umowa wewnątrzgrupowa), która zobowiązuje każdego takiego członka do zagwarantowania, że Twoje informacje otrzymują odpowiedni i konsekwentny poziom ochrony gdy są przekazywane w obrębie Grupy IHG;
 • gdy przekazujemy Twoje dane poza Grupę IHG, w tym innym firmom świadczącym nam usługi, uzyskujemy od nich zobowiązania umowne i zapewnienia dotyczące ochrony Twoich danych. Niektóre z tych zapewnień to uznane systemy certyfikacji, takie jak standardowe klauzule umowne;
 • będziemy przekazywać dane osobowe tylko do krajów, które są uznawane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony prawnej lub co do których możemy być przekonani, że istnieją w nich alternatywne rozwiązania służące ochronie Twoich praw do prywatności;
 • wszelkie wnioski o udzielenie informacji, które otrzymujemy od organów ścigania lub organów regulacyjnych, będą dokładnie sprawdzane przed udostępnieniem żądanych danych osobowych.

Gdy w inny sposób przekazujemy dane osobowe między jurysdykcjami, podejmiemy kroki wymagane przez lokalne prawo w celu zagwarantowania, że taki transfer jest realizowany z uwzględnieniem Twoich praw do prywatności.


Korzystanie z naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych i innych technologii

My oraz nasi usługodawcy używamy plików cookie, pikseli, sygnałów nawigacyjnych, narzędzi śledzenia i innych podobnych technologii na naszych stronach internetowych, w aplikacjach i innych obszarach naszej działalności w celu zbierania informacji i świadczenia usług, o które prosiłeś lub w których uczestniczysz, oraz w celu dostarczania ukierunkowanej reklamy. Z zastrzeżeniem lokalnych wymagań, możemy wykorzystywać te i inne gromadzone przez nas informacje, takie jak zaszyfrowany adres e‑mail, aby pomóc sobie i naszym dostawcom usług zidentyfikować inne urządzenia, z których korzystasz (np. telefon komórkowy, tablet, komputer itp.). Jeżeli korzystasz z naszych aplikacji mobilnych i udzieliłeś zgody na udostępnianie nam informacji o lokalizacji, informacje te mogą być gromadzone przez GPS, aby umożliwić nam świadczenie Ci określonych spersonalizowanych usług, takich jak polecanie pobliskich hoteli oraz prezentowanie spersonalizowanych ofert i promocji. Preferencje lokalizacyjne można ustawić lub zmodyfikować na poziomie urządzenia lub poprzez modyfikację ustawień na odpowiedniej platformie mediów społecznościowych. Informacje te obejmują również informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby, które podajesz, dołączając do jednego z naszych programów lojalnościowych oraz które umożliwiają nam zidentyfikowanie Cię jako uczestnika. My, oraz nasi usługodawcy, możemy również korzystać z funkcji śledzenia na różnych urządzeniach oraz z innych informacji, które uzyskujemy o Tobie, aby dostarczać ukierunkowaną reklamę na Twoje urządzenia. Informacje, które zbieramy, wykorzystujemy również do ulepszania naszych produktów i usług, a także do poprawy Twoich wrażeń przy odwiedzaniu naszych stron internetowych i korzystaniu z naszych aplikacji mobilnych. Jeżeli korzystasz z tych funkcji podmiotów zewnętrznych, jesteś również chroniony przez zasady polityki ochrony prywatności tych podmiotów. Więcej informacji na te tematy znajdziesz po kliknięciu odpowiedniej sekcji poniżej.


Pliki cookie i inne technologie śledzenia

Co to jest plik cookie: Plik „cookie” to mały plik tekstowy umieszczany w przeglądarce internetowej lub urządzeniu użytkownika, służący zapamiętaniu tego użytkownika oraz uzyskaniu informacji na jego temat. Plik cookie może Ci być przydzielony, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe lub kiedy korzystasz z naszych aplikacji mobilnych lub innych kanałów cyfrowych. W niektórych przypadkach, gdy zezwala na to właściwe prawo, pliki cookie mogą być wykorzystywane na potrzeby kampanii e‑mailowych.

Jakiego rodzaju plików cookie używamy i jak ich używamy: używamy trzech podstawowych rodzajów plików cookie, tj.:

 • Funkcjonalne pliki cookie — te pliki cookie wspomagają korzystanie ze strony internetowej i aplikacji oraz umożliwiają korzystanie z niektórych funkcji służących poprawie wrażeń użytkownika. Funkcjonalnych plików cookie używamy na przykład po to, aby ułatwić Ci rezerwację i zapamiętać Twoje wybory podczas przechodzenia ze strony na stronę. Funkcjonalnych plików cookie używamy również do zapamiętywania takich informacji, jak dane logowania i preferencje dotyczące hotelu, abyś nie musiał ich za każdym razem wprowadzać ponownie.
 • Wydajnościowe pliki cookie — te pliki cookie zbierają informacje potrzebne do obsługi witryny i naszych aplikacji oraz pozwalają nam ulepszać naszą witrynę i identyfikować wszelkie problemy napotkane podczas jej odwiedzania. Ten rodzaj plików cookie może dostarczać nam informacji na przykład o tym, w jaki sposób trafiłeś na naszą stronę internetową i jak poruszałeś się po niej podczas wizyty. Używamy tych plików cookie również w celu uzyskania pewnych informacji statystycznych i analitycznych, takich jak liczba użytkowników odwiedzających naszą witrynę lub skuteczność naszych reklam.
 • Targetujące pliki cookie — te pliki cookie służą do zbierania informacji od Ciebie, aby pomóc nam ulepszać nasze produkty i usługi, a także dostarczać Ci ukierunkowanych reklam, które naszym zdaniem będą dla Ciebie odpowiednie. W naszych witrynach internetowych i aplikacjach używamy targetujących plików cookie do różnych inicjatyw i kampanii marketingowych. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Reklama ukierunkowana poniżej.

Więcej informacji o plikach cookie i sposobie ich wykorzystywania znajdziesz na stronie: http://www.allaboutcookies.org/.

Pliki cookie: Jak opisano powyżej, korzystamy z usług wielu dostawców, którzy pomagają nam zarządzać naszą działalnością reklamową oraz prowadzić ją i doskonalić. Podmioty te ustawiają pliki cookie według naszych instrukcji, aby pomóc nam zbierać informacje i dostarczać reklamy, które naszym zdaniem byłyby dla Ciebie odpowiednie. W niektórych przypadkach podmioty te mogą nam również pomagać, dostarczając określone informacje statystyczne i analityczne w związku z naszymi praktykami marketingowymi. Możemy również udostępniać informacje zebrane za pomocą plików cookie (i innych technologii śledzenia) stronom trzecim, które będą je wykorzystywać do własnych celów analitycznych i marketingowych. Podmioty te mogą wyświetlać ukierunkowane reklamy dotyczące hoteli marki IHG i innych firm. Zakres udostępnianych informacji może obejmować informacje zebrane za pomocą plików cookie, takie jak adres IP/identyfikator urządzenia oraz informacje o wyszukiwaniu, które przeprowadziłeś na naszej stronie internetowej (np. szukałeś hotelu w Nowym Jorku), ale nie będą zawierać Twojego imienia i nazwiska ani informacji związanych z programem IHG® Rewards.

Zarządzanie plikami cookie i rezygnacja: możesz zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie w naszym narzędziu preferencji dotyczących plików cookie, które jest również dostępne w Centrum prywatności i plików cookie. Możesz też odwiedzać nasze strony internetowe bez plików cookie, ale w niektórych przypadkach pewne usługi i funkcje mogą być niedostępne. Aby odwiedzać stronę internetową bez plików cookie, możesz skonfigurować przeglądarkę tak, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub powiadamiała Cię, gdy plik cookie jest aktywny. Przeglądarki różnią się między sobą, więc sprawdź menu „Pomoc” swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie. Aby zarządzać plikami cookie Flash, zapoznaj się z  pomocą programu Flash Player.

W odniesieniu do plików cookie umieszczanych przez naszych usługodawców uczestniczymy w Samoregulacyjnym programie internetowej reklamy behawioralnej zarządzanym przez Digital Advertising Alliance („DAA”). W ramach tego programu IHG zgadza się przestrzegać standardów i wytycznych ogłoszonych przez DAA. Aby uzyskać więcej informacji na temat ukierunkowanych reklam i/lub sprzeciwić się  automatycznemu gromadzeniu danych w tych celach, odwiedź stronę http://www.aboutads.info/choices/ lub http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. W UE, Wielkiej Brytanii i Kanadzie lokalne organizacje DAA prowadzą podobny program „wyboru reklam”: patrz http://www.youronlinechoices.com (Wielka Brytania/Europa) i http://youradchoices.ca/ (Kanada). Jeżeli zrezygnujesz z tych ukierunkowanych reklamowych plików cookie, Twoja rezygnacja będzie dotyczyła wyłącznie przeglądarki internetowej lub urządzenia mobilnego, z którego uzyskałeś dostęp. Jeżeli korzystasz z wielu urządzeń lub przeglądarek, musisz wyrazić taką rezygnację w każdej takiej przeglądarce i każdym urządzeniu.

Inne technologie: Na naszych stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych, w wiadomościach e‑mail oraz w innych obszarach naszej działalności mogą być również wykorzystywane inne technologie, takie jak piksele i sygnalizatory sieci Web. Technologie te służą do ulepszania naszych produktów i usług, a także naszych działań marketingowych. W naszych wiadomościach e‑mail umieszczamy piksele, które pomagają nam ocenić skuteczność naszych kampanii reklamowych na podstawie informacji o tym, czy otworzyłeś, usunąłeś lub przesłałeś dalej daną wiadomość lub kliknąłeś zawarty w niej link.

Reklamy ukierunkowane: my i nasi usługodawcy możemy wyświetlać reklamy ukierunkowane, korzystając z  plików cookie (własnych lub zewnętrznych), pikseli i sygnalizatorów sieci Web, gdy odwiedzasz nasze witryny internetowe, korzystasz z naszych aplikacji mobilnych lub odwiedzasz witryny internetowe należące do innych podmiotów. W niektórych przypadkach te pliki cookie mogą być trwałymi plikami cookie. Jak opisano w sekcji Korzystanie z naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych i innych technologii powyżej, my i nasi usługodawcy możemy również wykorzystywać pliki cookie i inne informacje, aby próbować zidentyfikować inne urządzenia i przeglądarki internetowe, z których możesz korzystać, abyśmy my i nasi usługodawcy mogli dostarczać ukierunkowane reklamy na te urządzenia. Robimy to, aby dostarczać Ci reklamy, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie odpowiednie, a także aby ulepszać nasze własne produkty i usługi, w tym funkcjonalność i wydajność naszych witryn internetowych i aplikacji mobilnych. Aby dowiedzieć się więcej o możliwości rezygnacji z niektórych rodzajów reklam ukierunkowanych, zapoznaj się z sekcją Zarządzanie plikami cookie i rezygnacja powyżej.

Do-Not-Track: Obecnie nasze systemy nie rozpoznają sygnałów „bez śledzenia” przeglądarki. Możesz jednak wyłączyć niektóre funkcje śledzenia, zgodnie z instrukcją podaną w tej sekcji (np. wyłączając pliki cookie); możesz również zrezygnować z reklam ukierunkowanych, postępując zgodnie z instrukcjami na stronach internetowych DAANetwork Advertising Initiative.

W niektórych jurysdykcjach oraz tam, gdzie jest to dozwolone przez właściwe prawo, lub za Twoją zgodą, możemy otrzymywać informacje o Twojej lokalizacji w trakcie i w celu świadczenia Ci usług opisanych powyżej poprzez nasze strony internetowe i aplikacje mobilne, z których korzystasz. Na przykład, jeżeli korzystasz z naszych aplikacji mobilnych i wyraziłeś zgodę na udostępnianie nam informacji o Twojej lokalizacji, te informacje mogą być gromadzone za pomocą technologii GPS lub Bluetooth, aby umożliwić nam świadczenie Ci określonych usług, takich jak prezentacja spersonalizowanych ofert i promocji. Oprócz korzystania z naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych i innych kanałów cyfrowych, źródłem informacji lokalizacyjnych mogą być również sieci bezprzewodowe lub maszty telefonii komórkowej w pobliżu Twojego urządzenia mobilnego, Twój adresu protokołu internetowego („IP”) oraz inne usługi, które świadczymy w naszych hotelach. Możemy również mieć dostęp do informacji o lokalizacji, których nam dostarczasz, korzystając z mediów społecznościowych, na przykład poprzez publikację swojej lokalizacji. Nie archiwizujemy tych informacji w ramach Twojego profilu w programie IHG® Rewards i wykorzystujemy te informacje w chwili, w której je przekazałeś, w celu realizacji Twojego żądania. Preferencje lokalizacyjne można ustawić lub zmodyfikować na poziomie urządzenia lub poprzez modyfikację ustawień na odpowiedniej platformie mediów społecznościowych.

Otrzymujemy informacje na Twój temat, gdy korzystasz z naszych aplikacji mobilnych. Niektóre informacje, takie jak producent urządzenia, typ i wersja systemu operacyjnego, są zbierane automatycznie, podczas gdy inne informacje są zbierane tylko wtedy, gdy zdecydujesz się je podać, oraz gdy jest to dozwolone przez właściwe prawo, tak jak w przypadku dokładnych danych geolokalizacyjnych. Zazwyczaj nie łączymy Twoich dokładnych danych geolokalizacyjnych uzyskanych podczas korzystania przez Ciebie z naszych aplikacji mobilnych z Twoim kontem IHG® Rewards. Czasami powiązanie Twoich danych geolokalizacyjnych z Twoim kontem może być konieczne w związku z Twoim udziałem w określonym programie lub korzystaniem z funkcji, które możemy oferować, ale w innych sytuacjach nie archiwizujemy Twoich danych geolokalizacyjnych w sposób identyfikujący Cię jako konkretną osobę.

Jeżeli używasz naszej aplikacji mobilnej, możemy również od czasu do czasu wysyłać Ci powiadomienia push w celu poinformowania Cię o zdarzeniach lub ewentualnych promocjach, które organizujemy. Jeżeli nie chcesz otrzymywać tego typu komunikatów, możesz je wyłączyć na poziomie urządzenia. Aby upewnić się, że otrzymujesz odpowiednie powiadomienia, będziemy musieli zebrać pewne informacje o Twoim urządzeniu, takie jak system operacyjny i dane identyfikacyjne użytkownika.

Używamy oprogramowania do analityki mobilnej, aby lepiej zrozumieć działanie naszych aplikacji mobilnych na Twoim telefonie. To oprogramowanie może rejestrować informacje takie jak częstotliwość korzystania z aplikacji, zdarzenia występujące w aplikacji, zagregowane wykorzystanie, dane dotyczące wydajności oraz miejsce pobrania aplikacji.

Możemy wykorzystywać informacje ze źródeł internetowych, takich jak strony internetowe, media społecznościowe i platformy udostępniania informacji. Informacje te mogą być wykorzystywane do dostosowywania i ulepszania naszych usług oraz efektywnej komunikacji z Tobą, ponieważ wiemy, że wielu naszych klientów korzysta z różnych kanałów medialnych do komunikowania się i udostępniania informacji.

Możemy korzystać z różnych funkcji mediów społecznościowych, takich jak przycisk „Lubię to” Facebooka, na naszych stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych. Zbieramy pewne informacje o Tobie, korzystając z tych funkcji w połączeniu z naszymi usługami i programami. Z zastrzeżeniem ustawień Twojego konta i prywatności, możemy również zobaczyć informacje, które publikujesz podczas korzystania z tych mediów społecznościowych, niezależnie od tego, czy korzystasz z którejś z naszych usług. W niektórych przypadkach, w zależności od okoliczności, możemy kontaktować się z Tobą za pośrednictwem tych mediów społecznościowych. Informacje, które publikujesz w serwisach społecznościowych, a także mechanizmy kontroli dotyczące tych ujawnień, podlegają odpowiednim zasadom polityki serwisu społecznościowego.

Tam, gdzie wykorzystujemy informacje z tych źródeł, będziemy przestrzegać wszystkich udzielonych przez Ciebie pozwoleń dla poszczególnych źródeł i dotyczących sposobu, w jaki chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane. Nie łączymy informacji, które zbieramy za pośrednictwem tych platform z Twoim kontem IHG® Rewards.

Zalecamy rutynowe przeglądanie informacji o ochronie prywatności i ustawień preferencji, które są dostępne na platformach mediów społecznościowych. Aby dowiedzieć się więcej o rezygnacji z niektórych rodzajów ukierunkowanych reklam, zapoznaj się z sekcją Zarządzanie plikami cookie i rezygnacja powyżej.

 


Korzystanie z usług WI-FI (IHG Connect)

Kiedy korzystasz z usługi IHG Connect WI-FI (IHG Connect), możemy gromadzić i przetwarzać pewne dodatkowe informacje.

Jakie informacje gromadzimy
 • Rejestracja i informacje podawane przez użytkownika: Kiedy rejestrujesz się w celu korzystania z IHG Connect, możemy gromadzić Twoje dane osobowe, w tym Twoje nazwisko, numer w Programie IHG® Rewards, numer pokoju oraz, w zależności od Twojej lokalizacji i właściwego prawa, inne dane osobowe (takie jak numer telefonu komórkowego). Możesz również przekazywać nam swoje dane osobowe na różne sposoby, gdy korzystasz z IHG Connect, na przykład wysyłając zapytania do naszego działu obsługi klienta.
 • Identyfikatory urządzeń.W trakcie świadczenia usługi IHG Connect możemy automatycznie rejestrować identyfikator urządzenia (taki jak adres IP, adres MAC lub nazwa urządzenia, lub inny unikatowy identyfikator) właściwy dla komputera, urządzenia mobilnego, technologii lub innego urządzenia, z którego korzystasz w celu uzyskania dostępu do IHG Connect. Identyfikator urządzenia to numer, który jest automatycznie przypisywany do Twojego urządzenia, gdy uzyskujesz dostęp do IHG Connect, a my możemy zidentyfikować Twoje urządzenie na podstawie jego identyfikatora. Kiedy korzystasz z IHG Connect, możemy zobaczyć identyfikator Twojego urządzenia i wykorzystać tę informację do ulepszenia naszych usług. Możemy powiązać identyfikator Twojego urządzenia z innymi informacjami o Tobie, takimi jak Twój numer IHG® Rewards.
 • Inne informacje o urządzeniu: Możemy również automatycznie rejestrować pewne informacje z Twojego urządzenia, w tym typ urządzenia, odwiedzane strony internetowe, aplikacje lub strony internetowe wraz z datą i godziną odwiedzin oraz dostęp lub korzystanie z IHG Connect (informacje o aktywności w internecie). Chociaż ogólnie informacje te są pseudonimizowane i/lub agregowane, mogą one być kojarzone z Twoim numerem w programie IHG® Rewards i/lub innymi informacjami dotyczącymi konta IHG lub trwałymi identyfikatorami. Dane te pomagają nam zarządzać naszymi sieciami i dostarczają nam informacji o korzystaniu z IHG Connect. Nie gromadzimy jednak i nie przetwarzamy treści wiadomości e‑mail ani innych wiadomości elektronicznych, które wysyłasz lub otrzymujesz podczas korzystania z IHG Connect.
 • Informacje o lokalizacji: Możemy gromadzić informacje o Twojej lokalizacji, korzystając z usług WI-FI, które świadczymy w naszych hotelach. Pozwala nam to ulepszać nasze usługi oraz świadczyć Ci niektóre usługi, takie jak prezentacja zindywidualizowanych ofert i promocji.
Jak wykorzystujemy gromadzone przez nas informacje

Dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie do celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, chyba że poinformujemy Cię inaczej przy gromadzeniu danych lub dopuszczalne są także inne cele na podstawie przepisów prawa lub Twojej zgody. Dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem IHG Connect, wykorzystujemy:

 • do obsługi, utrzymywania, ulepszania i dostarczania wszystkich funkcji usługi, do świadczenia usług i udzielania informacji, o które prosisz, do odpowiadania na komentarze i pytania oraz do zapewniania wsparcia użytkownikom.
 • aby zrozumieć i analizować trendy użytkowania i preferencje naszych użytkowników, ulepszać usługę IHG Connect oraz opracowywać nowe produkty, usługi, funkcje i funkcjonalności. Jeżeli podasz swoje dane kontaktowe lub numer IHG® Rewards, możemy (za Twoją zgodą lub jeżeli jest to dozwolone przez właściwe prawo) wysłać Ci spersonalizowane oferty oparte na Twoim korzystaniu z internetu oraz lokalizacji. Możesz zrezygnować z otrzymywania tych ofert na etapie rejestrowania się jako użytkownik usługi IHG Connect lub w dowolnym momencie na swoim koncie IHG® Rewards. Zapoznaj się z sekcją „Zarządzanie preferencjami i informacjami” poniżej.

Wykorzystywanie danych osobowych do tworzenia profili

Naszym celem jest stworzenie Ci spersonalizowanego i zindywidualizowanego doświadczenia podczas pobytu w obiekcie marki IHG. Aby określić odpowiednią reklamę i spersonalizować Twoje wrażenia (jak opisano wyżej w sekcji dotyczącej plików cookie) utrzymujemy relacje z firmami takimi jak Google i Facebook, które umożliwiają nam wyświetlanie ukierunkowanych reklam. Oprócz działań opisanych powyżej w sekcji Reklamy ukierunkowane dopasowujemy również użytkowników Facebooka i Google na różnych stronach i urządzeniach, co pozwala nam lepiej zrozumieć Twoje zainteresowania. Informacje te pozwalają nam dostosować naszą komunikację marketingową w taki sposób, abyśmy mieli pewność, że informujemy Cię o sprawach, które z największym prawdopodobieństwem Cię zainteresują. Masz wybór dotyczący sposobu, w jaki udostępniamy Twoje dane; w każdej chwili możesz zalogować się do centrum preferencji, żeby zobaczyć swoje wybory lub ich dokonać. Ponadto mieszkańcy Kalifornii mają możliwość kliknięcia linku Nie sprzedawaj, co eliminuje udostępnianie, które zgodnie z prawem stanu Kalifornia może stanowić sprzedaż.


Jak zabezpieczamy Twoje dane

Zobowiązujemy się do ochrony poufności i bezpieczeństwa informacji, które nam przekazujesz. W tym celu wdrożono techniczne, fizyczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, służące ochronie przed nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, uszkodzeniem lub utratą Twoich danych. W odniesieniu do gromadzenia, przesyłania i przechowywania informacji nigdy nie można zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa, jednak podejmujemy kroki służące zapewnieniu wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń służących ochronie Twoich danych.


Zarządzanie preferencjami i informacjami

Chcemy mieć pewność, że masz do dyspozycji niezbędne narzędzia do kontrolowania informacji, które nam przekazujesz, w tym sposobu, w jaki się z Tobą komunikujemy. Ważne jest również, abyś skontaktował się z nami w celu aktualizacji swoich informacji, jeżeli którekolwiek z nich są niedokładne lub uległy zmianie. Kliknij odpowiednią sekcję poniżej, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak kontrolować sposób, w jaki komunikujemy się z Tobą oraz jak aktualizować, modyfikować i usuwać swoje dane. Osoby, których dane dotyczą z UE i Wielkiej Brytanii są również proszone o zapoznanie się z sekcją dotyczącą UE i Wielkiej Brytanii; Kalifornijczycy są również proszeni o zapoznanie z sekcją dotyczącą Kalifornii.

W ramach świadczenia usług opisanych powyżej my, a w niektórych przypadkach hotele marki IHG, partnerzy IHG® Rewards oraz dostawcy usług, możemy komunikować się z Tobą w związku z rezerwacją, uczestnictwem w którymś z naszych programów lojalnościowych, za pośrednictwem cyfrowych usług online (np. reklama online, komunikacja w mediach społecznościowych) lub w związku z innymi świadczonymi przez nas usługami.

W niektórych przypadkach, zwłaszcza jeżeli jesteś uczestnikiem programu IHG® Rewards lub Ambasadorem InterContinental, możesz zalogować się na swoje konto i kliknąć „Preferencje komunikacji”, aby zmienić te ustawienia. Uczestnicy programu IHG® Rewards mogą również skontaktować się z dowolnym z naszych centrów obsługi IHG® Rewards. Dodatkowo opcja rezygnacji z otrzymywania komunikatów marketingowych będzie zawarta w samej komunikacji. We wszystkich innych przypadkach, lub jeżeli masz trudności z wypisaniem się z określonej komunikacji, skontaktuj się z jednym z naszych globalnych biur obsługi klienta lub z Biurem ds. ochrony prywatności IHG (szczegóły znajdziesz w sekcji Jak się z nami skontaktować).

Należy pamiętać, że rezygnacja z subskrypcji jednego rodzaju komunikacji może nie anulować subskrypcji innego typu. Podobnie rezygnacja z subskrypcji naszych wiadomości może nie oznaczać rezygnacji z niektórych wiadomości dostarczanych niezależnie przez hotele marki IHG.

W przypadku, gdy jakiekolwiek informacje, które nam przekazujesz, są niedokładne lub ulegają zmianie, możesz nas o tym powiadomić, kontaktując się z jednym z naszych globalnych biur obsługi klienta . W niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy jesteś uczestnikiem programu IHG® Rewards lub InterContinental Ambassador, możesz zaktualizować niektóre ze swoich danych osobowych, przechodząc do swojego konta, logując się i klikając sekcję „Dane osobowe”, aby zaktualizować i zmienić te dane. We wszystkich innych przypadkach prosimy o kontakt z Biurem ds. ochrony prywatności IHG (dane kontaktowe znajdziesz w sekcji Jak się z nami skontaktować). Odpowiemy na Twoje zapytanie w rozsądnym terminie.


Linki do innych stron

Nasze strony internetowe i aplikacje zawierają linki do stron internetowych, które są utrzymywane i/lub kontrolowane przez podmioty niepowiązane z nami. W niektórych przypadkach te strony internetowe mogą być co-brandowane i wyświetlać nasze logo lub inny znak towarowy. Przynależność danej strony internetowej do nas można określić na podstawie adresu URL (ujednolicony format adresowania) odwiedzanej strony. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami polityki ochrony prywatności tych stron internetowych, ponieważ ich praktyki ochrony prywatności mogą się różnić od naszych.


Osoby nieletnie

Nasze strony nie są przeznaczone dla dzieci i nie będziemy w sposób zamierzony zabiegać o pozyskanie ani gromadzić danych osobowych osób poniżej 18 lat. Jeżeli zostaniemy powiadomieni lub w inny sposób odkryjemy, że w nieprawidłowy sposób zebrano dane osobowe nieletnich, podejmiemy komercyjnie zasadne kroki w celu usunięcia tych informacji. W nielicznych przypadkach możemy zorganizować kampanię lub program skierowany do dzieci. W tych przypadkach szczegóły dotyczące praktyk informacyjnych zostaną przedstawione w warunkach programu lub kampanii.


Przechowywanie Twoich informacji w naszych systemach

Zasadniczo przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to racjonalnie wymagane dla celów wyjaśnionych w niniejszej polityce ochrony prywatności. W niektórych przypadkach przechowujemy dane transakcyjne (wśród których mogą być Twoje dane) przez dłuższy okres, jeżeli jest to konieczne ze względów regulacyjnych, podatkowych lub księgowych. Będziemy również przechowywać te informacje, jeżeli mamy podstawy podejrzewać, że istnieje możliwość wystąpienia sporu.
Mamy określoną politykę archiwizacji danych, którą stosujemy do przechowywanej przez nas dokumentacji.

Jak się z nami skontaktować

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności lub naszych praktyk w zakresie ochrony danych prosimy o kontakt:

 • e‑mail: privacyoffice@ihg.com
 • Pocztą:
  InterContinental Hotels Group
  Attn: Privacy Office
  Three Ravinia Drive
  Atlanta, Georgia 30346

  InterContinental Hotels Group
  Attn: Privacy Office
  Broadwater Park
  Denham, UB9 5HR, Wielka Brytania

  Główne biuro ds RODO w UE:
  InterContinental Hotels Group
  Attn: Privacy Office
  Thurn-und-Taxis-Platz 6
  60313 Frankfurt am Main
  Niemcy
 • tel.: 1-770-604-8347
 • faks: 1-770-604-5275

Możesz również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając e‑mail na adres privacyoffice@ihg.com.

W zakresie dozwolonym przez lokalne prawo, możesz również użyć powyższych danych kontaktowych, aby zażądać dostępu, poprawienia lub (w pewnych okolicznościach) usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez IHG lub, jeżeli opieraliśmy się na Twojej zgodzie na przetwarzanie Twoich danych osobowych, wycofać swoją zgodę na takie przetwarzanie tych danych. Wnioski te będą rozpatrywane zgodnie z prawem lokalnym.

Może Ci również przysługiwać prawo, zgodnie z lokalnymi przepisami, do złożenia skargi do nas lub do lokalnego organu nadzoru nad ochroną danych w dowolnym czasie. Prosimy jednak o podjęcie próby rozwiązania ewentualnych problemów najpierw z nami, przed skierowaniem zażalenia do organu nadzoru.

W UE głównym organem nadzoru w sprawach RODO jest heski organ nadzorczy, z którym można się skontaktować pod adresem:
Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (Heski komisarz ds. ochrony danych i swobody informacji)
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden
Niemcy.


Dodatkowe informacje dotyczące Wielkiej Brytanii/UE/EOG, Kalifornii, Newady i CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ Z UE I WIELKIEJ BRYTANII NA PODSTAWIE EUROPEJSKICH I BRYTYJSKICH PRZEPISÓW O OCHRONIE DANYCH

Osoby w UE i Wielkiej Brytanii, których dotyczą dane mają prawa wynikające z europejskich i brytyjskich przepisów o ochronie danych osobowych. Kliknij poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej o każdym z praw, które może Ci przysługiwać. Aby skorzystać ze swoich praw, użyj formularzy dostępnych w naszym Centrum prywatności i plików cookie lub skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych, wysyłając e‑mail na adres privacyoffice@ihg.com.

 • Aby uzyskać dostęp do danych osobowych
  Możesz poprosić nas o potwierdzenie, czy posiadamy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz o kopię Twoich danych.
 • Sprostowanie/usunięcie danych osobowych
  Możesz do nas wystąpić o sprostowanie informacji na Twój temat, które są niepoprawne. Chętnie skorygujemy takie informacje, ale najpierw musimy zweryfikować ich dokładność.
  Możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych, jeżeli uważasz, że nie musimy ich już używać do celów, w których je od Ciebie zebraliśmy. Możesz również poprosić nas o usunięcie Twoich danych, jeżeli wycofałeś swoją zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych (jeżeli wcześniej poprosiliśmy Cię o zgodę na ich wykorzystywanie) lub skorzystałeś z prawa do sprzeciwu wobec dalszego zgodnego z prawem wykorzystywania Twoich danych, lub gdy wykorzystywaliśmy je niezgodnie z prawem, lub gdy podlegamy prawnemu obowiązkowi usunięcia Twoich danych osobowych.
  Nie zawsze jesteśmy w stanie spełnić Twoje żądanie, na przykład w przypadku, gdy musimy nadal wykorzystywać Twoje dane w celu spełnienia naszego prawnego obowiązku lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 • Aby ograniczyć sposób, w jaki wykorzystujemy dane osobowe
  Możesz poprosić nas o ograniczenie wykorzystywania Twoich danych w określonych okolicznościach, na przykład:
  • gdy uważasz, że dane są niedokładne i powinniśmy je zweryfikować;
  • gdy wykorzystywanie przez nas Twoich danych nie jest zgodne z prawem, ale nie domagasz się od nas ich usunięcia;
  • gdy informacje nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, ale są nam potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych; lub
  • gdy sprzeciwiasz się wykorzystywaniu przez nas Twoich danych osobowych, ale musimy sprawdzić, czy mamy nadrzędne podstawy do ich wykorzystania.
  Możemy nadal wykorzystywać Twoje dane po złożeniu wniosku o ograniczenie przetwarzania, jeżeli mamy Twoją zgodę na ich wykorzystywanie lub musimy je wykorzystywać do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych, lub do ochrony praw innej osoby lub firmy.

 

 • Aby sprzeciwić się temu, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane
  Możesz sprzeciwić się jakiemukolwiek wykorzystywaniu Twoich danych, które odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jeżeli uważasz, że Twoje podstawowe prawa i wolności do ochrony danych przeważają nad naszym prawnie uzasadnionym interesem w wykorzystaniu tych informacji. Jeżeli zgłosisz sprzeciw, możemy nadal wykorzystywać Twoje dane, o ile wykażemy, że mamy przekonujący uzasadniony interes w korzystaniu z tych informacji.
  Możesz również zażądać od nas zaprzestania wykorzystywania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego.
 • Aby poprosić nas o przekazanie Twoich danych do innej organizacji
  Możesz poprosić nas o przekazanie Ci Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, lub możesz poprosić o przekazanie ich bezpośrednio innemu administratorowi danych (np. innej firmie).
  Możesz skorzystać z tego prawa tylko wtedy, gdy wykorzystujemy Twoje dane w celu wykonania umowy z Tobą lub gdy poprosiliśmy Cię o zgodę na wykorzystanie Twoich danych. Prawo to nie dotyczy żadnych informacji, które posiadamy lub przetwarzamy, ale które nie są przechowywane w formie cyfrowej.
 • Prawo do uzyskania kopii zabezpieczeń danych osobowych stosowanych przy przesyłaniu danych poza Twoją jurysdykcję
  Możesz poprosić o kopię lub wskazanie zabezpieczeń, przy zastosowaniu których Twoje dane osobowe są przesyłane poza Unię Europejską lub Wielką Brytanię.
  Możemy ukryć część treści umów dotyczących przekazywania danych w celu ochrony warunków handlowych.

Przy składaniu wniosku o skorzystanie z któregokolwiek z tych praw możemy poprosić Cię o okazanie dokumentu tożsamości. Robimy to, aby mieć pewność, że ujawniamy informacje tylko wtedy, gdy wiemy, że mamy do czynienia z właściwą osobą. Nie będziemy żądać opłaty, chyba że uznamy, że Twój wniosek jest bezpodstawny, składany wielokrotnie lub nadmierny co do swojego zakresu. W przypadku konieczności uiszczenia opłaty poinformujemy Cię przed kontynuowaniem realizacji Twojej prośby.
Staramy się odpowiadać na wszystkie ważne wnioski w ciągu jednego miesiąca. Może to jednak potrwać dłużej, jeżeli żądanie jest szczególnie skomplikowane lub złożyłeś kilka żądań. Poinformujemy Cię, jeżeli uważamy, że udzielenie odpowiedzi zajmie nam dłużej niż miesiąc. W celu przyspieszenia odpowiedzi możemy poprosić Cię o uszczegółowienie Twojego wniosku lub wątpliwości.
Nie zawsze możemy zrobić to, o co prosisz, na przykład jeżeli wpłynęłoby to na obowiązek zachowania poufności, jaki mamy wobec innych, lub jeżeli jesteśmy prawnie upoważnieni do rozpatrzenia wniosku w inny sposób.


DODATKOWE INFORMACJE DLA KONSUMENTÓW Z KALIFORNII

Zgodnie z kalifornijską ustawą o ochronie prywatności konsumentów („CCPA”) jesteśmy zobowiązani do powiadamiania konsumentów w Kalifornii o gromadzeniu, wykorzystywaniu i ujawnianiu przez nas ich danych osobowych (zebranych zarówno za pośrednictwem tej witryny internetowej, jak i offline).  W tej sekcji naszego Oświadczenia o ochronie prywatności, oraz zgodnie z CCPA, „dane osobowe” obejmują wszelkie informacje, które identyfikują, odnoszą się, opisują, mogą być powiązane lub racjonalnie połączone, bezpośrednio lub pośrednio, z konkretnym konsumentem lub gospodarstwem domowym, w tym kategorie określone w poniższej tabeli, w zakresie, w jakim one identyfikują, odnoszą się, opisują, mogą być powiązane lub racjonalnie połączone, bezpośrednio lub pośrednio, z konkretnym konsumentem lub gospodarstwem domowym.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie dotyczy kandydatów do pracy w IHG. 

Kategorie danych osobowych, które zbieramy, ujawniamy i sprzedajemy

Poniżej podajemy kategorie danych osobowych, które zbieramy na temat konsumentów i gospodarstw domowych w Kalifornii, cele, dla których używamy każdej kategorii, oraz czy ujawniamy lub sprzedajemy informacje w ramach poszczególnych kategorii. Nasze praktyki gromadzenia danych przedstawione poniżej nie różnią się od tych opisanych powyżej; CCPA określa raczej poszczególne kategorie danych, do których musimy się odnieść, a w tej sekcji staramy się przypomnieć niektóre z informacji podanych już powyżej, ale zgodnie z kategoriami określonymi przez CCPA. Dlatego tę sekcję należy czytać łącznie z dalszymi informacjami zawartymi w pozostałej części niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Należy pamiętać, że CCPA definiuje termin „sprzedaż” bardzo szeroko — obejmując nim wszelką wymianę danych w zamian za wszelkiego rodzaju wynagrodzenie, a nie tylko sprzedaż danych za pieniądze.

Identyfikatory i podobne dane:

Gromadzenie. Gromadzimy:

 • Identyfikatory: Twoje prawdziwe imię i nazwisko, alias, adres pocztowy, unikalny identyfikator (np. Twój numer IHG® Rewards, jeżeli zdecydujesz się zarejestrować w programie), adres IP (jeżeli uzyskujesz dostęp do naszych stron internetowych, wiadomości e‑mail lub innych kanałów cyfrowych), adres e‑mail lub inne podobne identyfikatory.
 • Podpis, cechy fizyczne, numer telefonu, informacje finansowe (np. informacje dotyczące płatności za rezerwację). Zazwyczaj nie zbieramy informacji medycznych od naszych gości z wyjątkiem sytuacji awaryjnych lub konkretnej prośby (zazwyczaj są to informacje dostarczone nam przez hotele marki IHG, a nie informacje, które zbieramy bezpośrednio od gościa).
 • Informacje handlowe, w tym produkty lub usługi zakupione, nabyte lub rozważane, lub inne historie lub tendencje zakupów lub konsumpcji.
 • Informacje o aktywności w internecie lub innej sieci elektronicznej, w tym historia przeglądania, historia wyszukiwania oraz informacje dotyczące interakcji konsumenta z witryną internetową, aplikacją lub reklamą.

Źródła: Zbieramy informacje bezpośrednio od Ciebie, od innych osób/podmiotów dokonujących rezerwacji w Twoim imieniu (np. biura podróży, osoby organizującej Twoją podróż, osoby dokonującej rezerwacji w Twoim imieniu), z hoteli marki IHG (stanowiących odrębną własność i mających osobny zarząd). W ograniczonych okolicznościach możemy uzyskać te informacje od starannie wybranych partnerów turystycznych, w tym linii lotniczych i wypożyczalni samochodów. W odniesieniu do internetu lub innych informacji elektronicznych zbieramy te informacje automatycznie, gdy korzystasz z naszej Witryny i usług.

Cele gromadzenia: Głównym celem gromadzenia i wykorzystywania tych informacji jest realizacja Twoich rezerwacji oraz usprawnienie i spersonalizowanie Twoich doświadczeń w kontakcie z nami. W szczególności wykorzystujemy Twoje dane do realizacji Twojej rezerwacji, zarządzania Twoim kontem IHG® Rewards, marketingu bezpośredniego skierowanego do Ciebie (w związku z Twoimi preferencjami), ukierunkowanej i spersonalizowanej reklamy skierowanej do Ciebie, oraz w inny sposób wymagany przez obowiązujące prawo.

Ujawnianie: Ujawniamy te informacje w celach biznesowych, w tym na Twoje polecenie, obiektom marki IHG (np. jeżeli dokonasz rezerwacji za pośrednictwem naszego centralnego działu rezerwacji, udostępniamy te informacje odpowiedniemu obiektowi, aby mógł on spełnić Twoją prośbę). Udostępniamy również niektóre Twoje dane naszym starannie wybranym partnerom, w tym liniom lotniczym i wypożyczalniom samochodów, w celu personalizacji Twojego pobytu; na przykład, jeżeli wiemy, że przyjeżdżasz wcześnie rano, możemy zaproponować Ci wcześniejsze zameldowanie. Jeżeli korzystasz z naszych usług Wi-Fi w obiektach marki IHG, udostępniamy pewne unikalne identyfikatory, takie jak adres MAC Twojego urządzenia, naszym dostawcom usług internetowych, aby zapewnić Ci Wi-Fi.

Sprzedaż: Korzystamy z zewnętrznych firm reklamowych, które zbierają określone informacje o Tobie za pomocą plików cookie witryny (i podobnych technologii przeznaczonych dla aplikacji mobilnych). Podmioty te mogą gromadzić informacje o Tobie, a następnie agregować je z danymi zebranymi za pomocą plików cookie umieszczonych w innych witrynach/aplikacjach mobilnych. Zgodnie z CCPA ten rodzaj wymiany informacji można uznać za „sprzedaż”.  Ujawniamy również Twoje dane starannie wybranym partnerom marketingowym, dostawcom technologii reklamowych i platformom mediów społecznościowych za pośrednictwem centralnej firmy marketingowej/analitycznej. Wskazujemy, które podmioty mogą mieć dostęp do Twoich danych, oraz zakres informacji, do których mogą uzyskać dostęp. Ten rodzaj ujawniania danych ma miejsce tylko na niektórych rynkach, a konsumenci z Kalifornii mogą zgłosić sprzeciw w dowolnym momencie za pośrednictwem naszego portalu komunikacyjnego lub klikając łącze Nie sprzedawaj na naszej stronie internetowej/w aplikacji mobilnej.

Chronione dane klasyfikacyjne i audiowizualne:

Zbieranie: Nie żądamy informacji sklasyfikowanych jako chronione zgodnie z prawem stanu Kalifornia, takich jak rasa, płeć, wiek, religia, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, informacje o obywatelstwie lub informacje genetyczne. Niemniej jednak możemy rejestrować informacje związane z tymi kategoriami w następujących okolicznościach (przykładowo): biura korporacyjne IHG i niektóre hotele marki IHG używają telewizji przemysłowej (monitoringu) do celów bezpieczeństwa, więc takie informacje mogą zostać zebrane w postaci nagranego obrazu. Nie pozyskujemy nagrań z obiektów działających pod marką IHG bez wyjątkowej sytuacji (np. troska o bezpieczeństwo danego obiektu). Podczas rejestracji w programie IHG® Rewards możesz określić swój przedział wiekowy, ale nie jest to bezwzględnie wymagane. Możesz poprosić o pokój z ułatwieniami dostępu.

Źródła: Zbieramy informacje bezpośrednio od Ciebie, od innych osób/podmiotów dokonujących rezerwacji w Twoim imieniu (np. biura podróży, osoby organizującej Twoją podróż, osoby dokonującej rezerwacji w Twoim imieniu), z hoteli marki IHG (stanowiących odrębną własność i mających osobny zarząd). W ograniczonych okolicznościach możemy uzyskać te informacje od starannie wybranych partnerów turystycznych, w tym linii lotniczych i wypożyczalni samochodów.

Cele gromadzenia: Głównym celem gromadzenia i wykorzystywania tych informacji jest usprawnienie i spersonalizowanie Twojego pobytu u nas, w tym w szczególności zapewnienie konkretnego rodzaju pokoju.  Możemy wykorzystywać nadzór wideo w celach bezpieczeństwa oraz w celu ochrony praw i interesów hoteli, a także praw i interesów innych gości.

Ujawnianie: Ujawniamy wszelkie informacje dotyczące specjalnych próśb w celach biznesowych, w tym na Twoje polecenie, obiektom marki IHG (np. jeżeli dokonasz rezerwacji za pośrednictwem naszego centralnego działu rezerwacji, udostępniamy te informacje odpowiedniemu obiektowi, aby mógł on spełnić Twoją prośbę). Jeżeli pozyskujemy materiał z monitoringu, nie ujawniamy tych danych, chyba że jest to konieczne do ochrony naszych praw i interesów oraz praw i interesów innych osób.

Sprzedaż: nie sprzedajemy tych informacji.

Informacje biometryczne i geolokalizacyjne

Zbierane informacje: W celu usprawnienia organizacji Twojego pobytu u nas oraz szybszego i łatwiejszego procesu zameldowania, możemy oferować pewne usługi w obiekcie, takie jak zameldowanie i/lub wejście do pokoju z wykorzystaniem identyfikatorów biometrycznych. Opcja ta jest dostępna w ograniczonej liczbie obiektów IHG. Każdy zainteresowany gość musi wyrazić zgodę na udział w tym programie. Tam, gdzie IHG świadczy te usługi, dostarczymy informacje o konkretnych danych biometrycznych gromadzonych w ramach programu oraz o wykorzystaniu i ujawnianiu tych identyfikatorów, aby użytkownik mógł wybrać, czy chce uczestniczyć w konkretnym programie. Za Twoją zgodą gromadzimy informacje o Twojej geolokalizacji za pośrednictwem naszej aplikacji mobilnej i naszej witryny internetowej lub od dostawców usług internetowych za pośrednictwem niektórych usług, które oferujemy w obiektach, takich jak IHG Connect (WiFi). Używamy tych informacji do celów analitycznych (np. aby określić ogólny obszar, z którego nasi goście mogą uzyskać dostęp do naszych usług), aby spersonalizować Twoje doświadczenie (np. sugerować interesujące hotele) oraz, na niektórych ograniczonych rynkach, aby prezentować specjalne oferty oparte na Twojej lokalizacji.

Źródła: Gromadzimy informacje biometryczne i informacje o geolokalizacji bezpośrednio od Ciebie i automatycznie, gdy korzystasz z urządzeń przeznaczonych do zbierania informacji biometrycznych lub, w przypadku informacji geolokalizacyjnych, ze swojego własnego urządzenia.

Cele gromadzenia: Głównym celem gromadzenia i wykorzystywania tych informacji jest usprawnienie i spersonalizowanie Twojego pobytu u nas. W szczególności wykorzystujemy Twoje dane, aby przyspieszyć zameldowanie i/lub wejście do pokoju. W odniesieniu do informacji geolokalizacyjnych staramy się również przedstawiać Ci odpowiednie oferty na podstawie Twojej lokalizacji, o ile jest to dozwolone.

Ujawnianie: Tam, gdzie ta usługa jest oferowana, możemy ujawnić Twoje dane biometryczne dostawcom usług, którzy pomagają nam w weryfikacji Twojej tożsamości. Możemy udostępnić Twój identyfikator biometryczny obiektowi marki IHG, w którym przebywasz, na potrzeby tego konkretnego pobytu.

Sprzedaż: nie sprzedajemy Twoich danych biometrycznych. 

Wnioskowanie

Możemy wyciągać wnioski (lub skorzystać z usług naszych dostawców w celu wnioskowania) z dowolnych informacji wskazanych powyżej na potrzeby stworzenia lub ulepszenia profilu konsumenta, uwzględniającego preferencje i tendencje konsumenta (np. jakie rodzaje obiektów preferuje konsument, jak często podróżuje itp.). Możemy kupować dane zagregowane i zdeidentyfikowane oraz dołączać je do Twojego profilu (np. w oparciu o Twój przedział wiekowy), aby trafniej określać możliwości marketingowe.

Źródła: wyciągamy wnioski na podstawie gromadzenia danych opisanych w niniejszym Oświadczeniu.

Cele gromadzenia: Wyciągamy wnioski, aby poprawić Twoje ogólne wrażenia z relacji z IHG. Na przykład możemy wykorzystać wnioski, aby zidentyfikować i zaoferować odpowiednie możliwości marketingowe. Ujawnianie: Możemy ujawnić Twoje dane starannie wybranym partnerom marketingowym, dostawcom technologii reklamowych i platformom mediów społecznościowych w celu dostarczenia Ci odpowiednich ofert.


PRAWA KONSUMENTÓW W KALIFORNII

Prawo stanu Kalifornia przyznaje konsumentom określone prawa i nakłada ograniczenia na określone praktyki biznesowe, jak określono poniżej. Konsumenci z Kalifornii mają prawo zażądać, abyśmy ujawnili, jakie dane osobowe dotyczące konsumenta zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy i sprzedajemy.

Brak zgody na sprzedaż. Konsumenci z Kalifornii mają prawo do sprzeciwienia się sprzedawaniu przez nas ich danych osobowych.  Nie gromadzimy świadomie danych osobowych konsumentów, którzy nie ukończyli 18 lat lub nie mamy faktycznej wiedzy, że sprzedajemy dane osobowe konsumentów, o których wiedzielibyśmy, że nie ukończyli 18 lat. Aby skorzystać z prawa do wyrażenia sprzeciwu, odwiedź naszą stronę Brak zgody na sprzedaż. Możesz również zgłosić żądanie zakazu sprzedaży, klikając łącze w stopce tej strony lub kontaktując się z Biurem ds. ochrony prywatności. Jeżeli korzystasz z upoważnionego przedstawiciela do złożenia wniosku w sprawie braku zgody na sprzedaż, poprosimy Twojego przedstawiciela o dostarczenie informacji potwierdzających, że ma on Twoją zgodę na złożenie takiego wniosku. Dowód upoważnienia w postaci Twojej podpisanej zgody należy przesłać na adres PrivacyOffice@ihg.com. Możemy również poprosić Cię o podanie informacji pozwalających na weryfikację Twojej tożsamości bezpośrednio przez nas.

Wnioski dotyczące kopii, usunięcia i prawa do wiedzy. Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, konsumenci w Kalifornii mają prawo do składania następujących wniosków bezpłatnie, do dwóch razy w ciągu 12 miesięcy. Zapoznaj się z sekcją Składanie wniosków, aby uzyskać instrukcje dotyczące wykonywania swoich praw:

Usunięcie: prawo do żądania usunięcia danych osobowych, które zebraliśmy o Tobie, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków.

Kopia: prawo do zażądania kopii określonych danych osobowych, które zebraliśmy na temat konsumenta w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Prawo do wiedzy (gromadzenie): w przypadku, gdy zbieramy dane osobowe konsumentów, prawo do żądania ujawnienia pewnych informacji o tym, jak postępowaliśmy z ich danymi osobowymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w tym: kategorie zebranych danych osobowych; kategorie źródeł danych osobowych; biznesowe i/lub komercyjne cele zbierania i sprzedaży ich danych osobowych; oraz kategorie stron trzecich, którym ujawniliśmy lub udostępniliśmy ich dane osobowe.

Prawo do wiedzy (ujawnianie i sprzedaż): w przypadku, gdy sprzedaliśmy lub ujawniliśmy w celach biznesowych dane osobowe konsumentów, prawo do żądania ujawnienia pewnych informacji o tym, jak postępowaliśmy z ich danymi osobowymi w ciągu ostatnich 12 miesięcy, w tym: kategorie zebranych danych osobowych; kategorie osób trzecich, którym sprzedano dane osobowe konsumenta oraz szczególne kategorie danych osobowych sprzedanych każdej kategorii osób trzecich; kategorie osób trzecich, którym ujawniono dane osobowe; oraz kategorie danych osobowych, które ujawniliśmy lub udostępniliśmy stronie trzeciej w celach biznesowych.

Składanie wniosków. Możesz skorzystać ze swoich praw, odwiedzając nasze Centrum prywatności i plików cookie, kontaktując się z nami pod numerem 1 877 424 2449 (bezpłatny numer). Odpowiemy na Twoje wnioski dotyczące uzyskania kopii, usunięcia i prawa do wiedzy w ciągu 45 dni, chyba że potrzebny jest dodatkowy czas, w którym to przypadku powiadomimy Cię odpowiednio.

Kiedy złożysz wniosek, podejmiemy kroki w celu zweryfikowania Twojej tożsamości. Postaramy się dopasować informacje zawarte w Twoim wniosku do przechowywanych przez nas danych osobowych. W ramach procesu weryfikacji możemy poprosić Cię o przesłanie dodatkowych informacji, skorzystanie z usług weryfikacji tożsamości lub, jeżeli jesteś uczestnikiem programu IHG® Rewards, możemy poprosić Cię o zalogowanie się na swoje konto w celu weryfikacji tożsamości. Prosimy o zrozumienie, że w zależności od rodzaju wniosku, który prześlesz, w celu ochrony prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, zrealizujemy Twoją prośbę tylko wtedy, gdy upewnimy się, że zweryfikowaliśmy Twoją tożsamość z rozsądnym stopniem pewności.

Upoważnieni przedstawiciele. Kalifornijska ustawa o ochronie prywatności konsumentów (CCPA) umożliwia kalifornijskim konsumentom wyznaczenie upoważnionego przedstawiciela do wykonywania ich praw wynikających z CCPA. Jeżeli korzystasz z upoważnionego przedstawiciela do złożenia wniosku, poprosimy Twojego przedstawiciela o dostarczenie informacji potwierdzających, że ma on Twoją zgodę na złożenie takiego wniosku. Dowód upoważnienia w postaci Twojej podpisanej zgody należy przesłać na adres PrivacyOffice@ihg.com. Możemy również poprosić Cię o podanie informacji pozwalających na weryfikację Twojej tożsamości bezpośrednio przez nas.

Zachęty i dyskryminacja. CCPA zabrania dyskryminacji konsumentów kalifornijskich za korzystanie z ich praw wynikających z CCPA i nakłada wymagania na wszelkie zachęty finansowe oferowane konsumentom kalifornijskim w związku z ich danymi osobowymi.

Dyskryminacja: jeżeli konsumenci korzystają ze swoich praw wynikających z CCPA, przedsiębiorstwa nie mogą ich dyskryminować, w tym poprzez odmawianie lub oferowanie innego poziomu lub jakości towarów lub usług albo pobieranie opłat lub sugerowanie, że firma będzie stosować inne ceny lub stawki lub nakładać kary, chyba że byłoby to w uzasadniony sposób powiązane z wartością dostarczaną konsumentowi w związku z jego danymi. Ujawnianie zachęt: jeżeli firmy oferują jakiekolwiek zachęty finansowe za gromadzenie, sprzedaż lub usunięcie danych osobowych, konsumenci mają prawo do otrzymywania informacji o wszelkich ofertach zachęt finansowych oraz ich istotnych warunków, a także do niewyrażania zgody na takie oferty bez uprzedniej świadomej zgody, a także do rezygnacji z takich ofert w dowolnym momencie. Firmy nie mogą oferować niesprawiedliwych, nierozsądnych, przymusowych ani lichwiarskich zachęt finansowych. Obecnie nie oferujemy zachęt.

Wskaźniki dotyczące obsługi praw konsumentów w Kalifornii

Wskaźniki, takie jak liczba otrzymanych oraz zrealizowanych lub odrzuconych przez nas wniosków, a także mediana lub średnia liczby dni oczekiwania na merytoryczną odpowiedź, gdzie jest to wymagane dla poprzedniego roku kalendarzowego, będą publikowane tutaj.

Twoje prawa do prywatności w Kalifornii na podstawie ustawy Shine-the-Light

Zgodnie z kalifornijską ustawą „Shine the Light” (kalifornijski kodeks cywilny, § 1798.83), Rezydenci Kalifornii, którzy przekazują nam określone dane osobowe, mają prawo zażądać od nas i otrzymać od nas bezpłatnie informacje na temat (ewentualnych) danych osobowych, które udostępniliśmy stronom trzecim do ich własnego użytku w marketingu bezpośrednim.  Takie wnioski można składać raz w roku kalendarzowym w celu uzyskania informacji na temat wszelkich stosownych udostępnień danych stronom trzecim w poprzednim roku kalendarzowym. Jeżeli jesteś rezydentem Kalifornii i chcesz złożyć taki wniosek, prześlij go na piśmie na adres PrivacyOffice@IHG.com. W swoim wniosku potwierdź, że jesteś mieszkańcem Kalifornii i podaj aktualny adres w Kalifornii.

Kontakt

Jeżeli masz pytania dotyczące naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, chcesz złożyć skargę lub poprosić o wersję do druku niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem PrivacyOffice@ihg.com. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności w Kalifornii obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. i było ostatnio aktualizowane 22 kwietnia 2021 r.


NEVADA

Prawo dotyczące prywatności w stanie Nevada przyznaje mieszkańcom tego stanu pewne prawa i nakłada pewne ograniczenia na określone praktyki biznesowe. Aby skorzystać z poszczególnych praw wynikających z przepisów obowiązujących w stanie Nevada, skontaktuj się z Biurem ds. ochrony prywatności.

 


DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ (Z WYŁĄCZENIEM DO CELÓW NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA SAR HONGKONG, SAR MAKAU I TAJWANU) („ChRL”)

W przypadku jakichkolwiek niespójności między poniższymi informacjami oraz powyższym Oświadczeniem o ochronie prywatności, w odniesieniu do ChRL pierwszeństwo mają następujące postanowienia.

Administrator danych

W ChRL administratorem danych jest Intercontinental Hotel Groups (Shanghai) Co., Ltd., siedziba: 22nd Floor, Citigroup Tower, No. 33 Huashiqiao Road, Chiny (Szanghaj) Pilotażowa Strefa Wolnego Handlu. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących Twoich danych osobowych lub związanych z Oświadczeniu o ochronie prywatności prosimy kontaktować się na adres: privacyoffice@ihg.com.

Zgoda 

Uzyskamy Twoją zgodę (w stosownych przypadkach odrębną zgodę) na gromadzenie, wykorzystywanie, udostępnianie, przekazywanie (w tym między innymi przekazywanie za granicę), ujawnianie lub przetwarzanie w inny sposób Twoich danych osobowych, jeżeli jest to wymagane właściwymi przepisami prawa oraz w odniesieniu do zakresu, w jakim jest to wymagane takimi przepisami.

Wrażliwe dane osobowe

Niektóre rodzaje danych osobowych opisane w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności są uważane za „wrażliwe” i, w zależności od jurysdykcji miejsca pracy lub miejsca zamieszkania oraz właściwego prawa, w odniesieniu do tych danych osobowych będą miały zastosowanie dodatkowe zasady. Uznaje się, że odniesienia do danych osobowych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności obejmują odniesienia do (ewentualnych) poufnych danych osobowych.

„Wrażliwe dane osobowe”, zgodnie z definicją w przepisach ustawowych i wykonawczych ChRL, które możemy gromadzić i wykorzystywać do celów opisanych w powyższym Oświadczeniu o ochronie prywatności, mogą obejmować informacje dotyczące:

 • dane karty płatniczej
 • dane dotyczące pobytu
 • informacje biometryczne
 • PIN lub hasło
 • Twoje precyzyjne dane geolokalizacyjne
 • historia przeglądania stron internetowych

Udostępnianie Twoich danych osobowych innemu administratorowi danych 

Za Twoją zgodą możemy udostępniać Twoje dane osobowe innemu administratorowi danych, jak wyjaśniono w sekcji „Informacje, które zbieramy, oraz sposób, w jaki je wykorzystujemy i udostępniamy” w Oświadczeniu o ochronie prywatności.    

Międzynarodowe transfery danych 

Za Twoją odrębną zgodą (jeśli tego wymagają odrębne przepisy) możemy udostępniać, przekazywać lub przechowywać Twoje dane osobowe poza Chinami w celu przetwarzania zgodnie z prawnie dopuszczalnymi mechanizmami, które mają na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony Twoich danych osobowych zgodnie z właściwymi przepisami.

Jak przechowujemy i chronimy Twoje dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności i tak długo, jak będziesz korzystać z naszych usług, oraz tak długo, jak jest to wymagane przez obowiązujące prawo. Podejmujemy uzasadnione środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych zgodnie ze standardami branżowymi i zobowiązujemy się do korzystania z różnych technologii i inicjatyw w celu ich ochrony przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem, modyfikacją, ujawnieniem i uszkodzeniem, takich jak wykorzystanie technologii szyfrowania do ochrony Twoich danych osobowych. Zajmiemy się incydentami związanymi z bezpieczeństwem danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami oraz przeprowadzimy szkolenia i rozpowszechnianie informacji o ochronie danych osobowych wśród odpowiedniego personelu, aby zwiększyć ich świadomość znaczenia danych osobowych i obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.  

SDK i inne podobne technologie oprogramowania udostępniane przez podmioty niepowiązane

Zgodnie z prawem ChRL firma IHG jest zobowiązana do ujawnienia pakietów SDK. Ze względów praktycznych informacje opisane poniżej ujęto w innym miejscu oświadczenia o ochronie prywatności, w szczególności w opisie wykorzystania plików cookie przez IHG. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, które moduły śledzące wymienione w naszych zasadach dotyczących plików cookie są pakietami SDK, skontaktuj się z Biurem ds. ochrony prywatności.

W naszych aplikacjach mobilnych i miniprogramach używamy oprogramowania znanego jako zestawy do tworzenia oprogramowania (SDK) i innych podobnych technologii udostępnianych przez niepowiązane z nami podmioty, aby zapewnić stabilne działanie tych aplikacji i świadczyć usługi opisane w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. Więcej informacji o naszych zintegrowanych SDK znajdziesz naszej liście SDK

Jeżeli korzystasz z tych funkcji i wtyczek dostarczanych przez podmioty niepowiązane z nami, mogą dotyczyć Cię zasady ochrony danych stosowane przez te podmioty. Niektóre z tych podmiotów mogą gromadzić od Ciebie dane w celu ich wykorzystania i przetwarzania oraz mogą prosić Cię o wyrażenie zgody na takie działanie. W każdym przypadku zalecamy, przed skorzystaniem z tych funkcji i wtyczek, zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności tych podmiotów niepowiązanych, aby zrozumieć, w jaki sposób gromadzą one i przetwarzają Twoje dane.

Spersonalizowany marketing

Aby zapewnić Ci spersonalizowane powiadomienia push, możemy gromadzić informacje o urządzeniu (np. Android ID, IDFA, IDFV).

Możesz zrezygnować ze spersonalizowanych powiadomień push lub wyłączyć je w ustawieniach powiadomień na swoim urządzeniu.  Możesz zrezygnować z marketingu e-mailowego w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności w części „Zarządzanie preferencjami i informacjami”.  

Uprawnienia urządzenia mobilnego

Jeśli zdecydujesz się korzystać z niektórych funkcji za pomocą naszej aplikacji mobilnej, poprosimy Cię o udzielenie odpowiednich uprawnień do korzystania z funkcji na Twoim urządzeniu mobilnym. 

Gdy dodasz metodę płatności, aby zarezerwować hotel, poprosimy Cię o pozwolenie na dostęp do aparatu, jeśli zdecydujesz się dodać informacje o płatności za pomocą skanowania swojej karty płatniczej aparatem.  

Jeśli zdecydujesz się dodać rezerwację do swojego kalendarza po dokonaniu rezerwacji, poprosimy Cię o pozwolenie na dostęp do kalendarza, aby pomóc Ci dodać rezerwację do kalendarza.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z funkcji wyszukiwania głosowego podczas rezerwacji hotelu, poprosimy Cię o pozwolenie na dostęp do mikrofonu, aby umożliwić dyktowanie na Twoim urządzeniu w tym celu.  

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z funkcji wyszukiwania hoteli w pobliżu Twojej lokalizacji, poprosimy Cię o pozwolenie na dostęp do Twojej lokalizacji, aby to umożliwić.

Twoje prawa

Oprócz praw wymienionych w Oświadczeniu o ochronie prywatności masz następujące prawa, jeżeli zezwalają na to przepisy o ochronie danych osobowych w ChRL:

 • Dostęp do własnych danych osobowych i uzyskanie ich kopii
  Masz prawo dostępu do danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, lub uzyskania kopii tych danych. 
 • Przekazanie własnych danych osobowych
  Masz prawo żądać przekazania Twoich danych osobowych do innego administratora danych, jeżeli zezwalają na to właściwe przepisy.
 • Wyrejestrowanie własnego konta
  Masz także prawo prosić nas o wyrejestrowanie Twojego konta w programie lojalnościowym, kontaktując się w tym celu z jednym z naszych globalnych centrów obsługi klienta
 • Prawa do żądania usunięcia i sprostowania
  Możesz poprosić nas (szczegóły w sekcji Jak się z nami skontaktować) o sprostowanie wszelkich informacji o Tobie, które są nieprawidłowe. Chętnie skorygujemy takie informacje, ale najpierw musimy zweryfikować ich dokładność.
  Możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych, jeżeli uważasz, że nie musimy ich już używać do celów, w których je od Ciebie zebraliśmy. Możesz również poprosić nas o usunięcie Twoich danych, jeżeli wycofałeś swoją zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych (jeżeli wcześniej poprosiliśmy Cię o zgodę na ich wykorzystywanie) lub skorzystałeś z prawa do sprzeciwu wobec dalszego zgodnego z prawem wykorzystywania Twoich danych, lub gdy wykorzystywaliśmy je niezgodnie z prawem, lub gdy podlegamy prawnemu obowiązkowi usunięcia Twoich danych osobowych.
  Nie zawsze jesteśmy w stanie spełnić Twoje żądanie, na przykład w przypadku, gdy musimy nadal wykorzystywać Twoje dane w celu spełnienia naszego prawnego obowiązku lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 • Prawa do wycofania zgody na korzystanie z uprawnień urządzenia mobilnego
  Możesz cofnąć autoryzację lub cofnąć zgodę na uprawnienia urządzenia mobilnego w ustawieniach urządzenia.

Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, możesz również skontaktować się z nami poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: privacyoffice@ihg.com .

Staramy się odpowiadać na wszystkie ważne żądania dotyczące skorzystanie z powyższych praw w ciągu 15 dni roboczych od zweryfikowania Twojej tożsamości. W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosku możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych szczegółów w danej sprawie.

Nie zawsze możemy zrobić to, o co prosisz, na przykład jeżeli wpłynęłoby to na obowiązek zachowania poufności, jaki mamy wobec innych, lub jeżeli jesteśmy prawnie upoważnieni do rozpatrzenia wniosku w inny sposób.


Zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności

W niektórych przypadkach możemy być zmuszeni do zmiany, modyfikacji lub uzupełnienia niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności w celu dostosowania się do zmieniającego się otoczenia regulacyjnego lub potrzeb naszej działalności. Z zastrzeżeniem wszelkich właściwych prawnych wymogów przekazania dodatkowego powiadomienia, wszelkie zmiany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności będą komunikowane za pośrednictwem naszych stron internetowych i aplikacji mobilnych.Jeżeli jednak wprowadzone zostaną zmiany w zakresie wykorzystywania Twoich danych osobowych w sposób różniący się od podanego przy ich zbieraniu, podejmiemy odpowiednie kroki w celu powiadomienia Cię o Tym, na przykład poprzez umieszczenie komunikatu na naszej stronie internetowej na 30 dni przed wejściem zmian w życie lub przesłanie Ci informacji pocztą elektroniczną. Uzyskamy Twoją zgodę na takie zmiany, jeżeli jest to wymagane właściwymi przepisami.

Data wejścia w życie: 2 września 2021 r.