Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị
Điều khoản sử dụng

 

InterContinental® Hotels Group

Thông báo về các điều khoản và bản quyền

Tuyên bố về Quyền riêng tư

 • VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN PHÁP LÝ MANG TÍNH RÀNG BUỘC NÀY TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC ĐẶT PHÒNG.

  BẰNG CÁCH TRUY CẬP, SỬ DỤNG, XEM, TRUYỀN TẢI, GIỮ HOẶC LƯU TRỮ TRANG WEB NÀY HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ, CHỨC NĂNG, TÀI LIỆU HOẶC NỘI DUNG NÀO CỦA NÓ, BẠN SẼ ĐƯỢC CHO LÀ ĐÃ ĐỒNG Ý VỚI TỪNG VÀ TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN VÀ THÔNG BÁO TRONG TRANG WEB NÀY ("THỎA THUẬN") MÀ KHÔNG SỬA ĐỔI. MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN NHẤT ĐỊNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN Ở ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI VÀ ĐIỀU KHOẢN TỪ BỎ VỤ KIỆN TẬP THỂ, CÓ THỂ HẠN CHẾ QUYỀN CỦA BẠN ĐỂ ĐƯA KHIẾU NẠI RA TÒA ÁN PHÁP LUẬT. Nếu bạn không phải là Người dùng được ủy quyền và nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Thỏa thuận này, bạn không được sử dụng Trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn việc đặt phòng hoặc tải xuống bất kỳ Tài liệu nào từ đó. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, vui lòng rời khỏi Trang web ngay lập tức.

  Các tài liệu, dữ liệu, thông tin và các tài liệu khác (gọi chung là "Tài liệu") có trên Trang web ("Trang web") được cung cấp bởi Six Continent Hotels, Inc. (“SCH”), một công ty nằm trong InterContinental Hotels Group (“gọi chung là “IHG® Hotels & Resorts” hoặc “IHG”), dành riêng cho mục đích phi thương mại, sử dụng cá nhân bởi khách hàng IHG tiềm năng và đã được xác nhận và/hoặc hội viên IHG® Rewards để hỏi về việc đặt phòng cho chuyến du lịch hoặc để đặt phòng và các dịch vụ liên quan và không vì mục đích nào khác (gọi chung là “Người dùng được ủy quyền”).

  IHG có quyền thay đổi các điều khoản, điều kiện và thông báo mà Tài liệu và Trang web được cung cấp bất kỳ lúc nào.

  THỎA THUẬN SỬ DỤNG. Bạn đảm bảo rằng bạn từ 18 tuổi trở lên và có đủ thẩm quyền hợp pháp để ký kết thỏa thuận này và sử dụng Trang web này theo tất cả các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận này. Bạn đồng ý hoàn toàn chịu trách nhiệm về tài chính đối với việc sử dụng Trang web này (cũng như việc người khác sử dụng tài khoản của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở trẻ vị thành niên sống với bạn). Bạn đồng ý giám sát mọi hoạt động sử dụng của trẻ vị thành niên của Trang web này dưới tên hoặc tài khoản của bạn. Bạn cũng đảm bảo rằng tất cả thông tin do bạn hoặc các thành viên trong gia đình bạn cung cấp khi sử dụng Trang web này là đúng sự thật và chính xác và không có giới hạn, hoặc bất kỳ đặt phòng sai lệch hoặc gian lận nào. Bạn đồng ý rằng các cơ sở đặt phòng của Trang web này sẽ chỉ được sử dụng để đặt phòng hoặc mua hàng hợp pháp cho bạn hoặc cho người khác mà bạn được ủy quyền hợp pháp để hành động. Bạn hiểu rằng việc lạm dụng hoặc sử dụng sai mục đích các cơ sở đặt phòng của Trang web này có thể dẫn đến việc bạn bị từ chối quyền truy cập vào các cơ sở đó.

  Đối với bất kỳ đặt phòng nào hoặc các dịch vụ khác có thể bị tính phí, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản hoặc điều kiện mua hàng được áp dụng, bao gồm, nhưng không giới hạn, thanh toán tất cả các khoản khi đến hạn và tuân thủ tất cả các quy tắc và hạn chế liên quan đến tính sẵn có của giá, sản phẩm hoặc dịch vụ. Bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản phí, lệ phí, nghĩa vụ, thuế, và các đánh giá phát sinh từ việc sử dụng Trang web này. Lưu ý rằng trong hầu hết các trường hợp, các khách sạn mang thương hiệu IHG được sở hữu độc lập và giao dịch của bạn có thể không phải là giao dịch trực tiếp với SCH, mà là giao dịch với người nhận quyền/người được cấp phép của khách sạn. Bằng cách sử dụng Trang web này, bạn đồng ý bị ràng buộc với chủ sở hữu khách sạn và IHG, nếu có, và tuân theo các điều khoản và điều kiện đặt phòng.

  ĐẶT PHÒNG QUA KẾT NỐI KHÔNG DÂY. Không đảm bảo hoạt động trên tất cả các loại thiết bị di động khi sử dụng Trang web này. Bạn nên liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ của mình để được hỗ trợ kỹ thuật hoặc có bất kỳ câu hỏi nào. Xin lưu ý rằng các tính năng bảo mật thay đổi tùy theo nhà mạng/nhà cung cấp dịch vụ và thiết bị di động. Nhà mạng/nhà cung cấp dịch vụ có thể áp dụng và tính phí thêm phút/cước.

  CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ. Tỷ giá tiền tệ dựa trên các nguồn công khai và chỉ nên được sử dụng làm hướng dẫn. Giá phòng chỉ được đảm bảo bằng nội tệ của khách sạn. Tỷ giá hối đoái không được cập nhật mỗi ngày. Thông tin tiền tệ do Trang web này cung cấp được cho là chính xác, nhưng SCH và/hoặc công ty mẹ, công ty con và chi nhánh của IHG không đảm bảo hoặc cam đoan về tính chính xác đó.

  GIẤY PHÉP XEM VÀ SAO CHÉP CÓ GIỚI HẠN. Nội dung và thông tin hiển thị trên Trang web này (“Tài liệu IHG”) là tài sản của SCH và/hoặc các bên khác. Nghiêm cấm việc tải xuống, sao chép hoặc truyền lại thông tin IHG, trừ mục đích sử dụng cá nhân phi thương mại.
  Trang web này chỉ được sử dụng bởi Người dùng được ủy quyền vào mục đích cá nhân. Việc sử dụng trang web này vào mục đích thương mại bị nghiêm cấm. Nếu bạn hiện là Người dùng được Ủy quyền, bạn được cấp giấy phép có giới hạn, không thể chuyển nhượng, có thể thu hồi để xem và sao chép Tài liệu chỉ phục vụ mục đích sử dụng cá nhân của bạn, tuân theo các hạn chế bên dưới.

  HÀNH VI BỊ CẤM. Bạn đồng ý không: (a) sao chép, hiển thị, sửa đổi, sao lại hoặc chuyển giao bất kỳ Tài liệu nào cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của IHG; (b) can thiệp hoặc làm gián đoạn các mạng kết nối với Trang web; (c) sử dụng hoặc cố gắng sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào cản trở hoạt động bình thường của Trang web hoặc bất kỳ giao dịch nào được cung cấp thông qua Trang web; (d) truyền tệp, dữ liệu hoặc các tài liệu khác có chứa vi-rút máy tính, dữ liệu bị hỏng, sâu, “Trojan” hoặc các hướng dẫn hoặc thiết kế khác có thể xóa dữ liệu hoặc lập trình hoặc khiến Trang web hoặc bất kỳ thiết bị hoặc hệ thống nào trở nên không hoạt động hoặc không có khả năng được sử dụng đầy đủ theo cách mà nó được thiết kế; (e) cung cấp bất kỳ thông tin liên lạc nào đến hoặc thông qua Trang web vi phạm bất kỳ luật pháp địa phương, tiểu bang, liên bang hoặc quốc tế nào; (f) cung cấp bất kỳ thông tin nào đến hoặc thông qua Trang web có chứa tài liệu phỉ báng, bôi nhọ, lạm dụng hoặc tục tĩu; hoặc (g) cung cấp bất kỳ thông tin nào đến hoặc thông qua Trang web vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

  QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ. Trang web này và các Tài liệu chứa và tham chiếu đến các nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật kinh doanh, công nghệ, sản phẩm, quy trình hoặc các quyền sở hữu khác của các công ty IHG và/hoặc các bên khác. Bạn không được trao giấy phép hoặc quyền đối với hoặc trong bất kỳ nhãn hiệu, bằng sáng chế, bí mật thương mại, công nghệ, sản phẩm, quy trình và các quyền sở hữu khác của các công ty IHG và/hoặc các bên khác. Việc sao chép hoặc lưu trữ các tài liệu thu được từ Trang web này phải tuân theo Đạo luật bản quyền Hoa Kỳ năm 1976, Chuẩn luật số 17. Không được sao chép, phân bổ, đăng tải, hiển thị, tải lên hoặc truyền tải bát kỳ tài liệu nào trừ khi được cho phép rõ ràng ở đây. Bạn không thể xóa bất kỳ thông báo bản quyền, nhãn hiệu hoặc thông báo độc quyền nào khỏi Tài liệu; hoặc sử dụng Tài liệu hoặc Trang web này trừ khi được cho phép trong Thỏa thuận này. Việc sử dụng bất kỳ Tài liệu nào từ Trang web trên bất kỳ internet, mạng nội bộ, trang web hoặc trang khác hoặc môi trường máy tính nào đều bị cấm. Bạn không được sử dụng các kỹ thuật đóng khung để đóng khung bất kỳ nhãn hiệu, biểu trưng hoặc thông tin độc quyền nào khác của IHG (bao gồm cả hình ảnh và văn bản). Bạn không được sử dụng bất kỳ thẻ meta hoặc bất kỳ "văn bản ẩn" nào khác bằng cách sử dụng tên, nhãn hiệu hoặc thông tin độc quyền khác của chúng tôi.

  THÔNG BÁO VỀ BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU.Tất cả nội dung của Trang web này là tài sản có bản quyền của một trong các công ty IHG, hoặc các công ty con, chi nhánh của IHG, hoặc công ty cấp phép IHG, nếu có. Tất cả nội dung của Trang web này được bảo vệ bởi luật bản quyền của Hoa Kỳ và quốc tế.

  InterContinental Hotels Group và IHG® Hotels & Resorts là tên thương mại mô tả các công ty con của InterContinental Hotels Group PLC tham gia vào lĩnh vực kinh doanh khách sạn trên khắp thế giới. Ở Hoa Kỳ và Canada, Holiday Hospitality Franchising, LLC là công ty nhượng quyền/cấp phép của hầu hết các nhãn hiệu và thương hiệu IHG. Không được sử dụng hoặc hiển thị công khai các nhãn hiệu thuộc sở hữu của công ty IHG mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chủ sở hữu nhãn hiệu đó, ngoại trừ các logo và hình ảnh được tải xuống như được cung cấp ở những nơi khác trên Trang web này. Bất kỳ quyền nào không được công nhận rõ ràng ở đây đều được bảo lưu.

  Sau đây là một số nhãn hiệu dịch vụ thuộc sở hữu của SCH, công ty mẹ, công ty con hoặc chi nhánh của Six Continents Hotels, Inc. (tất cả các công ty của InterContinental Hotels Group): IHG®, InterContinental®, Regent®, Kimpton®, voco®, Crowne Plaza®, HUALUXE®, EVEN®, Hotel Indigo®, Holiday Inn®, Holiday Inn Express®, avid®, Holiday Inn Resort®, Holiday Inn Club Vacations®, Staybridge Suites®, Candlewood Suites®, IHG® Rewards, Six Senses®, Atwell Suites™, Vignette™.

  CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN

  SCH tôn trọng quyền về bản quyền của những công ty khác và đã thông qua và thực hiện chính sách quy định (a) xóa nội dung khỏi Trang web này trong các trường hợp thích hợp và (b) đình chỉ hoặc chấm dứt các chủ tài khoản hoặc người đăng ký liên tục vi phạm quyền bản quyền của những người khác. Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền và bạn cho rằng tác phẩm của mình đã bị sao chép theo cách cấu thành việc vi phạm bản quyền, vui lòng liên hệ với Đại diện bản quyền được chỉ định của IHG, như được định nghĩa sau đây và cung cấp thông tin sau:
  • Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền của bản quyền bị cáo buộc là vi phạm;
  • Việc xác định tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm hoặc, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền trên một trang web trực tuyến được đưa ra bởi trong một thông báo, một danh sách đại diện của các tác phẩm đó tại trang web đó;
  • Nhận dạng tài liệu bị cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi xác định tài liệu đó;
  • Thông tin đủ hợp lý để cho phép chúng tôi liên hệ với bên khiếu nại (ví dụ: địa chỉ thực, địa chỉ email và số điện thoại của bên khiếu nại);
  • Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu là trái phép; và,
  • Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và sẽ bị phạt nếu khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.

  Thông báo về vi phạm đã xác nhận phải được chuyển đến Đại diện về bản quyền của IHG như sau:

  Đại diện về bản quyền
  Six Continents Hotels, Inc.
  Three Ravinia Drive
  Suite 100
  Atlanta, GA 30346-2149

  Email: DMCAcomplaints@ihg.com
  Điện thoại: 770.604.8760
  Fax: 770.604.2378

  Các bên gửi nội dung đến Trang web nên biết rằng các công ty IHG có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt đăng ký hoặc tài khoản của họ trong trường hợp toàn quyền IHG xác định rằng họ đã vi phạm bản quyền nhiều lần.

  QUYỀN SỞ HỮU TÀI LIỆU. Tài liệu là thông tin bí mật và độc quyền của các công ty IHG hoặc các công ty cấp phép của IHG, nếu có.

  CÁC TRANG WEB LIÊN KẾT. Trang web này bao gồm các liên kết đến những trang web khác. SCH cung cấp các liên kết như vậy chỉ để tạo sự thuận tiện cho bạn và chỉ phục vụ mục đích cung cấp thông tin. SCH chưa xem xét tất cả thông tin trên các trang web khác này. Việc bao gồm các liên kết này không hề cho thấy sự chứng thực, hỗ trợ hoặc chấp thuận của SCH hoặc các công ty IHG khác đối với nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ, chính sách hoặc các tài liệu khác trên hoặc có thể truy cập từ các trang web đó. SCH hay bất kỳ nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác có liên quan đến Trang web này sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web nào khác và không đại diện hoặc bảo đảm về bất kỳ trang web nào khác hoặc nội dung hoặc tài liệu trên các trang web đó. Nếu bạn quyết định truy cập các trang web khác, bạn phải tự chịu rủi ro. Các trang web khác có thể bao gồm liên kết đến Trang web này. Việc bao gồm các liên kết như vậy không cho thấy sự chứng thực, hỗ trợ hoặc chấp thuận của trang web khác đối với nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ, chính sách hoặc các tài liệu khác trên hoặc có thể truy cập từ Trang web.

  QUYỀN RIÊNG TƯ. Việc bạn sử dụng Trang web phải tuân theo Chính sách quyền riêng tư của IHG. Nếu bạn muốn xem các thực hành về quyền riêng tư, vui lòng xem lại Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi.

  BẢO MẬT. Nếu bạn đã được cung cấp thông tin đăng nhập và mật khẩu, thì mọi thông tin đăng nhập và mật khẩu đó chỉ phục vụ mục đích sử dụng cá nhân của bạn. Bạn không được tiết lộ thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu của mình cho bất kỳ ai khác hoặc cho phép bất kỳ ai khác sử dụng thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn để truy cập Trang web. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật và an toàn của thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn và nhận trách nhiệm cho tất cả các hoạt động xảy ra với tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Bạn phải thông báo cho IHG ngay lập tức trong trường hợp tính bảo mật của thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu của bạn bị vi phạm.

  MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ. CÁC TÀI LIỆU ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ SỰ BẢO HÀNH, ĐẠI DIỆN, ĐIỀU KIỆN, CAM KẾT HOẶC ĐIỀU KHOẢN NÀO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, THEO LUẬT ĐỊNH HOẶC THEO CÁCH KHÁC, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, KHÔNG VI PHẠM SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOẶC PHÙ HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. BỞI VÌ MỘT SỐ KHU VỰC PHÁP LÝ CẤM LOẠI TRỪ CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý, CÁC ĐIỂM LOẠI TRỪ TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. Hơn nữa, SCH không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin, văn bản, đồ họa, liên kết hoặc các mục khác có trong Tài liệu. SCH có thể thực hiện các thay đổi đối với Tài liệu, hoặc các chương trình, chính sách hoặc thông tin khác được mô tả trong Tài liệu, bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. SCH không cam kết cập nhật Tài liệu.

  GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, MỘT CÔNG TY IHG SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC DO HẬU QUẢ NÀO HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO, BAO GỒM CẢ VIỆC MẤT LỢI NHUẬN HOẶC DỮ LIỆU, CHO DÙ LÀ TRONG MỘT HÀNH ĐỘNG TRONG HỢP ĐỒNG HAY VI PHẠM, PHÁT SINH TỪ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TRANG WEB, NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, CÁC TÀI LIỆU, THỎA THUẬN HOẶC VIỆC THỰC HIỆN HOẶC KHÔNG THỰC HIỆN BỞI MỘT CÔNG TY IHG HOẶC BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ BÊN THỨ BA NÀO LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB NÀY. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀY SẼ ÁP DỤNG BẤT KỂ KHIẾU NẠI ĐƯỢC KHẲNG ĐỊNH DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, SƠ SUẤT HAY BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHỤC HỒI NÀO KHÁC, THẬM CHÍ NẾU IHG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI NHƯ VẬY. VÌ MỘT SỐ KHU VỰC TÀI PHÁN CẤM QUYỀN LOẠI TRỪ HOẶC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ HOẶC SỰ CỐ, GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN.

  THÔNG BÁO VỀ ĐẠO LUẬT BẢO MẬT THÔNG TIN LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ (CHUẨN LUẬT SỐ 18. 2701-2711):CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT HOẶC QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN LIÊN LẠC HOẶC THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC TRUYỀN TRÊN TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ TRANG WEB NÀO ĐƯỢC LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB. CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ TÍNH BẢO MẬT CỦA THÔNG TIN, ĐỊA CHỈ E-MAIL, THÔNG TIN ĐĂNG KÝ VÀ NHẬN DẠNG, DUNG LƯỢNG ĐĨA, THÔNG TIN LIÊN LẠC, THÔNG TIN BÍ MẬT HOẶC BÍ MẬT THƯƠNG MẠI, HOẶC BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO KHÁC ĐƯỢC TRUYỀN QUA CÁC MẠNG ĐƯỢC TRANG WEB TRUY CẬP HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB CỦA BẠN.

  HẠN CHẾ/CHẤM DỨT TRUY CẬP. SCH bảo lưu, theo quyết định riêng của mình, quyền sửa đổi quyền truy cập của bạn hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Trang web và Tài liệu hoặc bất kỳ phần nào trong đó bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.THÔNG BÁO. Tất cả các thông báo và thông tin liên lạc khác được phép hoặc được yêu cầu theo các quy định của Thỏa thuận này có thể được cung cấp qua thư điện tử, thư thông thường hoặc, nếu bởi một công ty IHG, bằng cách đăng thông báo đó trên Trang web này. Thông báo được coi là đã được đưa ra khi bạn nhận được nếu được gửi bằng thư điện tử hoặc thư thông thường, hoặc ngay sau khi đăng lên Trang web này.

  LUẬT ĐIỀU CHỈNH.Những Điều khoản sử dụng này sẽ được điều chỉnh, diễn giải và thực thi theo luật của Bang Georgia, Hoa Kỳ, bất kể xung đột của các quy tắc luật của nó. Chỉ có thể đệ trình quyền tài phán duy nhất đối với bất kỳ tranh chấp nào không nằm trong các điều khoản của điều khoản Trọng tài quy định trong Thỏa thuận hoặc Tài liệu này tại các tòa án liên bang hoặc tiểu bang đặt tại Bang Georgia, Hoa Kỳ.

  TRỌNG TÀI. Ngoại trừ trường hợp đối với bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào liên quan đến quyền sở hữu, hiệu lực hoặc việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu dịch vụ IHG nào và trong phạm vi luật hiện hành cho phép, bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc hiệu quả hoạt động của Trang web này, những Điều khoản sử dụng, Tài liệu, hoặc Thỏa thuận, yêu cầu một khoản tiền bồi thường thiệt hại hoặc Điểm và/hoặc phí luật sư hoặc các thiệt hại khác ("Khiếu nại được bảo hiểm") sẽ được gửi đến Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (AAA) để phân xử. Trong một trường hợp thích hợp, SCH sẽ có quyền yêu cầu các lệnh cấm tạm thời, biện pháp tạm thời hoặc sơ bộ và/hoặc tuyên nhận (trừ các tuyên bố liên quan đến số tiền thiệt hại) từ một tòa án có thẩm quyền.
  Quá trình tố tụng trọng tài sẽ được xét xử bởi một trọng tài viên độc lập, trọng tài viên này sẽ là luật sư hoặc thẩm phán đã nghỉ hưu. Trọng tài sẽ được tổ chức tuân theo Quy tắc trọng tài thương mại hiện có của AAA. Tất cả các vấn đề trong phạm vi của Đạo luật trọng tài liên bang (Chuẩn luật số 9, Chương 1, và tiếp theo) sẽ được điều chỉnh bởi Đạo luật chứ không phải bởi bất kỳ luật trọng tài tiểu bang nào. Bạn và SCH từ bỏ mọi quyền duy trì các quy trình giải quyết áp dụng cho các tranh chấp như vậy, chẳng hạn như biện pháp pháp lý hoặc thủ tục hành chính, để giải quyết tranh chấp. Bạn và SCH từ bỏ mọi quyền xét xử của bồi thẩm đoàn đối với những tranh chấp như vậy. Quy tắc trong trọng tài khác với quy tắc áp dụng tại tòa án. Không có thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn, và việc xét lại bị giới hạn, nhưng một trọng tài có thể đưa ra cùng một mức bồi thường thiệt hại và phải tuân theo các giới hạn tương tự được nêu trong Thỏa thuận, giống như một tòa án.

  Khi đưa ra quyết định của mình, trọng tài phải tuân theo Thỏa thuận và Tài liệu này, phải bị ràng buộc áp dụng luật hiện hành và sẽ không được ra phán quyết trái với luật hiện hành. Khi không có sự đồng ý của tất cả các bên, trọng tài viên không được (1) kết hợp nhiều khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường của một cá nhân thành một vụ việc duy nhất, (2) tham gia hoặc tạo điều kiện thông báo cho những người khác về các khiếu nại tiềm tàng, hoặc (3) phân xử hoặc chủ trì bất kỳ hình thức tố tụng tập thể, số đông, chung hoặc đại diện nào. Trọng tài viên phải đưa vào phán quyết của mình bất kỳ biện pháp nào mà trọng tài viên cho là phù hợp về thiệt hại tiền bạc (với lãi suất đối với số tiền chưa thanh toán kể từ ngày đến hạn ở mức tối đa được pháp luật cho phép), phí và chi phí luật sư. Phán quyết của trọng tài viên sẽ mang tính kết luận và ràng buộc đối với tất cả các bên theo đây và quyết định về phán quyết có thể được đưa ra tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào.

  Nếu một bên vi phạm thỏa thuận trọng tài này bằng cách khởi kiện khẳng định Khiếu nại được bảo hiểm trước tòa án pháp luật, thì tòa án (chứ không phải trọng tài) sẽ có thẩm quyền giải quyết bất kỳ tranh chấp nào về việc diễn giải, hình thành, tồn tại, khả năng thực thi, hiệu lực, và phạm vi của các Điều khoản sử dụng này, bao gồm Thỏa thuận, thỏa thuận trọng tài này và quyền từ bỏ các Khiếu nại tập thể, số đông, chung và đại diện. Tuy nhiên, nếu một bên tuân thủ thỏa thuận trọng tài này và nộp đơn ra trọng tài mà không nộp đơn khiếu nại tại tòa án theo luật, thì trọng tài sẽ có thẩm quyền giải quyết bất kỳ tranh chấp nào về việc diễn giải các Điều khoản sử dụng này vì mục đích phát hiện hoặc lẽ phải trái của khiếu nại cơ bản, nhưng sẽ không có thẩm quyền giải quyết bất kỳ tranh chấp nào về sự hình thành, tồn tại, khả năng thực thi hoặc hiệu lực của Điều khoản sử dụng, bao gồm Thỏa thuận, thỏa thuận trọng tài này và quyền từ bỏ các Khiếu nại tập thể, số đông, chung và đại diện.

  Bí mật.Ngoài những trường hợp luật pháp có thể yêu cầu, toàn bộ quá trình tố tụng trọng tài (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ phán quyết, quyết định hoặc lệnh của trọng tài), sẽ được giữ bí mật và không được tiết lộ cho bất kỳ ai khác ngoài các bên của Thỏa thuận này.

  THỜI HIỆU KHỞI KIỆN. Bất kỳ và tất cả Khiếu nại được bảo hiểm sẽ được bắt đầu trong vòng một (1) năm kể từ khi xảy ra các sự kiện dẫn đến khiếu nại hoặc vụ kiện đó, nếu không khiếu nại hoặc vụ kiện đó sẽ bị cấm. Phần Thời hiệu khởi kiện này không áp dụng cho cư dân của New Jersey và không được áp dụng ở những nơi mà pháp luật sở tại nghiêm cấm.

  TỪ BỎ KHIẾU NẠI TẬP THỂ, SỐ ĐÔNG, CHUNG VÀ ĐẠI DIỆN. Trong phạm vi pháp luật cho phép, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không nộp đơn kiện tập thể chống lại một công ty IHG, tham gia vào một vụ kiện tập thể chống lại một công ty IHG, nộp đơn hoặc tìm kiếm một trọng tài tập thể, số đông, chung hoặc đại diện chống lại một công ty IHG, hoặc tham gia vào một trọng tài như vậy chống lại một công ty IHG, đối với bất kỳ Khiếu nại được bảo hiểm nào. Trong phạm vi pháp luật cho phép, bạn đồng ý rằng tất cả các khiếu nại đó chỉ có thể được đưa ra với tư cách cá nhân của bạn, và không thay mặt cho các cá nhân khác.

  NHỮNG ĐIỀU KHOẢN KHÁC. Thỏa thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận của các bên về vấn đề của hợp đồng này và thay thế tất cả các thỏa thuận bằng miệng và bằng văn bản trước đó. Việc IHG không thực hiện hoặc chậm trễ trong thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào dưới đây hoặc việc thực thi các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này sẽ không đóng vai trò như sự từ bỏ. Nếu bất kỳ phần hoặc điều khoản nào của Thỏa thuận này bị phát hiện là không hợp lệ, không thể thi hành hoặc vô hiệu, thì phần còn lại sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ. Các tiêu đề chỉ để cho thuận tiện và không được sử dụng để diễn giải Thỏa thuận này. Nếu việc từ bỏ khiếu nại tập thể, số đông, chung và đại diện được xác minh là không thể thi hành, thì bất kỳ khiếu nại nào được đưa ra trên cơ sở khiếu kiện tập thể, số đông, chung hoặc đại diện phải được đệ trình lên một tòa án có thẩm quyền và tòa án đó sẽ là tòa án độc quyền xét xử những khiếu nại như vậy. Các tiêu đề chỉ nhằm mục đích thuận tiện và không được sử dụng để giải thích Thỏa thuận này.

 

© Bản quyền 2001-2022 InterContinental® Hotels Group, Three Ravinia Drive, Suite 100, Atlanta, Georgia 30346-2121 Hoa Kỳ. Bảo lưu mọi quyền. Hầu hết các khách sạn được sở hữu và/hoặc điều hành độc lập.Ngày có hiệu lực: 16 tháng 3 năm 2022