Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị

Trung tâm bảo mật và cookie

Quyền riêng tư và bảo mật thông tin của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Cho dù bạn đang truy cập trang web của chúng tôi, sử dụng ứng dụng của chúng tôi, đặt phòng hay là hội viên của một trong các chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi, chúng tôi luôn muốn cập nhật cho bạn cách chúng tôi sử dụng thông tin, cũng như về những lựa chọn của bạn.

Trung tâm cookie và bảo mật này chứa các liên kết về thông tin được InterContinental Hotels Group of Companies thu thập và sử dụng. Thông tin của bạn cũng có thể được thu thập và sử dụng bởi các khách sạn mang thương hiệu IHG. Trong hầu hết các trường hợp, những khách sạn này thuộc sở hữu độc lập và Trung tâm cookie và bảo mật này chỉ áp dụng cho những thông tin được các khách sạn thu thập ở những trường hợp được lưu ý cụ thể.

 

Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi

Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi cung cấp thêm thông tin về chúng tôi và cách chúng tôi thu thập và quản lý thông tin của bạn.

Tuyên bố về Quyền riêng tư

Trung tâm bảo mật và cookie

Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi cũng bao gồm thông tin về các loại cookie được sử dụng bởi các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi cũng như cách chúng tôi sử dụng những thông tin này. Bạn có thể thiết lập tùy chọn của mình và chọn không tham gia cookie bằng Công cụ tùy chọn cookie của chúng tôi.

Cookies

AdChoices

Chủ thể dữ liệu ở Liên minh châu Âu

Có thể tìm thấy thông tin bổ sung cho các cư dân Liên minh châu Âu  Phần Liên minh châu Âu  trong Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi.

Biểu mẫu yêu cầu quyền chủ thể dữ liệu

Cư dân Liên minh châu Âu có thể yêu cầu

Người tiêu dùng California

Có thể tìm thấy thông tin bổ sung cho các cư dân California  Phần California   trong Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi.

Biểu mẫu yêu cầu quyền người tiêu dùng

Tiết lộ thông tin có trách nhiệm

Tính bảo mật của hệ thống và ứng dụng của chúng tôi quan trọng đối với chúng tôi. Nếu bạn xác định được lỗ hổng tiềm ẩn trong bất kỳ sản phẩm, hệ thống hoặc tài sản nào thuộc về IHG, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ với chúng tôi.

Tiết lộ thông tin có trách nhiệm