Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị

Tuyên bố về Quyền riêng tư


Chúng tôi là ai

 

Quyền riêng tư và bảo mật thông tin của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Cho dù bạn đang truy cập trang web của chúng tôi, sử dụng ứng dụng của chúng tôi, đặt phòng hay là hội viên của một trong các chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi, chúng tôi muốn bạn tin tưởng vào cách chúng tôi quản lý thông tin của bạn và luôn thông báo cho bạn về cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.

Chúng tôi đã soạn thảo Tuyên bố về Quyền riêng tư này để giải thích thêm về chúng tôi là ai, cách chúng tôi thu thập và quản lý thông tin của bạn (cho dù thông qua trang web, ứng dụng di động và các kênh kỹ thuật số khác mang thương hiệu IHG® Hotels & Resorts (ví dụ: IHG Connect Wifi mang thương hiệu của chúng tôi), các trang mạng xã hội của chúng tôi hoặc trực tiếp) và các lựa chọn của bạn về cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn. Các quyền bổ sung cụ thể có thể được áp dụng nếu luật hiện hành yêu cầu. Ví dụ, vui lòng xem các tiết lộ bổ sung của chúng tôi đối với cư dân Hoa Kỳ, California, Vương Quốc Anh, Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), NevadaCHND Trung Hoa (vì mục đích của tuyên bố này, không bao gồm Đặc khu Hành chính Hồng Kông, Đặc khu Hành chính Ma Cao và Đài Loan) (“PRC”)Brazil trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này.


Chúng tôi là ai

Tuyên bố về Quyền riêng tư này được đưa ra bởi Nhóm InterContinental Hotels Group of Companies (được gọi chung là "IHG", "IHG ® Hotels & Resorts", "chúng tôi", hoặc "của chúng tôi" trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này), bao gồm các công ty con trực tiếp và gián tiếp của InterContinental Hotels Group PLC và bao gồm thông tin mà chúng tôi thu thập và sử dụng trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình. Khi chúng tôi nhắc đến "IHG", "IHG ® Hotels & Resorts", "chúng tôi", hoặc "của chúng tôi", chúng tôi đang đề cập đến công ty có liên quan trong InterContinental Hotels Group xử lý thông tin cá nhân của bạn. Thông tin của bạn cũng có thể được thu thập và sử dụng bởi các khách sạn mang thương hiệu IHG ® Hotels & Resorts. Trong hầu hết các trường hợp, những khách sạn này thuộc sở hữu độc lập và việc họ sử dụng thông tin của bạn được đề cập trong thông báo về quyền riêng tư của riêng họ, không phải thông báo này. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về IHG và mối quan hệ của chúng tôi với các khách sạn mang thương hiệu IHG® Hotels & Resorts, hãy nhấp vào bên dưới.

Chúng tôi là một công ty dịch vụ khách sạn toàn cầu hoạt động tại hơn 100 quốc gia. Chúng tôi chủ yếu nhượng quyền thương hiệu của mình và quản lý khách sạn thay mặt các chủ sở hữu độc lập. Chúng tôi cũng vận hành một số chương trình liên quan đến hoạt động kinh doanh khách sạn, chẳng hạn như IHG® One Rewards - chương trình khách hàng thân thiết cốt lõi của chúng tôi.

Chúng tôi nhượng quyền thương hiệu của mình và quản lý các khách sạn thay mặt cho các chủ sở hữu độc lập (“khách sạn mang thương hiệu IHG® Hotels & Resorts” hoặc “khách sạn mang thương hiệu IHG”). Hầu hết khách sạn hoạt động mang thương hiệu IHG thuộc sở hữu và vận hành độc lập của các bên đã ký kết một thỏa thuận nhượng quyền thương mại với IHG cho phép họ sử dụng một thương hiệu IHG vào mục đích vận hành một khách sạn. Nếu bạn đặt phòng thông qua chúng tôi để lưu trú tại một khách sạn mang thương hiệu IHG, chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin của bạn với khách sạn đó để giúp thực hiện yêu cầu cung cấp dịch vụ khách sạn của bạn. Tuy nhiên, vì các khách sạn mang thương hiệu IHG không thuộc sở hữu hoặc kiểm soát của IHG, việc sử dụng thông tin của bạn thường sẽ chịu sự điều chỉnh theo các thực hành về quyền riêng tư của họ. 


Thông tin chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin đó

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn, về bạn từ những cá nhân/tổ chức/kênh trực tuyến khác và khi bạn sử dụng trang web, ứng dụng di động của chúng tôi hoặc kênh kỹ thuật số mang nhãn hiệu IHG khác và thông qua một số dịch vụ hoặc dịch vụ được cung cấp tại các khách sạn mang thương hiệu IHG (chẳng hạn như IHG Connect WI-FI) Chúng tôi cung cấp thêm thông tin chi tiết trong các phần bên dưới. Đặc biệt, chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin về bạn nếu bạn (hoặc ai đó thay mặt bạn) đặt phòng tại khách sạn hoặc khách sạn mang thương hiệu IHG được cung cấp thông qua đặt phòng IHG, tham gia vào một trong các chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi như IHG® One Rewards, hoặc tương tác với chúng tôi thông qua trang web công ty của chúng tôi, ứng dụng di động hoặc các kênh kỹ thuật số mang thương hiệu IHG khác. Bạn không cần phải cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn để sử dụng trang web hoặc ứng dụng di động; Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ cho bạn nếu không có thông tin cá nhân của bạn (ví dụ: chúng tôi sẽ không thể hoàn thành đặt phòng theo yêu cầu hoặc đăng ký bạn vào chương trình phần thưởng của chúng tôi). Để tìm hiểu thêm về cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn và cách bạn có thể chọn không tham gia, vui lòng nhấp vào phần liên quan bên dưới.

Thông tin chúng tôi thu thập:

Trực tiếp từ bạn: Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn thực hiện đặt phòng thông qua hệ thống đặt phòng của chúng tôi hoặc lưu trú tại khách sạn mang thương hiệu IHG. Thông tin được thu thập trong quá trình đặt phòng và trong thời gian lưu trú của bạn có thể bao gồm:

 • Tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà và địa chỉ làm việc, số điện thoại, quốc tịch và thông tin thẻ thanh toán của bạn;
 • Thông tin liên quan đến tư cách hội viên của bạn trong một trong các dịch vụ hoặc chương trình của chúng tôi hoặc của các đối tác chương trình, chẳng hạn như mã số IHG® One Rewards hoặc mã số khách hàng thân thiết của bạn; và
 • Thông tin như thời gian lưu trú và sở thích về phòng được thực hiện trong quá trình bạn đặt phòng, chẳng hạn như loại phòng mong muốn của bạn và các yêu cầu cụ thể với khách sạn.

Nếu bạn cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi về những người khác khi đặt phòng hoặc trong thời gian lưu trú của bạn, chẳng hạn như thành viên gia đình hoặc đồng nghiệp, chúng tôi đề nghị bạn đảm bảo rằng họ hài lòng với việc thông tin cá nhân của họ được tiết lộ với chúng tôi và hướng dẫn họ đọc Tuyên bố về Quyền riêng tư này nếu họ muốn tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng thông tin của họ.

Từ các nguồn khác: Chúng tôi cũng thu thập thông tin đặt phòng về bạn từ những cá nhân/tổ chức khác, bao gồm, đại lý du lịch, trang web không do IHG sở hữu và điều hành, những người đặt phòng thay mặt bạn (ví dụ: thành viên gia đình, đại diện công ty), chủ sử dụng lao động của bạn, hoặc thực thể khác. Nếu bạn đặt phòng trực tiếp qua một trong những khách sạn mang thương hiệu IHG của chúng tôi, chúng tôi thường nhận được một bản sao của đặt phòng đó. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn (gián tiếp) từ các hãng hàng không và các nhà cung cấp dịch vụ du lịch khác có liên quan đến đặt phòng của bạn; ví dụ: chúng tôi có thể tìm hiểu thời gian đến của bạn từ một đối tác du lịch và sử dụng thông tin này để liên hệ với bạn về các lựa chọn nhận phòng sớm. Chúng tôi có thể lấy thông tin về bạn từ các trang mạng xã hội; ví dụ: nếu bạn nhận xét trên trang truyền thông xã hội của IHG hoặc nếu bạn nhận xét về IHG trên nguồn cấp dữ liệu truyền thông xã hội công khai. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho bạn và cho những khách hàng khác.

Tự động: Chúng tôi tự động thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động, các trang mạng xã hội của chúng tôi, tương tác với các kênh kỹ thuật số khác và trong một số trường hợp, khi chúng tôi trao đổi với bạn thông qua email. Trong những trường hợp này, thông tin như thông tin về quốc gia của bạn, địa chỉ giao thức internet (“IP”), địa chỉ kiểm soát truy cập truyền thông, tương tác của bạn với các kênh này và các đặc điểm khác về hệ thống hoặc thiết bị của bạn có thể được tự động thu thập. Thông tin này được thu thập phục vụ các mục đích chức năng cũng như để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng các dịch vụ này. Thông tin này cũng có thể được sử dụng để phân tích thống kê và xu hướng tổng hợp, cũng như để hiển thị cho bạn những quảng cáo và thông điệp có liên quan hơn. Bạn có thể tìm thêm thông tin về những thực hành này trong phần Sử dụng trang web, ứng dụng di động và các công nghệ khác dưới đây. Chúng tôi thường không liên kết địa chỉ IP với hồ sơ IHG® One Rewards của bạn.

Các chương trình khách sạn đặc biệt/Sinh trắc học: Tại IHG, chúng tôi luôn tìm kiếm nhiều cách hơn để nâng cao trải nghiệm của bạn cùng với chúng tôi. Hiện tại, một số ít khách sạn cung cấp quy trình đăng ký sinh trắc học để bạn không cần phải xếp hàng. Một số khách sạn cũng có thể cho phép ra vào phòng thông qua việc thu thập thông tin sinh trắc học. Đây chỉ là những chương trình lựa chọn tham gia và bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi thu thập thông qua sự tham gia của bạn sẽ chỉ được sử dụng cho chương trình như được mô tả trong thông báo được cung cấp cho bạn tại thời điểm chọn tham gia.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin này: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn chủ yếu để hoàn thành việc đặt phòng khách sạn và để cung cấp và quản lý chương trình IHG® One Rewards. Điều này có thể bao gồm việc liên lạc với bạn (ví dụ: gửi email xác nhận) trước thời gian lưu trú của bạn. Sau thời gian lưu trú của bạn, chúng tôi cũng có thể gửi cho bạn thông tin liên lạc sau thời gian lưu trú và khảo sát mức độ hài lòng để nhận được phản hồi về trải nghiệm của bạn. Khi bạn lưu trú tại một khách sạn, chúng tôi không nhận được tất cả các thông tin về thời gian lưu trú; ví dụ: nếu bạn đặt lịch sử dụng một dịch vụ spa, dịch vụ spa đó có thể được cung cấp bởi khách sạn mang thương hiệu IHG (không phải IHG) hoặc bởi một tổ chức địa phương.

Trong một số trường hợp và khi được sự đồng ý của bạn hoặc khi được luật hiện hành cho phép, chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin tiếp thị (có thể bao gồm tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi được thực hiện bằng công nghệ quay số tự động) về các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi tin rằng sẽ phù hợp với bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin liên quan đến thời gian lưu trú của bạn để hiển thị các quảng cáo hướng mục tiêu trên các trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động, các kênh kỹ thuật số khác của chúng tôi hoặc trên các trang web không liên kết hoặc ứng dụng di động hoặc để gửi cho bạn thông báo phù hợp hơn. Ngoài ra, chúng tôi tổng hợp thông tin của bạn với thông tin khách hàng khác để hoàn thành phân tích xu hướng và thống kê, chúng tôi sử dụng để đánh giá và cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình, lập kế hoạch cho các vị trí và dịch vụ khách sạn mới cũng như cho các nghiên cứu thị trường khác.

Chúng tôi sẽ cho biết liệu thông tin được yêu cầu có phải là thông tin bắt buộc hay không; việc không cung cấp thông tin đó có thể ảnh hưởng đến khả năng của chúng tôi và/hoặc ngăn chúng tôi cung cấp cho bạn một số dịch vụ nhất định.

Chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn với ai: Chúng tôi tiết lộ thông tin đặt phòng của bạn như sau:

 • Các khách sạn: Chúng tôi tiết lộ thông tin đặt phòng với khách sạn bạn đang lựu trú để thực hiện việc đặt phòng của bạn. Xin lưu ý rằng chúng tôi không tiết lộ tất cả thông tin của bạn với khách sạn; ví dụ: chúng tôi tiết lộ thông tin chi tiết về đặt phòng của bạn (ví dụ như tên, ngày lưu trú và một số thông tin IHG® One Rewards của bạn nếu bạn là hội viên, ví dụ như bạn có phải là hội viên hay không và hạng hội viên của bạn).
 • Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ để cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi cũng như giúp chúng tôi cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng nhà cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm của nhà cung cấp dịch vụ cho mục đích nghiên cứu thị trường và phân tích dữ liệu hoặc tiết lộ dữ liệu với các đối tác trực tuyến mà chúng tôi hợp tác cùng, để chúng tôi hoặc các đối tác trực tuyến thay mặt chúng tôi có thể liên lạc với bạn và cung cấp quảng cáo thông qua nền tảng của họ hoặc trên các trang web hay nền tảng khác. Trong một số trường hợp nhất định, tùy thuộc vào các yêu cầu về sự đồng ý của địa phương, các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi cũng có thể hỗ trợ chúng tôi thông qua các chiến dịch tiếp thị khác nhau. Những công ty này chỉ được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để cung cấp các dịch vụ này cho chúng tôi.
 • Đối tác: Khi được luật hiện hành cho phép hoặc khi được sự đồng ý của bạn, chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn với các bên khác, bao gồm các đối tác IHG® One Rewards của chúng tôi và những đối tác khác, để gửi các ưu đãi đặc biệt về các sản phẩm và dịch vụ của họ cho bạn. Với nỗ lực nhằm mang đến cho bạn trải nghiệm du lịch liền mạch hơn, chúng tôi đã hợp tác với các công ty khác có thể tham gia vào kế hoạch du lịch của bạn (ví dụ: hãng hàng không, công ty cho thuê xe ô tô) thông qua một nhà cung cấp dịch vụ chung và nếu được pháp luật cho phép, có thể tiết lộ một số thông tin về chuyến du lịch sắp tới của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cố gắng điều chỉnh các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho phù hợp với bạn (ví dụ: nhận phòng muộn/sớm) hoặc để bạn nhận được các ưu đãi liên quan đến chuyến du lịch của bạn từ các công ty khác. Bạn có quyền lựa chọn việc mình có muốn nhận các thông tin liên lạc và ưu đãi này hay không. Vui lòng đăng nhập vào trung tâm tùy chọn IHG® One Rewards bất kỳ lúc nào để xem và thực hiện các lựa chọn về thông tin liên lạc của bạn. Ngoài ra, một số cư dân Hoa Kỳ nhất định có thể có tùy chọn nhấp vào liên kết “Không bán hoặc Chia sẻ Thông tin Cá nhân Của tôi”, liên kết này sẽ loại bỏ việc chia sẻ có thể cấu thành hành vi mua bán theo luật hiện hành. Các yêu cầu khác có thể được chuyển đến một trong các văn phòng chăm sóc khách hàng toàn cầu của chúng tôi hoặc Văn phòng Quyền riêng tư.

Chúng tôi cũng tiết lộ thông tin về thời gian lưu trú của bạn với các tổ chức khác, có thể bao gồm cơ quan thực thi pháp luật, cố vấn nghề nghiệp và những người khác, trong các trường hợp như:

 • khi chúng tôi thực sự tin tưởng rằng việc tiết lộ là bắt buộc theo quy định của pháp luật hoặc để bảo vệ sự an toàn của khách hàng, nhân viên của khách sạn, công chúng hoặc tài sản của IHG;
 • khi việc tiết lộ thông tin là bắt buộc để tuân theo thủ tục tố tụng tư pháp, lệnh tòa, trát đòi hầu tòa, trát hoặc quy trình pháp lý; hoặc
 • trong trường hợp sáp nhập, bán tài sản hoặc giao dịch liên quan khác.

 

Thông tin chúng tôi thu thập: Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn trong quá trình bạn trở thành hội viên của bất kỳ chương trình khách hàng thân thiết và dịch vụ nào của chúng tôi, bao gồm cả chương trình khách hàng thân thiết cốt lõi IHG® One Rewards. Thông tin thu thập trong quá trình bạn đăng ký và tham gia vào các chương trình này có thể bao gồm:

 • Tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà và địa chỉ làm việc, số điện thoại, quốc tịch, sinh nhật và thông tin thẻ thanh toán của bạn;
 • Mã số hội viên và mã pin hoặc mật khẩu của bạn cũng như thông tin chi tiết về tư cách hội viên của bạn với bất kỳ đối tác nào trong chương trình của chúng tôi, chẳng hạn như hãng hàng không hoặc đối tác cho thuê xe ô tô của chúng tôi;
 • Thông tin mà bạn chọn cung cấp trong hồ sơ khách hàng thân thiết của mình, chẳng hạn như tùy chọn về kỳ lưu trú và điểm đến của cá nhân bạn; và
 • Tùy chọn tiếp thị, bao gồm cách mà bạn muốn được IHG liên hệ cũng như loại thông tin bạn muốn biết.
 • Thời gian lưu trú của bạn tại các khách sạn mang thương hiệu IHG, bao gồm tên khách sạn, ngày lưu trú và trong một số trường hợp, tổng số tiền lưu trú của bạn (và trong một số trường hợp, bảng phân tích chi tiêu của bạn tại khách sạn).

Chúng tôi có thể thu thập thông tin này từ bạn, các nguồn khác và tự động.

Từ bạn/Người khác hành động thay mặt cho bạn: Chúng tôi thu thập thông tin của bạn thông qua các văn phòng đặt phòng và chăm sóc khách hàng toàn cầu, thông qua các trang web của chúng tôi, các ứng dụng di động của chúng tôi hoặc các kênh kỹ thuật số khác của chúng tôi.

Các khách sạn: Chúng tôi nhận thông tin về thời gian lưu trú của bạn từ các khách sạn mang thương hiệu IHG và các khách sạn khác trong mạng lưới IHG để chúng tôi có thể thực hiện đúng chương trình.

Nhà cung cấp dịch vụ: Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về bạn từ các nguồn khác, bao gồm những tổ chức hỗ trợ chúng tôi xác nhận tính chính xác của địa chỉ gửi thư của bạn; trong một số trường hợp, chúng tôi không nhận được xác minh địa chỉ cập nhật từ nhà cung cấp; thay vào đó, nhà cung cấp có thể chỉ cần cập nhật thư tín của chúng tôi bằng địa chỉ mà họ tin rằng phù hợp với các yêu cầu dịch vụ bưu chính.

Các nguồn khác: Chúng tôi có thể lấy thông tin về bạn từ các trang mạng xã hội; ví dụ: nếu bạn nhận xét trên trang truyền thông xã hội của IHG hoặc nếu bạn nhận xét về IHG trên nguồn cấp dữ liệu truyền thông xã hội công khai. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện dịch vụ của chúng tôi cung cấp cho bạn và cho những khách hàng khác. Chúng tôi thường không thêm thông tin này vào hồ sơ phần thưởng của bạn. Chúng tôi cũng lấy thông tin nhân khẩu học từ các tổ chức và thông tin này thường ở dạng tổng hợp. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này kết hợp với thông tin trong hồ sơ của bạn để xác định những cơ hội liên quan cần thông báo cho bạn.

Bạn bè của bạn: Chúng tôi có thể lấy thông tin về bạn từ bạn bè nếu họ giới thiệu bạn với chúng tôi, trong trường hợp cần thiết có sự đồng ý hoặc dựa trên cơ sở pháp lý phù hợp khác.

Tự động: Chúng tôi cũng tự động thu thập thông tin về bạn thông qua trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động, email và các trang mạng xã hội của chúng tôi. Trong những trường hợp này, thông tin như thông tin về quốc gia của bạn, giao thức internet (“IP”), địa chỉ kiểm soát truy cập truyền thông và các đặc điểm khác về hệ thống hoặc thiết bị của bạn có thể được tự động thu thập dựa trên cơ sở pháp lý phù hợp. Thông tin này được thu thập phục vụ các mục đích chức năng cũng như để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng các dịch vụ này. Thông tin này cũng có thể được sử dụng để phân tích thống kê và xu hướng tổng hợp, cũng như để hiển thị cho bạn những quảng cáo và thông điệp có liên quan hơn. Có thể tìm thấy thêm thông tin về các thực hành này trong phần Sử dụng trang web, ứng dụng di động và các công nghệ khác của chúng tôi dưới đây và trong phần Cookie và các công nghệ theo dõi khác của chúng tôi. Chúng tôi thường không liên kết địa chỉ IP với hồ sơ IHG® One Rewards của bạn.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin này: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để vận hành và cung cấp dịch vụ liên quan đến các chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Khi được luật hiện hành cho phép hoặc khi được sự đồng ý của bạn, chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn với các bên khác, bao gồm cả các đối tác thân thiết của chúng tôi và những người khác, để mở rộng các ưu đãi đặc biệt về các sản phẩm và dịch vụ của riêng họ cho bạn.

Có thể bao gồm:

 • Đăng ký tham gia chương trình khách hàng thân thiết;
 • Đặt hàng và giao các vật phẩm mà bạn đã đổi thưởng trực tuyến, bao gồm vật phẩm và dịch vụ do các đối tác IHG® One Rewards của chúng tôi cung cấp;
 • Gửi cho bạn các bản cập nhật, sao kê tài khoản và các thông tin khác liên quan đến việc bạn tham gia vào một trong các chương trình hoặc dịch vụ của chúng tôi;
 • Gửi cho bạn thông tin liên lạc tiếp thị (có thể bao gồm tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi được thực hiện bằng công nghệ quay số tự động), với sự đồng ý của bạn nếu luật hiện hành yêu cầu, liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do IHG hoặc đối tác IHG® One Rewards hoặc các đối tác hoặc chi nhánh khác cung cấp;
 • Cung cấp cho bạn các quảng cáo hoặc thông tin liên lạc được cá nhân hóa cho IHG và/hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ khác mà chúng tôi tin rằng có thể phù hợp với bạn; và
 • Phân tích, phân tích thống kê và nghiên cứu khác.

Mặc dù việc cung cấp phần lớn thông tin được yêu cầu là tự nguyện, việc không cung cấp một số thông tin nhất định có thể ảnh hưởng và/hoặc ngăn cản khả năng chúng tôi cung cấp cho bạn một số dịch vụ nhất định.

Đôi khi, chúng tôi chạy các chương trình khuyến mại mà chúng tôi yêu cầu các Hội viên IHG® One Rewards giới thiệu một người bạn về IHG® One Rewards có sự đồng ý hoặc dựa trên cơ sở pháp lý phù hợp khác. Trong những trường hợp này, chúng tôi luôn yêu cầu các hội viên đảm bảo rằng bất kỳ ai mà họ giới thiệu đều đồng ý với việc thông tin cá nhân của họ được chuyển cho chúng tôi và hướng dẫn bạn bè đọc Tuyên bố về Quyền riêng tư này nếu họ muốn tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sử dụng thông tin của họ.

Cách bạn có thể quản lý tùy chọn tiếp thị của mình: Bạn có thể quản lý tùy chọn của mình và quyết định những thông tin tiếp thị nào bạn muốn nhận từ chúng tôi trong trung tâm tùy chọn trực tuyến của chúng tôi. Bạn có thể truy cập Trung tâm tùy của chúng tôi hoặc tìm hiểu thêm thông tin trong phần Quản lý tùy chọn và thông tin của bạn .

Ngoài ra, bạn có thể chọn không tham gia đối với việc thu thập thông tin cá nhân của mình để sử dụng cho quảng cáo hướng mục tiêu. Vui lòng xem Quản lý cookie và chọn không tham gia để biết thêm thông tin về cách thực hiện việc này.

Chúng tôi cũng khuyên bạn nên thường xuyên xem lại các thông báo quyền riêng tư và cài đặt tùy chọn mà bạn có thể truy cập trên bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào cũng như tùy chọn của bạn trong tài khoản IHG® One Rewards của bạn. Ngoài ra, một số cư dân Hoa Kỳ nhất định có tùy chọn nhấp vào liên kết Không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của tôi, liên kết này sẽ loại bỏ việc chia sẻ có thể cấu thành hành vi mua bán theo luật hiện hành.

Chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn với ai:Trong quá trình bạn tham gia các chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi, chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn như sau:

 • Đối tác khách hàng thân thiết: để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu và, nếu được pháp luật cho phép, để đối tác cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chính họ cho bạn. Chúng tôi cũng có thể chọn hợp tác với một công ty khác để cung cấp sản phẩm, chẳng hạn như thẻ tín dụng đồng thương hiệu. Bạn có quyền lựa chọn về cách chúng tôi tiết lộ thông tin của mình. Vui lòng đăng nhập vào trung tâm tùy chọn bất cứ lúc nào để xem và thực hiện các lựa chọn của bạn. Ngoài ra, một số cư dân Hoa Kỳ nhất định có tùy chọn nhấp vào liên kết Không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của tôi, liên kết này sẽ loại bỏ việc chia sẻ có thể cấu thành hành vi mua bán theo luật hiện hành.
 • Nhà cung cấp dịch vụ: nhằm mục đích vận hành chương trình và cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu. Chúng tôi cũng sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ chúng tôi quản lý, thực hiện và cải thiện quảng cáo của mình. Những công ty này chỉ được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để cung cấp các dịch vụ này cho chúng tôi.

Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin của bạn trong các trường hợp sau:

 • Khi chúng tôi thực sự tin tưởng rằng việc tiết lộ là bắt buộc theo quy định của pháp luật hoặc để bảo vệ sự an toàn của khách hàng, nhân viên của khách sạn, công chúng hoặc tài sản của IHG;
 • Khi việc tiết lộ thông tin là bắt buộc để tuân theo thủ tục tố tụng tư pháp, lệnh tòa, trát đòi hầu tòa, trát hoặc quy trình pháp lý ở bất kỳ khu vực tài phán nào; hoặc
 • Trong trường hợp sáp nhập, bán tài sản hoặc giao dịch của doanh nghiệp khác.

 

Thông tin chúng tôi thu thập: Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký nhận tin tức công ty hoặc tài liệu cổ đông, tham gia khảo sát, gửi đánh giá, liên hệ với dịch vụ khách hàng hoặc cung cấp phản hồi cho chúng tôi hoặc thông qua phương tiện truyền thông xã hội hoặc các kênh kỹ thuật số khác của chúng tôi.

Tin tức về doanh nghiệp: Thông tin được thu thập có thể bao gồm:

 • Thông tin liên quan đến việc bạn đăng ký nhận tin tức công ty như tên, địa chỉ email, nghề nghiệp, quốc gia/khu vực và tùy chọn dịch vụ email cho tin tức; và
 • Thông tin liên quan đến việc nhận các tài liệu cổ đông như tên viết tắt, họ, mã bưu điện, số tài khoản cổ đông, địa chỉ email và mật khẩu để liên lạc với cổ đông.

Chúng tôi thu thập thông tin này trực tiếp từ bạn khi bạn đăng ký nhận tin tức công ty hoặc tài liệu cho cổ đông trên trang web công ty của chúng tôi.

Các cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng: Chúng tôi thu thập thông tin liên hệ từ bạn khi bạn đăng ký tham gia một cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng; chúng tôi không nhất thiết phải đưa thông tin này vào hồ sơ IHG® One Rewards của bạn. Trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ thu thập thông tin từ bạn và về bạn để điều hành và quản lý các cuộc thi, rút thăm trúng thưởng hoặc dịch vụ tương ứng mà bạn đã chọn tham gia. Thông tin được thu thập có thể bao gồm các chi tiết cá nhân như tên và địa chỉ của bạn cũng như một số thông tin nhân khẩu học mà bạn chọn cung cấp. Trong mỗi trường hợp, chúng tôi sẽ thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin của bạn theo cách phù hợp với các nguyên tắc chung được nêu trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này trừ khi chúng tôi cho bạn biết theo cách khác.

Các hình thức thu thập thông tin khác: Chúng tôi cũng thu thập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc các ưu đãi và khuyến mãi đặc biệt khác, tải xuống một trong các ứng dụng di động của chúng tôi hoặc tham gia vào một trong các dịch vụ khác của chúng tôi. Loại thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn phụ thuộc vào sự tương tác của bạn với trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Tự động: Chúng tôi cũng thu thập thông tin về bạn khi bạn sử dụng trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi, tương tác với email của chúng tôi hoặc sử dụng các trang mạng xã hội của chúng tôi. Trong những trường hợp này, thông tin như thông tin về quốc gia của bạn, giao thức internet (“IP”), địa chỉ kiểm soát truy cập truyền thông, và các đặc điểm khác về hệ thống hoặc thiết bị của bạn có thể được tự động thu thập. Thông tin này được thu thập phục vụ các mục đích chức năng cũng như để cải thiện trải nghiệm của bạn khi sử dụng các dịch vụ này. Thông tin này cũng có thể được sử dụng để phân tích thống kê và xu hướng tổng hợp, cũng như để hiển thị cho bạn những quảng cáo và thông điệp có liên quan hơn. Bạn có thể tìm thêm thông tin về những thực hành này trong phần Sử dụng trang web, ứng dụng di động và các công nghệ khác của chúng tôi dưới đây. Chúng tôi thường không liên kết địa chỉ IP với hồ sơ IHG® One Rewards.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin này: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp cho bạn tin tức công ty và tài liệu cổ đông mà bạn đã đăng ký. Đối với tin tức công ty, bạn có thể thay đổi tùy chọn liên lạc của mình theo phần Quản lý tùy chọn liên lạc của bạn bên dưới.

Nếu bạn đăng ký một chương trình khuyến mại, chúng tôi có thể liên kết chương trình khuyến mại đó với tài khoản của bạn (ví dụ: nếu liên quan đến chương trình IHG® One Rewards.). Nếu bạn đăng ký tham gia một cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn vào mục đích của cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng đó. Xin lưu ý rằng có thể có các quy tắc bổ sung dành cho rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi và những quy tắc đó có thể cung cấp thêm thông tin về cách chúng tôi sẽ sử dụng thông tin thu thập được của bạn cho bất kỳ sự kiện nào bạn chọn tham gia.

Đối với dữ liệu được thu thập trực tuyến, vui lòng xem Kênh trực tuyếnCookie và các công nghệ theo dõi khác của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Chúng tôi chia sẻ thông tin của bạn với ai: Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người thay mặt chúng tôi cung cấp dịch vụ để trợ giúp về trang web công ty và các chức năng cổ đông của chúng tôi. Các dịch vụ này có thể bao gồm cung cấp các tài liệu cổ đông và các dịch vụ liên quan đến việc quản lý sổ đăng ký cổ đông của chúng tôi. Những công ty này chỉ được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để cung cấp các dịch vụ này cho chúng tôi.

Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ thông tin của bạn trong các trường hợp như:

 • khi chúng tôi thực sự tin tưởng rằng việc tiết lộ là bắt buộc theo quy định của pháp luật hoặc để bảo vệ sự an toàn của khách hàng, nhân viên của khách sạn, công chúng hoặc tài sản của IHG;
 • khi việc tiết lộ thông tin là bắt buộc để tuân theo thủ tục tố tụng tư pháp, lệnh tòa, trát đòi hầu tòa, trát hoặc quy trình pháp lý; hoặc
 • trong trường hợp sáp nhập, bán tài sản hoặc giao dịch liên quan khác.

 


Chúng tôi cam kết thu thập và sử dụng thông tin của bạn tuân theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi có cơ sở pháp lý thích hợp để thực hiện việc này.

Điều này có thể là do:

 • bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân;
 • việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn là cần thiết để thực hiện hợp đồng của chúng tôi với bạn, chẳng hạn như thực hiện và quản lý đặt phòng của bạn cũng như điều hành và cung cấp dịch vụ liên quan đến Chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi theo các điều khoản trong thỏa thuận của chúng tôi với bạn;
 • việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn là cần thiết để đáp ứng trách nhiệm mà chúng tôi có đối với các cơ quan quản lý, viên chức thuế, cơ quan thực thi pháp luật hoặc đáp ứng các trách nhiệm pháp lý của chúng tôi;
 • việc chúng tôi sử dụng thông tin của bạn là vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi với tư cách là một tổ chức thương mại, chẳng hạn như để vận hành và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi và để thông báo cho mọi người về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (bao gồm cả việc lập hồ sơ và quảng cáo được nhắm mục tiêu) - trong những trường hợp này, chúng tôi sẽ chăm sóc thông tin mọi lúc theo cách tương xứng và tôn trọng quyền riêng tư của bạn và, tùy thuộc vào luật hiện hành, bạn có quyền phản đối việc xử lý như đã giải thích trong Phản đối cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn .

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cơ sở pháp lý mà chúng tôi xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi (chi tiết có trong phần Cách liên hệ với chúng tôi). Nếu bạn đã đồng ý với việc chúng tôi xử lý thông tin của bạn, bạn có thể rút lại sự đồng ý này bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với Văn phòng quyền riêng tư của IHG (chi tiết có trong phần Cách liên hệ với chúng tôi).

 


Truyền dữ liệu

Vì chúng tôi hoạt động thông qua mạng lưới toàn cầu gồm các văn phòng công ty, trung tâm và dịch vụ đặt chỗ, trung tâm dữ liệu và khách sạn, nên có thể cần thiết phải truyền thông tin của bạn, chẳng hạn như thông tin được thu thập liên quan đến đặt phòng hoặc lưu trú tại khách sạn mang thương hiệu IHG, tham gia một trong các chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi thông qua trang web công ty, trang web, email hoặc kênh kỹ thuật số khác của chúng tôi đến một quốc gia bên ngoài quốc gia mà thông tin được thu thập ban đầu hoặc bên ngoài quốc gia mà bạn cư trú hoặc mang quốc tịch. Thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi trong quá trình đặt phòng hoặc thông qua việc cung cấp bất kỳ dịch vụ nào khác có thể được truyền đến bất kỳ công ty và khách sạn nào do IHG sở hữu hoặc liên kết trên toàn thế giới với mục đích thực hiện hoặc tạo điều kiện cung cấp dịch vụ. Cũng cần phải truyền thông tin này đến pháp nhân khác, bao gồm nhưng không giới hạn, các khách sạn mang thương hiệu IHG của chúng tôi, đối tác và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.

Khi chúng tôi truyền thông tin có nguồn gốc từ Liên minh Châu Âu ("EU") hoặc Vương quốc Anh ("UK") hoặc ở Brazil đến một quốc gia bên ngoài EU hoặc UK hoặc Brazil, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo việc truyền thông tin đó được quản lý cẩn trọng để bảo vệ quyền riêng tư của bạn:

 • việc truyền thông tin trong IHG Group sẽ được bảo đảm bởi một thỏa thuận ký kết bởi các thành viên của IHG Group (thỏa thuận nội bộ tập đoàn) theo hợp đồng bắt buộc mỗi thành viên phải đảm bảo rằng thông tin của bạn nhận được mức độ bảo vệ phù hợp và nhất quán ở bất kỳ nơi nào mà thông tin được truyền đi trong IHG Group;
 • khi chúng tôi truyền dữ liệu của bạn ra bên ngoài IHG Group, bao gồm cả công ty khác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, chúng tôi sẽ nhận được các cam kết và bảo đảm theo hợp đồng từ họ để bảo vệ thông tin của bạn. Một số bảo đảm này là các chương trình chứng nhận được công nhận rộng rãi, chẳng hạn như điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn;
 • chúng tôi sẽ chỉ truyền thông tin cá nhân đến các quốc gia được công nhận là cung cấp mức độ bảo vệ pháp lý đầy đủ hoặc nơi chúng tôi có thể hài lòng rằng các thỏa thuận thay thế được đưa ra để bảo vệ quyền riêng tư của bạn; và
 • bất kỳ yêu cầu cung cấp thông tin chúng tôi nhận được từ cơ quan thực thi pháp luật hoặc cơ quan quản lý sẽ được xác nhận một cách cẩn thận trước khi thông tin cá nhân được tiết lộ, trong trường hợp được luật pháp hiện hành cho phép.

Khi chúng tôi truyền thông tin cá nhân giữa các khu vực pháp lý bằng cách khác, chúng tôi sẽ tiến hành các bước như yêu cầu của luật pháp địa phương trong nỗ lực để đảm bảo rằng việc truyền thông tin này được quản lý để bảo vệ quyền riêng tư của bạn.

 


Sử dụng các trang web, ứng dụng di động và công nghệ khác của chúng tôi

Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sử dụng cookie, pixel, web beacon, và các công nghệ tương tự khác trên các trang web, và trong các lĩnh vực kinh doanh khác của chúng tôi để thu thập thông tin và cung cấp cho bạn các dịch vụ mà bạn đã yêu cầu hoặc tham gia và để cung cấp quảng cáo hướng mục tiêu. Theo yêu cầu về sự đồng ý của địa phương, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này và thông tin khác mà chúng tôi thu thập, chẳng hạn như địa chỉ email đã xáo trộn, để giúp chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi xác định các thiết bị khác mà bạn sử dụng (ví dụ: điện thoại di động điện thoại, máy tính bảng, máy tính khác, v.v.). Nếu bạn đang sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi và đồng ý chia sẻ thông tin vị trí của bạn với chúng tôi, thông tin có thể được thu thập thông qua GPS để cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ được cá nhân hóa nhất định cho bạn như giới thiệu các khách sạn gần đó, ưu đãi và khuyến mại được tùy chỉnh . Tùy chọn vị trí của bạn có thể được thiết lập hoặc sửa đổi ở cấp độ thiết bị hoặc thông qua việc sửa đổi cài đặt của bạn với nền tảng mạng xã hội có liên quan. Thông tin này cũng bao gồm thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi bạn tham gia vào một chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi để cho phép chúng tôi để xác minh tư cách hội viên của bạn. Chúng tôi và nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi cũng có thể sử dụng công nghệ theo dõi đa thiết bị và thông tin khác mà chúng tôi tìm hiểu về bạn để cung cấp quảng cáo hướng mục tiêu trên thiết bị của bạn. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được để cải thiện các sản phẩm của chúng tôi cũng như trải nghiệm của bạn khi truy cập trang web của chúng tôi và sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi. Nếu bạn đang sử dụng những chức năng của bên thứ ba này, bạn cũng được bảo vệ bởi các chính sách quyền riêng tư của những bên thứ ba này. Để biết thêm thông tin về những đối tượng này, xin vui lòng nhấp vào phần có liên quan dưới đây.

 


Cookie và các công nghệ theo dõi khác

Cookie là gì: “Cookie” là một tệp văn bản nhỏ được đặt trên trình duyệt web hoặc thiết bị của người dùng Internet và được sử dụng để ghi nhớ cũng như lấy thông tin về bên đó. Bạn có thể được gán một cookie khi truy cập các trang web của chúng tôi hoặc khi sử dụng các ứng dụng di động hoặc các kênh kỹ thuật số khác của chúng tôi. Trong một số trường hợp, nếu được cho phép theo luật hiện hành, cookie cũng có thể được sử dụng vào các mục đích của các chiến dịch email nhất định.

Chúng tôi sử dụng những loại cookie nào và cách chúng tôi sử dụng chúng: Chúng tôi sử dụng ba loại cookie chính, bao gồm:

 • Cookie chức năng - những cookie này hỗ trợ việc sử dụng trang web và các ứng dụng, đồng thời kích hoạt một số tính năng nhất định để nâng cao trải nghiệm của bạn. Ví dụ: chúng tôi sử dụng các cookie chức năng để giúp cho việc đặt phòng của bạn dễ dàng và thuận tiện hơn và ghi nhớ các lựa chọn của bạn khi bạn di chuyển từ trang này sang trang khác. Chúng tôi cũng sử dụng các cookie chức năng để ghi nhớ những thứ như thông tin đăng nhập của bạn và lựa chọn khách sạn để tránh việc bạn phải nhập lại.
 • Cookie hiệu suất – những cookie này thu thập thông tin cần thiết để hỗ trợ trang web và các ứng dụng của chúng tôi, đồng thời cho phép chúng tôi cải thiện trang web của mình và xác định bất kỳ vấn đề nào mà bạn gặp phải khi truy cập vào trang web của chúng tôi. Ví dụ: cookie hiệu suất có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin về cách bạn truy cập trang web của chúng tôi và cách bạn di chuyển trong trang web của chúng tôi trong khi truy cập. Chúng tôi cũng sử dụng các cookie này để cung cấp cho chúng tôi thông tin thống kê và phân tích nhất định, chẳng hạn như số lượng khách truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc mức độ hiệu quả của quảng cáo của chúng tôi.
 • Cookie nhắm mục tiêu - những cookie này được sử dụng để thu thập thông tin từ bạn nhằm giúp chúng tôi cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình cũng như cung cấp cho bạn những quảng cáo được nhắm mục tiêu mà chúng tôi tin rằng sẽ phù hợp với bạn. Chúng tôi sử dụng cookie nhắm mục tiêu trên các trang web và ứng dụng của chúng tôi cho các sáng kiến và chiến dịch tiếp thị khác nhau. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần Quảng cáo hướng mục tiêu bên dưới.

Để tìm hiểu thêm về cookie và cách chúng được sử dụng, vui lòng truy cập: http://www.allaboutcookies.org/ .

Cookie: Như mô tả ở trên, chúng tôi cũng sử dụng một số nhà cung cấp dịch vụ nhằm giúp chúng tôi quản lý, thực hiện và cải thiện quảng cáo của mình. Những bên này đặt cookie theo hướng dẫn của chúng tôi nhằm giúp chúng tôi thu thập thông tin và cung cấp cho bạn những quảng cáo mà chúng tôi tin rằng sẽ phù hợp với bạn. Trong một số trường hợp, những bên này cũng có thể hỗ trợ chúng tôi bằng cách cung cấp một số thông tin thống kê và phân tích liên quan đến thực hành tiếp thị của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin thu thập được thông qua cookie (và các công nghệ theo dõi khác) với các bên thứ ba để sử dụng vào các mục đích phân tích và tiếp thị của riêng họ. Các bên thứ ba này có thể cung cấp quảng cáo hướng mục tiêu cho bạn về các khách sạn mang thương hiệu IHG và các khách sạn không mang thương hiệu IHG. Phạm vi thông tin được chia sẻ có thể bao gồm thông tin được thu thập thông qua cookie, ví dụ như địa chỉ IP/ID thiết bị của bạn và thông tin về tìm kiếm mà bạn đã thực hiện trên trang web của chúng tôi (ví dụ: bạn đang tìm kiếm một khách sạn ở Thành phố New York), nhưng sẽ không bao gồm tên của bạn hoặc thông tin IHG® One Rewards. 

Quản lý cookie và chọn không tham gia: Bạn có thể thay đổi tùy chọn cookie của mình trong phần công cụ tùy chọn cookie của chúng tôi, công cụ này cũng có trong phần Trung tâm quyền riêng tư và cookie. Bạn có thể chọn truy cập các trang web của chúng tôi mà không có cookie, nhưng trong một số trường hợp, bạn không thể sử dụng một số dịch vụ, tính năng và chức năng nhất định. Để truy cập mà không có cookie, bạn có thể cấu hình trình duyệt của mình để từ chối tất cả cookie hoặc thông báo cho bạn khi cookie được đặt. Mỗi trình duyệt là khác nhau, vì vậy hãy kiểm tra menu "Trợ giúp" của trình duyệt để tìm hiểu cách thay đổi tùy chọn cookie của bạn. Để quản lý cookie Flash, vui lòng xem phần Trợ giúp Flash Player .

Liên quan đến cookie do các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi đặt, chúng tôi tham gia vào Chương trình tự điều chỉnh cho quảng cáo hành vi trực tuyến do Liên minh Quảng cáo Kỹ thuật số (“DAA”) quản lý. Là một phần của cam kết này, IHG đã đồng ý tuân thủ những tiêu chuẩn và hướng dẫn do DAA ban hành. Để biết thêm thông tin về quảng cáo hướng mục tiêu và/hoặc chọn không tham gia thu thập tự động cho những mục đích này, vui lòng truy cập http://www.aboutads.info/choices/ hoặc http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Trong phạm vi Liên minh châu Âu, Vương quốc Anh và Canada, các tổ chức DAA địa phương vận hành một sơ đồ "lựa chọn quảng cáo" tương tự: xem http://www.youronlinechoices.com (Vương quốc Anh/Châu Âu) và http://youradchoices.ca/ (Canada). Nếu bạn chọn không tham gia các cookie quảng cáo hướng mục tiêu này, việc chọn không tham gia của bạn sẽ chỉ áp dụng cho trình duyệt web hoặc thiết bị di động mà bạn đã truy cập chọn không tham gia. Nếu bạn sử dụng nhiều thiết bị hoặc trình duyệt, bạn sẽ cần chọn không tham gia từng trình duyệt hoặc thiết bị mà bạn sử dụng.

Các công nghệ khác: Các công nghệ khác như pixel và web beacon cũng có thể được sử dụng trên các trang web, ứng dụng di động, trong email và trong các lĩnh vực kinh doanh khác của chúng tôi. Những công nghệ này được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ cũng như các nỗ lực tiếp thị của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng pixel trong email của mình để giúp chúng tôi xác định sự thành công của các chiến dịch quảng cáo, chẳng hạn như để cung cấp cho chúng tôi thông tin chi tiết về việc bạn đã mở, xóa, chuyển tiếp email hay nhấp vào liên kết có trong email. 

Quảng cáo hướng mục tiêu: Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể cung cấp các quảng cáo hướng mục tiêu thông qua việc sử dụng cookie, pixel và web beacon của bên thứ nhất hoặc bên thứ ba khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi hoặc truy cập các trang web do các tổ chức khác sở hữu. Trong một số trường hợp, những cookie này có thể là cookie thường trực. Như được mô tả trong phần Sử dụng trang web, ứng dụng di động và công nghệ khác của chúng tôi ở trên, chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie và thông tin khác để cố gắng xác định các thiết bị và trình duyệt web khác mà bạn có thể sử dụng để chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể cung cấp quảng cáo hướng mục tiêu cho các thiết bị đó. Chúng tôi làm điều này để cung cấp cho bạn quảng cáo mà chúng tôi tin rằng có thể phù hợp với bạn cũng như cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chính chúng tôi, bao gồm chức năng và hiệu suất của các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi. Để tìm hiểu thêm về việc chọn không tham gia một số loại quảng cáo hướng mục tiêu, vui lòng xem phần Quản lý cookie và chọn không tham gia ở trên.

Không theo dõi: Hiện tại, hệ thống của chúng tôi không nhận dạng được tín hiệu “không theo dõi” của trình duyệt. Tuy nhiên, bạn có thể tắt tính năng theo dõi nhất định như đã thảo luận trong phần này (ví dụ: bằng cách tắt cookie); bạn cũng có thể chọn không tham gia quảng cáo hướng mục tiêu bằng cách thực hiện theo các hướng dẫn tại DAA và các trang web Sáng kiến quảng cáo mạng.

Ở một số khu vực pháp lý và trong trường hợp được luật hiện hành cho phép hoặc với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể nhận được thông tin về vị trí của bạn trong suốt quá trình và với mục đích cung cấp cho bạn dịch vụ được mô tả ở trên thông qua việc bạn sử dụng các trang web và ứng dụng. Ví dụ, nếu bạn đang sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi và đồng ý chia sẻ thông tin vị trí với chúng tôi, thông tin có thể được thu thập thông qua công nghệ GPS hoặc Bluetooth để cho phép chúng tôi cung cấp dịch vụ nhất định cho bạn như ưu đãi và khuyến mại được tùy chỉnh. Ngoài việc bạn sử dụng các trang web, ứng dụng di động và các kênh kỹ thuật số khác của chúng tôi, chúng tôi cũng có thể nhận thông tin về vị trí từ các mạng không dây hoặc tháp di động gần thiết bị di động của bạn, thông qua địa chỉ giao thức Internet (“IP”) hoặc thông qua việc bạn sử dụng các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp tại các khách sạn. Chúng tôi cũng có thể có quyền truy cập vào thông tin vị trí mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua việc bạn sử dụng mạng xã hội, chẳng hạn như khi bạn “đăng bài trên Twitter” về vị trí của mình. Chúng tôi không lưu giữ thông tin này như một phần của hồ sơ IHG® One Rewards, và chúng tôi thường sử dụng thông tin này tại thời điểm mà bạn cung cấp để đáp ứng yêu cầu của bạn. Tùy chọn vị trí của bạn có thể được thiết lập hoặc sửa đổi ở cấp độ thiết bị hoặc thông qua việc sửa đổi cài đặt của bạn với nền tảng mạng xã hội có liên quan.

Chúng tôi nhận được thông tin về bạn khi bạn sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi. Một số thông tin như nhà sản xuất thiết bị, loại và phiên bản hệ điều hành, được thu thập tự động, trong khi thông tin khác chỉ được thu thập nếu bạn chọn cung cấp thông tin và khi được luật hiện hành cho phép, chẳng hạn như thông tin định vị vị trí. Chúng tôi thường không liên kết thông tin định vị vị trí chính xác của bạn có được thông qua việc bạn sử dụng các ứng dụng di động của chúng tôi với Tài khoản IHG® One Rewards. Đôi khi có thể cần thiết phải liên kết thông tin định vị vị trí với tài khoản của bạn để hỗ trợ sự tham gia của bạn vào một chương trình hoặc tính năng cụ thể mà chúng tôi có thể cung cấp, nhưng chúng tôi không giữ lại thông tin định vị vị trí của bạn theo cách nhận dạng bạn với tư cách là một cá nhân.

Nếu bạn sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi cũng gửi cho bạn thông báo đẩy theo từng thời điểm để cập nhật cho bạn về bất kỳ sự kiện hoặc chương trình khuyến mại nào mà chúng tôi có thể đang chạy. Nếu bạn không muốn nhận các loại thông tin này nữa, bạn có thể tắt ở cấp độ thiết bị. Để đảm bảo bạn nhận được thông báo thích hợp, chúng tôi sẽ cần thu thập một số thông tin nhất định về thiết bị của bạn, chẳng hạn như hệ điều hành và thông tin nhận dạng người dùng.

Chúng tôi sử dụng phần mềm phân tích di động để cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về chức năng của các ứng dụng di động của chúng tôi trên điện thoại của bạn. Phần mềm này có thể ghi lại các thông tin như tần suất bạn sử dụng ứng dụng, các sự kiện xảy ra trong ứng dụng, mức sử dụng tổng hợp, và ứng dụng được tải xuống từ đâu.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin từ các nguồn trực tuyến, chẳng hạn như trang web, phương tiện truyền thông xã hội và các nền tảng chia sẻ thông tin. Thông tin này có thể được sử dụng để giúp điều chỉnh và cải thiện các dịch vụ của chúng tôi cũng như giao tiếp với bạn một cách hiệu quả, vì chúng tôi biết nhiều khách hàng của chúng tôi sử dụng nhiều kênh truyền thông để liên lạc và tiết lộ thông tin.

Chúng tôi có thể sử dụng các tính năng truyền thông xã hội khác nhau như nút “Like” (Thích) của Facebook trên các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi. Chúng tôi thu thập một số thông tin nhất định về bạn thông qua việc bạn sử dụng các tính năng này cùng với các dịch vụ và chương trình của chúng tôi. Tùy thuộc vào cài đặt tài khoản và quyền riêng tư của bạn, chúng tôi cũng có thể xem thông tin bạn đăng khi sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội này dù bạn có đang sử dụng một trong các dịch vụ của chúng tôi hay không. Trong một số trường hợp, tùy thuộc vào hoàn cảnh, chúng tôi có thể liên hệ với bạn trên các nền tảng truyền thông xã hội này. Thông tin bạn đăng trên các trang mạng xã hội cũng như các biện pháp kiểm soát xung quanh những thông tin được tiết lộ này được điều chỉnh bởi các chính sách tương ứng của trang mạng xã hội.

Khi chúng tôi sử dụng thông tin từ các nguồn này, chúng tôi sẽ tôn trọng bất kỳ quyền nào bạn đã thiết lập về cách bạn muốn thông tin của mình được sử dụng cho mỗi nguồn. Chúng tôi không liên kết thông tin mà chúng tôi thu thập thông qua các nền tảng này với tài khoản IHG® One Rewards.

Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên xem lại các thông báo quyền riêng tư và cài đặt tùy chọn mà bạn có thể truy cập trên bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào. Để tìm hiểu thêm về việc chọn không tham gia một số loại quảng cáo hướng mục tiêu, vui lòng xem phần Quản lý cookie và chọn không tham gia ở trên.

 


Sử dụng dịch vụ WI-FI (IHG Connect)

Khi bạn sử dụng dịch vụ IHG Connect WI-FI (IHG Connect), chúng tôi có thể thu thập và xử lý thêm một số thông tin.

Chúng tôi thu thập thông tin gì
 • Thông tin đăng ký và thông tin do người dùng cung cấp: Khi bạn đăng ký sử dụng IHG Connect, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn bao gồm họ của bạn, mã số IHG® One Rewards, số phòng, và thông tin cá nhân khác (chẳng hạn như số điện thoại di động), tùy thuộc vào vị trí của bạn và luật hiện hành. Bạn cũng có thể cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân về bạn theo nhiều cách khác nhau khi bạn sử dụng IHG Connect, chẳng hạn như khi bạn gửi cho chúng tôi những yêu cầu liên quan đến dịch vụ khách hàng.
 • Mã số nhận dạng thiết bị.Trong quá trình cung cấp IHG Connect, chúng tôi có thể tự động thu thập mã số nhận dạng thiết bị (chẳng hạn như địa chỉ IP, địa chỉ MAC hoặc tên thiết bị hoặc thông tin nhận dạng duy nhất khác) cho máy tính, thiết bị di động, công nghệ hoặc thiết bị khác mà bạn sử dụng để truy cập IHG Connect . Mã số nhận dạng thiết bị là một số tự động được gán cho thiết bị của bạn khi bạn truy cập IHG Connect và chúng tôi có thể nhận dạng thiết bị của bạn bằng mã số nhận dạng thiết bị của nó. Khi bạn sử dụng IHG Connect, chúng tôi có thể xem mã số nhận dạng thiết bị của bạn và sử dụng thông tin này để nâng cao dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết mã số nhận dạng thiết bị của bạn với thông tin khác về bạn, chẳng hạn như mã số IHG® One Rewards của bạn.
 • Thông tin thiết bị khác: Chúng tôi cũng có thể tự động ghi lại một số thông tin nhất định từ thiết bị của bạn bao gồm, loại thiết bị, các trang web, ứng dụng hoặc trang web mà bạn truy cập cũng như ngày và giờ bạn truy cập, truy cập hoặc sử dụng IHG Connect (thông tin về hoạt động trên Internet). Mặc dù nói chung thông tin này mang tính ẩn danh và/hoặc tổng hợp, thông tin này có thể được liên kết với mã số IHG® One Rewards của bạn và/hoặc thông tin tài khoản dịch vụ IHG khác hoặc mã số nhận dạng liên tục. Dữ liệu này giúp chúng tôi quản lý mạng lưới của mình và cung cấp cho chúng tôi thông tin về việc sử dụng IHG Connect. Tuy nhiên, chúng tôi không thu thập và xử lý nội dung của thông tin liên lạc qua email hoặc các hình thức liên lạc điện tử khác mà bạn gửi hoặc nhận khi sử dụng IHG Connect.
 • Thông tin vị trí: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về vị trí của bạn thông qua việc bạn sử dụng các dịch vụ WI-FI mà chúng tôi cung cấp tại các khách sạn để cho phép chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình và cung cấp một số dịch vụ nhất định cho bạn, chẳng hạn như các ưu đãi và chương trình khuyến mãi tùy chỉnh.
Cách chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân vào các mục đích được mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này, ngoại trừ trường hợp được tiết lộ cho bạn vào thời điểm dữ liệu được thu thập hoặc được pháp luật hoặc bạn cho phép. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được thông qua IHG Connect:

 • để vận hành, duy trì, nâng cao và cung cấp tất cả các tính năng của dịch vụ, cug cấp các dịch vụ và thông tin mà bạn yêu cầu, trả lời các nhận xét và câu hỏi cũng như hỗ trợ cho người dùng.
 • để hiểu và phân tích xu hướng sử dụng và sở thích của người dùng, nhằm cải thiện dịch vụ IHG Connect và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, tính năng và chức năng mới. Nếu bạn cung cấp thông tin liên hệ hoặc mã số IHG® One Rewards của mình, chúng tôi có thể (với sự đồng ý của bạn hoặc khi được luật hiện hành cho phép) gửi cho bạn các ưu đãi được cá nhân hóa dựa trên việc sử dụng web và vị trí của bạn. Bạn có thể chọn không nhận các ưu đãi này khi đăng nhập để sử dụng dịch vụ IHG Connect hoặc bất kỳ lúc nào trong tài khoản IHG® One Rewards. Vui lòng xem phần 'Quản lý tùy chọn và thông tin' dưới đây.

 


Sử dụng Thông tin cá nhân để tạo hồ sơ

Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra trải nghiệm cá nhân hóa và tùy chỉnh cho bạn khi bạn lưu trú tại khách sạn mang thương hiệu IHG. Để xác định quảng cáo phù hợp và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn, như được mô tả trong phần trên liên quan đến cookie, chúng tôi có những mối quan hệ với các công ty như Google và Facebook. Điều này cho phép chúng tôi thực hiện quảng cáo hướng mục tiêu. Ngoài các hoạt động được mô tả trong tiêu đề Quảng cáo hướng mục tiêu ở trên, chúng tôi cũng so sánh người dùng Facebook và Google trên các trang web và thiết bị. Điều này cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn sở thích của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cho phép chúng tôi điều chỉnh các thông tin tiếp thị của chúng tôi cho phù hợp với bạn để chúng tôi có thể đảm bảo rằng chúng tôi sẽ cho bạn biết về những gì mà bạn có thể quan tâm nhất. Bạn có quyền lựa chọn về cách chúng tôi tiết lộ thông tin của mình. Vui lòng đăng nhập vào trung tâm tùy chọn bất cứ lúc nào để xem và thực hiện các lựa chọn của bạn. Ngoài ra, một số cư dân Hoa Kỳ có tùy chọn nhấp vào liên kết Không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của tôi, liên kết này sẽ loại bỏ việc chia sẻ có thể cấu thành hành vi "mua bán"/"chia sẻ" theo luật hiện hành.

 


Cách chúng tôi bảo mật thông tin của bạn

Chúng tôi cam kết bảo vệ tính bí mật và an toàn của thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Để làm được điều này, các biện pháp bảo mật kỹ thuật, vật lý và tổ chức được đưa ra để bảo vệ chống lại mọi truy cập trái phép, tiết lộ, gây thiệt hại hoặc mất thông tin của bạn. Việc thu thập, truyền và lưu trữ thông tin không bao giờ có thể được đảm bảo là hoàn toàn an toàn, tuy nhiên, chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo rằng các biện pháp bảo mật thích hợp được áp dụng để bảo vệ thông tin của bạn.

 


Quản lý tùy chọn và thông tin của bạn

Chúng tôi muốn đảm bảo rằng bạn có các công cụ cần thiết theo ý muốn để kiểm soát thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm cả cách chúng tôi liên lạc với bạn. Điều quan trọng là bạn phải liên hệ với chúng tôi để cập nhật thông tin của bạn nếu bất kỳ thông tin nào không chính xác hoặc thay đổi. Vui lòng nhấp vào phần có liên quan ở dưới đây để tìm hiểu thêm về cách kiểm soát cách chúng tôi liên lạc với bạn và cách cập nhật, sửa đổi và xóa thông tin của bạn. Các Chủ thể Dữ liệu tại Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh vui lòng xem thêm phần dành riêng cho Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh. Đối với cư dân Hoa Kỳ, vui lòng xem thêm phần dành riêng cho Hoa Kỳ. Đối với cư dân California, vui lòng xem thêm phần dành riêng cho California. Chủ thể Dữ liệu ở Brazil vui lòng xem thêm phần dành riêng cho Brazil. Chủ thể dữ liệu ở CHND Trung Hoa, vui lòng xem thêm phần dành riêng cho CHND Trung Hoa.

Thông qua việc cung cấp các dịch vụ được mô tả ở trên, chúng tôi và trong một số trường hợp các khách sạn mang thương hiệu IHG, đối tác IHG® One Rewards và các nhà cung cấp dịch vụ có thể liên lạc với bạn về việc đặt phòng, với tư cách là hội viên của bất kỳ chương trình khách hàng thân thiết nào, thông qua dịch vụ kỹ thuật số trực tuyến (ví dụ: quảng cáo trực tuyến, truyền thông mạng xã hội), hoặc để hỗ trợ bất kỳ dịch vụ nào khác mà chúng tôi cung cấp.

Trong một số trường hợp, đặc biệt nếu bạn là hội viên IHG® One Rewards hoặc InterContinental Ambassador, bạn có thể truy cập tài khoản của mình, đăng nhập và nhấp vào phần “Tùy chọn liên lạc” để sửa đổi tùy chọn liên lạc của mình. Hội viên IHG® One Rewards cũng có thể liên hệ với các Trung tâm Dịch vụ IHG® One Rewards của chúng tôi. Ngoài ra, tùy chọn hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị sẽ được bao gồm trong chính thông tin liên lạc. Trong tất cả các trường hợp khác, hoặc nếu bạn gặp khó khăn khi hủy đăng ký nhận bất kỳ thông tin cụ thể nào, vui lòng liên hệ với một văn phòng chăm sóc khách hàng toàn cầu của chúng tôihoặc Văn phòng quyền riêng tư IHG (chi tiết có trong phần Cách liên hệ với chúng tôi).

Xin lưu ý rằng việc hủy đăng ký một loại hình liên lạc có thể không hủy đăng ký của bạn đối với một loại hình khác. Tương tự như vậy, việc hủy đăng ký nhận thông tin không có nghĩa là bạn hủy đăng ký nhận các thông tin nhất định được thực hiện độc lập bởi các khách sạn mang thương hiệu IHG.

Trong trường hợp bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp cho chúng tôi không chính xác hoặc thay đổi, bạn có thể cho chúng tôi biết bằng cách liên hệ với một văn phòng chăm sóc khách hàng toàn cầu của chúng tôi. Trong một số trường hợp, đặc biệt nếu bạn là hội viên IHG® One Rewards hoặc InterContinental Ambassador, bạn có thể cập nhật một số khía cạnh thông tin cá nhân của mình bằng cách truy cập tài khoản của bạn, đăng nhập và nhấp vào phần “Thông tin cá nhân” để cập nhật và sửa đổi thông tin cá nhân của bạn. Đối với tất cả các trường hợp khác, vui lòng liên hệ với Văn phòng Quyền riêng tư IHG (thông tin chi tiết có trong phần Cách liên hệ với chúng tôi). Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong một khung thời gian hợp lý.

 


Các trang web và ứng dụng của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web được duy trì và/hoặc kiểm soát bởi các bên không liên kết. Trong một số trường hợp, những trang web này có thể là đồng thương hiệu và hiển thị biểu trưng của chúng tôi hoặc thương hiệu khác. Bạn luôn có thể biết liệu bạn có đang truy cập một trong các trang web của chúng tôi hay không bằng cách kiểm tra địa chỉ tài nguyên ("URL") trên trang mà bạn đang truy cập. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại các chính sách quyền riêng tư của những trang web này vì các thực hành về quyền riêng tư của họ có thể khác với của chúng tôi.

 


Trẻ em

Trang web của chúng tôi không dành cho trẻ em và chúng tôi không cố ý gạ gẫm hoặc thu thập thông tin cá nhân từ các cá nhân dưới 18 tuổi. Nếu chúng tôi được thông báo hoặc phát hiện ra rằng thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên đã bị thu thập không đúng cách, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước chính đáng về mặt thương mại để xóa thông tin đó. Trong một số trường hợp hạn chế, chúng tôi có thể có một chiến dịch hoặc chương trình hướng đến trẻ em. Trong những trường hợp này, chi tiết về các thông tin về thực hành sẽ được trình bày trong các điều khoản và điều kiện của chương trình hoặc chiến dịch.

 


Lưu giữ thông tin của bạn trong hệ thống của chúng tôi

Chúng tôi thường chỉ lưu giữ thông tin của bạn chừng nào được yêu cầu chính đáng cho các mục đích được giải thích trong chính sách quyền riêng tư này. Trong một số trường hợp, chúng tôi lưu giữ hồ sơ giao dịch (có thể bao gồm thông tin của bạn) trong thời gian dài hơn nếu cần thiết để đáp ứng các nhu cầu pháp lý, quản lý, thuế hoặc kế toán. Chúng tôi cũng sẽ giữ lại thông tin nếu chúng tôi tin rằng có khả năng xảy ra kiện tụng.
Chúng tôi duy trì chính sách lưu giữ dữ liệu mà chúng tôi áp dụng cho các hồ sơ chúng tôi lưu giữ.

 

Cách liên hệ với chúng tôi

Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến Tuyên bố về Quyền riêng tư này hoặc các thực hành về bảo mật dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

 • Qua email: privacyoffice@ihg.com
 • Qua đường bưu điện:
  InterContinental Hotels Group
  Gửi đến: Văn phòng Quyền riêng tư
  Three Ravinia Drive
  Atlanta, Georgia 30346

  InterContinental Hotels Group
  Gửi đến: Văn phòng Quyền riêng tư
  Windsor Dials 1
  Arthur Road
  Windsor
  Berkshire, SL4 1RS, Vương quốc Anh

  Cơ sở chính về GDPR ở Liên minh Châu Âu:
  InterContinental Hotels Group
  Gửi đến: Văn phòng Quyền riêng tư
  Thurn-und-Taxis-Platz 6
  60313 Frankfurt am Main
  Đức
 • Qua điện thoại: 1-770-604-8347
 • Qua fax: 1-770-604-5275

Bạn cũng có thể liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng cách gửi email tới địa chỉ privacyoffice@ihg.com.

Trong phạm vi cho phép theo luật pháp địa phương, bạn cũng có thể sử dụng chi tiết liên hệ trên để yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, hoặc (trong một số trường hợp ) xóa, bất kỳ thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ bởi IHG, hoặc, trong trường hợp chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin cá nhân của bạn, để rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý thông tin cá nhân của bạn. Những yêu cầu này sẽ được xem xét và xử lý phù hợp với luật pháp địa phương.

Bạn cũng có thể có quyền khiếu nại với chúng tôi hoặc với cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu địa phương của bạn bất kỳ lúc nào theo luật pháp địa phương. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu bạn cố gắng giải quyết mọi vấn đề với chúng tôi trước khi chuyển khiếu nại của bạn đến cơ quan giám sát.

Tại Liên minh châu Âu, cơ quan giám sát chính về GDPR của IHG là cơ quan giám sát Hessen. Có thể liên hệ với cơ quan này theo địa chỉ:
Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit ( Ủy viên bảo vệ dữ liệu và tự do thông tin của Hesse)
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden
Đức

 


Thông tin Bổ sung cho UK/EU/EEA, CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA và Brazil

CÁC QUYỀN CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU Ở LIÊN MINH CHÂU ÂU VÀ VƯƠNG QUỐC ANH THEO LUẬT BẢO VỆ DỮ LIỆU LIÊN MINH CHÂU ÂU VÀ VƯƠNG QUỐC ANH

Chủ thể dữ liệu của Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh có quyền hợp pháp theo luật bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Nhấp vào các liên kết bên dưới để tìm hiểu thêm về mỗi quyền mà bạn có thể có. Để thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn, vui lòng sử dụng các biểu mẫu có sẵn trong phần Trung tâm bảo mật và cookie của chúng tôi hoặc liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng cách gửi email đến địa chỉ privacyoffice@ihg.com.

 • Để truy cập thông tin cá nhân
  Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xác nhận xem chúng tôi có và đang sử dụng thông tin cá nhân của bạn hay không và yêu cầu chúng tôi cung cấp một bản sao thông tin của bạn.
 • Sửa/xóa thông tin cá nhân
  Bạn có thể yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ thông tin nào không chính xác về bạn. Chúng tôi rất sẵn lòng cải chính thông tin đó nhưng trước tiên cần xác minh tính chính xác của thông tin.
  Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin của bạn nếu bạn cho rằng chúng tôi không còn cần sử dụng thông tin đó vào mục đích mà chúng tôi đã thu thập từ bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin của bạn nếu bạn đã rút lại sự đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin của bạn (nếu ban đầu chúng tôi đã yêu cầu bạn đồng ý sử dụng thông tin của bạn) hoặc thực hiện quyền phản đối việc tiếp tục sử dụng hợp pháp thông tin của bạn, hoặc trong trường hợp chúng tôi đã sử dụng thông tin của bạn một cách bất hợp pháp hoặc chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải xóa thông tin cá nhân của bạn.
  Không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể thực hiện theo yêu cầu của bạn, ví dụ như trong trường hợp chúng tôi cần tiếp tục sử dụng thông tin của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc chúng tôi cần sử dụng thông tin của bạn để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.
 • Để hạn chế cách chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân
  Bạn có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế việc sử dụng thông tin của bạn trong một số trường hợp nhất định, ví dụ:
  • trong trường hợp bạn cho rằng thông tin không chính xác và chúng tôi cần xác minh thông tin đó;
  • trong trường hợp chúng tôi sử dụng thông tin của bạn là không hợp pháp nhưng bạn không muốn chúng tôi xóa thông tin đó;
  • trong trường hợp thông tin không còn được yêu cầu cho các mục đích đã được thu thập nhưng chúng tôi cần thông tin đó để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý; hoặc
  • trong trường hợp bạn đã phản đối việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhưng chúng tôi vẫn cần xác minh xem chúng tôi có đủ cơ sở để sử dụng thông tin đó hay không.
  Chúng tôi có thể tiếp tục sử dụng thông tin của bạn sau một yêu cầu hạn chế mà chúng tôi được sự đồng ý của bạn để sử dụng thông tin đó; hoặc chúng tôi cần sử dụng thông tin đó để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các tuyên bố pháp lý hoặc chúng tôi cần sử dụng thông tin đó để bảo vệ quyền của một cá nhân hoặc một công ty khác. 
 • Phản đối cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn
  Bạn có thể phản đối bất kỳ việc sử dụng thông tin nào của bạn mà chúng tôi đã biện minh trên cơ sở lợi ích hợp pháp của chúng tôi, nếu bạn tin rằng các quyền và tự do cơ bản của bạn đối với việc bảo vệ dữ liệu lớn hơn lợi ích hợp pháp của chúng tôi trong việc sử dụng thông tin. Nếu bạn phản đối, chúng tôi có thể tiếp tục sử dụng thông tin của bạn nếu chúng tôi có thể chứng minh rằng chúng tôi có lợi ích hợp pháp thuyết phục để sử dụng thông tin đó.
  Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng dữ liệu của bạn vào các mục đích tiếp thị trực tiếp.
 • Để yêu cầu chúng tôi truyền thông tin của bạn đến một tổ chức khác
  Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bạn ở định dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến, máy có thể đọc được hoặc bạn có thể yêu cầu truyền trực tiếp thông tin đó sang một bên điều khiển dữ liệu khác (ví dụ: công ty khác).
  Bạn chỉ có thể thực hiện quyền này khi chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để thực hiện hợp đồng với bạn hoặc khi chúng tôi yêu cầu bạn đồng ý sử dụng thông tin của bạn. Quyền này không áp dụng cho bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi nắm giữ hoặc xử lý không được lưu giữ ở dạng kỹ thuật số.
 • Quyền có được một bản sao của các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân được sử dụng để truyền thông tin ra bên ngoài khu vực tài phán của bạn
  Bạn có thể yêu cầu lấy một bản sao hoặc tham chiếu đến các biện pháp bảo vệ mà thông tin cá nhân của bạn được truyền ra bên ngoài Liên minh Châu Âu hoặc Vương quốc Anh.
  Chúng tôi có thể biên soạn lại các thỏa thuận truyền dữ liệu để bảo vệ các điều khoản thương mại.

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng nhận dạng khi yêu cầu thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này. Chúng tôi làm điều này để đảm bảo rằng chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin khi chúng tôi biết rằng chúng tôi đang giao dịch với đúng cá nhân. Chúng tôi sẽ không yêu cầu một khoản phí, trừ khi chúng tôi cho rằng yêu cầu của bạn là vô căn cứ, lặp đi lặp lại hoặc quá mức. Trường hợp phải trả phí, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trước khi thực hiện yêu cầu của bạn.
Chúng tôi mong muốn đáp ứng tất cả các yêu cầu hợp lệ trong vòng một tháng. Tuy nhiên, chúng tôi có thể mất nhiều thời gian hơn nếu yêu cầu đặc biệt phức tạp hoặc bạn đã đưa ra một vài yêu cầu. Chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu chúng tôi cho rằng sẽ mất hơn một tháng để trả lời. Để giúp chúng tôi phản hồi nhanh hơn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin chi tiết về những gì bạn muốn nhận hoặc lo ngại về.
Không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể thực hiện những gì bạn đã yêu cầu, chẳng hạn như nếu điều đó sẽ ảnh hưởng đến nghĩa vụ bảo mật mà chúng tôi có đối với người khác hoặc nếu chúng tôi có quyền hợp pháp để giải quyết yêu cầu theo một cách khác.

 


QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG Ở TIỂU BANG HOA KỲ

Phần này bổ sung cho các phần khác trong Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi và cung cấp thông tin bổ sung cho cư dân của California, Colorado, Connecticut, Nevada và Virginia. Các quyền theo phần này sẽ áp dụng với bạn trong phạm vi luật pháp cho phép.

Như được sử dụng trong phần này, “Thông tin Cá nhân” có nghĩa là thông tin xác định danh tính, liên quan đến, mô tả, có khả năng được gắn liền với, hoặc có thể được liên kết một cách hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, với một người tiêu dùng hoặc hộ gia đình cụ thể. Thông tin Cá nhân không bao gồm thông tin có sẵn công khai, không xác định hoặc tổng hợp. Thông tin Cá nhân bao gồm “dữ liệu cá nhân” theo định nghĩa của pháp luật hiện hành về quyền riêng tư của tiểu bang.

Nhấp vào liên kết cho từng tiểu bang để tìm hiểu thêm về các quyền cụ thể của người tiêu dùng ở CaliforniaColorado, Connecticut, Nevada và Virginia.

Gửi Yêu cầu. Bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách truy cập Trung tâm Bảo mật và Cookie của chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi theo số 1 877 424 2449 (miễn phí).Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của bạn trong vòng 45 ngày, trừ khi cần thêm thời gian, và trong trường hợp đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn biết.

Khi bạn gửi yêu cầu của mình, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để cố gắng xác minh danh tính của bạn. Chúng tôi sẽ tìm cách ghép thông tin trong yêu cầu của bạn với Thông tin Cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn. Trong quá trình xác minh danh tính, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin bổ sung hoặc đăng ký vào tài khoản của mình.

Không phân biệt Đối xử: Nếu bạn chọn thực thi bất kỳ quyền riêng tư nào mô tả dưới đây, bạn sẽ không phải chịu sự đối xử mang tính phân biệt từ chúng tôi.

 

Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập và các chúng tôi sử dụng và tiết lộ

Danh mục Thông tin Cá nhân Mục đích Thu thập, Sử dụng và Tiết lộ Danh mục Người nhận được tiết lộ Thông tin Cá nhân
Thông tin định danh, bao gồm tên thật, bí danh, địa chỉ bưu điện, thông tin định danh duy nhất của bạn (ví dụ: số IHG® One Rewards của bạn nếu bạn chọn đăng ký chương trình), địa chỉ IP (nếu bạn truy cập trang web, email hoặc các kênh kỹ thuật số khác của chúng tôi), địa chỉ email hoặc các thông tin định danh tương tự khác.
 • Để giao tiếp với bạn, bao gồm trao đổi về yêu cầu đặt chỗ của bạn.
 • Để xử lý giao dịch.
 • Để đáp ứng yêu cầu đặt chỗ của bạn.
 • Để quản lý tài khoản IHG® One Rewards của bạn.
 • Để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với chúng tôi.
 • Để quảng cáo và tiếp thị cho bạn theo sở thích của bạn.
 • Cơ sở mang thương hiệu IHG
 • Đối tác quảng cáo
 • Công ty dịch vụ phân tích
 • Bên xử lý thanh toán
 • Đối tác đồng thương hiệu
 • Các nhà cung cấp dịch vụ lữ hành như là hãng hàng không đối tác và hãng cho thuê xe
 • Nhà cung cấp dịch vụ làm giàu dữ liệu
Hồ sơ Khách hàng, bao gồm Thông tin Cá nhân như tên, chữ ký, địa chỉ, số điện thoại, số giấy phép lái xe và thông tin tài chính (ví dụ: thông tin thanh toán cho yêu cầu đặt chỗ của bạn).
 • Để giao tiếp với bạn, bao gồm trao đổi về yêu cầu đặt chỗ của bạn.
 • Để xử lý giao dịch.
 • Để đáp ứng yêu cầu đặt chỗ của bạn.
 • Để quản lý tài khoản IHG® One Rewards của bạn.
 • Để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với chúng tôi.
 • Để quảng cáo và tiếp thị cho bạn theo sở thích của bạn.
 • Để bảo vệ các quyền và lợi ích của bạn 
 • Cơ sở mang thương hiệu IHG
 • Đối tác quảng cáo
 • Công ty dịch vụ phân tích
 • Bên xử lý thanh toán
 • Đối tác đồng thương hiệu
 • Các nhà cung cấp dịch vụ lữ hành như là hãng hàng không đối tác và hãng cho thuê xe
Đặc điểm Phân loại được Bảo vệ, bao gồm độ tuổi.
 • Để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với chúng tôi.
 • Để quảng cáo và tiếp thị cho bạn theo sở thích của bạn.
 • Cơ sở mang thương hiệu IHG 
 • Đối tác quảng cáo
 • Công ty dịch vụ phân tích
Thông tin Thương mại, bao gồm hồ sơ sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua, có được hoặc được xem xét, hoặc lịch sử hoặc xu hướng mua hoặc tiêu dùng khác.
 • Để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với chúng tôi.
 • Để quảng cáo và tiếp thị cho bạn theo sở thích của bạn.
 • Đối tác quảng cáo
 • Công ty dịch vụ phân tích
 • Đối tác đồng thương hiệu
 • Các nhà cung cấp dịch vụ lữ hành như là hãng hàng không đối tác và hãng cho thuê xe
Internet hoặc thông tin hoạt động mạng điện tử khác, bao gồm lịch sử duyệt web, lịch sử tìm kiếm và thông tin liên quan đến tương tác của người tiêu dùng với một trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo trên Internet.
 • Để giao tiếp với bạn, bao gồm trao đổi về yêu cầu đặt chỗ của bạn.
 • Để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với chúng tôi.
 • Để quảng cáo và tiếp thị cho bạn theo sở thích của bạn.
 • Cơ sở mang thương hiệu IHG
 • Đối tác quảng cáo
 • Công ty dịch vụ phân tích
 • Bên xử lý thanh toán
 • Đối tác đồng thương hiệu
 • Các nhà cung cấp dịch vụ lữ hành như là hãng hàng không đối tác và hãng cho thuê xe
Dữ liệu Vị trí Địa lý
 • Để cung cấp dịch vụ Wi-Fi trong phòng hoặc trong khách sạn cho bạn.
 • Cơ sở mang thương hiệu IHG
 • Nhà cung cấp dịch vụ Internet
Dữ liệu Cảm quan, bao gồm bản ghi truyền hình mạch kín từ các cơ sở mang thương hiệu IHG (được thu thập nhằm mục đích bảo mật) và bản ghi âm cuộc gọi chăm sóc khách hàng.
 • Để bảo vệ quyền và lợi ích của bạn cũng như quyền và lợi ích của những khách khác.
 • Nếu có được cảnh quay CCTV, chúng tôi không tiết lộ dữ liệu đó trừ khi cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích của chúng tôi cũng như quyền và lợi ích của những người khác, bao gồm cơ quan thực thi pháp luật.
Suy đoán được sử dụng để tạo hoặc tăng cường hồ sơ về một người tiêu dùng phản ánh sở thích và xu hướng của người tiêu dùng (ví dụ: loại khách sạn mà người tiêu dùng thích, tần suất đi lại của người tiêu dùng, v.v). 
 • Để nâng cao trải nghiệm chung của bạn với IHG, ví dụ, để nhận biết và đề nghị các cơ hội tiếp thị có liên quan và giới thiệu thông tin khách sạn và tiện nghi cho chuyến đi mà bạn có thể quan tâm.
 • Đối tác quảng cáo
 • Công ty dịch vụ phân tích
 • Đối tác đồng thương hiệu
Thông tin Cá nhân hé lộ vị trí địa lý chính xác của người tiêu dùng.
 • Để cung cấp dịch vụ Wi-Fi trong phòng hoặc trong khách sạn cho bạn.
 • Để định vị các cơ sở ở gần đó.
 • Cơ sở mang thương hiệu IHG
Thông tin Cá nhân được thu thập và phân tích về nhu cầu trợ năng của người tiêu dùng.
 • Để đáp ứng yêu cầu đặt chỗ hoặc yêu cầu về phòng có hỗ trợ tiện nghi của bạn.
 • Để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn với chúng tôi.
 • Cơ sở mang thương hiệu IHG

 

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ tất cả các loại Thông tin Cá nhân mô tả ở trên cho nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi và các bên cung cấp khác, có hợp đồng quy định hạn chế sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp dịch vụ được yêu cầu cho chúng tôi. Ngoài các mục đích thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân mô tả trong bảng trên, chúng tôi có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân để thực hiện trách nhiệm của chúng tôi với cơ quan quản lý, quan chức thuế, cơ quan thực thi pháp luật hoặc đáp ứng các trách nhiệm pháp lý của chúng tôi.

Nguồn Thông tin Cá nhân 

Chúng tôi thu thập Thông tin Cá nhân nêu trên trực tiếp từ bạn, từ những người/tổ chức khác thay mặt bạn đặt chỗ (ví dụ: đại lý du lịch, thành viên trong nhóm du lịch của bạn, người đặt phòng thay mặt bạn), tự động thông qua cookie và công nghệ theo dõi khi bạn truy cập dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, từ đối tác lữ hành, bao gồm các hãng hàng không và hãng cho thuê xe, và từ các khách sạn mang thương hiệu IHG (được sở hữu và hoạt động độc lập). Chúng tôi cũng có thể thu thập Thông tin Cá nhân từ các nhà cung cấp làm giàu dữ liệu.  

Quảng cáo, Bán và Chia sẻ Thông tin Cá nhân có Mục tiêu

Chúng tôi có thể bán hoặc chia sẻ các loại Thông tin Cá nhân sau với bên thứ ba nhằm phục vụ quảng cáo hành vi đa ngữ cảnh hoặc quảng cáo nhắm mục tiêu:

 • Thông tin định danh
 • Thông tin Thương mại
 • Thông tin về Internet hoặc hoạt động mạng điện tử khác
 • Dữ liệu vị trí địa lý dựa trên địa chỉ IP của bạn

Các bên thứ ba được bán hoặc chia sẻ Thông tin Cá nhân này gồm có nhà quảng cáo, nhà cung cấp làm giàu dữ liệu và bên cung cấp dịch vụ phân tích. 

Chúng tôi cũng có thể bán các loại Thông tin Cá nhân sau: cho hãng hàng không, nhà cung cấp dữ liệu du lịch, đối tác sở hữu kỳ nghỉ và các đối tác thẻ tín dụng đồng thương hiệu:

 • Thông tin định danh
 • Hồ sơ Khách hàng
 • Thông tin Thương mại
 • Dữ liệu vị trí địa lý dựa trên vị trí của khách sạn
 • Thông tin suy luận

Bạn có thể chọn từ chối bán hay chia sẻ Thông tin Cá nhân của mình như cung cấp ở bên dưới.

Giữ lại Thông tin Cá nhân

Chúng tôi giữ các danh mục Thông tin Cá nhân mô tả ở trên trong phạm vi cần thiết cho các mục đích mô tả trong phần này hoặc khi được pháp luật cho phép. Điều này thường có nghĩa là chúng tôi còn giữ Thông tin Cá nhân miễn là thỏa mãn một trong những điều sau: 

 • Có lý do hợp lý để cần tới Thông tin Cá nhân của bạn để quản lý các hoạt động của chúng tôi, quản lý mối quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc cho một mục đích khác mà vì đó chúng tôi phải thu thập Thông tin Cá nhân;  
 • Có lý do hợp lý để cần tới Thông tin Cá nhân của bạn để thực hiện mục đích đã tiết lộ, phù hợp một cách hợp lý với bối cảnh mà Thông tin Cá nhân được thu thập; 
 • Có lý do hợp lý để yêu cầu Thông tin Cá nhân nhằm bảo vệ hoặc biện hộ cho quyền lợi hoặc tài sản của chúng tôi; hoặc 
 • Bằng cách khác, chúng tôi được pháp luật hoặc quy định hiện hành yêu cầu hoặc cho phép giữ Thông tin Cá nhân của bạn.

Trường hợp Thông tin Cá nhân được sử dụng cho nhiều mục đích, chúng tôi sẽ giữ lại thông tin đó cho đến khi mục đích có thời hạn muộn nhất hết hạn. 

 


QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG CALIFORNIA

Đạo luật về Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (California Consumer Privacy Act, “CCPA”) cung cấp cho cư dân California quyền được gửi một số yêu cầu liên quan đến Thông tin Cá nhân của họ như mô tả bên dưới.

Quyền được biết. Bạn có quyền được biết Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn, bao gồm:

(1) Các danh mục Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn, bao gồm   

a. Danh mục các nguồn được thu thập Thông tin Cá nhân

b. Mục đích công việc hoặc thương mại khiến chúng tôi thu thập, bán, chia sẻ và tiết lộ Thông tin Cá nhân

c. Danh mục người nhận được chúng tôi tiết lộ Thông tin Cá nhân

d. Các danh mục Thông tin Cá nhân mà chúng tôi bán hoặc chia sẻ và, đối với từng danh mục được xác định, các danh mục bên thứ ba mà được chúng tôi bán danh mục Thông tin Cá nhân cụ thể đó

e. Các danh mục Thông tin Cá nhân mà chúng tôi tiết lộ cho mục đích công việc và, đối với từng danh mục được xác định, các danh mục người nhận mà được chúng tôi tiết lộ danh mục Thông tin Cá nhân cụ thể đó

(2) Các chi tiết Thông tin Cá nhân cụ thể mà chúng tôi đã thu thập về bạn

Để gửi một yêu cầu biết thông tin, vui lòng điền vào mẫu tại đây.

Quyền được xóa: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập từ bạn, tùy thuộc vào một số trường hợp miễn trừ nhất định. Để gửi một yêu cầu xóa, vui lòng điền vào mẫu tại đây.

Quyền cải chính Thông tin Không chính xác. Nếu bạn tin rằng Thông tin Cá nhân chúng tôi duy trì về bạn là không chính xác, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cải chính thông tin đó. Để gửi yêu cầu cải chính, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ PrivacyOffice@ihg.com.

Quyền chọn Từ chối Bán hay Chia sẻ Thông tin Cá nhân. Bạn có quyền từ chối bán Thông tin Cá nhân của mình và yêu cầu chúng tôi không chia sẻ Thông tin Cá nhân của bạn cho mục đích quảng cáo hành vi đa ngữ cảnh. Để chọn từ chối bán và chia sẻ dựa trên cookie, vui lòng nhấp vào “Xem Công cụ Tùy chọn Cookie” trong Cài đặt Cookie tại đây, chuyển cài đặt cookie thành “Không” và nhấp vào “Gửi Tùy chọn”. Để chọn từ chối bán Thông tin Cá nhân ngoại tuyến, vui lòng điền vào biểu mẫu tại đây. Nếu bạn muốn sử dụng tín hiệu tùy chọn từ chối chung, vui lòng tải và sử dụng trình duyệt hỗ trợ tín hiệu trình duyệt Kiểm soát Quyền riêng tư Toàn cầu (Global Privacy Control, GPC). Nếu chọn sử dụng tín hiệu GPC, bạn cần bật tín hiệu này cho từng trình duyệt được hỗ trợ hoặc tiện ích mở rộng trình duyệt mà bạn sử dụng. 

Quyền Hạn chế Sử dụng và Tiết lộ Thông tin Cá nhân Nhạy cảm. Chúng tôi không xử lý Thông tin Cá nhân nhạy cảm cho các mục đích được áp dụng quyền hạn chế sử dụng và tiết lộ Thông tin Cá nhân nhạy cảm, và do đó chúng tôi không cung cấp quyền đó. 

Khiếu nại. Nếu bạn muốn gửi khiếu nại liên quan tới phản hồi yêu cầu của chúng tôi, bạn có thể khiếu nại bằng cách liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ PrivacyOffice@ihg.com.

Đại diện được ủy quyền.CCPA cho phép người tiêu dùng California chỉ định một đại diện được ủy quyền để thực hiện các quyền của họ theo CCPA. Nếu bạn sử dụng đại diện được ủy quyền để gửi yêu cầu, chúng tôi sẽ yêu cầu đại diện của bạn cung cấp thông tin để chứng minh rằng đại diện được bạn ủy quyền đồng ý gửi yêu cầu. Phải gửi bằng chứng ủy quyền được chứng minh bằng giấy phép đã ký của bạn đến địa chỉ PrivacyOffice@ihg.com . Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin để xác minh danh tính của bạn trực tiếp với chúng tôi.

Nếu bạn là cư dân hoặc ứng viên tìm việc của California hoặc nếu bạn tương tác với chúng tôi trong bối cảnh thương mại, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ PrivacyOffice@ihg.com để gửi yêu cầu.

Số liệu: Số liệu hàng năm của chúng tôi liên quan tới Yêu cầu của Người tiêu dùng California nhận được và các thông tin khác, bao gồm số lượng yêu cầu và số ngày trung bình để chúng tôi phản hồi, có thể được tìm thấy tại đây.

Shine the Light

Theo luật “Shine the Light” của California (Bộ luật Dân sự California § 1798.83), Cư dân California, những người cung cấp cho chúng tôi một số Thông tin Cá nhân nhất định, có quyền yêu cầu và có được thông tin một cách miễn phí về Thông tin Cá nhân (nếu có) mà chúng tôi đã chia sẻ với các bên thứ ba để sử dụng vào mục đích tiếp thị trực tiếp của họ.  Những yêu cầu như vậy có thể được thực hiện một lần mỗi năm dương lịch đối với thông tin về bất kỳ việc chia sẻ nào của bên thứ ba có liên quan trong năm dương lịch trước đó. Nếu bạn là cư dân California và muốn đưa ra yêu cầu như vậy, vui lòng gửi yêu cầu của bạn bằng văn bản tới địa chỉ PrivacyOffice@IHG.com. Trong yêu cầu của bạn, vui lòng chứng thực rằng bạn là cư dân California và cung cấp địa chỉ hiện tại ở California. 

 


THÔNG BÁO VỀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ TÀI CHÍNH CỦA CALIFORNIA

Chương trình IHG® One Rewards (“Chương trình”), bao gồm InterContinental® Ambassador và IHG® Business Rewards hay bất kỳ chương trình khách hàng trung thành cho thương hiệu cụ thể nào khác, là một chương trình khách hàng thân thiết được cung cấp bởi Six Continent Hotels, Inc. và các công ty con và chi nhánh của Six Continent Hotels, Inc., tất cả sau đây được gọi chung là IHG

Chương trình IHG® One Rewards. IHG mang đến cho khách hàng cơ hội tham gia vào Chương trình để có thể tận hưởng nhiều quyền lợi khác nhau, bao gồm internet miễn phí, khi lưu trú tại một khách sạn của IHG, cũng như cơ hội tích lũy điểm để đổi thành các đêm lưu trú miễn phí hoặc được giảm giá, hoặc các lợi ích khác, như mô tả trong biểu đồ quyền lợi hội viên IHG® One Rewards dành cho các khách hàng chọn tham gia chương trình. Những quyền lợi này có thể được coi là ưu đã tài chính theo CCPA và được mô tả cùng với các điều khoản và điều kiện quan trọng khác tại đây

Thông tin chúng tôi thu thập. Để tham gia Chương trình, IHG thu thập thông tin tối thiểu bao gồm tên, họ, địa chỉ, địa chỉ email, quốc gia/khu vực, thành phố và mã zip của bạn.

IHG cũng có thể thu thập thông tin bổ sung sau đây từ bạn trong quá trình bạn là hội viên của Chương trình. 

 • Tên, địa chỉ email, địa chỉ nhà và địa chỉ làm việc, số điện thoại, quốc tịch, sinh nhật và thông tin thẻ thanh toán của bạn;
 • Mã số hội viên và mã pin hoặc mật khẩu của bạn cũng như thông tin chi tiết về tư cách hội viên của bạn với bất kỳ đối tác nào trong chương trình của chúng tôi, chẳng hạn như hãng hàng không hoặc đối tác cho thuê xe ô tô của chúng tôi;
 • Thông tin mà bạn chọn cung cấp trong hồ sơ khách hàng thân thiết của mình, chẳng hạn như tùy chọn về kỳ lưu trú và điểm đến của cá nhân bạn;
 • Tùy chọn tiếp thị, bao gồm cách mà bạn muốn được IHG liên hệ cũng như loại thông tin bạn muốn biết; và
 • Thời gian lưu trú của bạn tại các khách sạn mang thương hiệu IHG, bao gồm tên khách sạn, ngày lưu trú và trong một số trường hợp, tổng số tiền lưu trú của bạn (và trong một số trường hợp, bảng phân tích chi tiêu của bạn tại khách sạn).

Cách chúng tôi sử dụng thông tin. Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để vận hành và cung cấp các dịch vụ liên quan đến Chương trình của chúng tôi theo các Điều khoản và Điều kiện Hội viên IHG® One Rewards. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin của bạn để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Khi được luật hiện hành cho phép hoặc khi được sự đồng ý của bạn, chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn với các bên khác, bao gồm cả các đối tác thân thiết của chúng tôi và những người khác, để mở rộng các ưu đãi đặc biệt về các sản phẩm và dịch vụ của riêng họ cho bạn.

Có thể bao gồm:

 • Đăng ký tham gia chương trình khách hàng thân thiết;
 • Đặt hàng và giao các vật phẩm mà bạn đã đổi điểm trực tuyến, bao gồm vật phẩm và dịch vụ do các đối tác IHG® One Rewards của chúng tôi cung cấp;
 • Các đối tác thẻ tín dụng đồng thương hiệu của chúng tôi và Holiday Inn Club Vacations;
 • Gửi cho bạn các bản cập nhật, sao kê tài khoản và các thông tin khác liên quan đến việc bạn tham gia vào một trong các chương trình hoặc dịch vụ của chúng tôi;
 • Gửi cho bạn thông tin liên lạc tiếp thị (có thể bao gồm tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi được thực hiện bằng công nghệ quay số tự động), với sự đồng ý của bạn nếu luật hiện hành yêu cầu, liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do IHG hoặc đối tác IHG® One Rewards của chúng tôi hoặc các đối tác hoặc chi nhánh khác cung cấp;
 • Cung cấp cho bạn các quảng cáo hoặc thông tin liên lạc được cá nhân hóa cho IHG và/hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ khác mà chúng tôi tin rằng có thể phù hợp với bạn; và
 • Phân tích, phân tích thống kê và nghiên cứu khác.

Chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn với ai:Trong quá trình bạn tham gia các chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi, chúng tôi tiết lộ thông tin của bạn như sau:

 • Đối tác khách hàng thân thiết: để cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu và, nếu được pháp luật cho phép, để đối tác cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chính họ cho bạn. Chúng tôi cũng có thể chọn hợp tác với một công ty khác để cung cấp sản phẩm, chẳng hạn như thẻ tín dụng đồng thương hiệu.
 • Nhà cung cấp dịch vụ: nhằm mục đích vận hành chương trình và cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ mà bạn đã yêu cầu. Chúng tôi cũng sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ chúng tôi quản lý, thực hiện và cải thiện quảng cáo của mình. Những công ty này chỉ được phép sử dụng thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để cung cấp các dịch vụ này cho chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của bạn trong các trường hợp khác, như được mô tả đầy đủ trong phần “Nếu bạn tham gia một trong các chương trình khách hàng thân thiết của chúng tôi” trong Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi.

Hội viên của chúng tôi có thể hủy đăng ký và từ chối chia sẻ Thông tin Cá nhân của họ với các đối tác của chúng tôi để nhận các ưu đãi và phần thưởng thông qua Tùy chọn Liên lạc trong tài khoản của mình. Nếu bạn chọn không tham gia, chúng tôi sẽ không tiếp tục tiết lộ thông tin của bạn với các đối tác thân thiết của chúng tôi khi việc chia sẻ đó có thể được hiểu là hành vi "bán" thông tin theo một số luật của tiểu bang.

Tham gia IHG® One Rewards. Bạn có thể đăng ký với Chương trình trực tuyến, thông qua trang web hoặc ứng dụng di động IHG, hoặc khi bạn đặt chỗ. Bạn cũng có thể được mời tham gia Chương trình tại thời điểm nhận phòng.

Giá trị của Dữ liệu về Người tiêu dùng. Theo các phương pháp định giá được định nghĩa trong một số luật tiểu bang của Hoa Kỳ, ước tính hợp lý về giá trị Thông tin Cá nhân của người tiêu dùng (hội viên) đối với IHG là 0,38 USD vào năm 2022. Giá trị ước tính này được tính bằng cách chia giá trị hàng năm của doanh thu được tạo ra từ các mối quan hệ thương mại mà chúng tôi có với các đối tác chương trình khách hàng thân thiết liên quan đến dữ liệu người tiêu dùng cho số lượng hội viên Hoa Kỳ tham gia Chương trình của chúng tôi. Giá trị ước tính này không mang tính cụ thể đối với bất kỳ người tiêu dùng cá nhân nào. Giá trị thực tế đối với người tiêu dùng khi trở thành hội viên của Chương trình có thể khác nhau đáng kể vì điều này sẽ phụ thuộc vào mức độ tham gia vào Chương trình của từng hội viên.

Rút khỏi chương trình IHG® One Rewards. Bạn có quyền rút khỏi Chương trình bất kỳ thời điểm nào. Bạn có thể làm như vậy bằng cách thông báo cho Trung tâm Chăm sóc Khách hàng IHG® One Rewards.

Theo một số luật của Hoa Kỳ, hội viên có quyền xóa Thông tin Cá nhân của họ. Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện quyền xóa thông tin tài khoản của mình, bạn sẽ không còn được đăng ký tham gia Chương trình và điểm tích lũy cũng sẽ bị xóa.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc về các thực hành quyền riêng tư của chúng tôi, muốn khiếu nại hoặc yêu cầu phiên bản có thể in được của Tuyên bố về Quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ PrivacyOffice@ihg.com. Thông báo về quyền riêng tư của California này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 và được cập nhật lần cuối vào ngày 22 tháng 6 năm 2022.

 


QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG COLORADO, CONNECTICUT, NEVADA VÀ VIRGINIA

Nếu bạn là cư dân của tiểu bang Colorado, Connecticut hoặc Virginia, bạn có quyền gửi một số yêu cầu nhất định liên quan đến Thông tin Cá nhân của mình như mô tả bên dưới.

Quyền truy cập và Khả chuyển Dữ liệu: Bạn có quyền xác nhận xem chúng tôi có đang xử lý Thông tin Cá nhân của bạn không, truy cập Thông tin Cá nhân của bạn và nhận một bản sao Thông tin Cá nhân của bạn ở định dạng khả chuyển. Để gửi một yêu cầu truy cập, vui lòng điền vào mẫu tại đây.

Xóa: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa Thông tin Cá nhân mà chúng tôi đã thu thập về bạn, tùy thuộc vào một số trường hợp miễn trừ nhất định. Để gửi một yêu cầu xóa, vui lòng điền vào mẫu tại đây.

Quyền cải chính: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cải chính các chi tiết không chính xác trong Thông tin Cá nhân của mình, có cân nhắc tới tính chất của Thông tin Cá nhân và mục đích xử lý của chúng tôi. Để gửi yêu cầu cải chính, hãy liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ PrivacyOffice@ihg.com.

Chọn Từ chối Bán Thông tin Cá nhân và Quảng cáo có Mục tiêu. Bạn có quyền từ chối bán Thông tin Cá nhân của mình và việc sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho mục đích quảng cáo có mục tiêu. Để chọn từ chối bán Thông tin Cá nhân và quảng cáo có mục tiêu qua cookie, vui lòng nhấp vào “Xem Công cụ Tùy chọn Cookie” trong Cài đặt Cookie tại đây, chuyển cài đặt cookie thành “Không” và nhấp vào “Gửi Tùy chọn”. Để chọn từ chối bán Thông tin Cá nhân ngoại tuyến, vui lòng điền vào biểu mẫu tại đây.

Đại diện được Ủy quyền. Nếu bạn là cư dân của Colorado hoặc Connecticut, bạn có thể chỉ định một đại lý được ủy quyền để thực hiện quyền từ chối bán Thông tin Cá nhân của bạn. Nếu bạn sử dụng một đại lý được ủy quyền, chúng tôi sẽ yêu cầu đại lý của bạn cung cấp thông tin để chứng minh rằng đại lý đó được bạn ủy quyền đồng ý gửi yêu cầu này. Phải gửi bằng chứng ủy quyền được chứng minh bằng giấy phép đã ký của bạn đến địa chỉ PrivacyOffice@ihg.com . Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin để xác minh danh tính của bạn trực tiếp với chúng tôi.

Khiếu nại. Nếu bạn muốn gửi khiếu nại liên quan tới phản hồi yêu cầu của chúng tôi, bạn có thể khiếu nại bằng cách liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ PrivacyOffice@ihg.com

 


TIẾT LỘ THEO CHƯƠNG TRÌNH KHÁCH HÀNG TRUNG THÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG COLORADO

Mục đích của phần này là thông báo cho người tiêu dùng Colorado về cách chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân liên quan đến việc bạn tham gia chương trình khách hàng thân thiết IHG® One Rewards. Bạn có quyền xóa Thông tin Cá nhân được liên kết với tài khoản IHG® One Rewards của mình; tuy nhiên, nếu bạn xóa Thông tin Cá nhân của mình, chúng tôi sẽ không thể liên kết phần thưởng với tài khoản của bạn, và do đó bạn sẽ không thể nhận được lợi ích từ chương trình. Biểu đồ bên dưới xác định các danh mục Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập, bán hoặc xử lý cho mục tiêu quảng cáo và các bên thứ ba nhận được từng danh mục liên quan đến IHG® One Rewards.

 

Danh mục Thông tin Cá nhân  Bên thứ ba nhận Thông tin ở mỗi Danh mục 
Thông tin định danh

Nhà quảng cáo bên thứ ba

Nhà cung cấp dữ liệu du lịch

Nhà cung cấp dịch vụ làm giàu dữ liệu

Hồ sơ Khách hàng
Thông tin Thương mại

 

Thông qua chương trình IHG® One Rewards, người tiêu cùng có thể tích điểm với các đối tác hãng hàng không, nhà hàng, hãng cho thuê xe, sở hữu kỳ nghỉ, liên minh khách sạn, nền tảng khách hàng thân thiết và chương trình tài chính cho khách hàng thân thiết hoặc lưu trú khách sạn IHG miễn phí và các dịch vụ và sản phẩm dành cho đối tác thân thiết.

Người tiêu dùng cũng có thể đổi hoặc chuyển điểm chương trình IHG® One Rewards của họ với các đối tác thẻ, tổ chức từ thiện, nền tảng khách hàng thân thiết, đối tác sở hữu kỳ nghỉ và đối tác chương trình liên minh khách sạn dành cho khách hàng thân thiết lấy các dịch vụ hoặc sản phẩm do đối tác cung cấp,

Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý Thông tin Cá nhân của bạn, vui lòng xem các phần khác trong Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi. 

QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG NEVADA 

Cư dân Nevada có quyền chọn từ chối bán một số Thông tin Cá nhân nhất định được gọi là “thông tin được bảo hiểm” cho bên thứ ba. IHG không bán “thông tin được bảo hiểm” theo định nghĩa của pháp luật. Nếu bạn là cư dân Nevada và bạn muốn được thông báo khi chúng tôi thay đổi cách làm của mình liên quan tới việc bán “thông tin được bảo hiểm” cho bên thứ ba, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ PrivacyOffice@ihg.com.

 


THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG HOA (KHÔNG BAO GỒM MỤC ĐÍCH CỦA TUYÊN BỐ NÀY LÀ ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG, ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH MACAU VÀ ĐÀI LOAN ) (“CHND TRUNG HOA”)

Nếu có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa những điều dưới đây và Tuyên bố về Quyền riêng tư ở trên, những điều sau đây sẽ được ưu tiên áp dụng đối với CHND Trung Hoa.

Bên kiểm soát dữ liệu

Đối với CHND Trung Hoa, Intercontinental Hotel Groups (Shanghai) Co., Ltd., Văn phòng đã đăng ký: 22nd Floor, Citigroup Tower, No. 33 Huayuanshiqiao Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone, là đơn vị kiểm soát dữ liệu. Nếu có các câu hỏi hoặc thắc mắc liên quan đến thông tin cá nhân của bạn hoặc liên quan đến Tuyên bố về Quyền riêng tư, vui lòng liên hệ theo địa chỉ privacyoffice@ihg.com.

Chấp thuận

Chúng tôi sẽ yêu cầu sự chấp thuận của bạn (nếu có, sự chấp thuận riêng) để thu thập, sử dụng, chia sẻ, truyền (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc truyền thông tin ra nước ngoài), tiết lộ hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn nếu và trong phạm vi luật pháp hiện hành yêu cầu.

Thông tin cá nhân nhạy cảm

Một số loại thông tin cá nhân được mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này được coi là "nhạy cảm" và, tùy thuộc vào khu vực tài phán của bạn đối với công việc hoặc nơi cư trú và luật hiện hành, các quy tắc bổ sung sẽ được áp dụng đối với thông tin cá nhân này. Các tham chiếu đến thông tin cá nhân trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này sẽ được coi là bao gồm tham chiếu đến thông tin cá nhân nhạy cảm (nếu có) nếu phù hợp.

“Thông tin cá nhân nhạy cảm” được định nghĩa theo luật và quy định của CHND Trung Hoa mà chúng tôi có thể thu thập và sử dụng vào các mục đích được mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư ở trên có thể bao gồm thông tin liên quan đến:

 • thông tin thẻ thanh toán;
 • hồ sơ lưu trú;
 • thông tin sinh trắc học
 • mã pin hoặc mật khẩu;
 • định vị vị trí địa lý chính xác của bạn;
 • lịch sử duyệt web

Chia sẻ và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với một bên kiểm soát khác

Với sự đồng ý của bạn, chúng tôi có thể chia sẻ và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn với một bên kiểm soát dữ liệu như được nêu trong phần “Thông tin mà chúng tôi thu thập và cách chúng tôi sử dụng và tiết lộ thông tin” trong Tuyên bố về Quyền riêng tư.

Truyền dữ liệu quốc tế

Vì IHG là một tập đoàn khách sạn toàn cầu, vì các mục đích được nêu trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này và để cung cấp cho bạn dịch vụ đặc quyền và chất lượng trên toàn thế giới, khi được sự đồng ý riêng của bạn (nếu luật hiện hành yêu cầu), chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn cho các tổ chức liên kết của IHG bên ngoài Trung Quốc đại lục, ví dụ như Six Continents Ltd (Anh) (“Tổ chức Liên kết ở Nước ngoài của IHG”), là nơi sẽ xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích và theo cách thức được mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này. IHG sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng việc truyền dữ liệu ra nước ngoài và việc xử lý thông tin cá nhân của bạn bởi các Tổ chức Liên kết ở Nước ngoài của IHG tuân thủ các yêu cầu của pháp luật hiện hành và rằng các cơ chế đó nhằm đảm bảo mức độ bảo vệ phù hợp đối với thông tin cá nhân của bạn theo pháp luật hiện hành. Nếu muốn thực hiện các quyền đối với thông tin cá nhân của mình với bất kỳ Tổ chức Liên kết ở Nước ngoài nào của IHG, bạn có thể liên hệ với tổ chức đó thông qua các cách thức được nêu trong phần “Cách Liên hệ với Chúng tôi”.

Cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân của bạn miễn là cần thiết để đạt được các mục đích được mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này và miễn là bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và theo yêu cầu khác của luật hiện hành. Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo các tiêu chuẩn ngành và cam kết sử dụng các công nghệ và sáng kiến khác nhau để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng, sửa đổi, tiết lộ và làm hỏng, chẳng hạn như sử dụng công nghệ mã hóa để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ xử lý các sự cố an toàn thông tin cá nhân theo luật và quy định hiện hành, đồng thời tiến hành đào tạo và phổ biến về bảo vệ thông tin cá nhân cho các nhân viên có liên quan để nâng cao nhận thức của họ về tầm quan trọng của thông tin cá nhân và các trách nhiệm liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân.

SDK và các công nghệ phần mềm tương tự được cung cấp bởi các bên cung cấp không có quan hệ liên kết

Theo luật pháp của CHND Trung Hoa, IHG bắt buộc phải tiết lộ SDK. Trên thực tế, thông tin được mô tả dưới đây là có được ở những phần khác trong tuyên bố về quyền riêng tư, bao gồm, đặc biệt là, trong mô tả của chúng tôi về việc sử dụng cookie của IHG. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về những công cụ theo dõi nào được liệt kê trong chính sách cookie của chúng tôi là SDK, vui lòng liên hệ với Văn phòng quyền riêng tư.

Chúng tôi sử dụng phần mềm được gọi là bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) và các công nghệ tương tự khác do những tổ chức không liên kết cung cấp trên các ứng dụng di động của chúng tôi và các chương trình nhỏ để đảm bảo những công cụ này hoạt động ổn định và cung cấp các dịch vụ như được mô tả trong Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Vui lòng xem danh sách SDK của chúng tôi để biết thêm thông tin về các SDK được tích hợp của chúng tôi.

Nếu bạn đang sử dụng những tính năng này và các plug-in do các tổ chức không liên kết cung cấp, thì chính sách quyền riêng tư của các tổ chức này cũng có thể áp dụng với bạn. Một số thực thể này có thể thu thập dữ liệu từ bạn để sử dụng và xử lý và có thể nhận được sự chấp thuận của bạn trước khi làm như vậy. Trong mọi trường hợp, chúng tôi khuyên bạn nên đọc chính sách quyền riêng tư của các tổ chức không liên kết này để hiểu cách họ thu thập và xử lý dữ liệu của bạn trước khi sử dụng các tính năng và plug-in của họ.

Tiếp thị cá nhân hóa

Để có thể cung cấp cho bạn các quảng cáo được cá nhân hóa, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn.

Bạn có thể tắt quảng cáo được cá nhân hóa trong Ứng dụng của chúng tôi trong "Tài khoản" - "Các Đề xuất được Cá nhân hóa". Sau khi tắt, bạn sẽ không nhận được bất kỳ quảng cáo được cá nhân hóa nào nữa, kể cả thông tin khuyến mại và ưu đãi đặc biệt.

Các quyền trên thiết bị di động

Nếu bạn chọn sử dụng một số chức năng nhất định trên ứng dụng di động của chúng tôi, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cấp các quyền có liên quan để sử dụng các tính năng trên thiết bị di động của bạn để kích hoạt tính năng này.

Khi bạn thêm phương thức thanh toán để đặt phòng khách sạn, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cho phép máy ảnh nếu bạn chọn thêm thông tin thanh toán bằng cách quét thẻ thanh toán của mình bằng máy ảnh.

Nếu bạn chọn thêm đặt phòng vào lịch của mình sau khi đặt phòng xong, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cho phép truy cập lịch để giúp bạn thêm đặt chỗ vào lịch của mình.

Nếu bạn chọn sử dụng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói khi đặt phòng khách sạn, chúng tôi sẽ đề nghị bạn cấp quyền truy cập microphone để cho phép nhận diện giọng nói trên thiết bị của bạn để kích hoạt tìm kiếm.

Nếu bạn chọn sử dụng chức năng tìm khách sạn ở gần địa điểm của mình, chúng tôi sẽ đề nghị bạn cấp quyền truy cập vị trí của bạn để kích hoạt tìm kiếm.

Quyền ợi của bạn

Ngoài những quyền được đề cập trong Tuyên bố về Quyền riêng tư, bạn còn có các quyền sau đây nếu được luật bảo vệ dữ liệu của CHND Trung Hoa cho phép:

 • Truy cập thông tin cá nhân của bạn và lấy một bản sao
  Bạn có quyền truy cập hoặc lấy một bản sao thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi đang lưu giữ.
 • Chuyển giao thông tin cá nhân của bạn
  Bạn có quyền yêu cầu chuyển giao tin cá nhân của mình cho một bên kiểm soát dữ liệu khác nếu luật pháp hiện hành cho phép.
 • Để hủy đăng ký tài khoản của bạn
  Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi hủy đăng ký tài khoản chương trình khách hàng thân thiết bằng cách liên hệ với một trong các văn phòng chăm sóc khách hàng toàn cầu của chúng tôi
 • Các quyền yêu cầu xóa và chỉnh sửa
  Bạn có thể yêu cầu chúng tôi (chi tiết có thể được tìm thấy ở phần Cách liên lạc với chúng tôi) chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào chưa chính xác về bạn. Chúng tôi luôn sẵn sàng sửa chữa, nhưng cần phải xác thực độ chính xác của thông tin.
  Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa bỏ thông tin của bạn nếu bạn cho rằng chúng tôi không cần dùng các thông tin đó cho mục đích thu thập thông tin của chúng tôi. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin của bạn nếu bạn đã rút lại sự đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin của bạn (nếu ban đầu chúng tôi đã yêu cầu bạn đồng ý sử dụng thông tin của bạn) hoặc thực hiện quyền phản đối việc sử dụng hợp pháp thêm thông tin của bạn, hoặc nơi chúng tôi đã sử dụng nó một cách bất hợp pháp hoặc nơi chúng tôi phải chịu nghĩa vụ pháp lý để xóa thông tin cá nhân của bạn.
  Không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể thực hiện theo yêu cầu của bạn, ví dụ như trong trường hợp chúng tôi cần tiếp tục sử dụng thông tin của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc chúng tôi cần sử dụng thông tin của bạn để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.
 • Quyền rút lại sự đồng ý sử dụng các quyền trên thiết bị di động
  Bạn có thể rút lại ủy quyền của mình hoặc rút lại sự đồng ý đối với các quyền trên thiết bị di động trong cài đặt thiết bị của bạn.

Để thực thi các quyền nêu trên của mình, bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách gửi email tới privacyoffice@ihg.com.

Chúng tôi sẽ nỗ lực đáp ứng tất cả các yêu cầu hợp lệ để thực thi các quyền nêu trên trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi xác thực danh tính của bạn.Để giúp chúng tôi đáp ứng nhanh hơn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin về yêu cầu của mình.

Không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể thực hiện những gì bạn đã yêu cầu, chẳng hạn như nếu điều đó sẽ ảnh hưởng đến nghĩa vụ bảo mật mà chúng tôi có đối với người khác hoặc nếu chúng tôi có quyền hợp pháp để giải quyết yêu cầu theo một cách khác.

Mua các phiếu ưu đãi sản phẩm thông qua Chương trình IHG WeChat Mini

Khi bạn mua phiếu ưu đãi sản phẩm thông qua Chương trình IHG WeChat Mini của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập WeChat OpenID, UnionID, mã số hội viên và hồ sơ mua hàng, đổi quà và hoàn tiền của bạn. Chúng tôi xử lý thông tin của bạn chủ yếu để chỉ định các giao dịch mua hàng cho bạn, để hiển thị cho bạn trạng thái đổi sản phẩm hoặc trạng thái hoàn tiền và để thông báo cho bạn về những thay đổi thông tin sản phẩm cần thiết. Chúng tôi có thể kiểm tra hồ sơ mua hàng, đổi thưởng và hoàn tiền của bạn bất kỳ lúc nào. Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin của bạn với khách sạn cung cấp phiếu ưu đãi sản phẩm để cung cấp cho bạn các dịch vụ được nêu trong phiếu ưu đãi. Nếu bạn từ chối cung cấp các thông tin cá nhân đó, chúng tôi sẽ không thể cung cấp cho bạn các dịch vụ nêu trên.

 


CÁC QUYỀN CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU Ở BRAZIL THEO LUẬT BẢO VỆ DỮ LIỆU BRAZIL

Chủ thể dữ liệu Brazil có quyền hợp pháp theo Luật Liên bang Brazil số 13.709/2018 (LPGD), cũng như bất kỳ luật pháp hiện hành nào liên quan đến thông tin cá nhân của bạn. Để thực hiện bất kỳ quyền nào của bạn, vui lòng sử dụng các biểu mẫu có trong phần Trung tâm bảo mật và cookie của chúng tôi hoặc liên hệ với Nhân viên bảo vệ dữ liệu của chúng tôi bằng cách gửi email đến địa chỉ privacyoffice@ihg.com.

 • Để truy cập thông tin cá nhân
  Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xác nhận xem chúng tôi có và đang sử dụng thông tin cá nhân của bạn hay không và yêu cầu chúng tôi cung cấp một bản sao thông tin của bạn.
 • Sửa thông tin cá nhân
  Bạn có thể yêu cầu chúng tôi sửa bất kỳ thông tin nào không chính xác, không đúng đắn hoặc đã cũ về bạn. Chúng tôi rất sẵn lòng cải chính thông tin đó nhưng trước tiên cần xác minh tính chính xác của thông tin.
 • Xóa / ẩn danh thông tin cá nhân
  Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa, ẩn danh hoặc chặn thông tin của bạn mà bạn cho rằng chúng tôi không cần sử dụng vào mục đích mà chúng tôi đã thu thập từ bạn, hoặc nếu dữ liệu đó vượt quá hoặc được xử lý vi phạm luật pháp hiện hành. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin của bạn nếu bạn đã rút lại sự chấp thuận cho chúng tôi sử dụng thông tin của bạn (nếu ban đầu chúng tôi đã yêu cầu sự chấp thuận của bạn để sử dụng thông tin của bạn).
  Không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể thực hiện theo yêu cầu của bạn, ví dụ như trong trường hợp chúng tôi cần tiếp tục sử dụng thông tin của bạn để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi hoặc chúng tôi cần sử dụng thông tin của bạn để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.
 • Phản đối cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn
  Bạn có thể phản đối bất kỳ việc sử dụng thông tin nào của bạn mà chúng tôi đã biện minh trên bất kỳ cơ sở pháp lý nào chứ không phải chỉ là sự chấp thuận trong trường hợp vi phạm luật pháp hiện hành. Nếu bạn phản đối, chúng tôi có thể tiếp tục sử dụng thông tin của bạn nếu chúng tôi có thể chứng minh rằng chúng tôi có cơ sở pháp lý để tiếp tục để sử dụng thông tin đó.
 • Yêu cầu chúng tôi truyền thông tin của bạn đến một tổ chức khác
  Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho hoặc bạn có thể yêu cầu truyền trực tiếp thông tin đó sang một bên kiểm soát dữ liệu khác (ví dụ: một công ty khác.
 • Các quyền khác
  Bạn có thể rút lại sự chấp thuận đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình bất cứ lúc nào sau khi bạn đã đưa ra chấp thuận.
  Bạn có thể nộp đơn khiếu nại lên các cơ quan chính phủ có thẩm quyền, chẳng hạn như cơ quan bảo vệ dữ liệu quốc gia.
  Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin của bất kỳ tổ chức công và tư nhân nào mà chúng tôi đã chia sẻ dữ liệu của bạn với những tổ chức ấy.
  Bạn có thể yêu cầu xem xét các quyết định chỉ được thực hiện trên cơ sở xử lý tự động dữ liệu cá nhân ảnh hưởng đến lợi ích của bạn, bao gồm các quyết định nhằm xác định các khía cạnh về cá nhân, nghề nghiệp, người tiêu dùng và tính cách của bạn.

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp bằng chứng nhận dạng khi yêu cầu thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này. Chúng tôi làm điều này để đảm bảo rằng chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin khi chúng tôi biết rằng chúng tôi đang giao dịch với đúng cá nhân.

Chúng tôi mong muốn đáp ứng tất cả các yêu cầu hợp lệ trong vòng 15 (mười lăm) ngày. Tuy nhiên, chúng tôi có thể mất nhiều thời gian hơn nếu yêu cầu đặc biệt phức tạp hoặc bạn đã đưa ra một vài yêu cầu. Chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu chúng tôi cho rằng sẽ mất hơn 15 (mười lăm) ngày để trả lời. Để giúp chúng tôi phản hồi nhanh hơn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin chi tiết về những gì bạn muốn nhận hoặc lo ngại về.

Không phải lúc nào chúng tôi cũng có thể thực hiện những gì bạn đã yêu cầu, chẳng hạn như nếu điều đó sẽ ảnh hưởng đến nghĩa vụ bảo mật mà chúng tôi có đối với người khác hoặc nếu chúng tôi có quyền hợp pháp để giải quyết yêu cầu theo một cách khác.

Nếu có bất kỳ sự mâu thuẫn nào giữa những quyền ở trên và Tuyên bố về Quyền riêng tư này, những quyền ở trên sẽ được ưu tiên áp dụng đối với Brazil.

 


Thay đổi đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư của chúng tôi

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể phải thay đổi, điều chỉnh hoặc sửa đổi Tuyên bố về Quyền riêng tư này để tuân thủ với môi trường pháp lý đang phát triển hoặc nhu cầu của doanh nghiệp chúng tôi. Tùy thuộc vào bất kỳ yêu cầu pháp lý hiện hành nào cung cấp thông báo bổ sung, bất kỳ thay đổi nào đối với Tuyên bố về Quyền riêng tư sẽ được thông báo qua các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu có những thay đổi được thực hiện đối với việc sử dụng thông tin cá nhân của bạn theo cách khác với cách đã nêu tại thời điểm thu thập, chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để thông báo cho bạn, chẳng hạn như bằng cách đăng một thông báo trên trang web của chúng tôi trong 30 ngày trước khi các thay đổi có hiệu lực hoặc bằng cách gửi email cho bạn. Chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý của bạn đối với những thay đổi như vậy trong trường hợp luật hiện hành yêu cầu.

 

 

Ngày có Hiệu lực: 22 tháng 6 năm 2023