Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị
Ăn uống tại Khách sạn
Tóm tắt

Nhà hàng của Khách sạn

Breakfast Restaurant

Start your day with a tasty croissant and a creamy cappuccino or an intense espresso. Breakfast is served in the restaurant from 06:30 to 10:30 AM.

Địa điểm: ground floor

Phục vụ: Bữa Sáng

Giờ hoạt động: 6:30 SA-10:30 SA

Restaurant

With a wide range of drinks, a brand new brasserie style seasonal menu to choose from and Belgian beers as their speciality, you will find our restaurant the perfect place to relax.

Địa điểm: Ground floor

Phục vụ: BỮA TRƯA, BỮA TỐI

Giờ hoạt động: 6:00 CH-10:30 CH

Quầy bar & Sảnh đợi của Khách sạn

Hotel Bar

Địa điểm: Ground floor