Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị
Ăn uống tại Khách sạn
Tóm tắt

Nhà hàng của Khách sạn

TGI Friday's

We have a TGI Friday's attached to our hotel which is open Sunday through Thursday 11 am to 12 am and Friday and Saturday open 11am to 1am.

Địa điểm: TGI Friday's

Phục vụ: BỮA TRƯA, BỮA TỐI, TRÁNG MIỆNG

Giờ hoạt động: 11:00 SA-11:00 CH