Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị

Phòng nghỉ

Treat your guests to the ideal setting for work or play. Whether in town for a wedding, meeting, or other nearby event, we offer the perfect base of operations with all-suite accommodations, a modern fitness room, and breezy BBQ Pavilion.

Cơ sở vật chất

  • Số lượng nhân viên bán hàng và tổ chức cuộc họp trong cơ sở: 1

Thiết bị

  • Bảng thông báo
  • Cung cấp bút, bút chì và miếng lót
  • Đầu đĩa DVD