Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị
Ăn uống tại Khách sạn
Tóm tắt

Nhà hàng của Khách sạn

LANAI Bar & Lounge

Discover curated coffees, teas, and cocktails.

Địa điểm: Lobby Lounge

BoHo Thai lifestyle cafe

Feast on the local flavours.

Địa điểm: On the Grounds

Phục vụ: Bữa Sáng, Bữa sáng muộn, BỮA TRƯA, BỮA TỐI, TRÁNG MIỆNG

FishHouse Restaurant & Bar

Fine fish and Thai seafood.

Địa điểm: On the Grounds

Phục vụ: BỮA TRƯA, BỮA TỐI, TRÁNG MIỆNG

SHADES Ocean Lounge & Pool

Oceanside refreshment starts here.

Địa điểm: Poolside

Phục vụ: Bữa Sáng, Bữa sáng muộn, BỮA TRƯA, BỮA TỐI, TRÁNG MIỆNG

HOM Baking Company

Serving freshly baked fun.

Địa điểm: On the Grounds