Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị
Ăn uống tại Khách sạn
Tóm tắt

Quầy bar & Sảnh đợi của Khách sạn

Holiday Inn Express Hotel Bar

Our open lobby concept invites our guests to relax after a busy day. Enjoy a refreshing drink at our 24-hour hotel bar. The selection ranges from freshly drafted beers to wine and long drinks.

Địa điểm: Ground Floor

Giờ hoạt động: 12:00 SA - 12:00 CH