Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị

Ưu đãi đặc biệt

Regent Offer

Lưu trú tại Regent Bắc Kinh


Tóm tắt Ưu đãi

  • Phòng Cổ điển bao gồm Đồ ăn và Đồ uống 300 RMB
  • Phòng Regent Club với Bao gồm Đồ ăn và Đồ uống 600 RMB
  • Suite Regent Club với Bao gồm Đồ ăn và Đồ uống 900 RMB
  • Dongdan Suite với 2.400 RMB Bao gồm Đồ ăn và Thức uống


Điều Khoản và Điều Kiện:

  • Bao gồm Đồ ăn và Đồ uống ở trên áp dụng cho việc tiêu thụ tại Daccapo, Regent Deli, Lobby Lounge và In room Dining
  • Không thể kết hợp với các chương trình khuyến mãi hiện có khác