Uw sessie verloopt over 5 minuten, 0 seconden, aangezien er geen activiteiten hebben plaatsgevonden. Aangemeld blijven
Uw sessie is verlopen. Meld u aan bij uw profiel
Gebruiksvoorwaarden

InterContinental® Hotels Group.

Voorwaarden en copyrightkennisgeving

 

Privacyverklaring

LEES DEZE BINDENDE JURIDISCHE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT OF EEN RESERVERING MAAKT.

DOOR HET BEZOEKEN, GEBRUIKEN, BEKIJKEN, VERZENDEN, CACHEN OF OPSLAAN VAN DEZE WEBSITE OF EEN VAN DE SERVICES, FUNCTIES, MATERIALEN OF INHOUD ERVAN, WORDT U GEACHT INGESTEMD TE HEBBEN MET ALLE VOORWAARDEN, BEPALINGEN EN MEDEDELINGEN OP DEZE WEBSITE ("OVEREENKOMST") ZONDER WIJZIGING. BEPAALDE VOORWAARDEN, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE ARBITRAGECLAUSULE EN CLAUSULE VOOR AFSTANDSVERKLARING VAN COLLECTIEVE PROCESSEN, KUNNEN U BEPERKEN IN UW RECHTEN OM EEN ZAAK VOOR EEN RECHTBANK IN TE BRENGEN
. Als u geen geautoriseerde gebruiker bent en als u niet instemt met de voorwaarden van deze Overeenkomst, mag u deze website niet gebruiken, inclusief en zonder beperking voor het maken van een reservering, of er Materiaal van downloaden. Verlaat deze website onmiddellijk wanneer u niet met deze algemene voorwaarden instemt.

De documenten, gegevens, informatie en andere materialen (gezamenlijk de "Materialen") die op de website (de "Website") staan, worden aangeleverd door Six Continents Hotels, Inc., een bedrijf binnen de InterContinental Hotels Group ("IHG"), uitsluitend voor niet-commercieel, individueel gebruik door potentiële en huidige IHG-gasten en/of leden van IHG® Rewards om informatie in te winnen, reserveringen te boeken en gerelateerde services en voor geen enkel ander doel (gezamenlijk "Geautoriseerde Gebruikers").

IHG behoudt zich het recht voor om te allen tijde de voorwaarden, bepalingen en mededelingen te wijzigen waaronder de Materialen en de Website worden aangeboden.

GEBRUIKSOVEREENKOMST. U garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent en over de wettelijke bevoegdheid beschikt om deze Overeenkomst aan te gaan en deze Website te gebruiken in overeenstemming met alle hierin vastgelegde voorwaarden en bepalingen. U stemt ermee in financieel verantwoordelijk te zijn voor uw gebruik van deze Website (en voor het gebruik van uw account door anderen, inclusief maar niet beperkt tot minderjarigen die bij u wonen). U stemt ermee in te allen tijde toezicht te houden op het gebruik van deze Website door minderjarigen onder uw naam en account. U garandeert tevens dat alle informatie die door u of leden van uw huishouding wordt verstrekt tijdens het gebruik van deze Website waarheidsgetrouw, correct en zonder beperking is en dat u geen valse of frauduleuze reservering doet. U stemt ermee in dat de reserveringsfaciliteiten van deze Website alleen zullen worden gebruikt om legitieme reserveringen of aankopen te doen voor u of een andere persoon namens wie u wettig mag optreden. U begrijpt dat overdadig gebruik of misbruik van de reserveringsfaciliteiten op deze Website kan resulteren in het weigeren van de toegang tot dergelijke faciliteiten.

Waar het reserveringen of andere services betreft waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht, gaat u ermee akkoord deze voorwaarden of bepalingen ten aanzien van aankopen na te leven, inclusief maar niet beperkt tot tijdige betaling van alle bedragen en naleving van alle regels en beperkingen met betrekking tot de beschikbaarheid van tarieven, producten of services. U zult volledig verantwoordelijk worden gehouden voor alle kosten, vergoedingen, belastingen en heffingen die voortkomen uit het gebruik van deze Website. Houd er rekening mee dat de hotels met het IHG-huismerk in de meeste gevallen onafhankelijk eigendom zijn en dat uw transactie mogelijk geen directe transactie is met IHG, maar met de franchisenemer/licentiehouder van een hotel. Wanneer u deze Website gebruikt, stemt u ermee in dat u aan de eigenaar van het hotel en aan IHG (indien van toepassing) gebonden bent en de algemene boekingsvoorwaarden naleeft.

DRAADLOZE RESERVERINGEN. Functionaliteit van deze Website wordt niet voor alle typen mobiele apparaten gegarandeerd. Voor vragen of technische ondersteuning dient u contact op te nemen met uw serviceprovider. Houd er rekening mee dat veiligheidsfuncties per serviceprovider en mobiel apparaat kunnen verschillen. Aanvullende minuten/kosten kunnen van toepassing zijn en kunnen door uw serviceprovider in rekening worden gebracht.

OMREKENING WISSELKOERS. De wisselkoers is gebaseerd op openbaar beschikbare bronnen en dient alleen als richtlijn. Kamertarieven worden alleen gegarandeerd in de lokale valuta van het hotel. Valutanoteringen worden niet elke dag bijgewerkt. De op deze Website weergegeven valuta-informatie wordt geacht juist te zijn, maar IHG en/of haar moedermaatschappij, dochtermaatschappijen en partners verzekeren of garanderen deze accuraatheid niet.

BEPERKTE LICENTIE VOOR BEKIJKEN EN KOPIËREN. De inhoud en informatie op deze Website ("IHG-materiaal") is eigendom van IHG en/of andere partijen. Het downloaden, reproduceren of overdragen van IHG-informatie, anders dan voor niet-commercieel individueel gebruik, is ten strengste verboden.

Deze Website dient alleen te worden gebruikt door Geautoriseerde gebruikers voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik van deze Website is ten strengste verboden. Als u op dit moment een Geautoriseerde gebruiker bent, heeft u een beperkte, niet-overdraagbare, intrekbare licentie om de Materialen alleen voor persoonlijk gebruik te bekijken en te kopiëren, onder voorbehoud van onderstaande beperkingen.

VERBODEN GEDRAG. U stemt ermee in om: (a) Materiaal niet te kopiëren, weer te geven, te wijzigen, te reproduceren of anderszins aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IHG; (b) netwerken die verbonden zijn met de Website niet te verstoren; (c) geen gebruik te maken van of proberen gebruik te maken van een apparaat, software of routine die de juiste functionering van de Website of enige transacties die via de Website worden aangeboden verstoort; (d) geen bestanden, gegevens of andere materialen te verzenden met een computervirus, beschadigde gegevens, wormen, 'Trojaanse paarden' of andere instructies of ontwerpen die gegevens of programma's verwijderen of waardoor de Website of enige apparatuur of systeem onbruikbaar wordt zodat deze/dit niet kan functioneren waarvoor deze/dit is ontworpen; (e) geen communicatie te versturen naar of via de Website die lokale, staats-, federale of internationale wetgeving schendt; (f) geen communicatie te versturen naar of via de Website die lasterlijk, smadelijk, grof of obsceen materiaal bevat; of (g) geen communicatie te versturen naar of via de Website die inbreuk maakt op de rechten van derden.

INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN. Deze Website en de Materialen erop bevatten en refereren aan handelsmerken, patenten, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van IHG en/of andere partijen. Geen licentie voor of recht op dergelijke handelsmerken, patenten, handelsgeheimen, technologieën, producten, processen of andere eigendomsrechten van IHG en/of andere partijen wordt aan u toegewezen of aan u overgedragen. Reproductie of opslag van materialen verkregen van deze Website is onderworpen aan de US Copyright Act van 1976, Titel 17 USC. Materialen mogen niet worden gereproduceerd, gedistribueerd, gepost, weergegeven, geüpload of verzonden tenzij uitdrukkelijk wordt toegestaan. U mag geen copyright-, handelsmerk- of eigendomsmeldingen uit de Materialen verwijderen. U mag de Materialen of de Website uitsluitend gebruiken zoals volgens deze Overeenkomst is toegestaan. Het gebruik van Materialen op de Website via enig ander internet, intranet, web of andere site- of computeromgeving is verboden. U mag geen frametechnieken gebruiken voor het framen van enige IHG-handelsmerken, logo's of andere bedrijfseigen informatie (inclusief afbeeldingen en tekst). U mag geen metatags of enige andere 'verborgen tekst' gebruiken met uw naam, handelsmerken of andere bedrijfseigen informatie.

COPYRIGHT EN HANDELSMERKEN. De gehele inhoud van deze Website is het auteursrechtelijk eigendom van een van de IHG-bedrijven of hun dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen of een IHG-licentiegever, waar van toepassing. De gehele inhoud van deze Website wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten.

InterContinental Hotels Group is een handelsnaam die van toepassing is op de dochterondernemingen van InterContinental Hotels Group PLC binnen de wereldwijde hotelbranche. In de Verenigde Staten en Canada is Holiday Hospitality Franchising, LLC de franchisenemer/-gever van de meeste IHG-merknamen en merken. Handelsmerken die eigendom zijn van een IHG-bedrijf mogen niet worden gebruikt of weergegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar van de merken, met uitzondering van gedownloade logo's en foto's die elders op deze website worden aangeboden. Alle rechten die hier niet uitdrukkelijk worden verstrekt, zijn voorbehouden.

Hieronder volgen een aantal servicemerken in eigendom van Six Continental Hotels, Inc., diens moeder-, dochter- en aangesloten maatschappijen, die allemaal bedrijven van de InterContinental Hotels Group zijn: IHG®, InterContinental®, Regent®, Kimpton®, voco™, Crowne Plaza®, HUALUXE®, EVEN®, Hotel Indigo®, Holiday Inn®, Holiday Inn Express®, Holiday Inn Resort®, avid®, Holiday Inn Resort®, Holiday Inn Club Vacations®, Staybridge Suites®, Candlewood Suites®, IHG® Rewards.


AUTEURSRECHTENBELEID

IHG respecteert de auteursrechten van anderen en heeft een beleid aangenomen en ingevoerd waarbij (a) onder de toepasselijke omstandigheden content van deze Website verwijderd kan worden en (b) accounteigenaren of abonnees die het copyright van anderen herhaaldelijk schenden, tijdelijk of permanent kunnen worden geschorst. Als u copyrighthouder bent en meent dat uw werk is gekopieerd op een manier die schending van copyright inhoudt, neem dan contact op met de speciale Copyright Agent van IHG, die hieronder wordt genoemd, met vermelding van de volgende informatie:

  • De fysieke of elektronische handtekening van een persoon die bevoegd is om te handelen namens de eigenaar van een exclusief copyright dat geschonden zou zijn;
  • Identificatie van het auteursrechtelijk beschermd werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt of, indien meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online site worden gedekt door een enkele kennisgeving, een representatieve lijst van dergelijke werken op de site;
  • Identificatie van het materiaal dat de vermeende schending inhoudt of het onderwerp van de schending is, en voldoende informatie om ons in staat te stellen het materiaal te vinden;
  • Redelijkerwijs voldoende informatie waarmee wij contact kunnen opnemen met de klagende partij (bijvoorbeeld het fysieke adres, e-mailadres en telefoonnummer van de klagende partij);
  • Een verklaring dat de klagende partij te goeder trouw van mening is dat er sprake is van onbevoegd gebruik van het materiaal;
  • Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat de klagende partij bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat geschonden zou zijn.

Kennisgevingen van vermeende schending dienen op de volgende wijze aan de IHG Copyright Agent te worden gericht:

Vertegenwoordiger inzake auteursrecht
Six Continents Hotels, Inc.
Three Ravinia Drive
Suite 100
Atlanta, GA 30346-2149

E-mail: DMCAcomplaints@ihg.com
Telefoonnummer: 770.604.8760
Fax: 770.604.2378

Partijen die inhoud op de site plaatsen, moeten zich ervan bewust zijn dat IHG zich het recht voorbehoudt om het abonnement of de account van die partij tijdelijk op te heffen of permanent te beëindigen in het geval dat IHG, naar eigen oordeel, vaststelt dat de partij betrokken is bij herhaaldelijke inbreuken op het auteursrecht.

EIGENDOM VAN MATERIALEN. De Materialen zijn vertrouwelijke, bedrijfseigen informatie van IHG of haar licentiegevers, waar van toepassing.

GEKOPPELDE WEBSITES. Deze Website bevat links naar andere websites. IHG biedt dergelijke links uitsluitend aan voor uw gemak en voor informatiedoeleinden. IHG heeft niet alle informatie op deze andere websites geverifieerd. De opname van deze links geeft niet aan dat IHG de inhoud, advertenties, producten, diensten, beleid of andere materialen op, of beschikbaar via, dergelijke websites onderschrijft, ondersteunt of goedkeurt. Noch IHG noch enige andere leverancier van producten of diensten met betrekking tot deze Website is verantwoordelijk voor de inhoud van enige andere website en geeft geen enkele garantie voor wat betreft andere websites of de inhoud of materialen op dergelijke websites. Als u besluit andere websites te bezoeken, doet u dat op eigen risico. Andere websites kunnen links naar de Website bevatten. De opname van dergelijke links geeft niet aan dat de andere website de inhoud, advertenties, producten, diensten, beleid of andere materialen op, of beschikbaar via, de Website onderschrijft, ondersteunt of goedkeurt.

PRIVACY. Uw gebruik van de Website is onderworpen aan het Privacybeleid van IHG. Meer informatie over de privacypraktijken leest u in ons Privacyverklaring

BEVEILIGING. Als u een gebruikersnaam en wachtwoord hebt ontvangen, dan zijn deze gegevens alleen bedoeld voor uw eigen gebruik. U mag uw gebruikersnaam of wachtwoord aan niemand anders geven en niemand anders deze gegevens laten gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Website. Het is uw verantwoordelijkheid de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw gebruikersnaam en wachtwoord te garanderen en u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die via uw account of met uw wachtwoord plaatsvinden. U moet IHG onmiddellijk op de hoogte stellen als de veiligheid van uw gebruikersnaam of wachtwoord is geschonden.

VRIJWARINGSCLAUSULE. DE MATERIALEN WORDEN GELEVERD 'ZOALS DEZE ZIJN' ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, VERKLARING, VOORWAARDE, VERPLICHTING OF BEPALING, WETTELIJK OF ANDERSZINS, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID, NIET INBREUK MAKEN OP RECHTEN VAN DERDEN OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.  IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN VAN GEÏMPLICEERDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. Bovendien garandeert IHG niet de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, afbeeldingen, links of andere items in de Materialen. IHG kan op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen doorvoeren in het Materiaal, de programma's, beleidsregels of andere informatie die in het Materiaal worden beschreven. IHG verplicht zich niet tot het bijwerken van het Materiaal.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID. IHG IS IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF VERVOLGSCHADE, INCLUSIEF DERVING VAN WINST OF VERLIES VAN GEGEVENS, ONGEACHT OF DIT HET GEVOLG IS VAN EEN CONTRACTUELE HANDELING OF ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DE SITE OF DE MATERIALEN OF DE UITVOERING OF NIET-UITVOERING DOOR IHG OF ENIGE ANDERE LEVERANCIER VAN PRODUCTEN OF SERVICES MET BETREKKING TOT DEZE WEBSITE. DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING ONGEACHT OF DE CLAIM IS GEBASEERD OP CONTRACT, NALATIGHEID OF ENIGE ANDERE THEORETISCHE BENADERING VAN HERSTEL, ZELF ALS IHG OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS HET UITSLUITEN VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING IS.

KENNISGEVING PRIVACYWET ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE (18 U.S.C. 2701-2711): WE GARANDEREN NIET DE VERTROUWELIJKHEID OF PRIVACY VAN BERICHTEN OF GEGEVENS DIE WORDEN VERZONDEN VIA DE WEBSITE OF ENIGE SITE MET EEN LINK NAAR DE WEBSITE. WE ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR DE PRIVACY VAN DE GEGEVENS, E-MAILADRESSEN, REGISTRATIE- EN IDENTIFICATIEGEGEVENS, SCHIJFRUIMTE, COMMUNICATIE, VERTROUWELIJKE GEGEVENS, HANDELSGEHEIMEN OF ENIGE ANDERE INHOUD DIE WORDT VERZONDEN VIA NETWERKEN DIE WORDEN GEBRUIKT DOOR DE WEBSITE OF ANDERSZINS IN VERBAND MET UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

BEËINDIGING/TOEGANGSBEPERKING. IHG behoudt zich het recht voor, naar eigen goeddunken, op enig moment zonder kennisgeving uw toegang tot (enig deel van) de Website en het Materiaal te wijzigen of te beëindigen.

KENNISGEVINGEN. Alle kennisgevingen en andere communicatie die is toegestaan of vereist volgens de bepalingen in deze Overeenkomst kunnen via e-mail of conventionele post worden doorgegeven of, in geval van IHG, door dergelijke kennisgevingen op de Website te plaatsen. Een kennisgeving wordt beschouwd als doorgegeven na ontvangst door u in geval van verzending via e-mail of conventionele post, of direct na het plaatsen ervan op deze Website.

TOEPASSELIJK RECHT. Deze Overeenkomst valt onder de wetgeving van, is samengesteld en wordt bekrachtigd in overeenstemming met de wetgeving van de staat Georgia, Verenigde Staten, zonder rekening te houden met strijdigheid van wettelijke bepalingen. De exclusieve jurisdictie voor enig geschil dat niet wordt gedekt door de voorwaarden van Arbitratiebepaling uiteengezet in deze Overeenkomst of Materialen mag alleen worden ingediend bij een staats- of federale rechtbank in de staat Georgia, Verenigde Staten.

ARBITRAGE. Met uitzondering van enige claim of enig geschil met betrekking tot het eigendom, de geldigheid of het gebruik van enig IHG-handelsmerk of -servicemerk, wordt enig geschil voortkomend uit of in verband met de Voorwaarden of Materialen (inclusief claims dat enige bepaling in deze Voorwaarden of Materialen ongeldig, onwettig of anderszins vernietigbaar of nietig zijn) waarbij als herstel geldelijke schadevergoedingen of IHG Rewards-punten en/of advocatenkosten of andere schadevergoedingen worden geëist, ter arbitrage ingediend bij de American Arbitration Association (AAA). SCH heeft in een zaak het recht om tijdelijke onderbreking, tijdelijke of voorlopige voorziening en/of declaratoire ontheffing (anders dan declaraties in verband met het bedrag aan geldelijke schadevergoeding) te vragen aan de rechtbank van de bevoegde rechtsmacht.

De arbitrageprocedure zal worden gehoord door één onafhankelijke arbiter die een advocaat of gepensioneerde rechter is. De arbitrage wordt gehouden in Atlanta, Georgia en in overeenstemming met de dan bestaande Commercial Arbitration Rules van de AAA. Alle zaken binnen het toepassingsgebied van de Wet Federale Arbitrage (9 U.S.C. 1, et seq.) vallen hieronder en niet onder enig staatsaribitragerecht.    U en SCH doen afstand van enige rechten op het volgen van andere beschikbare oplossingsprocessen bij dergelijke disputen, zoals gerechtelijke vervolging of een administratieve handelwijze, om disputen bij te leggen. U en SCH doen afstand van enig recht op een rechtzitting met jury voor dergelijke disputen.  De regels in arbitrage verschillen van de regels die in de rechtbank gelden. Er is geen rechter of jury en beoordeling is beperkt, maar een arbiter kan dezelfde schadevergoedingen en uitkeringen toekennen en moet dezelfde beperkingen respecteren die in de Overeenkomst worden gemeld, net zoals dat bij een rechtbank het geval zou zijn.

De arbiter volgt bij het nemen van zijn of haar beslissing de Voorwaarden en Materialen en is gehouden de geldende wetgeving toe te passen. De beslissing zal niet inconsistent zijn met de geldende wetgeving. De arbitrage zal worden uitgevoerd op individuele basis en niet als geconsolideerd, veelvoorkomend, representatief, groep of klasse. De arbiter zal in zijn of haar toekenning rekening houden met een eventueel herstel van grieven dat naar zijn of haar mening passend is voor wat betreft geldelijke schadevergoedingen (met rente over onbetaalde bedragen vanaf de datum waarop dit betaald had moeten worden tegen het maximale tarief dat wettelijk is toegestaan) en advocatenbetalingen en -kosten. De toekenning van de arbiter zal definitief en bindend zijn voor alle betreffende partijen en de uitspraak over de toekenning mag in elke rechtbank met bevoegde rechtsmacht worden ingevoerd.

Vertrouwelijk. Met uitzondering van wat wettelijk verplicht is, blijft de volledige arbitraire procedure (inclusief maar niet beperkt tot enige vonnissen, beslissingen of uitspraken van de arbiter) vertrouwelijk en mag niet openbaar worden gemaakt aan enige andere dan de partijen in deze Overeenkomst.

Beperkingsperiode. Alle eventuele claims en acties die voortkomen uit of verband houden met de Voorwaarden of Materialen moeten worden aangevangen binnen een (1) jaar vanaf het optreden van de feiten die ten grondslag liggen aan een dergelijke claim of actie, anders zal een dergelijke claim of actie worden geblokkeerd.  Deze beperkingsperiode is niet van toepassing voor inwoners van New Jersey.

Verklaring van afstand voor groepsvordering.  U gaat ermee akkoord dat u geen groepsvordering tegen SCH indient of deelneemt aan een groepsvordering tegen SCH.  U gaat ermee akkoord dat u geen groepsarbitrage zult indienen of nastreven, of zult deelnemen aan groepsarbitrage tegen SCH.

OVERIGE BEPALINGEN. Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst van de partijen ten aanzien van het onderwerp ervan en vervangt alle voorgaande mondelinge en schriftelijke overeenkomsten. Fouten of vertragingen van de kant van IHG aangaande de rechten en rechtsmiddelen of het afdwingen van de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst kunnen niet worden beschouwd als een verklaring van afstand. Als enig deel van of enige bepaling in deze Overeenkomst ongeldig, niet afdwingbaar of nietig blijkt, blijft het resterende deel volledig van kracht. Titels zijn uitsluitend voor uw gemak opgenomen en hebben verder geen invloed op deze Overeenkomst.

© Copyright 2001-2021 InterContinental® Hotels Group, Three Ravinia Drive, Suite 100, Atlanta, Georgia 30346-2121 VS. Alle rechten voorbehouden. De meeste hotels zijn in particulier eigendom en/of worden door particulieren beheerd.

Ingangsdatum: 09 augustus 2021