Uw sessie verloopt over 5 minuten, 0 seconden, aangezien er geen activiteiten hebben plaatsgevonden. Aangemeld blijven
Uw sessie is verlopen. Meld u aan bij uw profiel

IHG One Rewards

Algemene voorwaarden voor lidmaatschap

 

I. Algemene voorwaarden en privacyverklaring

II. Lidmaatschapsniveaus

III. Voordelen voor leden en Milestone Rewards

IV. IHG One Rewards-punten verdienen

V. IHG One Rewards-punten inwisselen

VI. Samenwerkingen binnen het loyaliteitsprogramma

VII. Andere IHG One Rewards-programma’s

VIII. IHG Business Rewards

IX. Veelgestelde vragen

 

Het IHG One Rewards-programma (‘programma’), waarvan InterContinental® Ambassador en IHG® Business Rewards onderdeel uitmaken, is een loyaliteitsprogramma dat aangeboden wordt door Six Continents Hotels, Inc. (‘SCH’), haar dochterondernemingen en de respectievelijke partners, tezamen de InterContinental Hotels Group genoemd (tezamen ‘IHG® Hotels & Resorts’ of ‘IHG’). De deelnemende Iberostar Beachfront Resorts maken deel uit van het IHG One Rewards-programma. De actuele lijst van Iberostar Beachfront Resorts kan hier worden bekeken. De portfolio van Iberostar Beachfront Resorts sluit eventuele belangen in Cuba uit.

Door deel te nemen aan dit programma stemt u in met deze algemene voorwaarden (‘algemene voorwaarden’). Deze algemene voorwaarden beschrijven het programma alsmede de voordelen die de leden van IHG® One Rewards (‘leden’ of ‘u’) worden aangeboden. De voorwaarden die specifiek geformuleerd zijn voor het InterContinental Ambassador-programma, een loyaliteitsprogramma dat speciaal gericht is op de gasten van de hotels binnen het hotelmerk InterContinental, en de voorwaarden voor het IHG Business Rewards-programma, een loyaliteitsprogramma dat voordelen biedt aan de tussenpersonen en reisbureaus gericht op zakelijke boekingen, zullen in aparte gedeelten verderop binnen deze algemene voorwaarden uitgelegd worden.

Het Programma en de voordelen ervan worden aangeboden naar eigen goeddunken van IHG. IHG kan, op elk moment, geheel naar eigen inzicht onder dit programma of enig ander loyaliteitsprogramma rechten of verplichtingen toewijzen of overdragen aan enig ander gerelateerd of niet-gerelateerd bedrijf.

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

 1. Lidmaatschapsinschrijving: Er zijn geen kosten verbonden aan het lid worden van IHG One Rewards. Nieuwe leden kunnen zich voor het programma opgeven door de vereiste informatie te verstrekken op de website van het Programma, via IHG-hotels, de IHG One Rewards-app of via andere door IHG goedgekeurd kanalen. Door deel te nemen aan het programma en aldus uw lidmaatschapsaccount te gebruiken, komt u in aanmerking voor de voordelen die we verderop beschrijven en verzamelt u IHG One Rewards-punten (‘punten’), die u vervolgens kunt inwisselen voor Reward Nights (ook verderop beschreven) en een keur aan artikelen.
 2. Deelnemende merken: IHG-hotelmerken die momenteel deelnemen aan het programma (‘IHG-hotels’) zijn onder meer:
  • Atwell Suites™
  • avid® hotels
  • Candlewood Suites®
  • Crowne Plaza®
  • EVEN® Hotels
  • Holiday Inn®
  • Holiday Inn Express®
  • Holiday Inn Resort®
  • Holiday Inn Club Vacations®
  • Hotel Indigo®
  • HUALUXE® Hotels & Resorts
  • Deelnemende Iberostar Beachfront Resorts
  • InterContinental®
  • Kimpton® Hotels & Restaurants
  • Regent® Hotels & Resorts
  • Deelnemende Six Senses Hotels Resorts Spas
  • Staybridge Suites®
  • Vignette™ Collection
  • voco™ hotels

Hotelmerken die aan het Programma deelnemen kunnen naar eigen goeddunken van IHG worden toegevoegd of verwijderd.

 1. Contactinformatie van leden: Leden moeten actuele en geldige contactinformatie verstrekken en dergelijke informatie actueel houden in hun ledenprofiel. IHG vertrouwt op de contactgegevens van het lid zoals weergegeven in de ledenprofielen voor alle noodzakelijke communicatie. IHG heeft het recht om het account van een lid te beëindigen en/of ledenpunten in te trekken als een account meerdere e-mailadressen heeft en/of wordt vermoed gerelateerd te zijn aan frauduleuze of onrechtmatige praktijken. IHG behoudt zich het recht voor om het account van een te beëindigen en/of punten in te trekken van accounts wanneer er geen juiste contactgegevens bekend zijn.
 2. Toepasselijkheid: Door deel te nemen aan het programma en te profiteren van de voordelen, gaat u ermee akkoord dat u:
  1. Eén IHG® One Rewards-account te allen tijde onderhouden en gebruiken
  2. Om de enige persoon te zijn die uw Ledenaccount gebruikt (d.w.z. uw account met niemand delen, tenzij uitdrukkelijk toegestaan ​​door IHG)
  3. Dat u als Lid een geregistreerde gast bent die in het hotel verblijft, klik hier voor uitsluiting van Reward Night
  4. Dat u ons voorziet van uw actuele en correcte contactgegevens
  5. Dat uw naam zoals weergegeven op uw Ledenaccount overeenkomt met uw wettelijke identificatie
  6. Dat u maar één e-mailadres hebt voor uw Ledenaccount
  7. Dat u ten minste 18 jaar of meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woonachtig bent, afhankelijk van welke langer is
  8. Dat u deelneemt aan het programma als particuliere persoon en niet als zakelijke entiteit, omdat alleen personen aan het programma kunnen deelnemen.
  9. Dat u deze algemene voorwaarden gelezen en begrepen hebt;
 3. Beëindiging door lid: neem contact op met de IHG-klantenservice om een Ledenaccount te sluiten.
 4. IHG’s Algemene voorwaarden, Programmarechten: IHG behoudt zich het recht voor om de Algemene voorwaarden voor het Programma te wijzigen, aan te passen of anderszins bij te werken, en om het Programma op elk gewenst moment te wijzigen, op te schorten of te annuleren. De datum “laatst bijgewerkt” aan het einde van deze Algemene voorwaarden geeft aan wanneer er wijzigingen zijn aangebracht, en het is de verantwoordelijkheid van het Lid om de wijzigingen in de Algemene voorwaarden regelmatig te controleren. Door uw lidmaatschap van het Programma voort te zetten na de datum waarop wijzigingen zijn aangebracht in de Algemene voorwaarden, gaat u akkoord met deze wijzigingen en bevestigt u dat u akkoord gaat met alle bijgewerkte Algemene voorwaarden. De huidige algemene voorwaarden voor lidmaatschap van het programma vervangen alle eerder gepubliceerde algemene voorwaarden voor het lidmaatschap van dit programma.
 5. Het recht van IHG om lidmaatschap te annuleren, of Puntenstortingen in te trekken of aan te passen: IHG heeft het recht om elk lidmaatschap op te zeggen en om alle niet-ingewisselde Punten, voordelen en/of beloningen die op het account van een Lid zijn verzameld, in te trekken om onder meer de volgende redenen:
  1. schending van deze voorwaarden door het Lid
  2. onjuiste voorstellingen (van bijvoorbeeld informatie omtrent) of elk misbruik van het programma door het Lid
  3. schending van landelijke, regionale of plaatselijke wetgeving in verband met het gebruik van lidmaatschapsprivileges door het Lid
  4. het niet verstrekken en up-to-date houden van de juiste contactgegevens door het Lid
  5. het niet betalen voor de kosten van het hotel en/of gedane uitgaven tijdens een verblijf door het Lid, ook als dit verzuim het gevolg is van een teruggestuurde of ongeldig verklaarde cheque of als het saldo op de rekening van het Lid ontoereikend was of die bankrekening om enige reden niet tot betaling kon strekken
  6. het plegen van fraude of misbruik door een Lid met betrekking tot enig onderdeel van dit Programma, inclusief maar niet beperkt tot misbruik van zakelijke tarieven zonder toestemming (zoals door het niet tonen van de juiste identificatie of validatie bij het inchecken), elk gedrag dat een ongepaste invloed heeft op het sparen van Punten of beloningen, of misbruik maken van de verzilveringsaspecten van het Programma (inclusief het gebruik van “bots” of andere geautomatiseerde middelen voor deelname aan een actie)
  7. het onderhouden van meer dan één actief account door het Lid
  8. elke fysieke, verbale of schriftelijke vorm van belediging of intimidatie van hotelpersoneel of IHG-personeel door het Lid
  9. elk misbruik of wangedrag in verband met beloningen of privileges toegekend door IHG en/of een van de IHG-hotelmerken, of zodanig gebruik van de beloningen en privileges dat de algemene voorwaarden geschonden worden, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) de verkoop, ruil of anderszins verhandelen van punten, puntenvouchers of Reward Nights
  10. Een lid dat contante reserveringen maakt voor anderen met gebruikmaking van het eigen IHG One Rewards-lidmaatschapsnummer, dat reserveringen doorverkoopt, dat het eigen lidmaatschapsnummer toewijst aan reserveringen zonder toestemming van de reserverende gast, of dat reserveringen plaatst op websites van derden.
  11. Een lid dat een verblijf boekt tegen een betalend tarief en punten en voordelen ontvangt bij meer dan één hotel op een bepaalde nacht, met uitzondering van Reward Nights
  12. Elk handelen van een lid dat ten koste gaat van het programma en/of schade oplevert voor het programma, IHG of de IHG-hotels, dit alles naar eigen goeddunken te beoordelen door IHG

Als een ledenaccount wordt gedupliceerd of als er ongeoorloofde activiteit wordt ontdekt, kan IHG het lidmaatschap opschorten voor maximaal zes maanden of totdat het account is beveiligd door contact op te nemen met de IHG Klantenservice. Het lid kan verzocht worden een nieuw account aan te maken of zijn/haar persoonlijke gegevens bij te werken voor extra veiligheid. Indien het account van een lid vijf jaar geen activiteit vertoont, behoudt IHG zich het recht voor om het lidmaatschap definitief te annuleren.

De opzegging door IHG van een lidmaatschap gaat onmiddellijk in en in geval van inactiviteit of frauduleuze activiteiten kan IHG het account sluiten, opschorten of annuleren zonder het Lid hiervan op de hoogte te stellen. IHG is niet verantwoordelijk voor het niet informeren van een lid over de annulering van het account van het lid als het account van het lid geen geldige contactgegevens bevatte. In het geval dat IHG een lidmaatschap annuleert zoals toegestaan onder deze Algemene voorwaarden, is IHG niet verplicht om de persoon wiens lidmaatschap werd opgezegd, toe te staan zich opnieuw in te schrijven voor het Programma.

Leden van wie de accounts zijn geannuleerd, door IHG of door het lid zelf, verliezen alle punten, puntenvouchers, Reward Nights en alle andere voordelen die aan het account zijn gekoppeld, en het lid zal niet langer punten kunnen verdienen of inwisselen in het kader van dit programma.

IHG is gerechtigd punten die per vergissing op het account van een lid zijn bijgeschreven, te annuleren en mag te allen tijde punten intrekken zodra blijkt dat het lid het programma oneigenlijk gebruikt en/of punten onrechtmatig inwisselt.

In aanvulling op het bovenstaande, zijn programma-overtredingen (inclusief de verkoop of het gebruik van de Elite-status voor commercieel gewin), vermeende fraude of misbruik met betrekking tot acties, punten- of miles-tegoed en het oneigenlijke gebruik van beloningen onderworpen aan passende administratieve en/of gerechtelijke stappen door de bevoegde overheidsinstanties en door IHG, waaronder, zonder beperking, het blokkeren van uw account, het intrekken van iedere overdracht van punten, beloningen, waardebonnen, artikelen die zijn verstrekt als gevolg van het verzamelen of inwisselen van punten of miles via uw account, evenals het beëindigen van het account en uw toekomstige deelname aan het programma.

 1. Werkgevers- en landbeperkingen: Sommige werkgevers kunnen een beleid hebben dat deelname van werknemers aan het Programma verbiedt of beperkt. Ook de wetgeving in sommige landen kan deelname aan het Programma of onderdelen van het Programma verbieden. Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van plaatselijke wetten en regelgeving, toepasselijke algemene voorwaarden en intern beleid opgelegd door hun werkgever, en voor de naleving van elke andere regel of voorschrift waaraan zij zijn gehouden.IHG aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de naleving door leden van dergelijk beleid, wetten, regels of voorschriften.
 2. Arbitrage: Behalve met betrekking tot een claim of geschil met betrekking tot het eigendom, de geldigheid of het gebruik van IHG-handelsmerken of -servicemerken, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met het Programma of de Algemene voorwaarden van het Programma, schadevergoedingen of Punten en/of advocatenhonoraria of andere schadevergoedingen (“gedekte claims”) ter arbitrage worden voorgelegd aan de American Arbitration Association (AAA). IHG heeft in een zaak het recht om tijdelijke onderbreking, tijdelijke of voorlopige voorziening en/of declaratoire ontheffing (anders dan declaraties in verband met het bedrag aan geldelijke schadevergoeding) te vragen aan de rechtbank van de bevoegde rechtsmacht.

  De arbitrageprocedure zal worden gehoord door één onafhankelijke arbiter in de persoon van een advocaat of gepensioneerd rechter. De arbitrage geschiedt in overeenstemming met de dan bestaande Commercial Arbitration Rules van de AAA. Alle zaken binnen het toepassingsgebied van de Federal Arbitration Act (9 U.S.C 1, et seq.) vallen hieronder en niet onder enige staatsarbitragewetgeving. U en IHG doen afstand van het op andere wijze oplossen van eventuele geschillen; gerechtelijke vervolging door een rechtbank of anderszins administratieve handelswijzen zijn uitgesloten. U en IHG doen afstand van enig recht op een rechtszitting met jury voor dergelijke disputen.De regels en procedures bij arbitrage zijn anders dan de regels die bij een rechtbank gelden. Er is geen rechter of jury is die uitspraak doet, maar een arbiter die bepaalt welke eventuele schadevergoedingen toegekend worden, waarbij deze de beperkingen die in de algemene voorwaarden genoemd zijn op dezelfde manier respecteert als het hof zou doen.

  Het besluit van de arbiter is gebaseerd op de voorwaarden die geformuleerd zijn voor het programma en is geheel in lijn met de relevante wetgeving. De arbiter mag niet (1) zonder de toestemming van alle partijen, meer dan een claim of claims van een persoon combineren in een enkele zaak, (2) deelnemen aan de kennisgeving aan anderen van mogelijke claims of deze kennisgevingen faciliteren, of (3) enige vorm van een groeps-, massa-, collectieve of representatieve procedure arbitreren of beslechten. De arbiter zal in zijn of haar toekenning rekening houden met een eventueel herstel van grieven dat naar zijn of haar mening passend is voor wat betreft geldelijke schadevergoedingen (met rente over onbetaalde bedragen vanaf de datum waarop dit betaald had moeten worden tegen het maximale tarief dat wettelijk is toegestaan) en advocatenbetalingen en -kosten. De uitspraak van de arbiter zal definitief en bindend zijn voor alle bij de rechtsgang betrokken partijen en de uitspraak over de toekenning mag in elke rechtbank met bevoegde rechtsmacht worden ingevoerd.

  Als een partij deze arbitrageovereenkomst schendt door een actie te starten die een Gedekte claim in een rechtbank bevestigt, dan heeft de rechtbank (en niet een arbiter) de bevoegdheid om geschillen over de interpretatie, formatie, bestaan, afdwingbaarheid, geldigheid en reikwijdte van de Algemene voorwaarden van het Programma te beslechten, inclusief deze arbitrageovereenkomst, en de afstand van groeps-, massa-, collectieve en gemachtigde vorderingen. Echter, als een partij deze arbitrageovereenkomst naleeft en arbitrage indient zonder een klacht in te dienen bij een rechtbank, dan heeft de arbiter de bevoegdheid om geschillen over de interpretatie van de Algemene Voorwaarden van het Programma op te lossen met het oog op de ontdekking of de verdiensten van de onderliggende claim, maar is niet bevoegd om geschillen over de formatie, bestaan, afdwingbaarheid, of geldigheid van de Algemene voorwaarden van het Programma te beslechten, inclusief deze arbitrageovereenkomst, en de afstand van groeps-, massa-, collectieve en gemachtigde vorderingen.

  Met uitzondering van wat wettelijk verplicht is, blijft de volledige arbitrageprocedure (inclusief maar niet beperkt tot vonnissen, beslissingen of uitspraken van de arbiter) vertrouwelijk en mag deze niet openbaar worden gemaakt aan enige andere partij dan de betrokken partijen.

 3. Verjaringstermijn:Alle vorderingen en acties die voortkomen uit of verband houden met de algemene voorwaarden van het programma moeten worden aangevangen binnen een (1) jaar vanaf het optreden van de feiten die ten grondslag liggen aan een dergelijke claim of actie, anders zal de claim of actie worden geblokkeerd. Dit artikel over de Verjaringstermijn is niet van toepassing op inwoners van New Jersey en is niet van toepassing wanneer de lokale wetgeving dit verbiedt.
 4. Afstand van groeps-, massa-, collectieve en gemachtigde vorderingen: Voor zover wettelijk toegestaan, gaat u ermee akkoord dat u geen groepsvordering tegen IHG zult indienen, zult deelnemen aan een groepsvordering tegen IHG, een groepsarbitrage, collectieve of gemachtigde arbitrage tegen IHG zult indienen of aanvragen, of zult deelnemen aan een dergelijke arbitrage tegen IHG, voor een vordering of actie die voortvloeit uit of verband houdt met het Programma of de Algemene voorwaarden van het Programma. Voor zover wettelijk toegestaan, gaat u ermee akkoord dat alle dergelijke vorderingen alleen in uw individuele hoedanigheid mogen worden ingediend, en niet namens andere personen.
 5. Diverse bepalingen:Deze Algemene voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en IHG met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen alle eerdere mondelinge en schriftelijke overeenkomsten. Fouten of vertragingen van de kant van IHG aangaande de rechten en rechtsmiddelen of het afdwingen van de Algemene voorwaarden kunnen niet worden beschouwd als een verklaring van afstand. Als een deel of bepaling van deze Algemene voorwaarden ongeldig, niet-afdwingbaar of nietig blijkt te zijn, blijft het resterende deel volledig van kracht.Als de afstand van groeps-, massa-, collectieve en gemachtigde vorderingen niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan moet elke vordering die wordt ingediend op basis van een groeps-, massa-, collectieve of gemachtigde rechtszaak worden ingediend bij een bevoegde rechtbank en zal een dergelijke rechtbank als exclusieve forum voor dergelijke vorderingen fungeren.Titels zijn uitsluitend voor uw gemak opgenomen en hebben verder geen invloed op deze Overeenkomst.
 6. Vrijwaring: door deel te nemen aan het programma verklaart het programmalid IHG, de reclame- en promotiebureaus, moedermaatschappijen, gelieerde bedrijven, dochterondernemingen en hun directeuren, functionarissen, vertegenwoordigers en werknemers van IHG te vrijwaren en ontslaan van alle aanspraken of schade voortvloeiende uit gebruik of misbruik van het programma door dat lid. Deze vrijwaringsbepaling is niet van toepassing op inwoners van New Jersey.
 7. Ledeninformatie onderhouden; Uw account beschermen: Programmaleden zijn verantwoordelijk voor het actueel houden van hun profielinformatie, inclusief relevante contactgegevens, zoals postadres en e-mailadres. De meeste persoonlijke gegevens en communicatievoorkeuren kunnen worden bijgewerkt door in te loggen op het Ledenaccount op de IHG One Rewards-website. Neem voor naamswijzigingen contact op met de IHG-klantenservice en wees bereid om ondersteunende juridische documentatie voor uw naamswijziging te verstrekken (zoals een rijbewijs met uw nieuwe naam, huwelijksakte, paspoort of andere juridische documentatie). Elk Programmalid is verantwoordelijk voor het beperken van de toegang tot en het handhaven van de vertrouwelijkheid van het account en de pincode/wachtwoord van het Lid en stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor de activiteiten van iedereen die de pincode/het wachtwoord van het Lid gebruikt. Wanneer u contact opneemt met de IHG-klantenservice over uw account, wordt u mogelijk om aanvullende informatie gevraagd voor fraudepreventie en veiligheidsdoeleinden.
 8. Gegevensbescherming: Volgens wetgeving van diverse landen ten aanzien van gegevensbescherming zijn wij verplicht uw aandacht te vestigen op het feit dat door u in te schrijven voor lidmaatschap en door gebruik te blijven maken van het lidmaatschap, u ermee akkoord gaat en uitdrukkelijk toestemming geeft aan IHG, in haar hoedanigheid als verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, door haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven en/of franchisehouders, inclusief IHG-hotels in bijna 100 landen, en door de klantenservice van IHG en InterContinental Ambassador, om het volgende te doen met uw persoonlijke gegevens die u via het inschrijvingsformulier of gedurende uw lidmaatschap van het programma hebt verstrekt: (i) verwerken, (ii) wereldwijd overdragen aan derden waarmee IHG is gelieerd binnen het kader van het programma, (iii) overdragen aan derden om uw persoonlijke gegevens namens ons te verwerken of waar vereist door toepasselijke wetgeving of in het geval van een bedrijfsreorganisatie, fusie of acquisitie, voor het gebruik van dergelijke gegevens voor de (hun) ledenadministratie, gastenservice, advertenties, marketing en communicatie. Dergelijke derde partijen of IHG kan contact met u opnemen via post, fax, telefoon, e-mail of sms. Als aanvullend voordeel bieden we u de mogelijkheid informatie te ontvangen over artikelen en diensten die mogelijk interessant zijn voor u door diverse bedrijven een mailinglijst van IHG® One Rewards-leden te verstrekken. Dit is een optioneel voordeel voor leden die woonachtig zijn in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Australië, Canada en andere landen waar een opt-inproces vereist is. Woont u in een land waar een opt-inproces vereist is om van de voordelen gebruik te kunnen maken en u stemt daar inderdaad mee in, dan kunt u daarvoor het vakje op het online formulier selecteren of u kunt contact opnemen met de klantenservice van IHG of de klantenservice van InterContinental Ambassador. Leden woonachtig in andere delen van de wereld, inclusief de Verenigde Staten, profiteren automatisch van dit voordeel zodra ze zich opgeven voor het programma. Ze kunnen er echter voor kiezen om uitgesloten te worden van zulke contacten met derden en/of mailinglijsten door het betreffende vakje op het online formulier aan te vinken of door contact op te nemen met de klantenservice van IHG of de klantenservice van InterContinental Ambassador. U kunt meer informatie vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens in onze privacyverklaring, inclusief hoe u uw rechten kunt uitoefenen die u mogelijk hebt onder de toepasselijke wetgeving met betrekking tot uw gegevens.
 9. Heersend recht:Deze Algemene voorwaarden vallen onder de wetgeving van, zijn samengesteld en worden bekrachtigd in overeenstemming met de wetgeving van de staat Georgia, Verenigde Staten, zonder rekening te houden met strijdigheid van wettelijke bepalingen. Geschillen die niet onder de voorwaarden van de arbitragebepaling vallen zoals uiteengezet in de Algemene voorwaarden van dit Programma, kunnen alleen in de staats- of federale rechtbanken binnen de staat Georgia ingebracht worden.
 10. Wettelijke beperkingen: Dit programma of de deelname daaraan is niet geldig en/of de toekenning van punten of partnermiles/credits en/of de toekenning van beloningen is niet geldig indien een en ander uitdrukkelijk wordt verboden of beperkt door de wetgeving van het land of regio waarin het Lid woonachtig is.
 11. Fiscale aansprakelijkheid:Belastingautoriteiten kunnen bepalen dat u belasting verschuldigd bent over IHG One Rewards-punten, beloningen en miles die via deelname zijn ontvangen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot buitenlandse belastingen, federale belastingen, staatsbelastingen en lokale belastingen, toeslagen, beveiligingskosten en vertrekbelastingen. In dat geval zijn alle verschuldigde belastingen en de aangifte in verband met het verkrijgen en gebruiken van de beloningen de volledige verantwoordelijkheid van het IHG® One Rewards-lid.
 12. Interpretatie van het Programma:De Algemene voorwaarden van het Programma worden naar eigen inzicht geïnterpreteerd door IHG.
 13. Overdracht van IHG One Rewards-punten bij overlijden: Wanneer een IHG One Rewards-lid komt te overlijden, kunnen de punten die het Lid heeft verzameld overgedragen worden naar het/de IHG Rewards-account(s) van de begunstigde(n) van het lid. Het verzoek om overdracht dient te worden gericht aan het IHG® Rewards-klantenservice door de bewindvoerder of beheerder van het testament/de nalatenschap, samen met juridische documenten die bevoegdheid aantonen, of door een enkele officieel begunstigde, met een kopie van het testament van de overledene en een akte van overlijden. Het verzoek dient binnen een (1) jaar na de datum van overlijden ontvangen te zijn. Er worden geen overdrachtskosten in rekening gebracht.
 14. Geen garanties op artikelen: IHG, haar franchisenemers en haar agenten geven geen garanties, waarborgen of verklaringen van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot artikelen of producten (inclusief maar niet beperkt tot artikelen verkregen door het inwisselen van punten) of diensten van partners. IHG is niet aansprakelijk voor enig verlies, enige uitgave (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, juridische kosten), ongeval of ongemak dat kan ontstaan in verband met het gebruik van dergelijke items of als gevolg van een defect of falen van dergelijke items. Elke vorm van garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze sectie over garanties op merchandise geldt niet voor inwoners van New Jersey.

 

Lidmaatschapsniveaus

Het basislidmaatschapsniveau van IHG One Rewards is Club. Deze sectie beschrijft de vereisten om van Club-status over te gaan naar Elite-status.

 1. Voor Elite in aanmerking komende punten: IHG One Rewards-punten zijn ingedeeld in punten die meetellen voor de Elite-status en punten die niet meetellen voor de Elite-status. Alleen voor Elite in aanmerking komende punten tellen mee voor Elite-status.

  Activiteit

  Biedt niet voor Elite in aanmerking komende punten

  Biedt voor Elite in aanmerking komende punten

  In aanmerking komende tarieven* betaald voor hotelverblijven

  X

   

  Uitgaven aan specifieke partneractiviteiten**

  X

   

  IHG One Rewards-bonuspuntenarrangement

  X

   

  In aanmerking komende uitgaven via IHG Business Rewards

  X

   

  Aankopen met IHG One Rewards-creditcards in het Verenigd Koninkrijk en Groot-China

  X

   

  Aankopen met IHG One Rewards-creditcards in de VS en overdracht van Chase Ultimate Rewards-punten naar IHG One Rewards

   

  X

  Bonussen voor nieuwe kaarthouders of geselecteerde bonuspunten*** acties aangeboden via IHG One Rewards-creditcards, tenzij anderszins aangegeven

   

  X

  Punten of bonuspunten verdiend met IHG en geselecteerde partnerpromoties

   

  X

  Bonuspunten voor Elite-niveau

   

  X

  Puntenvouchers, aankopen, aanbetalingen en overschrijvingen tenzij anders aangegeven

   

  X


  *Zie hier voor meer informatie over in aanmerking komende tarieven.
  **Leden verdienen voor Elite in aanmerking komende punten op Hertz autoverhuur, OpenTable-reserveringen, Grubhub-bestellingen en Viator-ervaringen. Leden verdienen niet voor Elite in aanmerking komende punten met IHG Dine & Earn.
  ***Bonuspunten zijn punten die leden kunnen verdienen via verschillende acties van IHG en partners. Bonuspunten zijn exclusief bonuspuntenarrangementen en komen niet in aanmerking voor Elite.
  Bonuspunten voorElite-niveau: ‘bonuspunten voor Elite-niveau’ worden gedefinieerd als punten die Elite-leden ontvangen voor in aanmerking komende verblijven tegen de volgende percentages:

  Elite-lidmaatschapsniveau

  Percentage Elite-status bonuspunten

  IHG One Rewards Silver Elite

  20%

  IHG One Rewards Gold Elite

  40%

  IHG One Rewards Platinum Elite

  60%

  IHG One Rewards Diamond Elite

  100%


  Elite-bonuspunten worden alleen toegekend aan leden die IHG One Rewards-punten verzamelen.

 2. Vereisten voor Elite-status: De Elite-status wordt toegekend aan leden die in een kalenderjaar ten minste aan een van de volgende criteria hebben voldaan (1 januari t/m 31 december):

   

  IHG One Rewards
  Silver Elite

  IHG® One Rewards
  Gold Elite

  IHG One Rewards Platinum Elite

  IHG One Rewards Diamond Elite

  Voor Elite in aanmerking komende punten

  n.v.t.

  40.000

  60.000

  12.000

  Kwalificerende Elite-overnachtingen*

  10

  20

  40

  70


  *Slechts één nacht per kalenderdag telt mee als een in aanmerking komende nacht; als een Lid bijvoorbeeld twee kamers voor dezelfde dag boekt, telt slechts één nacht mee voor de in aanmerking komende Elite-nachten.

 3. Verdienen en behouden van Elite Status: Zodra een lid in een kalenderjaar de Elite-lidmaatschapsstatus heeft behaald, blijft de status behouden tot het einde van het volgende kalenderjaar.Leden die het kalenderjaar met een Elite-status beginnen, moeten de vereiste kwalificerende punten of overnachtingen bereiken om de status te behouden. Reward Nights die door leden worden verbruikt, tellen als in aanmerking komende nachten voor de kwalificatie van het Elite-lidmaatschap.
 4. Rollover Nights: Aan het einde van het kalenderjaar worden in aanmerking komende overnachtingen boven het aantal dat nodig is voor Gold Elite-, Platinum Elite- en Diamond Elite-status meegenomen naar het volgende jaar en tellen ze mee voor het verdienen van Elite-status in dat jaar. Rollover Nights zijn maar één kalenderjaar geldig.

 

Ledenvoordelen en Milestone Rewards

 1. Ledenvoordelen: als lid van het Programma kunt u recht hebben op speciale diensten en voordelen in de IHG-hotels. De voordelen en diensten kunnen van tijd tot tijd veranderen en kunnen verschillen per hotel, land en geografische regio. Klik hier voor meer informatie en om een overzicht van de voordelen te bekijken. De meeste voordelen zijn alleen beschikbaar voor leden die hun hotelreserveringen boeken via websites van IHG (inclusief mobiele sites), de IHG One Rewards-app, het IHG WeChat-miniprogramma, de IHG-klantenservice, de website van Iberostar, het Iberostar-contactcenter, IberostarPro of rechtstreeks bij een IHG-hotel. Leden die deel uitmaken van een groepsboeking hebben recht op de ledenvoordelen van hun niveau (bijv. laat uitchecken, gratis upgrades voor Platinum Elite / Diamond Elite (op basis van beschikbaarheid), enz.)
 2. Milestone Rewards: vanaf 1 januari 2022 kunnen Leden Milestone Rewards verdienen voor Elite kwalificerende overnachtingen binnen het kalenderjaar. Milestone Rewards worden elke 10 nachten verdiend, vanaf 20 nachten tot en met 100 nachten. Klik hier voor meer informatie en om een overzicht van Milestone Rewards te bekijken.
 3. Voordelen en Milestone Rewards zijn niet overdraagbaar: Ledenvoordelen (inclusief maar niet beperkt tot die voor InterContinental Ambassador en IHG Business Rewards) zijn alleen voor het individuele Lid, zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden gebruikt door andere Leden of niet-Leden. Voor Ledenvoordelen in het hotel moet een Lid persoonlijk inchecken en verblijven om van dergelijke Ledenvoordelen te profiteren. Elke overtreding van deze regel kan leiden tot het annuleren van het lidmaatschapsaccount en tot het in rekening brengen door een hotel van de toepasselijke vergoedingen voor het gebruik van de Ledenvoordelen door niet in aanmerking komende Leden of niet-Leden.

 

IHG One Rewards-punten verdienen

 1. Punten verdienen: vanaf de datum van uw inschrijving voor het programma kunt u punten verdienen voor in aanmerking komende verblijven en aanrekenbare kosten (hieronder gedefinieerd). Er worden geen punten verdiend voor verblijven die zijn voltooid vóór de datum van uw inschrijving, zoals weergegeven in Programmagegevens. Als u zich inschrijft voor het programma tijdens een verblijf in een IHG-hotel met uitzondering van InterContinental Alliance Resorts; verdient u 1000 punten voor dat verblijf als er is gereserveerd via de websites van IHG (inclusief mobiele sites), de IHG One Rewards-app, het IHG WeChat-miniprogramma, de IHG-klantenservice, de website van Iberostar, het Iberostar Contact Center, IberostarPro of rechtstreeks bij een IHG-hotel of via een online reisbemiddelaar zoals Expedia.com of booking.com enz.

  Leden verdienen tien (10) punten per Amerikaanse dollar of equivalent in lokale valuta voor in aanmerking komende verblijven bij de meeste IHG-hotels en vijf (5) punten per Amerikaanse dollar of equivalent in lokale valuta bij Staybridge Suites en Candlewood Suites-hotels. Uitzonderingen zijn:
  • Bij IHG Army Hotels verdienen leden drie (3) punten per Amerikaanse dollar
  • Bij InterContinental Alliance Resorts:
   • Leden moeten boeken via de IHG-klantenservice, IHG-websites, IHG One Rewards-app of het IHG WeChat mini-programma om in aanmerking te komen voor punten
   • In het Venetian Resort Las Vegas en het Palazzo in het Venetian Resort verdienen leden 2.000 punten per in aanmerking komend verblijf
   • Bij de Venetiaanse Macao, de Londense Macao en de Parijse Macao verdienen leden tien (10) punten voor elke Amerikaanse dollar voor in aanmerking komende verblijven
  • Bij hotels van IHG, exclusief voco Residences, verdienen leden tweeënhalf (2,5) punten per Amerikaanse dollar, of het equivalent in lokale valuta
  • IHG One Rewards is alleen van toepassing op bepaalde Six Senses Hotels Resorts Spa's en deelnemende Iberostar Beachfront Resorts-hotels

 2. In aanmerking komende verblijven: een “Verblijf” wordt gedefinieerd als een of meer opeenvolgende overnachtingen in hetzelfde hotel, ongeacht hoe vaak u in- of uitcheckt. Een verblijf is een 'in aanmerking komend verblijf' wanneer een lid een voor punten in aanmerking komend tarief (hieronder gedefinieerd) betaalt voor dat verblijf, of wanneer het een verblijf betreft dat is ingeschreven.

  Punten worden toegekend voor in aanmerking komende verblijven die zijn geboekt via de IHG-klantenservice, websites van IHG, de IHG One Rewards-app, het IHG WeChat-miniprogramma, de website van Iberostar, het Iberostar Contact Center, IberostarPro, geautoriseerde reisbureaus (uitgezonderd online reisbemiddelaars, zoals Expedia.com en booking.com, en ongeautoriseerde bemiddelaars op online verticale reisportalen), of rechtstreeks bij het hotel.

  Voor boekingen die zijn gedaan via de IHG-klantenservice, een IHG-website, de IHG One Rewards-app of rechtstreeks bij een IHG-hotel, en die identificeerbare informatie bevatten die is gekoppeld aan het account van een lid, bijvoorbeeld een telefoonnummer of e-mailadres, zal IHG de boeking automatisch koppelen aan het account van het lid, zelfs als het lid het accountnummer niet zelf heeft vermeld op het moment van boeken. Als gevolg hiervan wordt het verblijf dat aan de boeking is gekoppeld, beschouwd als een in aanmerking komend verblijf. Leden die boeken via de website van Iberostar, het Iberostar Contact Center of Iberostar Pro moeten hun IHG One Rewards-lidmaatschapsnummer toevoegen aan de boeking om ervoor te zorgen dat hun reservering wordt geïdentificeerd als een in aanmerking komend verblijf.

  Mr & Mrs Smith – bestaande reserveringen voor zowel betaalde verblijven als Reward Night-verblijven worden erkend bij Mr & Mrs Smith-hotels. Wijzigingen aan bestaande betaalde reserveringen bij Mr & Mrs Smith moeten rechtstreeks bij het hotel worden gedaan. Bij wijzigingen wordt het lidmaatschapsnummer van IHG One Rewards uit de reservering verwijderd en worden er geen punten toegekend voor het verblijf.

 3. Voor punten in aanmerking komende tarieven: onder ‘voor punten in aanmerking komende tarieven’ vallen Reward Night/gratis overnachting*, kortingstarief voor werknemers en de meeste zakelijke en particuliere tarieven, zoals vroegboektarieven, beste flexibele tarieven, internationale tarieven (waaronder de Corporate Gold-tarieven), nationaal, regionaal of lokaal met overheden overeengekomen tarieven en speciale recreatieve tarieven zoals bevestigd door het reserveringssysteem van IHG. In Azië, het Midden-Oosten, Afrika en Groot-China (het vasteland van China, Hongkong, Macau en Taiwan) gelden alle lokaal overeengekomen tarieven als voor punten in aanmerking komende tarieven. Opmerking: in Groot-China omvatten de voor punten in aanmerking komende tarieven ook alle overeengekomen zakelijke tarieven die via reguliere betaling met hotels zijn verrekend. In alle andere delen van de wereld worden lokaal onderhandelde tarieven geclassificeerd als voor punten in aanmerking komende tarieven wanneer hierop een korting van minder dan 30% is toegepast.

  *Bij een verblijf met een Reward Night/gratis overnachting verdienen leden geen punten of partnermiles/credits voor het kamertarief of het equivalent van het kamertarief; er worden echter wel punten toegekend voor alle andere aanrekenbare kosten.
 4. Tarieven die niet in aanmerking komen voor punten: leden verdienen geen punten op hun kamertarief en/of genieten niet van Ledenvoordelen tijdens een verblijf tegen de meeste niet in aanmerking komende tarieven. Leden verdienen wel punten voor andere aanrekenbare kosten. Bekijk Aanrekenbare kosten voor de details. Niet in aanmerking komende tarieven omvatten:
  • Gratis kamers aangeboden door het hotel
  • Luchtvaart- of reispartnerpassagierstarief vanwege reisvertragingen 
  • Online boekingen van reisbureaus of externe kanalen (bijv. Expedia, Travelocity, Priceline, enz.)
  • Tarieven verstrekt door touroperator/groothandelaar
  • Tarief voor seizoensarbeiders/bemanningsleden
  • 50% kortingstarief voor reisclubs: inclusief tarieven voor kortingsboekjes voor entertainment (bijv. Encore)
 1. Groepstarieven: een Lid verdient geen punten voor een verblijf tegen een groepstarief, tenzij het Lid het hotel individueel betaalt voor de kamer van het Lid en het niet wordt betaald als onderdeel van het hoofdaccount van de groep.
 2. In aanmerking komende kosten: “In aanmerking komende kosten” zijn kosten op de hotelrekening van een Lid die in aanmerking komen om de Ledenpunten te verdienen. Deze kosten kunnen eten en drinken, telefoon, wasservice en films op de kamer omvatten die in rekening worden gebracht op de kamer van het Lid.In aanmerking komende kosten kunnen per hotelmerk en locatie verschillen. Kosten die niet in rekening worden gebracht op de kamer van het Lid, aankopen in de cadeauwinkel en vergaderkosten (anders dan de IHG Business Rewards-kosten), komen niet in aanmerking voor het verdienen van de Ledenpunten. Tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt aangegeven in deze Algemene voorwaarden, worden er geen punten toegekend voor bedragen lager dan een Amerikaanse dollar of equivalent uitgegeven in lokale valuta, of voor bedragen die uitgegeven worden aan belastingen (btw, goederen- en dienstenbelasting), dienstverleningskosten, fooien of onvoorziene uitgaven.
 3. Punten verdienen voor meerdere kamers: Met uitzondering van InterContinental Alliance Resorts, kunnen leden punten verdienen voor alle in aanmerking komende kosten voor meerdere hotelkamers (maximaal 9) mits deze kamers worden gebruikt wanneer het lid er verblijft en zijn of haar IHG One Rewards-accountnummer bij elke reservering wordt geregistreerd en/of de kosten van die reserveringen van de verschillende kamers op de hotelrekening van het betreffende lid terechtkomen.
 4. Meerdere leden die in een kamer verblijven: Alleen het lid waarvan de naam en het IHG One Rewards-accountnummer op het reserveringsdossier staan, krijgt punten en een kwalificerend overnachtingskrediet (een enkele overnachting tijdens een kwalificerend verblijf) voor het bereiken van de Elite-status of andere promotionele doelen, en alleen dat lid ontvangt voordelen voor leden in het hotel. Om twijfel weg te nemen, vermelden we dat wanneer meer dan één lid op een kamer verblijft, slechts één lid de punten kan bijschrijven en kan profiteren van de ledenvoordelen, als tenminste aan de overige voorwaarden voor het toekennen van punten/voordelen is voldaan.
 5. Punten hebben geen waarde totdat ze ingewisseld worden:Punten zijn niet inwisselbaar voor geld of enige andere vorm van krediet en hebben geen waarde totdat ze ingewisseld worden conform deze Algemene voorwaarden. Leden kunnen geen eigendomsrechten uitoefenen op de verzamelde punten noch vormen verzamelde punten enig bezit van de leden. Het gebruik van het woord 'verdienen' in deze voorwaarden of marketingmateriaal met betrekking tot het programma en de punten, verwijst naar het 'verzamelen' ervan en impliceert niet dat de punten tot het moment van inwisselen enige waarde vertegenwoordigen. Punten kunnen niet worden gekocht of verkocht en zijn niet overdraagbaar, behalve waar anders vermeld in deze voorwaarden.
 6. No-shows en annuleringen:Punten en/of tegoed voor in aanmerking komende nachten worden niet toegekend wanneer het lid niet komt opdagen of wanneer kamers zijn geannuleerd nadat de annuleringsperiode van het hotel is verstreken, zelfs als de kamer volledig is betaald.
 7. Vervallen van punten: Lidmaatschapspunten op clubniveau (zie hier voor Ledenvoordelen, inclusief lidmaatschapsniveaus) vervallen als uw lidmaatschapsaccount inactief wordt (er zijn geen transacties voor 'verdiende' of 'ingewisselde' punten geweest), voor een periode van twaalf (12) maanden of langer, wat betekent dat uw punten uit uw account worden verwijderd en niet langer beschikbaar zijn om te worden ingewisseld. Om de punten in uw account te behouden en te voorkomen dat de punten komen te vervallen, moet er om de twaalf (12) maanden minimaal een 'verdienst-' of 'inwisseltransactie' op uw account worden gemeld. Voor IHG One Rewards-creditcardhouders geldt dat het gebruik van de 'één nacht per jaar'-regel nog niet bijdraagt aan het voorkomen ('verdienst-' of 'inwisseltransactie') dat de punten vervallen. Punten van Elite-leden vervallen niet zolang het Elite-niveau wordt behouden.
 8. Bonuspunten uit acties: IHG One Rewards komt soms met tijdelijke acties waarmee u bonuspunten en/of partnertegoeden kunt verdienen. “Bonuspunten” worden gedefinieerd als Punten toegekend aan het Lid voor het voltooien van activiteiten die gekoppeld zijn aan een actie. Deze acties vallen in principe onder deze algemene voorwaarden, maar er kan ook sprake zijn van aanvullende voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op de actie. Veel van deze acties zijn uitsluitend beschikbaar voor programmaleden die daartoe specifieke communicatie van IHG hebben ontvangen. Uzelf opgeven voor een gerichte aanbieding waarvoor u geen uitnodiging hebt ontvangen, is niet toegestaan. Doet u dat toch, dan wordt dat gezien als een schending van de programmavoorwaarden, wat kan leiden tot: het blokkeren van uw account, het intrekken van alle Punten, beloningen, waardebonnen of vouchers of het terugeisen van artikelen die u verstrekt zijn plus het intrekken van alle punten die u op uw account verzameld hebt, evenals het beëindigen van uw account en toekomstige deelname aan het Programma.
 9. Puntenaankoop: U kunt maximaal 150.000 IHG One Rewards-punten kopen binnen een kalenderjaar. Punten dienen te worden aangekocht in tranches van 1.000 en kunnen alleen worden betaald met een geaccepteerde creditcard of goedgekeurde betaalmethode. Volg de link die beschikbaar is op het gedeelte "Punten inwisselen" van de IHG One Rewards-website voor meer informatie of bel de IHG-klantenservice voor hulp. Afhankelijk van wat plaatselijke wetgeving voorschrijft, zijn annuleringen of terugbetalingen niet mogelijk.
 10. Puntenoverdracht: Punten kunnen alleen worden uitgewisseld tussen twee specifiek daarvoor aangewezen ledenaccounts. Volg deze instructies om punten over te dragen of bel met de IHG-klantenservice. Voor het overdragen van punten moet een machtigingsformulier voor het overdragen van punten worden ingediend. Zodra de autorisatie is ontvangen en verwerkt, doet de overdrager afstand van alle rechten op de overgedragen punten, met inachtneming van de lokale wetgeving; annuleringen of restituties zijn niet toegestaan. Er wordt $ 5 per 1000 overgedragen punten in rekening gebracht bij het lid dat de overdracht autoriseert, te betalen via een geldige, geaccepteerde creditcard of goedgekeurde betalingsmethode.

  Met uitzondering van de puntenoverdrachten die zijn toegestaan onder deze Algemene voorwaarden of schriftelijk goedgekeurd door IHG, mogen punten niet worden verkocht, geruild, bijgevoegd, in beslag genomen, belast, beloofd of overgedragen, onder geen enkele omstandigheid, inclusief, zonder beperking, door uitvoering van de wet, na overlijden, of in verband met enig geschil in de huiselijke sfeer en/of juridische procedures en gerechtsvervolging, tenzij schriftelijk door IHG geautoriseerd.
 11. Andere puntenbeloningen: Punten kunnen worden toegekend als beloning, erkenning of incentive, soms in de vorm van Puntenvouchers, door IHG-hotels aan gasten en hotelmedewerkers, maar ook door andere bedrijven waarmee IHG een overeenkomst heeft gesloten, aan hun gasten en medewerkers. Puntenvouchers worden alleen in het kader van acties verspreid en zijn onderhevig aan de voorwaarden die op de vouchers omschreven staan. Puntenvouchers moeten worden gestort volgens de instructies op de vouchers. Wij adviseren u een kopie van de puntenvoucher te bewaren gedurende een periode van 6 maanden of tot de storting wordt weergegeven op uw afschrift of accountoverzicht op de website van IHG® One Rewards.
 12. Bonuspunten- en milesarrangementen: Bonuspunten (of miles) arrangementtarieven bieden leden een kamer gebundeld met extra IHG One Rewards-punten of miles. Aanvullende algemene voorwaarden zijn van toepassing op Bonuspunten (of miles)-arrangementen en moeten worden beoordeeld voordat ze worden gekocht.
 13. Verblijfsaanpassingen: De punten in uw IHG One Rewards-account kunnen worden gewijzigd op basis van feitelijke verblijfsinformatie, aanpassingen op basis van deze Algemene voorwaarden of de voorwaarden van een actie, corrigeren van foutief toegekende Punten en Programmawijzigingen. Als u denkt dat uw accountactiviteitenoverzicht onjuist is, neem dan contact op met de IHG-klantenservice of de InterContinental Ambassador-klantenservice. Punten-/verblijfsaanpassingen worden niet later dan 90 dagen na de afschriftdatum doorgevoerd. Als een lid een Verblijf in een kalenderjaar voltooit en vraagt om een verblijfsaanpassing in het komende jaar, zal het Verblijf volgen voor hun Milestone Rewards in het jaar dat het Verblijf plaatsvindt. Bewaar al uw hotelkamerbonnen voor uw administratie; u hebt deze nodig bij het indienen van verzoeken voor puntenaanpassingen.

 

IHG One Rewards-punten inwisselen

 1. Reward Nights: IHG One Rewards-punten kunnen worden ingewisseld voor Reward Nights, waarbij het aantal punten dat nodig is voor een Reward Night kan verschillen, afhankelijk van diverse factoren, waaronder merk, hotel en dag van de week. Er zijn geen uitzonderingsdatums voor Reward Nights, maar het aantal kamers is beperkt en onder voorbehoud van eerdere verkoop. Het kan zijn dat Leden geen punten kunnen inwisselen voor Reward Nights bij InterContinental Residences, IHG Army Hotels, Iberostar Beachfront Resorts en deelnemende Six Senses Hotels Resorts Spas. Nieuwe Reward Night-boekingen zijn niet beschikbaar bij Mr & Mrs Smith-hotels.
 2. Reward Nights boeken: vooraf reserveren is vereist om een Reward Night te kunnen gebruiken. Reward Night-reserveringen komen niet in aanmerking voor commissies bij reisagenten. Leden kunnen Reward Nights inwisselen via de IHG One Rewards-website, de IHG One Rewards-app of de IHG-klantenservice. Leden moeten ingelogd zijn om punten online te kunnen inwisselen voor een Reward Night. Bij het reserveren van Reward Nights gebruiken we uw creditcardgegevens als garantie voor de reservering. Reward Night-reserveringen kunnen online worden geannuleerd. (Online Mr & Mrs Smith Reward Night-annuleringen verschillen per accommodatie. Gasten ontvangen een melding om de IHG-klantenservice te bellen als annuleren niet online beschikbaar is.) Bestaande Reward Night-reserveringen bij Mr & Mrs Smith-hotels kunnen uitsluitend worden geannuleerd. Wijzigingen, zoals het veranderen van de verblijfsdata, etc, zijn niet toegestaan. Elk frauduleus gebruik of misbruik van een Reward Night, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het annuleren van een reservering na het inchecken kan leiden tot verlies van de punten en/of andere maatregelen die zijn toegestaan onder deze algemene voorwaarden. In het geval van een foutief gepubliceerde prijs van Reward Night-punten, behoudt IHG One Rewards zich het recht voor om de boeking te annuleren en de punten terug te betalen. Leden zullen hiervan in kennis worden gesteld.
 3. Extra kosten voor Reward Night: elke Reward Night is alleen geldig voor een standaardkamer voor één nacht, inclusief door de overheid opgelegde, door de staat en/of de lokale overheid opgelegde belastingen of toeslagen. Kamertypes van Mr & Mrs Smith-hotels en Six Senses Hotels Resorts Spas kunnen variëren. Reward Nights in all-inclusive resorts zijn gebaseerd op een bezetting van twee personen. Kosten voor een extra persoon kunnen worden berekend boven op de prijs voor twee personen. Bel de klantenservice van IHG voor meer informatie. Reward Nights zijn exclusief eten en drinken, fooien of andere uitgaven. Resortkosten en/of servicekosten bij individuele hotels kunnen van toepassing zijn. Deze kosten worden voor het uitchecken rechtstreeks aan het hotel betaald. Vervoerskosten naar en van het hotel zijn ook niet ingbegrepen.
 4. Reward Nights met meerdere kamers: kunnen worden geboekt voor meerdere hotelkamers (maximaal 9) op dezelfde verblijfsdatum in hetzelfde hotel, mits het IHG One Rewards-lidmaatschapsnummer bij elke reservering wordt geregistreerd, de vereiste punten voor elke kamer worden ingewisseld en er kamers beschikbaar zijn.
 5. Begunstigde derde van een Reward Night:  gasten die als tweede gast op een Reward Night-reservering staan vermeld, mogen inchecken zonder dat het lid er verblijft. De tweede gast moet geldige identificatie tonen en een betaalmethode verstrekken.Als een lid in Groot-China (vasteland van China, Hongkong, Macau, Taiwan) een Reward Night boekt namens een andere persoon/begunstigde, moet het lid minimaal 7 dagen voor de verblijfsdatum contact opnemen met de IHG-klantenservice. Het lid moet specifieke persoonlijke gegevens verstrekken voor de gast die de Reward Nigh gebruikt, zoals verzocht door IHG. Alle wijzigingen in de gegevens van dergelijke gasten moeten via de IHG-klantenservice worden uitgevoerd. Als het lid de gevraagde informatie niet op tijd verstrekt en/of wijzigt, of als de verstrekte informatie om welke reden dan ook niet correct is, kan de gast die de Reward Night gebruikt niet inchecken en wordt de betreffende boeking geannuleerd. Deze vereiste is van toepassing op alle Reward Nights die zijn verdiend via verblijven, punten, acties of op enige andere manier.
 6. Voordelen voor Reward Night-verblijven: IHG One Rewards-ledenvoordelen zijn beschikbaar voor Reward Night-verblijven met uitzondering van het voordeel van de gegarandeerde beschikbaarheid van een kamer voor Platinum Elite- en Diamond Elite-leden.
 7. Reward Nights zijn niet in aanmerking komende tarieven: leden kunnen geen punten of miles/credits verdienen voor het kamertarief dat overeenkomt met Rewards Nights; er worden echter wel punten toegekend voor alle andere in aanmerking komende kosten. Een Reward Night wordt gedefinieerd als een verblijf waarvoor een lid punten heeft ingewisseld en omvat Reward Nights die via Points & Cash zijn geboekt.
 8. Annuleringen van Reward Nights:
  alle merken exclusief Mr & Mrs Smith-hotels en Six Senses-hotels:
  • Leden die hun Reward Night-reservering annuleren en dit doen binnen de door het hotel vastgestelde annuleringstermijn, ontvangen hun ingewisselde punten terug op hun IHG One Rewards-account
  • Voor leden die hun Reward Night-reservering niet voor de daarvoor aangewezen deadline annuleren en hun reservering niet gebruiken, worden kosten voor het niet komen opdagen in rekening gebracht op basis van het betreffende hotelbeleid, plus belasting, per kamer, te verrekenen via de creditcard waarmee de garantie voor de reservering was gegeven.
  Mr & Mrs Smith-hotels en Six Senses-hotels:
  • Bij Mr & Mrs Smith-hotels moeten leden hun Reward Night-reservering 30 dagen voor de incheckdatum annuleren om de punten weer op hun IHG One Rewards-account te ontvangen. Het lid verliest de Reward Night-punten voor alle reserveringen die binnen 30 dagen voor aankomst geannuleerd worden. Bestaande Reward Night-reserveringen kunnen niet worden gewijzigd, zoals bijvoorbeeld het veranderen van de verblijfsdata.
  • Bij Six Senses Hotels Resorts Spas worden van leden die hun Reward Night of gratis overnachting annuleren na de annuleringsperiode of niet komen opdagen de punten afgeschreven en/of vervalt het certificaat voor de gratis overnachting. Het annuleringsbeleid verschilt per hotel.
 9. Kortingen op Reward Nights:
  • In aanmerking komende Platinum Elite, Diamond Elite en IHG One Rewards Credit Cardholders krijgen mogelijk exclusieve toegang tot promotiekortingen op Reward Nights bij deelnemende hotels. Als kaarthouders hiervoor in aanmerking komen, hebben ze vroegtijdige toegang tot kortingen op Reward Night.
 10. Reward Nights zijn ongeldig overal waar ze bij wet worden verboden: IHG One Rewards behoudt zich het recht voor het Reward Night-programma op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te beperken, op te schorten, te wijzigen, te beëindigen, te vervangen of te annuleren. Reward Nights zijn ongeldig overal waar ze bij wet worden verboden.
 11. Points & Cash: met IHG One Rewards Points & Cash kunt u een combinatie van uw bestaande punten en punten die u op het moment van boeken hebt gekocht, inwisselen om een Reward Night te boeken. Points & Cash Reward Nights kunnen worden ingewisseld via de IHG One Rewards-website, de IHG One Rewards-app of de IHG-klantenservice.
 12. Aankoopbedragen Points & Cash-punten: de bedragen die nodig zijn voor de aankoop van extra punten om een Points & Cash Reward Night te boeken, kunnen op elk moment worden gewijzigd. U dient een geldige, geaccepteerde creditcard of goedgekeurde betaalmethode te gebruiken om punten te kopen. Contante onderdelen van de prijs van een Points & Cash Reward Night die weergegeven worden in andere valuta’s dan Amerikaanse dollars zullen indien nodig aangepast worden, om de tegenwaarde in Amerikaanse dollar op het moment van betaling weer te geven. Verder gelden alle andere algemene voorwaarden van Reward Nights.
 13. Annuleringen van Points & Cash: u gaat ermee akkoord dat het totale bedrag in Amerikaanse dollars na voltooiing van de puntenaankoop om een Points & Cash Reward Night te boeken onmiddellijk in rekening wordt gebracht via de creditcard of goedgekeurde betaalmethode die u hebt opgegeven. De kosten voor de gekochte punten worden niet terugbetaald. Als de Reward Night wordt geannuleerd in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Reward Nights en het annuleringsbeleid van het betreffende hotel, worden de gekochte punten weer op uw IHG One Rewards-account bijgeschreven.
 14. Betalen met punten: een lid dat in een IHG-hotel verblijft dat deelneemt aan het Pay with Points-programma kan punten inwisselen om een tegoed in mindering te brengen op de aanrekenbare kosten voor de hotelkamerkosten van het lid. Inwisselingen moeten worden gedaan via de IHG One Rewards-app of een IHG-website. Het programma kan het aantal transacties en/of het maximale aantal punten dat per dag kan worden ingewisseld beperken. Bezoek voor de volledige algemene voorwaarden: Betalen met punten.
 15. Andere beloningen: u kunt uw punten inwisselen voor andere beloningen via de sectie ‘inwisselen’ van de IHG One Rewards-website. Alle beloningen worden geleverd op basis van beschikbaarheid, en volgens de algemene voorwaarden en beperkingen zoals die worden opgelegd door leveranciers van artikelen, reizen of anderszins. Beloningen variëren per regio en land van vestiging. Het aantal punten dat nodig is voor specifieke beloningen kan te allen tijde worden gewijzigd.

  IHG One Rewards Catalogus – door de catalogus te selecteren wordt u doorverwezen naar Maritz LLC (‘Maritz’), een externe leverancier die een private label website host (de ‘Site’) (klik hier voor de Amerikaanse site en klik hier voor de wereldwijde site). De Site biedt leden merchandise, cadeaubonnen en andere beloningsdiensten (de ‘Diensten’) in ruil voor punten. Deze Diensten zijn onderworpen aan aanvullende algemene voorwaarden zoals uiteengezet op de Site. Alle verplichtingen die IHG mogelijk jegens u heeft in verband met de punten die voor beloningen zijn ingewisseld, vervallen na ontvangst van de goederen van Maritz.

  Bezoek voor de volledige algemene voorwaarden: VS: klik hier of wereldwijd: klik hier

 16. Aanvullende informatie over andere beloningen: u moet het vereiste aantal punten op uw account hebben staan voordat u ze kunt inwisselen voor een beloning. Meer informatie over beschikbare beloningen vindt u op de volgende sites:

  1. Beloningen in de vorm van cadeaubonnen: zie de specifieke algemene voorwaarden na het selecteren van een cadeaubon.
  2. Conciërge: beschikbaar in de Verenigde Staten, Mexico, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, het vasteland van China, Japan en het Midden-Oosten. Algemene voorwaarden variëren afhankelijk van de beloning.
  3. Tijdschriften: bekijk de specifieke algemene voorwaarden nadat u een tijdschrift hebt geselecteerd.
  4. Digitale beloningen: u moet ingelogd zijn op uw account om alle informatie over digitale beloningen te kunnen lezen. Klik op deze link voor de algemene voorwaarden.

 17. IHG behoudt zich het recht voor te allen tijde bepaalde beloningen uit dit programma te verwijderen, eraan toe te voegen, te beperken, op te schorsen, te beëindigen, te modificeren, te vervangen of te annuleren.
 
Loyalty Program Alliances
 
 1. Loyalty Program Alliances: bij deelnemende IHG Hotels & Resorts kunt u IHG One Rewards-punten of Loyalty Program Alliance miles/credits sparen, die per deelnemende Loyalty Program Alliance verschillen. Een Loyalty Program Alliance is een loyaltyprogramma van derden waarmee IHG afspraken heeft gemaakt voor het toelaten van leden van het externe programma, die tevens IHG One Rewards-leden zijn, om miles of andere credits voor het externe programma te sparen in plaats van punten te sparen. Klik hier voor meer informatie.
 2. Wijzigingen in Loyalty Program Alliance: de Loyalty Program Alliances kunnen op elk moment naar eigen goeddunken van IHG worden gewijzigd. Wanneer een lid ervoor kiest miles/credits te sparen via een dergelijke Loyalty Program Alliance en deze Loyalty Program Alliance wordt later weer verwijderd uit het programma, dan wordt de keus van het lid weer automatisch gewijzigd in IHG One Rewards-punten.
 3. Beperkingen op Loyalty Program Alliance: u kunt niet zowel IHG One Rewards-punten als Loyalty Program Alliance miles/credits sparen voor hetzelfde verblijf, behalve wanneer dit aangeboden wordt via speciale acties. Om uw selectie van punten of credits voor een Loyalty Program Alliance te wijzigen, bezoek de IHG One Rewards-website of bel de IHG-klantenservice.
 4. Verdiensten met Loyalty Program Alliance: wanneer in aanmerking komende verblijven of andere activiteiten waarmee u punten kunt verdienen resulteren in niet-hele Loyalty Program Alliance miles/credits, worden ze naar beneden afgerond, behalve waar dit uitdrukkelijk anders is uiteengezet in deze algemene voorwaarden. Alle verblijfsactiviteiten worden bijgeschreven op de account van de laatst aangevraagde Loyalty Program Alliance op het moment van uitchecken.
 5. Algemene voorwaarden voor Loyalty Program Alliances: de algemene voorwaarden van de opgegeven Loyalty Program Alliance zijn van toepassing op het verdienen en inwisselen van de betreffende miles/credits. IHG, haar moedermaatschappij, dochtermaatschappijen, gelieerde bedrijven, franchisenemers en agenten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor Loyalty Program Alliance-miles/credits of de algemene voorwaarden van andere Loyalty Program Alliance-programma’s.
 6. Loyalty Program Alliances en de affiliatie van IHG: IHG kan op gezette tijden beloningsopties van Loyalty Program Alliances aanbieden aan IHG One Rewards-leden via ledencorrespondentie. Alle loyaliteitsprogramma’s die deel uitmaken van de Loyalty Program Alliances zijn onafhankelijke ondernemingen. Niets in deze algemene voorwaarden of in andere materialen gerelateerd aan het programma is bedoeld of dient beschouwd te worden als het aangaan van een samenwerking, partnerschap of joint-venturerelatie tussen IHG en een ander loyaliteitsprogramma, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het gebruik van het woord ‘partner’. IHG, haar franchisenemers en agenten zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gedrag van Loyalty Program Alliances en/of hun programma’s of diensten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot wijzigingen in of staking van de diensten door Loyalty Program Alliances of andere onafhankelijke bedrijven die invloed kunnen uitoefenen op de programmabeloningen, het sparen van IHG One Rewards-punten of de levering van producten of diensten die door hen worden aangeboden. IHG is uitsluitend verantwoordelijk voor het verschaffen van beloningen binnen het IHG One Rewards-programma. 
 7. Omzetten van punten in miles of credits: u kunt uw IHG One Rewards-punten bij de deelnemende Loyalty Program Alliances omzetten in miles/credits als u dat wilt, maar dit dan alleen in tranches voor gespecificeerde Loyalty Program Alliances, zoals hier weergegeven. Raadpleeg het programma van uw Loyalty Program Alliance om te bepalen hoeveel miles/credits van het loyaliteitsprogramma u nodig hebt om de beloning van uw keuze van dat loyaliteitsprogramma te ontvangen. Wanneer miles of credits worden bijgeschreven, varieert per Loyalty Program Alliance en het kan maximaal 6 weken duren voordat deze op de account van uw andere loyaliteitsprogramma worden bijgeschreven. Het IHG One Rewards-programma zorgt ervoor dat de exploitant van het andere loyaliteitsprogramma het juiste tegoed op uw account bijschrijft, maar is niet verantwoordelijk voor de conversie van punten. Na de bijschrijving van miles of credits naar de account van uw andere loyaliteitsprogramma wordt al het risico van verlies, faillissement, diefstal of niet-honorering door u gedragen en kunnen IHG One Rewards-punten niet worden terugbetaald of weer in andere beloningsopties worden omgezet. Zodra IHG One Rewards-punten zijn omgezet in Loyalty Program Alliance-miles/credits, kunnen ze niet opnieuw in punten worden omgezet of naar een ander Loyalty Program Alliance-programma worden overgedragen.
 8. IHG, franchisenemers en agenten geven geen garanties of verklaringen af van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de items of koopwaar of producten of diensten van de loyalty program alliances en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de algemene voorwaarden die een loyalty program alliance (of een van diens partners bij de uitvoering) stelt of de handelwijze die het (of een van de gelieerde bedrijven) vertoont en is dan ook niet aansprakelijk voor enig verlies of kosten (ook die van bijv. advocaten) en/of voor ongevallen of ongemakken die kunnen ontstaan door het gebruik van de producten of diensten van deze partners of door het falen ervan of van uw deelname aan het programma van een dergelijke loyalty program alliance. Elke vorm van garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing voor inwoners van New Jersey.

 

Andere IHG One Rewards-programma’s

 1. InterContinental Ambassador: als IHG One Rewards-lid kunt u ook lidmaatschap van het InterContinental Ambassador-programma kopen. Aanschaf van het InterContinental Ambassador-lidmaatschap geeft recht op een hoger erkenningsniveau en op alle gepubliceerde voordelen van het InterContinental Ambassador-lidmaatschap, alleen geldig in InterContinental Hotels & Resorts wereldwijd.
 2. Als u InterContinental Ambassador-lid bent, gelden voor u de algemene voorwaarden voor het IHG One Rewards-lidmaatschap, naast de algemene voorwaarden die u hier kunt lezen.
 3. Kimpton Inner Circle: dit is een status die u alleen op uitnodiging kunt verkrijgen en die u, als u IHG One Rewards-lid bent, recht geeft op een hoger niveau van erkenning en gegarandeerde voordelen wanneer u bij Kimpton Hotels & Restaurants verblijft. Deze leden zijn onderworpen aan alle algemene voorwaarden van een IHG One Rewards-lidmaatschap, in aanvulling op de algemene voorwaarden die hier zijn uiteengezet.
 

Algemene voorwaarden van IHG® Business Rewards

Bepaalde IHG Hotels & Resorts nemen deel aan het IHG® Business Rewards-programma (‘Deelnemende hotels’), dat wordt beheerd door IHG als onderdeel van het IHG One Rewards-programma en is ontworpen om IHG One Rewards-punten toe te kennen aan personen die zakelijke reizen boeken, agenten voor zakelijke reizen en/of zakelijke meetings of personen die individuele boekingen doen voor in aanmerking komende uitgaven (zoals hieronder gedefinieerd) bij deelnemende hotels. Het programma is onderworpen aan de algemene voorwaarden van IHG One Rewards (behalve zoals hieronder vermeld) en de volgende algemene voorwaarden van IHG One Business Rewards.

Klik hier om de lijst met niet-deelnemende hotels te bekijken.

IHG Business Rewards is niet geldig bij Iberostar Beachfront Resorts-hotels.

 

Toepasselijkheid

 1. Lidmaatschap van IHG Business Rewards is onder de volgende voorwaarden beschikbaar voor personen die zakelijke reizen boeken, agenten voor zakelijke reizen en/of zakelijke meetings of personen die individuele boekingen doen:
  1. Een zakelijke boeker is iemand die voor rekening van zijn of haar werkgever voor zakelijke doeleinden boekt en bij de betreffende hotels uitgaven doet die in aanmerking komen voor beloningen. 
  2. Onder een agent voor zakelijke reizen en/of zakelijke meetings wordt verstaan iemand die in dienst is van een bureau die reizen en meetings boekt en voor zakelijke doeleinden in aanmerking komende uitgaven doet bij deelnemende hotels voor en namens zijn of haar klanten en die geen centrale, zakelijke overeenkomst met een IHG-bedrijf heeft lopen; niet direct en niet als lid van een groter agentschap of consortium bedrijven/agenten.
  3. Een individuele boeker is een persoon die, in eigen naam of namens iemand anders, in aanmerking komende uitgaven boekt bij deelnemende hotels.
  4. Bedrijven en/of andere entiteiten kunnen zich niet inschrijven.
 2. Agenten voor zakelijke reizen en/of zakelijke meetings die een centrale overeenkomst of commissieovereenkomst hebben lopen, of wiens bureau een dergelijke overeenkomst heeft met een IHG-bedrijf kunnen zich niet inschrijven voor het IHG Business Rewards-programma.

 

Lidmaatschap

 1. Om IHG Business Rewards-lid te worden, moeten personen buiten de regio Groot-China (het vasteland China, Hongkong, Macau, Taiwan) de verplichte registratiegegevens invullen op de IHG Business Rewards-website. Personen in de regio Groot-China kunnen alleen op uitnodiging worden ingeschreven.
 2. Alle leden moeten zich akkoord verklaren met deze algemene voorwaarden en de algemene voorwaarden van IHG One Rewards. Punten worden alleen toegekend wanneer deze algemene voorwaarden zijn geaccepteerd.
 3. Alle leden moeten geldige contactgegevens verstrekken. Indien vereist, zal IHG contact opnemen met leden via de contactgegevens in hun lidmaatschapsaccounts.
 4. IHG heeft het recht om een account te beëindigen en/of punten in te trekken als IHG naar eigen goeddunken bepaalt dat:
  • een account meerdere e-mailadressen heeft;
  • meerdere mensen de account gebruiken, en/of
  • er wordt vermoed dat er via de account frauduleuze of onrechtmatige activiteiten worden uitgevoerd.
 5. Werknemers van IHG, een IHG-bedrijf of een IHG-hotel mogen geen lid zijn van IHG Business Rewards.
  Leden zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van plaatselijke wetten en regelgeving, toepasselijke algemene voorwaarden en intern beleid opgelegd door hun werkgever, en voor de naleving van elke andere regel of voorschrift waaraan zij zijn gehouden. IHG neemt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het voldoen aan dit beleid.
 6. Personen die zakelijke reizen boeken en agenten voor zakelijke reizen en/of zakelijke meetings moeten toestemming hebben van hun werkgevers om lid te worden van IHG Business Rewards. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, bevestigen personen dat hun werkgever heeft ingestemd met hun deelname aan IHG Business Rewards.
  1. IHG kan de schriftelijke goedkeuring van de werkgever voor verificatie eisen als voorwaarde om IHG Business Rewards-lid te worden. IHG behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap te annuleren als er geen schriftelijke toestemming kan worden verstrekt. Leden stemmen in met het vrijwaren van IHG met betrekking tot schadeloosstellingen en met het verder niet aansprakelijk houden voor kosten en schade met betrekking tot claims van derden voortkomende uit de beschreven nalatigheid van een lid om voorafgaande goedkeuring van de werkgever te zoeken voor deelname aan IHG Business Rewards.
  2. In Groot-China moeten agenten voor zakelijke reizen en/of zakelijke meetings hun deelname aan IHG Business Rewards openbaarmaken bij het maken van een boeking voor en/of namens hun klanten voor zakelijke doeleinden. Personen die zakelijke reizen boeken en zakelijke reisvertegenwoordigers mogen naar eigen inzicht de goedkeuring van de werkgever of de openbaarmaking van de zakelijke reisvertegenwoordiger aan IHG presenteren, die gestuurd dient te worden naar ihgbrregistration.cn@ihg.com
 7. Een IHG Business Rewards-lid dat van werkgever verandert, moet:
  1. Zijn/haar contactgegevens online bijwerken
  2. De goedkeuring verkrijgen van zijn/haar nieuwe werkgever om deel te nemen aan IHG Business Rewards
  3. Alle verdere informatie verstrekken die door IHG wordt verzocht
  4. Om twijfel te voorkomen melden we dat deze algemene voorwaarden bedoeld zijn voor het IHG Business Rewards-lid persoonlijk en volledig van toepassing zijn op het lid zelf, ongeacht eventuele veranderingen van werkgever.
 8. Leden kunnen hun lidmaatschap van IHG Business Rewards opzeggen middels een schriftelijke kennisgeving (inclusief e-mail) gericht aan de IHG-klantenservice. Leden kunnen hun lidmaatschap van IHG Business Rewards annuleren zonder hun lidmaatschap van IHG One Rewards te annuleren.

 

Juridische naleving

 1. Deelname aan IHG Business Rewards en het verdienen of inwisselen van punten is nietig wanneer de geldende wetgeving zulks verklaart en is onderworpen aan de geldende wetten en voorschriften (met inbegrip van, om alle twijfel weg te nemen, anti-omkopingswetten in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten die internationaal gelden).

 

In aanmerking komende uitgaven

 1. In aanmerking komende uitgaven, in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, omvatten alle uitgaven voor het volgende:
  • Hotelkamers
  • Meetings en evenementen
  • Conferentieruimtes
  • Eet- en drinkservice gekoppeld aan meetings en conferenties
  • All-inclusive vergaderarrangementen
 2. Tenzij anders overeengekomen door het deelnemende hotel, kunnen er geen IHG Business Rewards-punten verdiend worden voor andere speciale aanbiedingen/acties buiten het IHG Business Rewards-programma. 
 3. In aanmerking komende uitgaven met betrekking tot hotelkamers betreffen alleen die hotelkamers die een IHG Business Rewards-lid boekt voor anderen. Uitgaven van een IHG Business Rewards-lid voor de eigen hotelkamer zijn uitgesloten.
 4. In aanmerking komende uitgaven omvatten niet:
  • Belastingen, fooien of servicekosten
  • Kosten externe leverancier
  • Alle incidentele kosten voor deelnemers, inclusief individueel eten en drinken, of andere uitgaven, inclusief uitgaven voor vrije tijd.

 

Punten verdienen

 1. IHG Business Rewards-leden verdienen drie (3) IHG One Rewards-punten voor elke USD 1 of het equivalent daarvan in de lokale valuta, uitgegeven aan in aanmerking komende uitgaven bij deelnemende hotels, onderhevig aan deze algemene voorwaarden. De punten worden afgerond naar het dichtstbijzijnde hele aantal punten.
 2. Alle IHG One Rewards-punten die verdiend worden binnen het IHG Business Rewards-programma worden aangemerkt als voor Elite in aanmerking komende punten die meetellen voor de IHG One Rewards Elite-status. In aanmerking komende uitgaven via IHG Business Rewards komen niet in aanmerking voor bonuspunten voor IHG One Rewards Elite-niveau. Bijvoorbeeld: een IHG Business Rewards-lid zal voor IHG One Rewards Elite in aanmerking komende punten verdienen waarmee het lid kan opklimmen naar hogere programmaniveaus, d.w.z. van Silver Elite naar Gold Elite, enz. Het lid verdient geen Elite-niveau-bonuspunten, d.w.z. de 20% toegekend aan Silver Elite, 40% voor Gold Elite, 60% voor Platinum Elite of 100% voor Diamond Elite. 
 3. Punten worden alleen toegekend aan het IHG Business Rewards-lid dat de boeking heeft gemaakt via een IHG-website of rechtstreeks bij het deelnemende hotel. 
 4. Tenzij anders geregeld door de algemene voorwaarden van de betreffende actie, kan tot een maximum van 60.000 punten verdiend worden met een meeting of evenement, met inbegrip van al de boekingen voor de gastenkamers en de andere in aanmerking komende uitgaven. Twee of meer meetings/evenementen gehouden door dezelfde organisatie op dezelfde datum/opeenvolgende data in hetzelfde deelnemende hotel worden beschouwd als één meeting/evenement.
 5. Voor boekingen die rechtstreeks bij het hotel gedaan worden, moeten IHG Business Rewards-leden aankondigen dat ze IHG Business Rewards-punten willen verdienen met hun daarvoor in aanmerking komende uitgaven en moeten ze daarvoor hun IHG Business Rewards lidmaatschapsnummer verstrekken voordat ze de boeking voor de desbetreffende hotelkamers, meetings en/of evenementen doen.
 6. De punten worden binnen 45 dagen nadat de meeting, het evenement of het verblijf heeft plaatsgevonden op de account van het IHG Business Rewards-lid bijgeschreven, mits de meeting, het evenement of het verblijf betaald is overeenkomstig de overeenkomst die door het IHG Business Rewards-lid met het deelnemende hotel is afgesloten.
 7. Het is aan de relevante belastingautoriteiten om te bepalen of belasting verschuldigd is over de verzamelde punten of beloningen via deelname aan het IHG Business Rewards-programma; met inbegrip van, zonder beperking, buitenlandse, federale, staats- en lokale belastingen, toeslagen, beveiligingskosten en vertrekbelastingen. In dat geval zijn aangifte en betaling in verband met de ontvangst en/of het gebruik van de punten en beloningen de verantwoordelijkheid van het lid zelf.
 8. Leden die menen dat de accountactiviteit onjuist is, dienen contact op te nemen met het desbetreffende deelnemende hotel. Als ze niet in staat zijn om de vraag op te lossen met het deelnemende hotel, moeten ze contact opnemen met de IHG-klantenservice. Puntenaanpassingen kunnen slechts tot 90 dagen na de datum van het accountoverzicht van het lid worden gemaakt. Leden dienen alle hotelbonnetjes en -facturen te bewaren aangezien deze vereist zijn bij een verzoek om het aanpassen van punten.
 
Voor het laatst bijgewerkt op 25 augustus 2023