ระยะการใช้งานของคุณจะหมดอายุในอีก 5นาที0วินาทีเนื่องจากไม่มีการใช้งาน อยู่ในระบบ
ระยะการใช้งานของคุณหมดอายุ กรุณาลงชื่อเข้าใช้โปรไ ฟล์ของคุณ

ข้อกำหนด และเงื่อนไขการรับประกันห้องพักราคาดีที่สุด

เมื่อคุณจองโดยตรงกับเรา เราสัญญาว่าคุณจะได้รับราคาต่ำสุดทุกครั้งเมื่อจองแบบออนไลน์ หากคุณพบราคาที่ดีกว่าจากที่อื่น เราจะปรับราคาให้เท่ากัน และมอบคะแนน IHG® One Rewards ห้าเท่าแก่คุณ สูงสุดถึง 40,000 คะแนน – คุณจึงเข้าพักได้อย่างสบายใจ และสบายกระเป๋า

 

โครงการการรับประกันราคาห้องพักดีที่สุด  ("โครงการ") เป็นข้อเสนอจากซิก คอนติเนนท์ โฮเต็ล อินคอร์ปอเรชั่น บริษัทในเครืออินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ล กรุ๊ป ("IHG") โดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไข") จะให้คำอธิบายโครงการ เมื่อยื่นคำอ้างสิทธิ์หรือแสวงหาสิทธิประโยชน์จากโครงการ ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ พนักงานของบริษัทอินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ล กรุ๊ป หรือพนักงานของโรงแรมแบรนด์ IHG ใดๆ ไม่มีสิทธิ์สำหรับโครงการนี้

โครงการการรับประกันห้องพักราคาดีที่สุดไม่สามารถใช้ได้กับโรงแรมในจีนแผ่นดินใหญ่ มาเก๊า ฮ่องกง และไต้หวัน

 

 1. ภายใต้โครงการนี้ (ตามที่อธิบายไว้เพิ่มเติมด้านล่าง) หากคุณจองห้องพักที่โรงแรมแบรนด์ IHG โดยใช้ช่องทางโดยตรงใดๆ ของ IHG (เช่น เว็บไซต์แบรนด์ ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ หรือแอปฯ มือถือ) และภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่จองคุณพบอัตราราคาที่ต่ำกว่าทางออนไลน์สำหรับห้องพักโรงแรมแบบเดียวกัน จำนวนแขกเท่ากัน วันที่จองเดียวกัน รวมทั้งส่งแบบฟอร์มคำอ้างสิทธิ์การรับประกันตามเงื่อนไข เราจะปรับให้ตรงตามอัตราที่ต่ำกว่า และให้คะแนน IHG® One Rewards ห้าเท่า สูงสุด 40,000 คะแนนสำหรับอัตราราคาห้องพักในการเข้าพักโรงแรมครั้งดังกล่าว
 2. IHG ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของบริษัท ที่จะดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงข้อกำหนด และเงื่อนไขเหล่านี้ และ/หรือเพิ่มเติม แก้ไข จำกัด ระงับ ยับยั้ง ไม่ดำเนินการต่อ หรือยกเลิกโครงการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้ขณะที่คุณจองจะกำหนดคุณสมบัติของคุณภายใต้โครงการนี้ การตีความข้อกำหนด และเงื่อนไขของโครงการจะเป็นไปตามดุลยพินิจของ IHG แต่เพียงผู้เดียว
 3. ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการในขอบเขตที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือข้อเสนอของโครงการ จะต้องยื่นขออนุญาโตตุลาการไปยัง American Arbitration Association (AAA) คุณยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดการใช้งานของ IHG.com ดังต่อไปนี้: ข้อจำกัดความรับผิด การอนุญาโตตุลาการ ข้อจำกัดด้านระยะเวลา และการสละสิทธิ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแบบกลุ่ม มวลชน กลุ่มบุคคล และตัวแทน เพื่อวัตถุประสงค์ของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ คุณตกลงว่า “การเรียกร้องที่ครอบคลุม” ตามที่อ้างถึงในข้อกำหนดการใช้งานหมายถึงข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้หรือข้อเสนอของโปรแกรม หากคุณละเมิดข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ โดยเริ่มดำเนินการยืนยันการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้การคุ้มครองต่อศาลยุติธรรม ดังนั้นศาลดังกล่าว (และไม่ใช่องค์อนุญาโตตุลาการ) ย่อมมีอํานาจในการระงับข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับการตีความ การจัดทำ การมีอยู่ การบังคับใช้ หรือความถูกต้องของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ และการสละสิทธิ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแบบกลุ่ม มวลชน กลุ่มบุคคล และตัวแทน อย่างไรก็ตาม หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามข้อตกลงอนุญาโตตุลาการและยื่นคำร้องต่ออนุญาโตตุลาการโดยไม่ยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรม ในกรณีนั้นอนุญาโตตุลาการย่อมมีอำนาจในการระงับข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ เพื่อจุดประสงค์ในการค้นหา หรือเพื่อประโยชน์ในการเรียกร้องสิทธิ์ที่พึงมี แต่จะไม่มีอำนาจระงับข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับการจัดทำ การมีอยู่ การบังคับใช้ หรือความถูกต้องของข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ และการสละสิทธิ์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแบบกลุ่ม มวลชน กลุ่มบุคคล และตัวแทน

  หากพบว่าการสละสิทธิ์การเรียกร้องแบบกลุ่ม มวลชน กลุ่มบุคคล และตัวแทนไม่สามารถบังคับใช้ได้ การเรียกร้องใด ๆ ซึ่งทำบนพื้นฐานของการดําเนินคดีแบบกลุ่ม มวลชน กลุ่มบุคคล และตัวแทนจะต้องยื่นต่อศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดี และศาลดังกล่าวจะเป็นเวทีสิทธิ์ขาดจำเพาะเพื่อพิจารณาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าว
 4. กฎหมายที่บังคับใช้แก่สัญญาข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และข้อเสนอของโครงการจะอยู่ภายใต้กฎหมายของรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา และเขตอำนาจศาลเฉพาะสำหรับข้อพิพาทใด ๆ ที่ไม่ครอบคลุมอยู่ในข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้คือศาลรัฐบาลกลางหรือศาลแห่งรัฐที่ตั้งอยู่ในรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 5.  

  วิธีดำเนินการโครงการ:

 6. จอง การจะมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ คุณต้องมีการจองที่ได้รับการยืนยันผ่านช่องทางโดยตรงของ IHG เช่น เว็บไซต์ IHG ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ หรือแอปฯ มือถือ ต้องจองโดยใช้คุณลักษณะการค้นหา "ที่ดีที่สุด" เพื่อค้นหาอัตราราคาต่ำสุดที่ให้บริการสำหรับประเภทห้องพักที่เลือก
 7. พบอัตราราคาต่ำกว่า หากคุณพบอัตราราคาต่ำกว่าในเว็บไซต์ที่มีสิทธิ์ซึ่งไม่ใช่ IHG ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่จองในช่องทางโดยตรงของ IHG และนานกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเช็คอินมาตรฐานสำหรับโรงแรมที่คุณจอง กรุณาแจ้งให้เราทราบโดยกรอกแล้วส่งแบบฟอร์มคำอ้างสิทธิ์ทางออนไลน์ ("แบบฟอร์มคำอ้างสิทธิ์") เราจะตรวจสอบอัตราราคาที่ต่ำกว่าโดยเปรียบเทียบในเว็บไซต์หรือแอปฯ มือถือ IHG กับอัตราราคาที่พบในเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ IHG ในโรงแรมเดียวกัน ประเภทห้องพัก วันที่เข้าพัก จำนวนแขก รวมทั้งนโยบายการยกเลิก
 8. นี่คือสิ่งที่เราจะตรวจสอบเมื่อดำเนินการเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ของคุณ อัตราราคาในเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ IHG ต้อง:
  • 7.ก. เป็นสกุลเงินเดียวกันกับอัตราราคาที่คุณจองผ่านช่องทาง IHG
  • 7.ข. ใช้ได้กับบุคคลทั่วไป – กล่าวคือคุณไม่ต้องสมัครเป็นสมาชิกหรือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการใด ๆ หรือเข้าสู่เว็บไซต์เพื่อขอรับอัตราดังกล่าว
  • 7.ค. สามารถจองได้ขณะที่ตรวจสอบ
  • 7.ง. สามารถจองได้เฉพาะในกรณีที่คุณมีรูปแบบการชำระเงินเพื่อทำการจอง (อัตราราคาที่ไม่ต้องใช้รูปแบบการชำระเงินจะถือว่าไม่มีสิทธิ์!) และ
  • 7.จ. ต่ำกว่าอัตราราคาที่ต่ำสุดในปัจจุบันอย่างน้อย 1% ที่มีในเว็บไซต์ IHG หรือแอปฯ มือถือ – ซึ่งรวมถึงข้อผิดพลาดในการปัดเศษใดๆ!
 9. โครงการนี้จะใช้เฉพาะกับอัตราราคาที่พบในเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ IHG ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ข้างต้นทั้งหมด

   

 10. ตัวอย่างอัตราราคาที่หมดสิทธิ์สำหรับโครงการรวมถึงสิ่งต่อไปนี้
  • 8.a. อัตราราคาที่ไม่อยู่ในช่องทางสาธารณะทั่วไป (เช่น อัตราราคาที่ผ่านการต่อรอง อัตราราคาสำหรับสมาชิกหรือลูกค้าประจำ อัตราราคากลุ่ม อัตราราคาสำหรับบริษัท)
  • 8.b. =อัตราราคาที่ไม่สามารถล่วงรู้ได้ หรือไม่สามารถจองได้ผ่านช่องทางสาธารณะทั่วไปโดยไม่มีข้อกำหนดเพิ่มเติม เช่น การเข้าพักในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง การใช้วิธีเข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน การใช้บัตรเครดิตที่เฉพาะเจาะจง การใช้รหัส/คูปองส่วนลด หรือที่ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติ/การตรวจสอบผ่านทางอีเมลหรือโทรศัพท์หลังการชำระเงิน
  • 8.c. อัตราราคาในเว็บไซต์ที่ไม่เปิดเผยแบรนด์หรือโรงแรมจนกว่าจะทำการจองแล้ว
  • 8.d. อัตราราคาในเว็บไซต์ประมูลหรืออัตราราคาที่คุณจองโดยใช้กระบวนการที่คล้ายกัน
  • 8.e. อัตราราคาแพ็คเกจที่รวมทั้งห้องและองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น การเดินทาง รถเช่า ความบันเทิง และ/หรืออาหารที่ไม่ใช่อาหารเช้า
  • 8.f. อัตราราคาในเว็บไซต์ที่อนุญาตให้การจองที่ยืนยันแล้วสามารถนำกลับมาจำหน่ายใหม่อีกครั้ง
  • 8.g. อัตราราคาในเว็บไซต์ที่ไม่มีตัวเลือกให้ยืนยันในเวลากระชั้นชิด เว็บไซต์ที่ไม่ได้แสดงผลลัพธ์ว่าเป็นการจองโรงแรมอย่างแท้จริง หรือเว็บไซต์ที่ไม่เปิดโอกาสให้ทำการจองตามเวลาจริง
 11. การยื่นคำอ้างสิทธิ์: ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจองของคุณผ่านช่องทางของ IHG โดยตรง และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเช็คอินมาตรฐานของโรงแรมที่คุณจอง กรอก และส่งแบบฟอร์มคำอ้างสิทธิ์ออนไลน์ มีคำอ้างสิทธิ์เพียงหนึ่งฉบับเท่านั้นที่จะได้รับการประมวลผลต่อหมายเลขยืนยันการจองห้องพักของโรงแรมหนึ่งชุด
 12. คำร้องที่ถูกต้อง หากเราสามารถตรวจสอบคำอ้างสิทธิ์ของคุณ เราจะปรับลดอัตราราคาการจองที่คุณได้จองไว้ผ่านช่องทางโดยตรงของ IHG ให้เป็นอัตราราคาเฉลี่ยต่อคืนตามที่คุณพบในเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของ IHG ในช่วงเวลาที่ทำการตรวจสอบ และจะมอบคะแนน IHG One Rewards 5X (5 เท่า) สำหรับอัตราราคาห้องพักของคุณ ("รางวัลคะแนน 5X") สูงสุด 40,000 คะแนน
 13. รางวัลคะแนน 5X จะคำนวณตามอัตราราคาของห้องพักเท่านั้น และจะไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บในรายละเอียดห้องพักโรงแรมของคุณ ในการรับรางวัลคะแนน 5X คุณต้องระบุหมายเลข IHG One Rewards ในการจองของคุณก่อนเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม สมาชิก IHG One Rewards ที่มีการตั้งค่ารับคะแนนสะสมไมล์จะได้รับเป็นคะแนน
 14. การปรับเปลี่ยนใด ๆ ต่อการจองของคุณหลังจากที่คำอ้างสิทธิ์ได้รับการตรวจสอบแล้ว จะทำให้ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ของโครงการ
 15. รางวัลคะแนน 5X สำหรับคำอ้างสิทธิ์โครงการที่เป็นจริงจะมีมูลค่าไม่เกิน 40,000 คะแนน สัดส่วนของรางวัลคะแนน 5X ที่มากกว่าและอยู่นอกเหนือจากที่คุณอาจได้รับตามอัตราราคาห้องพักสำหรับการเข้าพักของคุณ จะมอบให้เป็นรางวัลโบนัส และจะไม่นับรวมต่อยอดสถานะระดับสถานะสมาชิก IHG One Rewards ของคุณ รางวัลคะแนน 5X จะไม่ส่งผลหรือได้รับผลจากคะแนนที่คุณอาจได้รับสำหรับการเข้าพักในโรงแรมของคุณ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ IHG One Rewards
 16.  

  ข้อจำกัดและข้อยกเว้น

 17. IHG ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำอ้างสิทธิ์โครงการใด ๆ และในการเพิกถอนสิทธิประโยชน์โครงการใด ๆ หรือทั้งหมดที่มอบให้ไว้ในการจองห้องพักครั้งปัจจุบันหรือในอนาคต ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ที่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ
  • 14.a. การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้
  • 14.b. การบิดเบือนข้อมูลใด ๆ ในแบบฟอร์มคำอ้างสิทธิ์ หรือการใช้โครงการนี้ในทางที่มิชอบ
  • 14.c. การละเมิดกฎหมายหรือข้อกำหนดระดับประเทศ ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่นใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิพิเศษของการเป็นสมาชิก IHG One Rewards
  • 14.d. การโอนสิทธิ์หรือจำหน่ายสิทธิ์การจองห้องพักของโรงแรม
  • 14.e. การปรับเปลี่ยนหรือการยกเลิกการจองหลังจากที่คำอ้างสิทธิ์ของการจองนั้น ๆ ได้รับการระบุว่าถูกต้องแล้ว
  • 14.f. การกระทำการฉ้อโกงหรือที่มิชอบซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนใดส่วนหนึ่งของโครงการนี้หรือโครงการ IHG One Rewards
  • 14.g. การล่วงละเมิดบุคลากรของโรงแรมหรือของ IHG ทางร่างกาย ทางวาจา หรือด้วยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ
  • 14.h. การกระทำในหนทางใด ๆ ที่เป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้กับโครงการ หรือที่ IHG กำหนดไว้ทั้งหมดตามดุลยพินิจของทางบริษัทเท่านั้น
 18. เมื่อกรอกแบบฟอร์มยื่นคำร้อง หรือยอมรับในสิทธิประโยชน์ของคำร้องที่ผ่านการตรวจสอบภายใต้โครงการ จะถือว่าคุณยินยอมที่จะทำการปลดเปลื้อง ปลดปล่อย และปกป้อง IHG บริษัทแม่ บริษัทในเครือ บริษัทย่อย รวมถึงกรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน และพนักงานของบริษัท จากการเรียกร้องหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกใช้โครงการโดยชอบหรือมิชอบ ข้อบัญญัติว่าด้วยการปลดเปลื้องนี้ใช้ไม่ได้กับผู้อยู่อาศัยในรัฐนิวเจอร์ซีย์

 

อัปเดตเมื่อ 13 เมษายน 2565