ระยะการใช้งานของคุณจะหมดอายุในอีก 5นาที0วินาทีเนื่องจากไม่มีการใช้งาน อยู่ในระบบ
ระยะการใช้งานของคุณหมดอายุ กรุณาลงชื่อเข้าใช้โปรไ ฟล์ของคุณ
ข้อกำหนดการใช้งาน

 

อินเตอร์คอนติเนนตัล® โฮเต็ล กรุ๊ป

ข้อกำหนด และคำชี้แจงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

แถลงการณ์ความเป็นส่วนตัว

 • โปรดอ่านข้อกำหนดที่มีผลผูกพันตามกฎหมายต่อไปนี้ก่อนที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้หรือทำการสำรองห้องพัก

  โดยการเข้าถึง ใช้งาน ดู ส่งข้อมูล การแคช หรือจัดเก็บเว็บไซต์นี้หรือบริการ ฟังก์ชัน ข้อมูล หรือเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์นี้ จะถือว่าคุณตกลงยอมรับข้อกำหนด เงื่อนไข และประกาศแจ้งแต่ละรายการและทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ("ข้อตกลง") โดยไม่เปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ข้อกำหนดบางประการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้ออนุญาโตตุลาการและข้อการสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม อาจจำกัดสิทธิ์ของคุณในการยื่นคำร้องในศาล หากคุณไม่ใช่ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต และหากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ คุณจะไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสำรองห้องพัก หรือการดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ จากเว็บไซต์นี้ หากคุณไม่ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ โปรดออกจากเว็บไซต์ทันที

  เอกสาร ข้อมูล สารสนเทศ และเนื้อหาอื่น ๆ (รวมเรียกว่า "เนื้อหา") ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ ("เว็บไซต์") จัดทำขึ้นโดย Six Continents Hotels, Inc. ("SCH") บริษัทในเครือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล (เรียกรวมกันว่า "โรงแรมและรีสอร์ท IHG®" หรือ "IHG") มีให้สำหรับการใช้งานโดยส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์และเป็นการใช้งานโดยบุคคลที่อาจจะมาเป็นแขกและแขกของ IHG ที่ยืนยันแล้ว และ/หรือสมาชิก IHG® One Rewards เพื่อสอบถามหรือทำการสำรองห้องพักสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว และบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีวัตถุประสงค์อื่นใด (เรียกรวมกันว่า "ผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต")

  SCH ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และประกาศแจ้งในเนื้อหาและเว็บไซต์ที่นำเสนอได้ทุกเมื่อ

  ข้อตกลงในการใช้งาน คุณรับรองว่าคุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และได้รับอนุญาตตามกฎหมายในการเข้าทำข้อตกลงนี้ และในการใช้เว็บไซต์นี้ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในที่นี้ คุณยินยอมที่จะรับผิดชอบด้านการเงินสำหรับการใช้งานของคุณทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ (เช่นเดียวกับการที่ผู้อื่นใช้บัญชีของคุณ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้เยาว์ที่อาศัยอยู่กับคุณ) คุณยินยอมที่จะควบคุมดูแลการใช้งานเว็บไซต์นี้ทั้งหมดโดยผู้เยาว์ภายใต้ชื่อของคุณหรือบัญชีของคุณ นอกจากนี้ คุณรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณหรือสมาชิกในครอบครัวคุณให้ไว้เมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นความจริง และถูกต้องแม่นยำ โดยไม่มีข้อจำกัด หรือการสำรองข้อมูลที่ผิดพลาดหรือหลอกลวงใด ๆ คุณยอมรับว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในการสำรองห้องพักของเว็บไซต์นี้ มีไว้เพื่อทำการสำรองห้องพักหรือการสั่งซื้อสินค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายให้แก่ตัวคุณเอง หรือบุคคลอื่นที่คุณได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายในการดำเนินการ คุณเข้าใจว่าการใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกในการสำรองห้องพักของเว็บไซต์นี้ที่เกินความจำเป็นหรือใช้งานในทางที่มิชอบ อาจส่งผลให้คุณถูกตัดสิทธิ์การเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าว

  สำหรับการสำรองห้องพักหรือบริการใดๆ ที่มีค่าใช้จ่าย ถือว่าคุณยอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือเงื่อนไขการซื้อต่างๆ ที่ระบุไว้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการชำระเงินเต็มจำนวนภายในเวลาที่กำหนด การปฏิบัติตามกฎ และข้อจำกัดทั้งหมดเกี่ยวกับความพร้อมของอัตราราคา ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ คุณจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าอากร ค่าภาษีทั้งหมด และการประเมินที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างถึงที่สุด โปรดทราบว่าในกรณีส่วนใหญ่ โรงแรมภายใต้แบรนด์ IHG ถือกรรมสิทธิ์โดยอิสระ และการทำธุรกรรมของคุณอาจไม่ใช่การทำธุรกรรมโดยตรงกับ SCH แต่ทำร่วมกับผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์/ผู้ออกใบอนุญาตของโรงแรม โดยการใช้งานเว็บไซต์นี้ถือว่าคุณยินยอมที่จะมีข้อผูกพันกับเจ้าของโรงแรม และ SCH พร้อมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองที่มีผลบังคับใช้

  การสำรองห้องพักแบบไร้สาย ไม่รับรองฟังก์ชันการใช้งานของอุปกรณ์มือถือทุกประเภทสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณควรติดต่อผู้ให้บริการของคุณโดยตรงหากต้องการความช่วยเหลือทางเทคนิคหรือมีข้อสงสัยใดๆ โปรดทราบว่าคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการเครือข่าย/ผู้ให้บริการ และอุปกรณ์มือถือ อาจมีค่าธรรมเนียมต่อนาที/ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และอาจมีค่าใช้จ่ายจากผู้ประกอบการเครือข่าย/ผู้ให้บริการของคุณ

  การแปลงสกุลเงิน อัตราสกุลเงินจะอิงตามตามแหล่งข้อมูลสาธารณะ และควรนำไปใช้เป็นแนวทางเท่านั้น การรับประกันอัตราราคาห้องพักจะเป็นไปตามสกุลเงินท้องถิ่นของโรงแรมเท่านั้น ไม่ได้มีการข้อมูลการเปรียบเทียบสกุลเงินปรับปรุงทุกวัน ข้อมูลสกุลเงินที่แสดงในเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลที่เชื่อว่ามีความถูกต้อง แต่ SCH และ/หรือบริษัทแม่ บริษัทสาขา และบริษัทในเครือจะไม่รับรองหรือรับประกันถึงความถูกต้องดังกล่าว

  สิทธิ์ที่จำกัดการเข้าดูและคัดลอก เนื้อหาและข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ ("เนื้อหาของ IHG") เป็นทรัพย์สินของ SCH และ/หรือฝ่ายอื่น ห้ามทำการดาวน์โหลด ทำสำเนา หรือส่งต่อข้อมูล IHG ที่นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคลที่มิใช่เพื่อการพาณิชย์
  เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์เชิงพาณิชย์โดยเด็ดขาด หากปัจจุบันคุณคือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต คุณจะได้รับสิทธิ์อนุญาตการใช้งานที่จำกัด ซึ่งไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้ และอาจถูกเพิกถอนได้ ในการเข้าดูและคัดลอกเนื้อหาเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลแต่เพียงผู้เดียว และเป็นไปตามข้อจำกัดด้านล่างนี้

  การกระทำต้องห้าม คุณตกลงที่จะไม่กระทำการดังนี้ (ก) คัดลอก แสดง แก้ไข ทำซ้ำ หรือส่งต่อเนื้อหาใดๆ ให้แก่บุคคลภายนอกเว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก SCH (ข) รบกวนหรือทำลายเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ (ค) ใช้งานหรือพยายามที่จะใช้งานอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือขั้นตอนใดๆ ที่ขัดขวางการทำงานอย่างเหมาะสมของเว็บไซต์หรือการทำธุรกรรมใดๆ ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์ (ง) ส่งไฟล์ ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อมูลที่เสียหาย เวิร์ม "ม้าโทรจัน" รวมถึงคำแนะนำหรือการออกแบบอื่นๆ ที่อาจลบข้อมูลหรือเขียนโปรแกรม หรือทำให้เว็บไซต์ อุปกรณ์ หรือระบบใดๆ ไม่สามารถใช้งานได้หรือไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มที่ตามที่ออกแบบไว้ (จ) ส่งการสื่อสารใดๆ ไปยังหรือผ่านเว็บไซต์ที่ฝ่าฝืนกฎหมายของท้องถิ่น รัฐ สหพันธรัฐ หรือกฎหมายระหว่างประเทศ (ฉ) ส่งการสื่อสารใดๆ ไปยังหรือผ่านเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่เป็นการทำให้เสียชื่อ หมิ่นประมาท หยาบคาย หรือลามก หรือ (ช) ส่งการติดต่อสื่อสารใดๆ ไปยังหรือผ่านเว็บไซต์ที่จะละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก

  สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เว็บไซต์นี้และเนื้อหาต่างๆ มีและอ้างถึงเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของบริษัท IHG และ/หรือฝ่ายอื่นๆ คุณจะไม่ได้รับใบอนุญาตหรือเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ของ IHG และ/หรือฝ่ายอื่นๆ การทำซ้ำหรือการจัดเก็บเนื้อหาที่อยู่บนเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา U.S. Copyright Act of 1976, Title 17 U.S.C. ห้ามทำซ้ำ เผยแพร่ แจกจ่าย โพสต์ แสดง อัปโหลด หรือส่งเนื้อหาต่างๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในที่นี้ ไม่อนุญาตให้คุณลบการแจ้งเตือนลิขสิทธิ์ การแจ้งเตือนเครื่องหมายการค้า หรือการแจ้งเตือนกรรมสิทธิ์ใดๆ ออกจากเนื้อหา หรือใช้งานเนื้อหาหรือเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตในข้อตกลงนี้ ห้ามใช้เนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์นี้ในสภาพแวดล้อมอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เว็บ หรือสถานที่อื่นๆ หรือสภาพแวดล้อมทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ ห้ามใช้เทคนิคการตัดแปะเนื้อหาเว็บไซต์ เพื่อตัดแปะเครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นใดของ IHG (รวมถึงรูปภาพและข้อความ) ห้ามใช้เมตาแท็กหรือ "ข้อความแฝง" อื่นใดที่เป็นชื่อของเรา เครื่องหมายการค้าของเรา หรือข้อมูลกรรมสิทธิ์อื่นๆ

  การแจ้งเตือนลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้คือทรัพย์สินที่มีลิขสิทธิ์ของบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่งของ IHG หรือของบริษัทสาขา บริษัทในเครือ หรือผู้ออกใบอนุญาตของ IHG ตามที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ของสหรัฐอเมริกา และกฎหมายลิขสิทธิ์สากล

  อินเตอร์คอนติเนนตัล โฮเต็ล กรุ๊ป และโรงแรมและรีสอร์ท IHG® คือชื่อทางการค้าที่อธิบายถึงบริษัทสาขาต่างๆ ของ InterContinental Hotels Group PLC ที่มีส่วนร่วมในธุรกิจโรงแรมทั่วโลก ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา Holiday Hospitality Franchising, LLC คือผู้ให้สิทธิ์แฟรนไชส์/ผู้ออกใบอนุญาตสำหรับชื่อแบรนด์ และเครื่องหมายส่วนใหญ่ของ IHG ห้ามนำเครื่องหมายการค้าที่เป็นของบริษัท IHG ไปใช้หรือแสดงต่อสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเจ้าของเครื่องหมายดังกล่าว ยกเว้นโลโก้และรูปถ่ายที่มีให้ดาวน์โหลดได้ในส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์นี้ สิทธิ์ใดๆ ที่ไม่ได้มอบให้อย่างชัดแจ้งในที่นี้ถือว่าได้รับการสงวนสิทธิ์

  ต่อไปนี้คือเครื่องหมายบริการบางส่วนที่เป็นของ SCH, บริษัทแม่, บริษัทสาขา หรือบริษัทในเครือ (บริษัททุกแห่งในเครือโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล) ซึ่งได้แก่ IHG®, อินเตอร์คอนติเนนตัล®, Regent®, คิมป์ตัน®, voco®, Crowne Plaza®, HUALUXE®, EVEN®, Hotel Indigo®, Holiday Inn®, Holiday Inn Express®, avid®, Holiday Inn Resort®, Holiday Inn Club Vacations®, Staybridge Suites®, Candlewood Suites®, IHG® One Rewards, Six Senses®, Atwell Suites™, Vignette™

  นโยบายลิขสิทธิ์

  SCH เคารพลิขสิทธิ์ของผู้อื่น รวมทั้งได้ปรับใช้และดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้ซึ่งระบุถึง (ก) การนำเนื้อหาออกจากเว็บไซต์นี้ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม และ (ข) การระงับหรือการบอกเลิกเจ้าของบัญชีหรือสมาชิกที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นซ้ำแล้วซ้ำเล่า หากคุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และเชื่อว่างานของคุณถูกคัดลอกในลักษณะที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดติดต่อตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ที่กำหนดไว้ของ IHG ตามที่ระบุไว้ในที่นี้ และให้ข้อมูลดังต่อไปนี้
  • ลายมือชื่อที่เขียนด้วยมือหรือด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของผู้ครอบครองสิทธิพิเศษเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นการละเมิดกฎ
  • สัญญาณที่อ้างว่างานที่มีลิขสิทธิ์ถูกละเมิด หรือหากงานที่มีลิขสิทธิ์หลาย ๆ งานในเว็บไซต์ออนไลน์เว็บไซต์หนึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของประกาศแจ้งเตือนเพียงฉบับเดียว รายชื่อที่เป็นตัวแทนของงานลิขสิทธิ์ดังกล่าวอยู่ในเว็บไซต์นี้
  • สัญญาณที่อ้างว่าสื่อวัสดุเป็นการละเมิด หรือเข้าข่ายเป็นการละเมิด และข้อมูลในปริมาณมากพอที่จะเปิดโอกาสให้เราค้นหาสื่อวัสดุดังกล่าวได้
  • ข้อมูลที่สมเหตุสมผลเพียงพอที่จะให้เราสามารถติดต่อผู้ร้องเรียนได้ (เช่น ที่อยู่ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของฝ่ายที่ร้องเรียน)
  • ข้อความที่ระบุว่าผู้ร้องเรียนมีความเชื่อมั่นอย่างสุจริตใจว่าการใช้งานสื่อวัสดุดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต และ
  • ข้อความที่ระบุว่าข้อมูลในประกาศแจ้งเตือนนี้มีความถูกต้องแม่นยำ และอยู่ภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จ ที่กล่าวว่าผู้ร้องเรียนได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของผู้ครอบครองเอกสิทธิ์ที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิดลิขสิทธิ์

  การแจ้งเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์ควรส่งถึงตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ของ IHG ดังนี้:

  Copyright Agent
  Six Continents Hotels, Inc.
  Three Ravinia Drive
  Suite 100
  Atlanta, GA 30346-2149

  อีเมล: DMCAcomplaints@ihg.com
  โทรศัพท์: 770.604.8760
  โทรสาร: 770.604.2378

  ฝ่ายที่ส่งเนื้อหาให้แก่เว็บไซต์ควรตระหนักว่า IHG ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยุติการเป็นสมาชิกหรือบัญชีต่างๆ ของผู้ส่งเนื้อหา หาก IHG ได้พิจารณาโดยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวแล้วว่า ฝ่ายที่ส่งเนื้อหาดังกล่าวได้กระทำการละเมิดลิขสิทธิ์หลายครั้ง

  ความเป็นเจ้าของเนื้อหา เนื้อหาเป็นข้อมูลความลับและมีกรรมสิทธิ์ของ IHG หรือผู้ออกใบอนุญาตของ IHG ตามที่เกี่ยวข้อง

  เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง เว็บไซต์นี้มีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ SCH ให้บริการลิงก์ต่างๆ ดังกล่าวเพียงเพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณ และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น SCH ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าว การรวมลิงก์เหล่านี้ไว้บนเว็บไซต์ไม่ได้เป็นการบ่งชี้ว่า SCH หรือบริษัทอื่นของ IHG ให้การรับรอง สนับสนุน หรืออนุมัติเนื้อหา โฆษณา ผลิตภัณฑ์ บริการ นโยบาย หรือเนื้อหาอื่นใดบนเว็บไซต์หรือที่มีให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ ดังกล่าว ทั้ง SCH หรือผู้ให้บริการอื่นใดของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้จะไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ และไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์ เนื้อหา หรือข้อมูลอื่นใดบนเว็บไซต์ดังกล่าว หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าถึงเว็บไซต์อื่นๆ แสดงว่าคุณดำเนินการดังกล่าวโดยยอมรับความเสี่ยงเอง เว็บไซต์อื่นๆ อาจมีลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ การรวมลิงก์ดังกล่าวไม่ได้เป็นการบ่งชี้ว่าเว็บไซต์อื่นๆ ให้การรับรอง สนับสนุน หรืออนุมัติเนื้อหา โฆษณา ผลิตภัณฑ์ บริการ นโยบาย หรือข้อมูลอื่นใดบนเว็บไซต์หรือที่มีให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว

  ความเป็นส่วนตัว การใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ IHG หากคุณต้องการอ่านแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว โปรดดูแถลงการณ์ความเป็นส่วนตัวของเราการรักษาความปลอดภัย เมื่อคุณได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน โปรดเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านดังกล่าวไว้สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามเปิดเผยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณแก่ผู้อื่น หรืออนุญาตให้ผู้อื่นนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณไปใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับและความปลอดภัยของชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ และยินยอมที่จะรับผิดชอบการดำเนินการทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีหรือรหัสผ่านของคุณ คุณต้องแจ้งให้ IHG ทราบทันทีหากมีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านของคุณ

  ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ เนื้อหาต่างๆ ได้รับการจัดหาให้ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกัน การรับรอง การระบุเงื่อนไข การดำเนินการ หรือข้อกำหนดใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย โดยทางกฎหมายหรือในลักษณะอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันความสามารถเชิงพาณิชย์ การไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา หรือความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ ทั้งนี้ เขตอำนาจศาลบางแห่งอาจห้ามมิให้ยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้น ข้อยกเว้นข้างต้นนี้อาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ นอกจากนี้ SCH ไม่รับประกันความถูกต้องแม่นยำและความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อความ กราฟิก ลิงก์ หรือรายการอื่นๆ ที่มีในเนื้อหา SCH อาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหา หรือโปรแกรม นโยบาย หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ระบุไว้ในเนื้อหาได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า SCH ไม่มีข้อผูกพันใดๆ ในการอัปเดตเนื้อหา

  ข้อจำกัดความรับผิด IHG ไม่ขอรับผิดต่อความเสียหายในกรณีพิเศษ ความเสียหายทางอ้อมหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายรูปแบบใดก็ตาม รวมถึงการสูญเสียผลกำไรหรือข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการตามสัญญาหรือการละเมิด อันเกิดจากการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เนื้อหา ข้อตกลง หรือการดำเนินการหรือไม่ดำเนินการของบริษัท IHG หรือผู้จัดหาสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ที่เป็นบุคคลภายนอก ข้อจำกัดความรับผิดนี้จะมีผลบังคับใช้โดยไม่คำนึงว่าการอ้างสิทธิ์ดังกล่าวเป็นไปตามสัญญา เกิดจากความประมาทเลินเล่อ หรือหลักการอื่นใดของการกู้คืน แม้ว่า IHG ได้รับทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว เนื่องจากเขตอำนาจศาลบางแห่งห้ามมิให้มีการยกเว้นหรือการจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ ข้อจำกัดข้างต้นจึงอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

  ประกาศว่าด้วยกฎหมายความเป็นส่วนตัวด้านการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ (18 U.S.C. 2701-2711): เราไม่รับประกันการรักษาความลับหรือความเป็นส่วนตัวของการสื่อสารหรือข้อมูลใดๆ ที่ส่งผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นใดที่ลิงก์มายังเว็บไซต์นี้ เราจะไม่รับผิดเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ที่อยู่อีเมล การลงทะเบียน และข้อมูลระบุตัวตน พื้นที่ว่างในดิสก์ การสื่อสาร ข้อมูลที่เป็นความลับหรือความลับทางการค้า หรือเนื้อหาอื่นใดที่ส่งผ่านไปยังเครือข่ายที่เว็บไซต์นี้เข้าถึง หรือมีความเชื่อมโยงกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ

  การยุติ/ข้อจำกัดในการเข้าถึง SCH ขอสงวนสิทธิ์โดยดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว ในการแก้ไขหรือยุติการเข้าถึงของคุณทั้งในเว็บไซต์นี้ และเนื้อหาหรือส่วนใดๆ บนเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ประกาศแจ้ง ประกาศแจ้งและการสื่อสารอื่นๆ ทั้งหมดที่ได้รับอนุญาตหรือกำหนดไว้ตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ อาจได้รับการแจ้งผ่านทางอีเมล ทางไปรษณีย์ หรือบริษัท IHG อาจโพสต์ประกาศดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์นี้ เราจะถือว่าคุณได้รับทราบประกาศดังกล่าวแล้ว หากมีการส่งถึงคุณทางอีเมลหรือทางไปรษณีย์ หรือโดยทันทีที่มีการโพสต์ประกาศนั้นลงในเว็บไซต์นี้

  กฎหมายที่ใช้บังคับ  ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้กำกับดูแลโดย ได้รับการตีความ และบังคับใช้ตามกฎหมายของรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงกฎหมายขัดกัน การยื่นคำร้องต่อเขตอำนาจศาลที่พิจารณาคดีสำหรับข้อพิพาทใดๆ ที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบทบัญญัติการอนุญาโตตุลาการซึ่งระบุไว้ในข้อตกลงหรือเนื้อหานี้ อาจต้องดำเนินการที่ศาลประจำรัฐหรือศาลกลางที่ตั้งอยู่ในมลรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

  การอนุญาโตตุลาการ เว้นแต่เกี่ยวข้องกับการอ้างสิทธิ์หรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของ ความถูกต้อง หรือการใช้เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการบริการของ IHG และภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้ ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์นี้ ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ เนื้อหา หรือข้อตกลง การเรียกร้องเงินชดเชยค่าเสียหาย และ/หรือค่าธรรมเนียมทนายความหรือค่าเสียหายอื่นๆ ("การอ้างสิทธิ์ภายใต้ความคุ้มครอง") จะต้องได้รับการยื่นขออำนาจชี้ขาดจากสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา (AAA) SCH มีสิทธิ์ในกรณีที่เหมาะสมในการขอคำสั่งห้ามชั่วคราว คำสั่งศาล และ/หรือใบแสดงสิทธิชั่วคราวและ/หรือเบื้องต้น (นอกเหนือจากคำแถลงเกี่ยวกับจำนวนเงินของความเสียหาย) จากศาลที่มีอำนาจพิจารณาตัดสินคดี
  กระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการต้องได้รับการพิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการที่ไม่อยู่ใต้บังคับบัญชาของผู้ใด ซึ่งควรเป็นทนายความหรือผู้พิพากษาที่เกษียณอายุ การอนุญาโตตุลาการควรดำเนินการตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์ของ AAA โดยกำกับดูแลภายใต้ขอบเขตกฎหมายการอนุญาโตตุลาการกลาง (9 U.S.C. 1, et seq.) ทุกประการ และไม่อยู่ภายใต้กฎหมายการอนุญาโตตุลาการของรัฐใดๆ คุณและ SCH สละสิทธิ์ใดก็ตามในการควบคุมดูแลกระบวนการระงับข้อพิพาทอื่นๆ ที่มีอยู่สำหรับข้อพิพาทดังกล่าว เช่น การฟ้องร้องต่อศาล หรือการพิจารณาคดีทางปกครองเพื่อระงับข้อพิพาท คุณและ SCH สละสิทธิ์ใดก็ตามในการพิจารณาข้อพิพาทดังกล่าวโดยคณะลูกขุน กฎในการอนุญาโตตุลาการจะแตกต่างจากกฎที่ใช้บังคับในศาล ไม่มีผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน และการจำกัดการตรวจสอบ แต่อนุญาโตตุลาการอาจตัดสินชี้ขาดความเสียหายหรือการเยียวยาเช่นเดียวกัน และต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดที่ระบุไว้ในข้อตกลงตามที่ศาลพึงกำหนด

  ในการตัดสินใจ อนุญาโตตุลาการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของข้อตกลงและเนื้อหานี้ โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และต้องไม่ขัดต่อกฎหมายที่ใช้บังคับ อนุญาโตตุลาการต้องไม่ (1) รวมการอ้างสิทธิ์ของบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเป็นกรณีเดียว โดยไม่ได้รับความยินยอมจากทุกฝ่าย (2) เข้าร่วมหรืออํานวยความสะดวกในการแจ้งให้ผู้อื่นทราบถึงการอ้างสิทธิ์ที่อาจเกิดขึ้น หรือ (3) อนุญาโตตุลาการหรือเป็นผู้ตัดสินในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม หมู่คณะ แบบรวม หรือแบบตัวแทน อนุญาโตตุลาการต้องรวมรางวัลที่เขาหรือเธอสมควรได้รับจากการชดใช้ค่าเสียหาย (โดยคิดดอกเบี้ยในส่วนที่ยังไม่ได้ชำระ ตั้งแต่วันครบกำหนดในอัตราสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต) รวมทั้งค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต้องเป็นข้อสรุป และมีผลผูกพันต่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายในการนี้ และคำตัดสินของคณะอนุญาโตตุลาการอาจได้รับการตัดสินในศาลใด ๆ ที่มีอำนาจตัดสิน

  หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละเมิดข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ โดยเริ่มดำเนินการยืนยันการอ้างสิทธิ์ภายใต้ความคุ้มครองต่อศาลยุติธรรม ดังนั้นศาลดังกล่าว (และไม่ใช่องค์อนุญาโตตุลาการ) ย่อมมีอํานาจในการระงับข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับการตีความ การจัดทำ การมีอยู่ การบังคับใช้ หรือความถูกต้องของข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ รวมถึงข้อตกลงนี้ ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ และการสละสิทธิ์การอ้างสิทธิ์แบบกลุ่ม มวลชน กลุ่มบุคคล และตัวแทน อย่างไรก็ตาม หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตามข้อตกลงอนุญาโตตุลาการและยื่นคำร้องต่ออนุญาโตตุลาการโดยไม่ยื่นคำร้องต่อศาลยุติธรรม อนุญาโตตุลาการย่อมมีอำนาจในการระงับข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับการตีความข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ เพื่อจุดประสงค์ในการค้นหา หรือเพื่อประโยชน์ในการเรียกร้องสิทธิ์ที่พึงมี แต่จะไม่มีอำนาจระงับข้อพิพาทใดๆ เกี่ยวกับการจัดทำ การมีอยู่ การบังคับใช้ หรือความถูกต้องของข้อกำหนดการใช้งาน รวมถึงข้อตกลง ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ และการสละสิทธิ์การอ้างสิทธิ์แบบกลุ่ม มวลชน กลุ่มบุคคล และตัวแทน

  เป็นความลับ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนดไว้ กระบวนการทางการอนุญาโตตุลาการทั้งปวง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำวินิจฉัย การตัดสินใจ หรือคำสั่งของอนุญาโตตุลาการ) ต้องคงไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นนอกเหนือจากคู่สัญญาในข้อตกลงนี้

  ระยะเวลาจำกัด การอ้างสิทธิ์ภายใต้ความคุ้มครองใดๆ ทั้งปวงควรเริ่มดำเนินการภายในหนึ่ง (1) ปีนับจากปรากฏข้อเท็จจริงอันทำให้เกิดข้อเรียกร้อง หรือการดำเนินคดีดังกล่าว มิฉะนั้นควรถูกระงับ ส่วนระยะเวลาจํากัดนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับผู้พำนักอาศัยในรัฐนิวเจอร์ซีย์ และไม่มีผลในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นห้ามไว้

  การสละสิทธิ์การอ้างสิทธิ์แบบกลุ่ม มวลชน กลุ่มบุคคล และตัวแทน ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ดําเนินคดีแบบกลุ่มกับบริษัท IHG, เข้าร่วมในการดําเนินคดีแบบกลุ่มกับบริษัท IHG, ยื่นฟ้องหรือยื่นเรื่องต่ออนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม มวลชน กลุ่มบุคคล และตัวแทนต่อบริษัท IHG หรือเข้าร่วมในกระบวนการอนุญาโตตุลาการดังกล่าวต่อบริษัท IHG เพื่อทำการอ้างสิทธิ์ภายใต้ความคุ้มครองใดๆ ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้ทำได้ คุณยอมรับการอ้างสิทธิ์ใดๆ ทั้งหมดนี้อาจดำเนินการด้วยตัวคุณเอง และไม่ใช่ในนามของบุคคลอื่นๆ

  ข้อกำหนดเบ็ดเตล็ด ข้อตกลงนี้ประกอบด้วยข้อตกลงทั้งหมดของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับสาระสำคัญที่กล่าวถึงในที่นี้และมีผลเหนือกว่าข้อตกลงด้วยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนหน้านี้ทั้งหมด ข้อผิดพลาดหรือความล่าช้าในส่วนของ IHG ในการใช้สิทธิ์หรือการแก้ไขเยียวยาภายใต้ข้อตกลงฉบับนี้ หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์ในเรื่องดังกล่าว หากพบว่ามีส่วนหนึ่งส่วนใดหรือข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงฉบับนี้ที่ไม่ถูกต้อง ไม่อาจบังคับใช้ได้ หรือเป็นโมฆะ ส่วนอื่นๆ ที่เหลืออยู่ในข้อตกลงนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ได้อย่างเต็มที่ หากพบว่าการสละสิทธิ์การเรียกร้องแบบกลุ่ม มวลชน กลุ่มบุคคล และตัวแทนไม่สามารถบังคับใช้ได้ การเรียกร้องใดๆ ซึ่งทำบนพื้นฐานของการดําเนินคดีแบบกลุ่ม มวลชน กลุ่มบุคคล และตัวแทนจะต้องยื่นต่อศาลที่มีอํานาจพิจารณาคดี และศาลดังกล่าวจะเป็นเวทีพิเศษเพื่อพิจารณาการอ้างสิทธิ์ดังกล่าว หัวเรื่องมีขึ้นเพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ได้มีความหมายพิเศษใดๆ ในข้อตกลงฉบับนี้.

 

© ลิขสิทธิ์ 2001-2022 InterContinental® Hotels Group, Three Ravinia Drive, Suite 100, Atlanta, Georgia 30346-2121 U.S.A. สงวนลิขสิทธิ์ โรงแรมส่วนใหญ่ถือกรรมสิทธิ์และ/หรือดำเนินการโดยอิสระ

วันที่มีผลบังคับใช้: 13 เมษายน 2022