Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị
Holiday Inn Hasselt

Ăn uống

Discover a delightful dining experience at Holiday Inn Hasselt. In our brasserie you can indulge in a variety of culinary choices, showcasing a blend of local and international cuisines.

Giờ phục vụ ăn tại phòng: 7:00 SA - 11:00 CH