Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị
Holiday Inn Mexico Buenavista

Ăn uống

Each morning, enjoy a delicious buffet with fresh fruit or choose the a-la-cartè menu and try the Mexican and international dishes. For a quick snack, visit the Bar& Lounge located in the lobby of the hotel.

Giờ phục vụ ăn tại phòng: 7:00 SA - 10:00 CH