Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị
Holiday Inn Xi'an East

KHU VỰC ĐỊA PHƯƠNG

Known as Chang'an in ancient times, Xi'an is one of the birthplaces of the Chinese nation and oriental civilization. It has a history of more than 3,100 years as a city and a history of more than 1,100 years as a national capital.

HẠNG MỤC GIẢI TRÍ

Great Tang All Day Mall

With the flourishing Tang culture as the background and the elements of Tang style as the main line, it is the preferred place to display and experience Tang culture in Xi An.

Đặt chỗ:

Lễ tân: 86-29-85568888

Email: rsvn@hixianeast.com

No.2650 South Section of Chanhe West Road Xi'an, Shaanxi 710043 Mainland China

Nhận phòng: 2:00 CH

Trả phòng: 12:00 CH

Tuổi nhận phòng tối thiểu: 18