Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị
Ăn uống tại Khách sạn
Tóm tắt

Nhà hàng của Khách sạn

Gold Mine Bar & Grill

Our on site bar and grill are open for any meal of the day and offer a wide variety of delicious menu items, a full bar and 10 TVs for you to catch up on the latest and greatest while you eat. Gold Mine Bar and Grill also offers takeout, dessert, kid friendly options and vegetarian dishes.

Địa điểm: Main pool by the Clubhouse

Phục vụ: Bữa Sáng, BỮA TRƯA, BỮA TỐI, TRÁNG MIỆNG