Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị
Ăn uống tại Khách sạn
Tóm tắt

Quầy bar & Sảnh đợi của Khách sạn

Express Cafe & Bar

The Express Café & Bar serves tasty snacks and meals all-day as well as having a bar stocked with draught beers, wine, spirits and soft drinks.

Địa điểm: Adjacent to reception

Giờ hoạt động: 11:00 SA - 12:00 SA