Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị
Ăn uống tại Khách sạn
Tóm tắt

Nhà hàng của Khách sạn

Mamas and the Tapas Café

We are a Caribbean Fusion Restaurant. We don't claim to be authentic anything. We put our own twist on Puerto Rican, Cuban and Jamaican food.

Phục vụ: BỮA TRƯA, BỮA TỐI, TRÁNG MIỆNG

Giờ hoạt động: 11:00 SA-8:00 CH