Phiên tác vụ của quý vị sẽ hết hạn sau 5 phút, 0 seconds, do không hoạt động. Giữ trạng thái đăng nhập
Phiên tác vụ của quý vị đã hết hạn. Vui lòng đăng nhập vào hồ sơ của quý vị
Ăn uống tại Khách sạn
Tóm tắt

Quầy bar & Sảnh đợi của Khách sạn

Express Bar

Come in, relax and unwind in our Express Bar and enjoy a variety of drinks and snacks.

Địa điểm: On the ground floor of the hotel